Matthew via Suzy Ward, 3 oktober 2022

 

 

Matthew via Suzy Ward, 3 oktober 2022

 

3 oktober 2022

Sista akten av ljus vs mörker; Illuminati; Jordaxeln; inkommande kärleksljus; satanister; hat; förlåtelse; reptiler; Drottning Elizabeth II

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Den sista akten innan ridån faller för ljusets krafter vs mörka krafters drama som utspelar sig på Jorden blir allt mer aktiv.

Detta inkluderar uppryckningen av de sista av Illuminatis fästen, internationella allianser för upplyftande liv över hela världen, ett ökande antal mörka sinnen och hjärtan som tas bort från planeten, exponeringen av deras likadana dubbelgångare och andra sanningar som börjar dyka upp. Och folken bidrar till undergången av ett djävulskt globalt nätverk som de inte vet existerar. Genom att kräva att deras regeringar tjänar medborgarnas behov, hjälper den växande kraften hos gräsrotsrörelser den internationella gruppens ansträngningar att befria länder från alla individer som tjänar det ondskefulla nätverket.

Illuminati har fortfarande i sitt hörn den globala ekonomin, vanliga medier, censur på sociala medier och några nationella ledare, men de system som är nödvändiga för att de ska behålla kontrollen håller snabbt på att sönderfalla. Förvänta er ändå inte att de går försiktigt fram. Under årtusenden har marionetter från de mörka krafterna lyckats förtrycka och lura massorna, och de som fortfarande är bland er har en vanföreställning att gå framåt mot att styra världen. Även om det kommer att vara en övning i yttersta meningslöshet, så länge de kan orsaka kaos, rädsla och förvirring kommer de att göra det. Därför är det praktiskt att ha lite kontanter till hands och några veckors mat till din familj och dina sällskapsdjur samt andra förnödenheter till hjälp i vanliga nödsituationer.

Återigen sprider Illuminati den olycksbådande varningen att vilken dag som helst nu kommer planetens axel plötsligt att skifta och förinta allt liv. Nej det kommer den inte! Ända sedan avlägsna civilisationer infunderade Jorden med enorma mängder ljus för c:a 80 år sedan, har Jordens axel gradvis återgått till sin rätta inriktning. De mörka räknar med falsk information som den ”skiftande axeln” för att generera de låga vibrationer av rädsla som de behöver för deras själva överlevnad.

Om du har hört talas om en ovanligt kraftfull solflamma eller något annat av global storlek som kommer snart, var medveten om att de mörka kommer att presentera det som något rädslofyllt. Vi är överlyckliga över att berätta för er att det som kommer snart är ett flöde av kärleksljusenergi av en storleksordning som saknar dess like i detta universum! De omisskännliga effekterna av denna samskapelse av Gud, Gaia, Sol och ljuskrafter på planeten och bortom kommer att skilja sig åt i enlighet med individers vilja att omfamna det intensiva ljuset såväl som personliga övertygelser. Så vi säger att det är Kristi ljus, men inte ”Kristi andra ankomst”, och det är absolut inte förebådande domsägarnas ”sluttider”.

När ni förutser denna härliga gudomliga händelse, vet att ni är utomordentligt beredda att hantera den kommande stormen orsakad av Illuminatis sista flämtningar. Er livserfarenhet av att hjälpa civilisationer under samma omständigheter är varför ni ville vara där ni är och varför du blev utvald. Detta är vad du tålmodigt har väntat på under denna mest spännande era i jordens historia! Ditt förtroende för att befrielsen av er värld från mörkret är nära kommer att hjälpa andra att känna sig lugna och optimistiska istället för rädda och pessimistiska – det här är din mentorskapsroll under de kommande veckorna.

När många människor upplever långvariga svårigheter, vet vi att det inte är lätt att tänka på att de utnyttjar denna unika möjlighet till att slutföra alla karmiska lektioner under en livstid istället för flera. De har ingen aning om att de valde att uppnå den balans de behöver för att avancera från tredje till fjärde densitet i själsutvecklingsstatus. Men när de övergår till Nirvana kommer de som är framgångsrika att uppleva ett storslaget firande, de som upptäcker att de fortfarande har en väg att gå kommer att hedra sina framsteg och vara glada att de är i en andevärld igen, och själar som uthärdat ofrivilligt hårda livstider kommer att glädjas när de upptäcker att de tagit steg framåt i utvecklingen.

