Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 2 april, 2021

 

Det är så mycket som pågår i kulisserna som ännu inte kan komma till allmän kännedom, men det bör räcka att säga att allt går väl framåt. Storleken på uppgiften som väntar är bortom er föreställningsförmåga och innefattar många tusentals människor som arbetar för Ljuset och gradvis monterar ner kontrollnätet som de Mörka har byggt upp under en mycket lång tid. Det har tagit åratal att planera för att arbetas upp till ett läge där Ljuset har nått sin styrka, inte bara för att stå emot Kabalen utan för att besegra dem. Det är dock inte så enkelt eller lätt som det verkar, eftersom de Mörka inte kommer att låta något hindra dem i sina försök att behålla sin position och hålla kvar sin makt som ger dem så stor kontroll över Jorden och dess folk.

Många gånger har Ljuset haft segern inom räckhåll bara för att ge upp sin ledning till dem så att hoten undviks om att förinta miljoner av befolkningen som vedergällning. Så under en lång tid har Ljuset ordnat förhållandena så att de ska kunna nå sina mål på ett mer subtilt sätt och att de Mörka hålls i schack medan deras kontrollmetoder försvagas. Ljuset har nu ett starkt stöd vilket innefattar försvarsmakten som varit mycket aktiva under nedstängningen. Hela framtiden för Jorden och dess folk är helt beroende av de nuvarande händelserna, men var inte oroliga, för den är i händerna på de högre Ljusstyrkorna.

De Mörka kan inte acceptera att de nu förlorar slaget om Jorden och är som mest farliga, likt ett sårat djur som slår till mot vad som helst som står i dess väg. Det är dock för sent för dem att vända spelet, och de kommer inte att snällt gå sin väg utan att orsaka så mycket problem som de kan även om de riskerar sina egna liv. De är beredda att dö för sin sak då de tror att de är ”De Utvalda” som kommer attt bli belönade. Det är oundvikligt att Ljusstyrkorna kommer att få göra uppoffringar för att vinna striden men det kan inte undvikas under nuvarande omständigheter. Det är betryggande att veta att de slåss i sin sista kamp på Jorden och att en period följer med mycket rensning och en snabb färd in i den Nya Tiden med alla de fördelar som kommer med den.

Tänk på att framtiden som kommer till er blir så annorlunda mot vad ni upplever nu. Den liknar nästan inget vad ni är vana vid och är en helt annan existensform i synnerhet då ni blir så mycket mer oberoende. Eftersom ni kommer att kunna förse er med allt ni behöver genom att använda er tankekraft blir ni helt klart mycket mer oberoende och inte beroende av andra för ert välbefinnande. Det är långt borta så som ni ser det, men ni kan få det att manifesteras snabbare genom ert tänkande. Ert medvetande expanderar mycket snabbare nu då ni går mot att bli en mer utvecklad varelse, och så kommer det att pågå allt medan ni höjer era vibrationer.

Om ni kan glömma era omdelbara problem en stund borde ni kunna visualisera den kommande Ljustiden. Makten ges då till era händer eftersom ni kommer att ha nått ett läge där ni höjt er över de negativa energierna som inte längre har något inflytande över er. Många av er har redan kunnat göra det och har full kontroll över sina tankar och handlingar. Det är mycket prövande i dessa tider, men det är möjligt om ni riktar in er på det. Livet blir mer tilltalande och ert självförtroende ökar när det gäller er förmåga att hålla er lugna under alla omständigheter runt er. Håll er lugna och förlåt er själva om ni skulle överväldigas av förhållandena ni befinner er i. Lär av era snedsteg och ni kommer att komma långt fram på er väg mot framgång och Uppstigning.

Generellt sett finns det en möjlighet att ni nu ser att livet återvänder till det vanliga där ni har friheten att planera era egna upplevelser. Det betyder dock inte att det blir precis som förut då alltför mycket har hänt som medfört förändringar som kommer att stanna. De har gett er en möjlighet att återta vad ni vill ha ut av livet och vissa saker har ändrats till det bättre och som ni vill behålla. Personliga relationer har varit under press, helt enkelt för att ni vanligtvis inte kunnat vara tillsammans. Som en följd av detta har många insett att de behöver förändra sina liv och för en del betyder det att fortsätta att lägga mer tid på familjen.

Illuminati ligger bakom covid19-viruset men där de avsåg att minska populationen har Ljusstyrkorna så att säga spätt ut viruset så att det inte blev så effektivt som avsett. Det är ofta så, att händelser som avsågs ha en allvarlig effekt på folket, har ändrats på ett sådant sätt så att de förlorat den planerade effekten. Universell lag gäller dock och i en civilisation med fri vilja måste vissa regelverk följas som hindrar ren inblandning. Genom sina tankar och gärningar har Människan alltid en del i skapandet av sin egen framtid, men man kommer oundvikligen att se att händelser alltid slutar så att de följer planen för sin framtida utveckling.

All erfarenhet är av värde för varje individ och hjälper till att växa andligt oavsett ens livsplan. Hela uppgiften är så komplex då alltför många faktorer är involverade, så att om man inte har en bredare förståelse för hur saker verkar är det svårt att förstå på er nivå, då ni inte känner till alla förhållanden. Det räcker att säga att när ni är redo att förstå hela bilden, är det möjligt därför att ni då har nått en högre nivå av medvetande. Det händer redan för en del av de mer utvecklade själarna som har förmågan och förståelsen att kunna hjälpa andra att gå framåt.

Var förvissade om att ni kommer att bli än större med era erfarenheter och väl förberedd att hjälpa de som följer er väg. Det är bara naturligt att de som har nått en högre medvetandenivå sträcker ut en hand till de som går längs samma väg. Så ni lämnas inte åt misslyckande utan hjälp, men kom ihåg att be om den, då den aldrig tvingas på någon annan själ utan medgivande. Systemet fungerar mycket bra och har provats ut under många tusen år. Ni kanske inte är medvetna om den kärleksfulla hjälp som ges fritt, men alla gynnas av det och sanningen kommer fram i rätt tid.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...