Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 14 februari 2019

Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 14 februari 2019

Per Staffan 15 februari 2019

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station detta är Matthew. Låt oss börja med att ta upp era farhågor om hur följande situationer påverkar ljusets framsteg: Gula väströrelsen i Frankrike, Brexit-komplexiteter, politisk omvälvning i Venezuela, effekter av Kinas ekonomiska avmattning på världsekonomin, effekterna av Förenta staterna statliga avstängning, cyberspace krigföring, kris i Jemen, fortsatt terrorism runt om i världen, förnekande av klimatförändringar, Rysslands avsikter, kärnvapenprogram i Iran och Nordkorea.

I dessa situationer och alla andra i en eller annan grad av flöde är det motståndet mot förändring som krockar med insisterandet på den, och på intet sätt avskräcker detta ljusets framsteg. En process så monumental som en världstransformation sker inte på en rak linje, den sicksackar i enlighet med miljarder fri viljas val som görs dagligen.

Illuminati, nu allmänt kallad Deep State, accepterar inte att deras ansträngningar att behålla sitt inflytande i er värld är fullständigt meningslösa. Och utan att förstå att ljusets oöverträffade makt exponerar och förvisar mörkret, svarar folket på ljusets höga vibrationer genom att insistera på rättvisa och jämlikhet. Vad ni ser är en civilisation som avslutar tidsåldrars långa trauma så att helande kan komma.

Älskade systrar och bröder, vi känner er önskan om att alla jordens folk ska leva i en fredlig, harmonisk och välvillig värld. Ni kom dit för att hjälpa dem att vakna medvetet och andligt så att de kan manifestera det! Och medan vi vet att detta sker med en hastighet som är unik i detta universum, och vi ser att denna vackra underbara värld blommar i kontinuumet, förstår vi er otålighet att se detta i linjär tid.

När du frivilligt reste till Jorden visste du att din resa skulle medföra att du skulle uppleva de känslor och svårigheter som är inneboende i en tredje densitets civilisation. Du visste också att med gudomlig design skulle allt detta glömmas när du inkarnerade och du skulle inte komma ihåg varför du är där du är. Därför följer du din intuition, går in i din andliga styrka och uthållighet med beslutsamhet och uppfinningsrikedom för att övervinna de många hinder som du skulle stöta på – och du har gjort det här nobelt! Tillsammans med att ära din ståndaktighet i ljuset och din ovärderliga tjänst till Jordens folk vill vi försäkra dig om att bevis på vad du har hjälpt dem att åstadkomma ligger vid horisonten.

“Snälla, fråga Matthew hur hanterar man behovet av Ego i uppgiften att lära sig att tjäna i ljus och kärlek.” Först säger vi att egot får ett dåligt rykte när det är begränsat till att beteckna egotism eller uppblåsthet, och det är mer än din ordboksdefinition, den del av psyket som en person är medveten om.

Egot kan anses vara ett pågående arbete eftersom det förändras när du lägger till din medvetna medvetenhet genom akademiska och religiösa läror; observationer; idéer; utökad bekantskapskrets; överensstämmelse med eller uppror mot föräldraskap, jämlikhet och samhällsförväntningar, strävan efter intressen, finslipning av färdigheter och talanger; förvärv av “street smarthet”; utveckling av värderingar och uppföranderegler, framgång eller misslyckande i personliga relationer och professionella mål. Kort sagt, egot är sammansatt av allt du har upplevt från barndom fram till i dag.

Så, det är inte ett problem med behovet av ego när det gäller att lära sig att tjäna i ljus och kärlek eller i någon annan kapacitet. Ego helt enkelt är. Det är ditt koncept av vem du är, en inbyggd del av dig som fungerar 24/7 lika naturligt som andningen. Egot är till sin sammansättning alla mänskliga drag och handlingar som det har upplevt eller observerat-dess lagringsanläggning för förnödenheter, så att säga – och det väljer automatiskt vad det vill när du interagerar med andra och reagerar på omständigheterna.

Allt i tillförsellinjen som är tillgängligt för egot avger vibrationer. Den högsta delen av linjen innehåller “gudomliga vägar”: vänlighet, empati, medkänsla, ödmjukhet, mildhet, omtänksamhet, hjälpsamhet, tacksamhet, generositet, glädje, ärlighet, förlåtelse, trovärdighet, lojalitet, pålitlighet, hoppfullhet och uthållighet i tider av motgång. Den låga delen inkluderar apati, omoral och amoralitet, grymhet, bedräglighet, förräderi, trångsynthet, arrogans, rädsla, ilska, snarstuckenhet, avundsjuka, avund, pessimism, vrede, skuld, egoism, hybris och hämnd. Den dualiteten i den tredje tätheten, människa, kommer från tron att varje person är skild från alla andra och från Gud.

Att välja karaktärsdrag och handlingar med höga vibrationer möjliggör en tydlighet i att uppleva sig själv och andra och agera med sund bedömning, medan val i låga vibrerande områden ger upphov till bedrägliga åsikter om sig själv, bristfällig bedömning av andra och obetänksamhet snarare än motiverat beteende. Och vad ni tänker på som karaktär, natur eller personlighet är vad egot oftast väljer från sitt spektrum av möjliga val. I det här är samvetet – själens sfär som nuddar vid bestämmelser som är valda i själskontraktet – egots följeslagare och allierade; men om samvetet konsekvent ignoreras, förtvinar det och blir icke-funktionellt, så att man därvid lämnar egot ute på yttersta grenen, så att säga.