Tillbaka ner till Jorden, de höga vibrationerna av din medkänsla, omtanke och empati utstrålar hopp till människor som lever under fruktansvärda förhållanden. Hoppfullhet är ljusfylld och detta hjälper dem också att lättare hantera sina bördor av hemlöshet eller utarmning.

Älskade systrar och bröder, snälla tro inte att vi förbiser att ni också upplever svåra utmaningar, motgångar och sorg! Skillnaden är att ni vet vad de flesta andra inte vet: Varje själ har alltid hjälp av Guds sändebud – änglar, andeguider och älskade människor i andevärldar. Även om de inte kan störa bestämmelserna om själskontrakt, tillåts de ge tröstande tecken på sin närhet, hjälpa till att lindra ofrivilliga trauman och ge knuffar på ett sätt som håller folk på rätt spår med sina kontraktsval. Du vet att du använder den universella lagen om attraktion till din fördel medan de flesta andra omedvetet använder den till deras nackdel, och du vet att otaliga medlemmar av stora, mäktiga civilisationer hjälper Jorden och hennes invånare på otaliga sätt.

Låt oss nu ta upp en annan fråga av aktuell betydelse. ”Matthew och andra ljusets budbärare talar om vikten av förlåtelse. Hur kan någon förlåta människor som begår outsägliga illdåd som satanister gör? Om de är reptiler som låtsas vara människor, gäller förlåtelse fortfarande?” Låt oss först säga att förlåtelse, precis som kärlek, börjar med dig själv. Endast genom att älska sig själv och förlåta sig själv för upplevda eller faktiska missförhållanden kan man utvidga dessa känslor till andra. Och kärlek, som omfattar förlåtelse, kan inte förstås.

Kärlek är långt, långt mer än den känsla den anses vara! Det är samma energi som ljus, den mest kraftfulla kraften i kosmos, och ursprunget till allt som finns. Det är själens sammansättning, gudsjaget i varje liv i detta universum. Förmågan att känna och ta emot kärlek är obegränsad och likaså sätten den kan uttryckas på. Mamma, vänligen infoga datumet för vårt meddelande som inkluderar några av de ”vardagliga” sätten varmed alla kan skicka kärleksenergi som flödar över hela planeten och genom att göra det, utstråla kärlekens storhet till andra världar. Det kommer att vara en användbar påminnelse till långtidsläsare och värdefull information för uppvaknande själssökande. [December 13, 2018 message är arkiverat i All Messages section of www.matthewbooks.com.]

Tack. Nu är förlåtelse själens medfödda förmåga att separera en persons handlingar från själen eller gudsjaget eller JAG ÄR jaget, och inte fördöma själen. Det är inte en omedelbar reaktion som känslor är – till exempel extas av en mamma som håller sin nyfödda, lättnad för en vandrare som kommer ut ur en skog efter att ha varit vilse i tre fruktansvärda dagar, eller tacksamhet för erbjudandet om hjälp för att slutföra en mödosam uppgift. Förlåtelse, vars komponenter är medkänsla och förståelse, kommer sannolikt mer gradvis, och det betyder aldrig att man överser med eller tolererar någon individs skadliga beteende, än mindre samvetslösa handlingar!

Människor som begår avskyvärda brott kommer till världen som den rena kärleks-ljus-essensen av Skaparen, källan till energi som själar använder för att manifestera kroppar som människor, reptiler eller någon annan art inom detta universum. Av skäl som är unika för var och en börjar vissa individer ge efter för maktens lockelse och agerar på den lockelsen genom elakhet, list och lögn.

När det beteendet blir mer omfattande och grymmare, fortsätter ljuset i dessa individer att dämpas tills hjärtutrymmet är ett mörkt tomrum där det inte finns något samvete eller annan vägledning från själen till medvetandet. Med bara ljusgnistan som är kroppens livskraft blir de fångar av de mörka krafterna och fungerar som dess marionetter. Det var vad som hände med de svagaste själarna i den universella familjen, satanisterna. De blev kapabla att med glädje begå handlingar som för andra av alla arter i alla civilisationer är outsägliga, otänkbara.

