Matt Kahn, 31 mars, 2019

Matt Kahn, 31 mars 2019

Matt Kahn (andlig författare och lärare)

Hjärtat av Sann Integration

Av Matt Kahn, 31 mars 2019

Medan det är vår största önskan att bli fulländade, finns det ofta en tro som säger att endast genom våra specifika personliga önskningar kan fulländning komma till stånd.

Detta kan skapa en tendens att jaga efter uppfyllandet av varje önskan, utan att veta att det är den ständiga strävan efter lust som blockerar vår förmåga att ta emot fulländning. När alltför mycket sökande inte balanseras med tacksamhets- och reflektionsstunder skapar det aversioner mot omständigheter där något som är annorlunda än bevis på våra personliga önskemål bedöms, förbises och förnekas.

Längs en hjärtcentrerad väg kan önskemål komma och gå antingen de uppfylls eller ej. Verklig fulländning mäts inte med hur många personliga önskemål som realiseras.

I stället är fulländning hedrad som en medvetenhet om nåd eller hur djupt vi är villiga att ta emot varje mirakulöst ögonblick. När vi är kopplade till önskningar, kommer vi sannolikt bara att leta efter bevis på att nya saker kommer i vår väg. Om ett sådant bevis inte hittas, kommer vi sannolikt att uppleva ytterligare en ofulländad dag som engagerar oss i samma gamla saker.

När vi lär oss att skilja fulländningens verklighet mot fantasin i personliga önskemål, kan vi näras, upprätthållas och föryngras av vår egen ljusvibration i varje passerande andetag.

Även om detta inte betyder att vi inte kommer eller inte borde leva ut fantasin av något önskemål, litar vi inte längre på det som vår tänkta port till fulländning. Istället är det vår vilja att ta emot allt som är givet, samtidigt som vi vågar se samma gamla saker från nya och spännande perspektiv som gör att ett djup av fulländning bortom våra mest omättliga önskningar blomstrar till verklighet.

Detta är hjärtat av sann integration.

Allt För Kärleken,
Matt

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...