För att ge ett exempel på egot “i aktion”, låt oss säga att fyra främlingar precis har satt sig och väntar på en trång restaurang. Deras reaktioner är i samklang med vad som automatiskt kommer till var och en: En tänker på den läckra middagen som väntar, en oroar sig för att bli sen till ett affärsmöte, en ser sig runt om i rummet och beundrar inredningen, den fjärde visar irritation över att behöva vänta på ett bord. De fyra olika uppfattningarna om en gemensam situation går in i Jordens kollektiva medvetenhet. När de väntar uppfattar varje person sin självbild och skapar ett intryck av de andra tre, så det finns 16 fler uppfattningar inom gruppen och dessa, som alla andra tankar och känslor som kommer till dem, blir också en del av den kollektiva medvetenheten.

Låt oss ta det här ett steg längre. Ni ser sakerna som fasta, men ingenting är det – allt är energi fluktuerande inom väldigt varierande grader av frekvens – och liksom synen är allt som dina andra fyra sinnen berättar för dig också vad du uppfattar att det är – vad du uppfattar är vad du tror och det är din verklighet. Låt oss nu sätta in i ditt perspektiv hur olika situationer påverkar ljuset, de som du nämnde, och alla andra återspeglar de otaliga perceptionerna av verkligheten inom befolkningen när som helst.

Att sätta alla dessa in i sammanhanget av dagens händelser skapar två primära och motsatta uppfattningar – en värld som styrs av de få som känner sig berättigade att göra vad de vill är en; den andra är en fredlig och harmonisk värld med rättvisa och överflöd åt alla. Den ständigt ökande styrkan hos den senare uppfattningsens energi i det kollektiva medvetandet framträder som en förutspådd och önskad värld. Och det slutar inte där. Energin i den uppfattningen strömmar in i det universella massmedvetandet och in i det kosmiska medvetandet – allt som händer någonstans påverkar allting överallt.

Vi kom ifrån ämnet avsevärt, så låt oss föra egot tillbaka till Jorden och tala om personer som tjänar i ljus och kärlek, eller ljusarbetarna. De agerar på egots naturliga urval från dess förrådsanläggning, med de egenskaper som avger de högsta vibrationerna. Detsamma gäller för människor som lever på gudomliga sätt, men som inte har hört termen ljusarbetare, så de tänker inte på sig själva som sådana. Skillnaden mellan dig som vet att du är en ljusarbetare och de många miljoner som inte vet att de är det är din kunskap.

Ni vet att ni är multidimensionella odödliga själar oskiljaktigt förbundna med varandra och Gud, och alla själar är Skaparens rena kärleksljuskärna. Ni vet om själskontrakt och avtal före födelsen, universella lagar och planeten och personlig uppstigning. Ni vet att det finns otaliga själar i andra civilisationer, varav många är högt andligt, medvetet och tekniskt utvecklade, och några är era förfäder. Och ni vet att under denna oöverträffade tid av förändring genom hela detta universum, övervinner kärleksljuset, den mest kraftfulla kraften i kosmos, mörkrets spår på jorden.

Gläd er, kära familj, i kunskapen om dessa sanningar!

“Jag är en tidigare medlem av nyhetsmedia och måste säga att jag inte tror att alla medlemmar i nyhetsmedierna är korrupta. Kanske är deras chefer det och en del mycket högprofilerade talanger. Men de flesta journalister jag arbetade med på 80-talet och 90-talet var ärliga, hårt arbetande människor. Jag är säker på att detta fortfarande är sant idag. “Ja, det är det. De flesta press-, radio- och tv-journalister vet inte att den information de rapporterar från trådtjänster och andra källor är vad medias mörka kontrollanter vill att allmänheten ska tro.

Få journalister vet att information som de kallar “falska” nyheter i stället ofta är sanningen. När till exempel pedofilringen kom upp i ljuset i Washington, DC, vilken betjänar medlemmar av den amerikanska regeringen och besöker dignitärer-detta blev känt som “Pizzagate” -, stämplade de mörka det snabbt som falska nyheter och omedvetna reportrar återupprepade den lögnen. Ett långsiktigt begrepp som utformades för att dölja sanningen är konspirationsteori och allmänheten har programmerats för att skicka vadhelst som media rapporterar som sådant till papperskorgen,

Trots att många fortfarande tror att information som ovanstående exempel är lögner eller galna idéer, inser andra att problemen etiketteras på sådant sätt som förtäckning, och detta är på grund av journalisters insatser över hela världen, vars uttömmande forskning har exponerat genomgripande korruption inom sin egen industri; företag; medicinska, nöjes- och idrottsgrenar; regeringar och finansinstitut.

Vi hedrar dessa män och kvinnor, vars själskontrakt inkluderar att inte bara skriva med talang, uthållighet och mod, utan med risk att bli professionellt misskrediterade, fängslade eller mördade på grund av sina engagemang för att avslöja och publicera sanningen. Det borde inte vara överraskande att ett stort antal av dem är själar från andra civilisationer som frivilligt inkarnerade på jorden för att tjäna i denna kapacitet.

Även om St. Valentins historia har övergivits och kommersialiseringen den 14 februari har gått in i hyperspace, vem kan kritisera att fira kärlek? Det kommer att bli en universell fest när kärleken har genomträngt varje hjärta i er värld!

Älskade familj, alla ljusa väsen i hela detta universum stöder ert uppdrag på Jordens vägnar med den oöverträffade kraften av ovillkorlig kärlek.

_________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...