Matthew Ward via Suzy Ward 11 november, 2016

matthew

Matthew Ward

via Suzy Ward

11 november, 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi ska dela med oss till er vad vi har observerat i Jordens energifält gällande potential och vad Jordens observatörer i Nirvana har att rapportera om presidentvalet i USA. I vårt senaste meddelande sade vi att ytterligare scenarier skulle kunna utvecklas och så skedde faktiskt, men inte på sådana sätt som hade kunnat förväntas.

När vi talar om de involverade aktörerna, ber vi vänligen att ni ska komma ihåg det som vi många gånger har sagt – vårt intresse i vår Jordfamilj är aldrig politiskt motiverad och vi dömer aldrig någon av er.

Det är inte enbart folk i USA som har det mesta att vinna eller förlora med tanke på vem som blir deras president. Detsamma gäller för Illuminaternas Rockefeller-falang. Deras tunga inflytande på Wall Street, samt inom nationens regering, beror till stor del på Bill och Hillary Clinton, som samarbetar med detta hemliga sällskap; tidigare bland de några få i dess topp, när de för cirka ett tiotal år sedan såg att dess globala kontroll började krympa, så etablerade de sin egen maktbas och sina egna finansieringskällor. Hur ifrågasatta Illuminaterna kan anse att Donald Trumps kampanjlöften än var, så känner de att han är ”sin egen man”, en människa de inte kunde kontrollera.

Under veckorna som ledde fram till valet, ökade energin i röstarnas ilska och misstro, som omgav Fru Clinton och Herr Trump, till en så hög grad att den började dra till sig flerspaltiga rubriker angående alla scenarier, av vilka vart och ett hade potentialen att leda Bernie Sanders till presidentposten. Vad som hade kunnat komma ut på ett lugnt sätt, när rubrikerna intog väldefinierade kurser, blev i stället ett energi-hopkok som skulle kunna liknas vid en bläckfisk som fäktar i ett förvirringens hav. Energi är neutral, den flödar rätt och slätt i en avsiktlig riktning. I detta fall, fick avsikten påverka resultatet och bläckfisken skapades till slut genom att man tog i bruk olika medel – vissa som var i konflikt med andra.

Clinton-anhängare i den Demokratiska Nationella Kommittén manövrerade till Fru Clinton rösterna från de avgörande förberedande valen, vilka faktiskt hade vunnits av Bernie Sanders; sålunda blev det hon i stället för röstarnas val som blev den Demokratiska partikandidaten.

Gällande FBI:s efterforskning i Fru Clintons hackade e-mejl, vek sig Direktör James Corney för trycket från Bill Clinton och andra Illuminater, till att sammanfatta att den nationella säkerheten inte hade äventyrats och att användandet av en personlig server inte är ett åtalbart brott. Ett finger riktades mot Ryssland gällande hackningsincidenten.

Vladimir Putin urskuldades i sitt hävdande att Ryssland inte hade åstadkommit detta. Individer inom FBI och andra underrättelsetjänster som kände till Clintons kriminella historia, släppte ut e-mejlen – de ansåg att allmänheten hade rätt att känna till sanningen gällande Fru Clinton. Men Herr Corney hade tystat ner vad e-mejlen visade: Hon använde sin position som utrikesminister för att samla ihop donationer till Clinton Foundation och för att i gengäld utfärda tjänster; samt att terrorister gagnades av vissa Foundation-tillgångar.

När dessa individer senare upptäckte att Anthony Weiners dator innehöll bevismaterial på Clintons´ inblandning i en pedofil-ring, insisterade de på att Herr Corney skulle återuppta undersökningen. Åter en gång gav han efter för Clinton-lägrets tryck och konstaterade att inget av e-mejlen tillhörde Fru Clinton.

Dessa tidigare nämnda individer värvade då Wikileaks Julian Assange till hjälp, för att få den anklagande informationen vidarebefordrad till redaktörer på Internet-sidor av visselblåsar-karaktär. För att kontra resultatet i detta oväntade avslöjande, satte Illuminaternas underhuggare snabbt igång med att manipulera röstningsmekanismerna så att den större delen av rösterna skulle gå till Fru Clinton. Kanske brådskan som krävdes är det som ledde till de misstag vilka föranledde detta drag att slå slint – den större mängden röster registrerades av misstag till Herr Trump.

