Matthew via Suzy Ward 3 februari 2021

 

Matthew via Suzy Ward 3 februari 2021

 

3 februari 2021

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Till alla som är besvikna över att inga större åtgärder vidtogs för tre veckor sedan för att befria USA: s regering från genomgripande korruption, säger vi, var snälla och bli inte nedslagna. Ljusarbetarnas styrkor har inte övergett uppdraget!

När de ansvariga mottog ett hot under sena timmar som kunde ha blivit en nationell katastrof, valde de en säker väg som också skulle ge tid för en bredare allmänhets mottaglighet. Otålighet med nedstängningar och ekonomiska svårigheter kan minska motståndet mot den nya kursen, vilket kommer att uppnå samma resultat som en enda händelse, men i säkrare steg.

Regeringsomvälvningar och arresteringar sker i många länder, och Illuminati i USA vet att detta ligger framför dem under de närmaste månaderna. Vi vet inte om sanningen om ”pandemin” kommer att avslöjas innan arresteringarna är allmänt kända, men säkert kommer maskgalenskap, covid testning och vaccinationer att nå sitt slut, och alla covidpatienter kommer att få en enkel, effektiv behandling. På inget sätt förminskar vi den djupa förlusten för familjer av personer som dog på grund av sjukdomen genom att säga att de i de flesta fall följde själskontraktens livslängdsklausul.

Kära, när ni rör er fritt igen, skolor och företag är öppna och närvaron i kyrkor, sportevenemang och stora firande har återupptagits, kommer livet inte att återgå till det normala. Inte heller vill ni att det ska göra det! Livet som ni har känt det har styrts av massivt bedrägeri, girighet och samhällelig konditionering. Något som tyst går framåt när vi talar är frigörelsen av Jordens civilisation.

Vi har fått frågan varför vi lägger så stor vikt vid vad som händer i USA. Det betyder aldrig att människor i andra länder är mindre värdefulla för oss – alla själar på Jorden är älskade medlemmar av vår universella familj! Vår tonvikt ligger på hur USA styrs.

I tidigare meddelanden har vi sagt att Illuminati är förankrade i Washington, DC, säte för den amerikanska regeringen, varifrån de inte bara kontrollerar vad som händer i landet, utan också starkt påverkar vad som händer överallt. De är djupt inbäddade i Vatikanen och ett distrikt i London – mörkrets triad, kan man säga – men i deras globala nätverk av dominoer måste den första som faller vara USA, där NESARA – National Economic Security and Reformation Act —Kan implementeras. Betydelsen av denna lag kan inte överdrivas.

Alla bestämmelser i denna lagstiftning har stor betydelse, men den som måste föregå de andra är denna: Alla i regeringen måste avgå och ett nytt regeringsorgan bildas. Detta har ingenting att göra med partipolitiken.

Det är inte allmänt känt att den amerikanska regeringen från 1871 fram till i dag har drivit the Corporation of the United States of America, ett företag som ägs av Illuminati, och de dikterar hur det ska drivas. Det är långt ifrån vad som var tänkt av nationens grundare, som etablerade de nyligen förenade staterna som en suverän nation med en republiks styrelseform.

Illuminati känner till den universella lagen – ingenting existerar utan energi, allt som existerar kräver energi för att växa – och de lämnade ingen sten orörd för att hindra NESARA från att få energi genom att bli känd.

Först var det gag-ordern som utfärdades av President Clinton, som undertecknade lagstiftningen år 2000 under föreläggande av landets militär. Gag-ordern förbjöd enligt lag alla som kände till lagen att någonsin tala om den, och eftersom den hölls under skydd fanns det väldigt få tankar och känslor för att ge den tillväxtenergi.

Men när ord om NESARA började komma fram, inklusive att St. Germain och andligt utvecklade individer på planeten författade lagen, började energi byggas upp. Illuminati lade fram påståendet att NESARA är en ”konspirationsteori”. De kokade ihop den etiketten, som de fäster vid all information som exponerar dem och deras avskyvärda aktiviteter, och de har konditionerat befolkningen att tro att vad som helst som är märkt ”konspirationsteori” är idéer från svaga sinnen.

Under en tid lade detta Lagens energi i limbo, men eftersom fler och fler människor hörde talas om den, gav deras tankar och känslor moment till att driva framåt. För att motverka det skrev kongressen National Economic Stabilization and Recovery Act. Genom att kraftigt snedvrida den äkta Lagen skapade den nya mycket förvirring och många staket-sittare blev skeptiska.

Illuminatikontrollerade domare vid Internationella domstolen i Haag skapade den ena förseningen efter den andra i behandlingen av ärenden som lämnats in av NESARAs juridiska advokater. Denna passivitet och de troendes modlöshet bromsade Lagens rörelse, och korruption, förtryck, utarmning och grymheter fortsatte.

Kloka hjärnor beslutade att NESARA inte kunde försenas ytterligare, och ett offentligt tillkännagivande planerades till den 12 september 2001. När Illuminati fick veta det, orsakade personer på högsta nivå i den amerikanska regeringen med hjälp av utomstående det ökända ”9/11.” Mästarhjärnorna i den händelsen hade rätt: En chockad och sorgdrabbad civilbefolkning skulle inte ifrågasätta den officiella berättelsen, och konspirationsteori bifogades till bevis som visade historien som falsk.

