Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 april 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 april 2019

JORDENS KRAFTFULLA SKIFTE ÄR EN ÅTERSPEGLING ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är mycket glada att kunna meddela att det har skett en förändring i jordens energifält och att ni slår in på högre frekvenser på grund av det. Jorden skiftar naturligtvis med er. Hon leder skiftet i själva verket och ni rider alla på hennes rygg som hon gör. Ni måste tänka på er jord som ett kollektivt väsen, snarare än som en planet och ni måste se henne som representerande den kollektiva medvetenheten hos mänskligheten och djur-, växt- och mineralriken.

Så när hon upplever ett skifte i sitt elektromagnetiska fält, beror det på att hon återspeglar de framsteg ni har gjort. När ni alla når ut och upp till högre dimensioner och andra stjärnsystem och ni tar med den energin in och grundar den i er själva, flyttar ni fram ert kollektiva medvetande. Och givetvis gör ni den energin tillgänglig för planeten Jorden och alla hennes invånare.

Det beror det på att ni väckt ert intresse för andra varelser som detta skifte i jordens elektromagnetiska fält har inträffat. Alla dessa händelser planerades i viss mån innan ni inkarnerade under denna livstid. Men det fanns alltid valet framför er av rädsla. Ni kunde ha fruktat framsteg. Ni kunde ha fruktat att nå ut och upp till varelser och kollektiv som oss. Ni kunde ha spelat säkert och bara antagit era föräldrars och farföräldrars övertygelse. Ni kunde ha stannat med de gamla religionerna som verkade tidsbeprövade.

Men ni valde att gå med vad som kändes rätt för er i stället och nu är ni här. Ni är förankrade i dessa energier. Ni gör en skillnad och alla i galaxen märker det. Vi är inte de enda. Ju mer ni ansluter nu till Moder Jord, desto lättare blir det för er att känna den framgång som äger rum och ju mer ni går inom er för att känna ert utomjordiska DNA som kommer uppkopplat, desto mer kommer ni att få den bekräftelsen.

Vad ni blir är ert sanna jag. Ni blir ert högre själv och ert högre själv omfattar alla dessa versioner av er från andra stjärnsystem, liv och dimensioner. Denna utveckling kommer givetvis att fortsätta, eftersom vi vet att uppmuntrande överföringar som den här hjälper er att veta att ni är på rätt spår. Lita på era känslor. Lita på era önskningar och veta att ni gör så enorma steg framåt att vi inte kan vara annat än att vara i publiken, applådera och gratulera er för hur långt ni har kommit.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

 

Watch the Video Here – I’m in It!

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...