Matthew via Suzy Ward, 2 april 2021

 

 

Matthew och hans Mor och kanal, Suzy Ward

2 april 2021

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Det mest oroande för många av er är covid-vacciner, så låt oss börja med att ta itu med era frågor och kommentarer om dem.

Vacciner kan inte separera er från Källan eller förhindra personlig uppstigning, utvecklingen av medveten och andlig medvetenhet som fortsätter tills den odödliga själen återvänder till sin Början inom Skaparkällans rena kärleksessens.

Vad som påverkar den resan är energin i tankar, känslor och avsikter. När det är rädsla, girighet, brutalitet, svek, oärlighet eller någon annan känsla av låg vibration eller avsikt för en handling, minskar den genererade energin ljuset i kroppen. Ljus är kroppens livskraft. Det är det som förvandlar kolbaserade celler till den kristallina struktur som stärker immunförsvaret och möjliggör fysisk livskraft i högre vibrationer i fjärde och femte densitetsplan dit Jorden är på väg.

Samhället har konditionerats att tro att vacciner förhindrar sjukdomar. Det gör de inte – vad de gör är att införa sjukdomar hos individer med försvagad immunitet, skada kropparnas helande mekanismer och orsaka autismliknande symtom hos små barn. Ändå säger medicinska ”experter” gång på gång; Få honom/henne/dig själv vaccinerad!

Således påstås lösningar som innehåller viruset som var laboratoriedesignat för att orsaka influensa som kallas covid-19, nanochips programmerade för att spåra och kontrollera individer och främmande vävnad som kan förändra kroppens DNA vara vacciner.

Medlemmar i medicinska institutioner som uppmanar alla att vaccineras nämner inte att det faktiskt är en experimentell genterapi med potentiellt allvarliga effekter, som inte kommer att synas på ett år eller två eller mer, och tillverkare bär inget ansvar för dödsfall eller andra skadliga reaktioner.

Kristallina celler interagerar inte med oförenliga ämnen och de lämnar via kroppens elimineringssystem. Men även om forskare inom utomjordiska specialstyrkor minskade virusets styrka och minskade livskraften hos det genetiska materialet, har kroppar med försvagad immunitet och/eller kolcellstruktur mycket mindre förmåga att motstå främmande ämnen. Det är därför som vissa personer dör efter inympning och andra utvecklar allvarliga hälsoproblem eller deras nuvarande tillstånd försämras.

Dessa forskare raderade också chipsens programmering, men det är inte chipsen som orsakar dödsfall och medicinska problem. De är i lösningen av en annan olycksbådande anledning och den snabba utbyggnaden av 5G är en del av den. Med avsikt skadar enheternas strålning kropparnas elektriska system, men det är själva tekniken som är viktigare för dem som tänkte tanken att injicera kroppar med programmerade nanochips.

Inte bara kan de sända individers plats, kommunikation, inköp till en utsedd källa – nästan ingenting man gör kan undanhållas – utan de kan skicka signaler till hjärnan för att utföra vilken uppgift som helst. Vi skyndar oss att försäkra er om att inget av detta någonsin kommer att ske eftersom programmeringen eliminerades. Forskarna minskade också 5G: s emissionspåverkan på kroppar.

Syftena med själva viruset och substanserna i lösningen är tvåfaldiga: minska befolkningen med miljarder och tekniskt kontrollera överlevande och efterföljande generationer. De djävulska sinnena bakom detta brott mot mänskligheten lyckades inte uppnå det avsedda antalet dödsfall, och de kommer också att misslyckas med det andra målet.

Ljuset fortsätter att intensifieras över hela planeten och celler från människor som absorberar ljus blir kristallina och får därmed motståndsförmåga och många själar som nu inkarnerar kommer in med kristallstruktur. Så småningom kommer alla Jordens folk att bli av den sorten.

Främmande ämnen som injiceras i en kropp påverkar inte själen. Själen är kärleksljusenergi, som är oförstörbar och ogenomtränglig för sådant som påverkar fysiska kroppar. Den eteriska kroppen – “ljus kroppen” dit en person övergår från fysisk livstid till en andevärld – påverkas eftersom de två kropparna är sammankopplade tills den fysiska dör.

Varje persons unika frekvens vidarebefordrar meddelande om nära förestående övergång och hälsotillstånd till registreringssektionen i Nirvana. Individer med skadade eterkroppar eller traumatiserade psyken möts av ett medicinskt team vid speciella portaler där de får omedelbar behandling och konstant närvaro tills att hälsa i kropp och själ har återställts. Sedan förenar de sig med rikets andra invånare och inleder ett aktivt liv i Jordens härliga andevärld.

Det är med avsikt som kraftigt uppblåst covidstatistik och krav på att endast globala vaccinationer kan avsluta ”pandemin” har varit de främsta och centrala delarna av de dagliga ”nyheterna” under det senaste året. De individer som planerade och utformade ”pandemin” kontrollerar vanliga medier, där information tillverkas, faktiska händelser förvrängs eller utelämnas och rädsloinformation betonas eftersom de vet att rädsla försvagar immunförsvaret.