Den negativitet som skapades av dem vilkas avsikt var att vilseleda och med anledning av självaste de bedrägliga gärningarna, står gentemot kraften inom de ständigt ökande vibrationerna. Republikanerna är i majoritet inom Representanthuset och Senaten, men några få är nöjda med att Herr Trump är deras fanbärare. Demokraterna är bittra och oroliga; många känner att om Bernie Sanders hade varit partikandidat, så skulle han ha vunnit valet och den positiva energin runt Herr Sanders fortsätter att öka.

Detta är bilden av ”vibbarna” i USA, skulle man kunna säga. Genom att hålla sig till en universell lag, om att låga och höga vibrationer inte kan sam-existera, så måste ur detta energi-kaos komma en lösning. Vi vet inte vilken den kommer att vara, men vi kan nämna vissa faktorer för er, som mycket troligt kan komma att spela in.

Denna ”fantastiska förvirring” som politiska analytiker och media kallar valresultatet, har motiverat mängder av passionerade medborgare att ta sig ut på gatorna i protest och vissa efterfrågar en undersökning av rösträkningen. Om det blir verklighet och den upptäcker att röstmaskinerna var felaktiga eller att inte alla poströster hade räknats, kommer valet att tvingas bli ogiltigförklarat. I detta fall skulle President Obama förbli i sitt ämbete tills en ny president blir vald.

Fru Clinton var inte fysiskt i toppkondition när hennes kloner tillverkades för många år sedan, och när vibrationsnivån höjs, kommer en försämring i klonens hälsotillstånd och utseende att märkas rätt så snart. Men om ett nytt val kom att hållas, så skulle detta inte bli orsaken till att hon inte ställer upp; det skulle bli att informationen om henne och Clinton Foundation finns överallt på Internet.

Det republikanska partiprogrammet innehåller ideologiska bestämmelser som många inom partiet inte omfattar och man är inte bekväm med vissa delar av Herr Trumps retorik; de röstade på honom för att han representerar en förändring från den regering de känner att har lämnat dem bakom sig. Också Herr Sanders ansluter sig till en förändring från Washingtons etablissemang och en professionell samt personlig respekt för honom, tillika med hans popularitet bland demokraterna, skulle kunna göra honom till ett naturligt val som presidentkandidat. Eller kanske, på folkets begäran, som en ersättare.

Herr Trump är i hög grad tävlingslysten. Det är varför han tog sig in i tävlingen, var beslutsam att vinna och världen tror att han gjorde det. De protesterande massorna kanske inte stör honom; men när han får se hur vida utbredda och stressfyllda presidentens ansvarsförbindelser är, att han förväntas agera på andras rådgivning snarare än på sina egna impulser och att han inte är chef över Kongressen, kan han besluta sig för att detta att vara president inte skulle bli så tillfredsställande som att vara entreprenör och han skulle kunna välkomna en väg ut.

En del av dessa faktorer härstammar i tankar och känslor som snurrar i massmedvetandet, vissa är kända vida omkring, vissa känner endast läsarna av våra meddelanden till. Och ni kommer att förstå varför den viktigaste faktorn i allt detta är: Den riktning i vilken Herr Trump och det republikanska partiet vill ta landet, står i motsats till de rådande vibrationerna, vilka kommer att fortsätta öka längs med Jordens uppstigningsväg. Detta partis inriktning står i konflikt med Gaias vision, vilken delas av upplysta själar och deras antal ökar dag för dag. Lösning och försoning måste och kommer att komma in, för att hela detta smärtsamt uppdelade land, vars inflytande kan kännas över hela världen.

Älskade familj, räds inte det som skulle kunna ske. Skapa det som kommer att ske, genom att stadigt leva inom ert Ljus! Oräkneliga varelser runtom detta universum ärar och stöttar er med den villkorslösa kärlekens oöverträffade kraft.

KÄRLEK och FRID.

 

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...