De andra ”demokratiskt valda” styrande organen måste också rensas från mörk kontroll, så G lades till NESARA för att utvidga Lagen från nationell till global. Eftersom den internationella gruppen som arbetar för att befria mörkret gör det med hjälp av lagens bestämmelser är G/NESARA lämpligt.

Under det senaste året mördade Illuminati två av G/NESARA: s ledare, Vladimir Putin och påven Francis. Putin ersattes med en som var lik honom och Påven avbildas vanligtvis med holografi.

Ändå garanterar ständigt stigande vibrationer ljuskrafternas triumf och NESARA kommer att lyckas med vad den är tänkt att göra. Ett avsnitt i ett meddelande som Hatonn överförde till min mamma för 15 år sedan anger avsikten kortfattat:

”Håll i era hjärtan visionen av den värld ni vill ha för er själva och era familjer, för alla Jordens arvtagare: ”

En värld där fred och kärlek ersätter krig och hat; där regeringar leds av rättvisa, försiktiga och andliga kvinnor och män, inte makthavare som leds av mörker; där en rättvis fördelning av alla resurser ersätter ytterligheterna av grov girighet och desperat fattigdom; där universella och planetariska sanningar ersätter lögnens nät som har kontrollerat era liv.

”Konceptet och avsikten med NESARA är att hjälpa er att skapa den världen på Jorden.”

Låt oss nu svara på era frågor om viruset, med början med virusstammens variant. [Den] är mer smittsam och kan vara mer dödlig än sin föregångare. Som nämnts i ett tidigare meddelande är tester utformade för att upptäcka ”vanlig” influensa och förkylning, och de kallas ”varianter”.

Vi kan inte betona alltför kraftigt att syftet med all vanlig ” pandemi”-relaterad rapportering är att skapa rädsla. Därför sprids lögn på lögn och sanningen från tusentals läkare som publiceras på Internet tas bort så snart den upptäcks.

Energin av rädsla för sig själv eller andra av någon anledning sänker immuniteten och gör kroppar mer mottagliga för att få Covid och ett antal andra sjukdomar. Det är en av fördelarna som Illuminati skördar; rädsloenergin som släpps ut av alla i ekonomiska svårigheter på grund av låsning är en annan. Kom ihåg att mörka hjärtan och sinnen kräver fruktans energis låga vibrationer för att överleva.

Forskare från utomjordiska specialstyrkor minskade virusstyrkan i vacciner i den mån det är möjligt; fullständig eliminering skulle märkas. Men även kraftigt reducerad toxicitet ger allvarliga biverkningar hos personer med svag immunitet, och antalet dödsfall efter vaccination ökar.

Om du och dina nära och kära är friska och inte har några medicinska problem, behöver du inte vara orimligt orolig om anställning kräver vaccination – människor med starka immunförsvar har vanligtvis kortvariga milda reaktioner. Men om du eller dina nära och kära har några hälsoproblem, skulle det vara klokt att få ett skriftligt uttalande från din vårdgivare om att ditt tillstånd kräver undantag. Om vaccination är frivillig rekommenderar vi att du undviker den.

Vacciner har mycket mindre eller ingen effekt på kroppar med kristallina celler än på kroppar med kolbaserade celler. Vi kan inte berätta hur du ska urskilja om din cellulära struktur är kristallin, men vi kan berätta att omvandlingen från kol kommer med ljusabsorption, och den kommer lätt. Som Gud sa till min mamma: ”Det är så enkelt som att vara snäll.” Vi tillägger att under de senaste två decennierna har många själar kommit in med kristallina celler och många människor som är äldre har uppnått den nivå av ljus som möjliggjorde cellulär förändring.

Vår tanke om vacciner som kräver två inokuleringar och kanske boosterskott för att vara effektiva är att sätta dem i kategorin Följ Pengarna. Individerna som för år sedan utarbetade den djävulska planen att mutera ett virus i ett laboratorium, släppa det på en plats mättad med skadliga 5G-emissioner och döpa det till coronavirus-19 förväntade sig att miljarder snabbt skulle dö. Planen misslyckades och de var tvungna att nöja sig med att tjäna miljarder på ”pandemi” -relaterade produkter.

Deras girighet är lika gränslös som deras önskan att styra er värld, och i båda har de förlorat. Ljusa krafter hämtar tillbaka de olagligt och omoraliskt insamlade förmögenheter som hjälpte Illuminati att kontrollera livet på Jorden. Och ridån på världsscenen går upp för den sista handlingen i en mycket, mycket lång pjäs om mörkret som genomsyrade jorden och hindrade hennes civilisationer från att utvecklas i medveten och andlig medvetenhet.

Nästa pjäs blir en mycket, mycket lång historia om kärlek, fred, glädje, välstånd och liv i harmoni med Naturen. Vi hedrar dig och alla andra ljusarbetare för ovärderliga bidrag till Jordens nya historia.

_____________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

Vänligen sänd alla frågor och kommentarer till suzy@matthewbooks.com.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...