De kontrollerar Internet, där sann information om alla händelser tas bort så snart den upptäcks. De vet hur den universella lagen om attraktion fungerar, att tankar och känslor om någonting ger mer av samma. De vet att ingenting kan vidmakthållas utan energi för att upprätthålla det.

Energi är vad allt handlar om, och uppmärksamhet fokuserad på samhällsrelaterade frågor ger det i överflöd. Rädsla för att få sjukdomen. Bitterhet över tvångsseparation från nära och kära och sorg över dem som dog. Stress över masker och depression vid isolering. Ångest för inkomstbortfall. Ilska över stängda företag. Motvilja till förslaget om att tillstånd att resa och komma in i specifika områden kräver ett ”vaccinationspass”.

Låt oss säga lite mer om passet. Konceptet kom från de mörka som orsakade ”pandemin” och tjänade mycket på försäljningen av vacciner, men endast regeringar kan föreskriva kravet. Även om det är möjligt att vissa kan göra det, har konceptet i detta ögonblick inte tillräcklig kraft för att bli troligt; det kan dock förändras plötsligt om tillräcklig energi riktas in i det som nu bara är ett övervägande.

Passet och andra ovannämnda situationer är faktiska. Inte allt relaterat till ”pandemin” är det, men de samlar energi från era tankar och känslor om dem. Tester för covid innehåller fibrer av morgellons sjukdom och är bara ett mörkt hopkok för att orsaka oro.

Det grundlösa påståendet att människor som har vaccinerats kommer att ”sprida” sjukdomen och infektera människor som inte har inokulerats bidrar till den oroande blandningen. Ett annat av dessa påståenden är att viruset muterar, vaccinerade människor skyddas inte från nya stammar och sjukdomsvågor kan fortsätta i flera år.

Vissa forskare hävdar nu att covid trots allt kom från en infekterad fladdermus. Implikationen är att människor inte har något sätt att förhindra pandemier eftersom de startar på sätt som är okontrollerbara. Coronavirus-19 är patenterat – hur lyckades en sjuk fladdermus göra det?

Många människor gör uppror genom att vägra att bära masker och inte hålla sig två meter från alla andra, och antalen som kraftigt fördömer ”sprutan” växer. Men miljoner är angelägna om att få den. De är lättade och tacksamma när det är deras tur, och med det kommer den tillfredsställande känslan av att vara en god medborgare genom att uppfylla vad de har fått höra är deras ”allmänna säkerhetsansvar.”

Och slutligen, om vi visste när sanningen om ”pandemin” kommer fram och när den kommer att nå sitt slut, skulle vi ropa ut det så översvallande att du till och med kan höra oss. Vad vi kan säga är att slutet är säkrat- stigande vibrationer kommer att se till det.

Kära ni, energin i det otroliga antalet reaktioner, positiva och negativa, till allt relaterat till ”pandemin” är det som håller den igång. Ni är gudomliga suveräna varelser och behöver inte vara underkastade denna fruktansvärda plåga.

Nu när vi har svarat på era frågor om det, gör att det snabbare spårar ur genom att byta dina tankar och känslor till vad du vill för dig själv, för personer som är kära för dig och för din värld. Att visualisera Jorden i ett gyllene-vitt ljus, komma ihåg att andas djupt, leva från ditt hjärta och be om skydd från allt mörker kommer också att lägga omätligt mycket till ditt välbefinnande och världens.

Låt oss nu skicka uppmuntrans höga vibrationer till er alla som känner er desillusionerade eftersom dagarna går utan tecken på handling. När vad som skulle ha varit en dramatisk allmän demonstration förhindrades av en långsammare, säkrare kurs, är åtgärder som skulle ha kommit stegvis under en längre period efter den demonstrationen nu integrerade delar av ”Plan B.”

Händelser i allmänhetens ögon inkluderar arresteringar av individer i många länder, förberedelser inför domstolsprocesser och lagföring av huvudpersoner som är inblandade i det bedrägliga presidentvalet i USA, planeringsmöten för att etablera nationen som en republik, räddning av fångar i underjordiska tunnlar följt av tunnlarnas förstörelse, beslag av guld, planer på att avsluta utarmningen genom omfördelning av Illuminatis orättmätigt erhållna förmögenheter och förhandlingar på hög nivå om miljöåterställning. Dessa och andra internationella insatser är viktiga steg framåt i det monumentala åtagandet att omvandla livet på Jorden.

Medan ni väntar på allmänhetens erkännande av olika steg, kan ni vara säkra på att allt utvecklas i gudomlig ordning och takt under universums familjemedlemmars vaksamma ögon i rådgivnings- och handlingsaktiviteter, både utanför planeten och i er mitt. Kära bröder och systrar, tålamodet, den odödliga andan och att vetskap om att ljuset redan har vunnit, vilket har tjänat er väl, kommer att fortsätta att göra det.

Alla ljusväsen i detta universum hedrar er för att ni har hållit kursen under denna tumultartade era på Jorden och stöttar er med kraften av villkorslös kärlek.

 

______________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...