Kuthumi via Lynette Leckie-Clark, 1 januari

th

Kuthumi

via Lynette Leckie-Clark

1 januari, 2016

Nytt Hopp inför 2016

Jag, Kuthumi, stiger fram för att igen en gång dela med mig till er. För många av er har utmaningarna under året skapat förändringar. Några av er har varit tvungna att göra stora justeringar, andra har fått göra mindre sådana, ändå har varje situation genom era upplevelser fört med sig tillväxt. Det handlar om förändringen inom er – antingen en mental eller en känslomässig – som tar er framåt när ni nu går in i ett nytt år.

Förändringsprocessen är inte svår för dem som vandrar i en högre vibration av Ljus. Detta har två orsaker. Den ena beror på hastigheten med vilken de förmår bearbeta sina känslor. Den andra är helt enkelt acceptans. Ja, acceptans av behovet av förändring, vadhelst det kan röra sig om. I denna acceptans kan de i en ny situation röra sig framåt på ett positivt sätt, fulla av hopp, åter en gång.

Acceptans

Detta är nyckeln till varje situation som fordrar att ni stannar upp, tänker och vet att en förändring på något plan är oundviklig. När ni drar er tillbaka till er mentala kropp för att se över olika utvägar som är möjliga för er, står en dörr alltid öppen för er, som kan vara eller kanske inte är, den som ni tycker verkar vara perfekt för er. I detta fall är det nödvändigt att tänka på trappsteg. Varje beslut och varje steg ni tar för er framåt till bättre situationer. Ibland behövs dessa lägre trappsteg för att ni ska komma fram till det önskade resultatet.

Hopp

Hoppet tar er framåt, det förstärks av er själs närvaro. I hoppet finns också er acceptans av er situation. Acceptans av att detta kanske bara är ett tillfälligt trappsteg. Det finns så många som slåss och kämpar emot varje förändring. Så mycket bortslösad energi, för det är i många fall frågan om en fruktlös åtgärd.

Ert nya år för med sig mycket hopp och erbjuder även löften. Under 2015 har många behövt förändras på något plan. Mycket, om inte all av denna förändring, har genomarbetats. En ny utsikt har skapats i era sinnen gällande era liv, som skapades från denna redan upplevda förändring.

Framtidsvision

I början av ett nytt år förekommer alltid ett överflöd av förväntan och spänning i luften. Många nya visioner om önskningar florerar. Många av dem kommer att dras ner på det fysiska planet och uppstår där önskan är som starkast. När visionen sänds ut från er själ kommer ni upprepade gånger att känna att den ett flertal gånger presenteras i er mentala kropp. Ni förstår, er själ vet vad som är bäst för er, den vet vad ni kom till Jorden för att få uppleva och uppnå. Ni kommer att säga: ”Jag har haft detta i mina tankar”. De som känner oss väl kommer att känna igen denna åkallan från sin själ.

Ljuset på Planeten

Som ni känner till så utvidgar sig Ljuset på Planeten allteftersom fler och fler vaknar upp till sin själs syfte och Ljus. Ljuset är av Guds-essens och det är mäktigt. Det är detta Ljus som erbjuder känslan att finna en bättre väg. Styrka uppstår ur förståelsen att Ljuset finns inom var och en av er, inte utanför er. Det uppstår till en början inombords – alltid.

Den yttre världen

Således finns verkligen nytt hopp i överflöd. I er yttre värld minskar kampen om dominans på varje plan. Från person till person, från land till land. Jag har nyss talat om förändring och det är folket som nu stiger fram och vill ha fred, vill skaffa ett bättre liv för sina familjer. Så förändringen fortsätter mot ett bättre sätt att leva.

Jorden kräver omsorg snabbt. Detta kommer att bli synligt för massorna under ert nya år, när rörelser för att skydda allt liv växer i antal. Det kommer att bli lika viktigt som luften ni andas. Nya sätt och nya byggnadsmaterial kommer att börja användas, av nödvändighet.

Som jag tidigare har sagt så kommer grundläggande levnadsförhållanden att bli det normala sättet att leva. Många kommer att vilja odla sin egen mat på grund av de många kemikalier som förekommer överallt i den nuvarande näringskedjan. Detta är det som jag kallar grundläggande naturlighet. Nya drivmedel dyker också upp under det nya året, tillika med större nya medicinska behandlingsmetoder för hjärnans sjukdomar.

Människan måste vara försiktig med att inte överlista sig själv i sin önskan att vara först med kunskapen från era grannplaneter. Sanningen kommer att fortsätta dyka upp under det nya året. Sanningen gällande orättvisor mot andra människor, sanningen gällande finansiell exploatering från banker och företag. Människor kommer att börja se till nya sätt att låna och man kommer att göra mer på egen hand. Världens finansiella system har råkat i obalans på grund av girighet och kontrollmetoder. Under det nya året kommer längtan efter förändring vara stor för att uppnå en bättre balans inom detta område.

Så ni ser att en förändring är nödvändig inom alla områden. Acceptans är nyckeln till framsteg på ett positivt sätt. Skapa era visioner. Dagdrömmar skapar också er verklighet. Dessa är mycket viktiga när ni väljer era önskningar för det nya året, era största mål. Som vanligt, är fokus viktigt för att implementera dessa mål i era liv. De yttre förändringarna – de i er stad, i ert land och i världen – kommer alltid att vara beroende av den tidszon inom vilken ni bor. Jag säger er: Det är klokt att förbli vaksam, flexibel och att förbli öppen till att acceptera nya sätt. Hoppet kommer att kvarstå som ert bränsle för era framsteg i er upplevelse och tillväxt.

Välsignelser av Ljus sänder jag till var och en av er.

Frid.

Kuthumi

If you share this channeled transmission, please acknowledge the channel – Lynette and Kuthumi School of Wisdom and our web address. www.kuthumischool.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...