Det är inte troligt att någon kan känna sig genuint kärleksfull mot dessa individer eller ens neutrala mot dem, men det är möjligt att hata dem. Hat är inte motsatsen till kärlek, det är frånvaron av kärlek, en djupt internaliserad känsla som kommer från egot, och dess låga vibrationer bildar en barriär mellan själen och medvetandet. Det leder till obehag och, vid fysisk död, dras individer som hatar automatiskt av detta universums fysik till en mycket låg nivå av flerskikts Nirvana där allt är i samklang med dessa individers vibrationer. De lever under dessa dystra förhållanden tills de är villiga att acceptera kärleksljusenergin som kan ersätta alla spår av hat, och vissa vägrar i århundraden i din tidsuppfattning. Det är hur destruktivt hat är!

Förlåtelse kommer från själens gudomlighet, gudsjaget, precis som kärleken gör. Den utstrålar de höga vibrationer som lyfter hjärtat och sinnet hos förlåtaren, som sänder ut ett överflöd av ljus till världen och växer i själens evolution. Vid övergången från det fysiska livet kommer personer som förlåter in i ett av Nirvanas översta lager, där de lever aktivt och harmoniskt i den underbara andevärldens fantastiska mångfald tills de är redo att inkarnera i en avancerad värld i linje med deras utvecklade status och val. Så kraftfull är förlåtelsen!

Ja, förlåtelse gäller reptiler, med vilka du är energetiskt ansluten på själsnivå precis som du är med alla andra liv i alla andra arter i hela detta universum. Och låt oss rätta till misstaget att reptiler är en ogudaktig art. Många fler själar som inkarnerar som reptiler är välvilliga än illvilliga, och individer av varje övertygelse var eller är fortfarande mitt ibland er. Vissa begår handlingar av ren ondska och andra lever i ljuset. Många medlemmar av de ständigt vaksamma utomjordiska specialstyrkorna, som är bland de mest effektiva ljusarbetarna på planeten eftersom de kan använda alla sina medfödda förmågor, är reptiler. [March 2, 2022 message innehåller en förklaring av krafterna, deras kapacitet och inflytelserika positioner

Nu ska vi ta upp de många frågorna och kommentarerna om drottning Elizabeth II. Det är sant att hon dog för en tid sedan, och enligt specialstyrkans medlemmar berodde förseningen av tillkännagivandet delvis på tjänstemän i City of London, Illuminatis europeiska finanscentrum med globala tentakler, som ville hålla pengarna flödande in i skattkammaren från världens längst regerande och internationellt respekterade monark.

Europeiska kungligheter är en av de olika grupperna som verkar under Illuminatis ”paraply”, så att säga, och allt som det hemliga samhället gör är en strategisk del av en större bild. Så, mycket troligt är beslutet att äntligen meddela drottning Elizabeths död viktigt för dem, men vi vet inte dess betydelse. Kanske är det helt enkelt en avledning från deras desperata svårigheter eftersom så lite av deras agenda lyckas.

Drottningen var en reptil liksom hennes gemål, prins Philip. Så småningom gav den månghundraåriga avsikten att hålla reptilblodslinjen ren via äktenskap inom kungafamiljerna försvagade egenskaper. För att motverka detta valdes de flesta makarna för prins Charles generation och deras avkomma från mänskliga blodslinjer. Drottningens privatliv skilde sig avsevärt från den kungliga monarken som sågs offentligt, och även om hon var till förmån för elitister som styrde massorna, var hon inte för att döda den stora majoriteten av befolkningen som ett sätt att nå världsherravälde.

Vi vet inte hur länge människor i Storbritannien kommer att vilja fortsätta sin ceremoniella monarki – de har ännu inte upptäckt att dubbelgångare som liknar varandra under ganska lång tid har agerat som familjemedlemmar – men vi kan säga att det inte finns några monarkier i Jordens Guldålder.

Kära familj, när denna, eoner gamla, globala lek tar sitt slut, fortsätter er fasthet i ljusets sanning att vara ovärderlig för att hjälpa Jordens civilisation att manifestera planetens Guldålder. Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er och stödjer er med villkorslös kärlek.

______________________

KÄRLEK och FRID
Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...