Matthew Ward via Suzy Ward, 12 oktober

matthew
Matthew Ward – 12 oktober 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Jordens energifälts potential kryllar av aktivitet som aldrig förr i er nedskrivna historia, då kraftfulla ljusvågor driver fram resultat ni kommer att hjärtligt välkomna. Detta inflöde av ljus försvagar snabbt Illuminatis grepp om deras fragment av ekonomisk, politisk och mediakontroll och har motiverat många av deras hantlangare i de lägre leden att lämna dem, så det kommer att bli visst avstånd mellan dem och deras tidigare medarbetare när sanningen kryper fram om Illuminaterna.

De som befinner sig på toppen försöker rädda en del av sin forna makt, men det blir till ingen nytta då inget av deras skändliga system kommer att ha framgång. Accelererande vibrationer tillsammans med bevisen i hackade dokument, läckt information, visselblåsare och kraftfulla åtgärder av inflytelserika personer inom regeringar, militär- och underrättelsestyrkor samt bank- och rättssystem för fram till ett slut på Illuminaternas långa, mörka regeringstid.

Nyligen införda artiklar på Internet visar att när Hillary Clinton talar offentligt så ser folk en klon, inte personen Hillary. Även om de flesta som läser den informationen skulle anse den vara en absurd smutskastning så blir tanken på att en människa möjligen kan klonas något som sipprar in i det allmänna medvetandet. För att ni skall förstå varför och hur mänsklig kloning har gjorts i er värld bad jag min mamma att kopiera vad Hugo – en avancerad själ som är väl förtrogen med detta – berättade om för henne för 20 år sedan. Och jag måste säga att han var synnerligen tålmodig när frågor inom henne fortsatte att dyka upp som popkorn. (Följande är ett utdrag från ”Human Cloning”, ett kapitel i Uppenbarelse för en Ny Era).

Hallå där Madam Suzy! Jag är glad att få ansluta mig till ditt sällskap just nu. Vad jag förstår har du ställt frågor om huruvida kloning av vuxna människor har gjorts på Jorden. Det är verkligen ett faktum, och det har gjorts under en tid, som Matthew sa. Jag skall börja genast med början av processen för kloning, om jag får. Tack!

Mänsklig kloning är en process där cellmaterial av en levande varelse tas för att reproducera exakt samma likhet i en ny varelse. Cellmaterialet är placerat i en steril medicinflaska i en vätska som är gynnsam för tillväxten av det materialet, i renhet och utan defekter, som förs in i substansen. Efter att det delas, och delas igen, överförs materialet till en större laboratoriebehållare under samma sterila förhållande, temperatur och ljuskontroll.

Embryots form blir snabbt uppenbar och snart är den bestämda formen av ett foster lätt igenkännligt. När fostret har nått ett stadium av ungefär sex månader av ett normalt havandeskap så överförs det på nytt till en tank där vätskan liknar fostervattnet i en livmoder under graviditeten. I den vätskan fortsätter fostret att utvecklas normalt som i en livmoder. När fostret har nått önskad utveckling så tas det bort från vätskan och behandlas sedan som om födseln har inträffat på naturligt sätt. Utom, naturligtvis, att det inte finns någon navelsträng att ta hand om. Mindre plastikkirurgi kvarstår för ett normalt utseende.

Processen för mänsklig kopiering tar inte nio månader. Den accelereras med hjälp av kemiska tillsatser och idealiska förhållanden i laboratorier. Den inledande processen kan ta mellan sex och sju av era veckor för visshet om perfekt utveckling av fostret och ytterligare åtta till tio veckor krävs för hela tillväxten. Eftersom inget av detta sker genom en naturlig födelseprocess så har en regelbunden graviditetstid ingen betydelse.

Kloning är inte begränsat till fortplantning av spädbarn som tillåts att växa normalt från födseln till vuxen ålder. När det gäller klonen av en specifik vuxen kan åldrandets period vara från spädbarn till tidig vuxen ålder, säg mellan 30 och 35 år, bara mellan 350 och 400 dagar. Ungefär en vanlig månad av åldrande krävs för att producera en klon av en 65 år gammal individ. Det är den ungefärliga åldern hos de flesta människor som klonats på Jorden vid den här tiden.

Substansen som tillåter detta snabba åldrande har ännu inte upptäckts för ett sådant syfte, förutom av dessa få vetenskapsmän som varit engagerade i kloningsprocessen. Några få individer på Jorden har drabbats av en kemisk obalans som orsakar att deras kroppar åldras långt snabbare än vad som är normalt här. Ett 10-årigt barn kan ha ett åldrat utseende och organisk funktion och process av en mycket gammal person. Gammal enligt er standard vill säga, inte någon annanstans. Den kemikalie som orsakar obalansen i ovan nämnda barns system är vad som används nästan till perfektion i processen av snabbt åldrande spädbarnskloner till vuxna människor.

Denna acceleration av åldrandeprocessen kräver också tillsats av flera viktiga näringsämnen till kosten samt ideala laboratorieförhållanden, såsom temperatur och kontrollerad grad av syre och koldioxid. Nackdelen är att när utseendet måste vara identiskt med originalpersonen som är omkring 60 eller 65 år gammal så måste hela den klonade varelsen vara i den åldern tills det identiska utseendet har nåtts. Det finns inget sätt att stoppa åldrandet av organen och ändå uppnå det nödvändiga utseendet då organen utsätts för all denna stress av accelererande åldrande, såväl som nedärvda brister och defekter i familjens gener. Även om den nyligen klonade individen i början verkar fräschare och ser yngre ut än originalet, eller en tidigare klon, så bryts den snabbare ned och börjar visa upp mer avancerade tecken på åldrande i alla avseenden.

Hittills har jag endast talat om kroppen av en klonad individ. Hjärnan är en annan sak. Den är den mest intrikata aspekten av tillväxtproceduren, både in vitro, dvs en artificiell miljö, och i kroppen. Den mänskliga hjärnan är en dator, och funktionen för nedladdning från den ursprungliga hjärnan till klonens fungerar exakt likadant som er dator i samma typ av process.

En duplicering av originalhjärnan kan göras med perfektion i klonen av ett spädbarn. Utbildning levereras kontinuerligt till klonen under hela åldrandets period, från födelsen till vuxen ålder, och hjärnan fungerar så normalt som man kan förvänta sig inom de accelererade inlärningsförmågorna. Eftersom hjärnan har så stor kapacitet är klonens absorption av information under utbildningsprocessen inte bara lätt, det är mycket intressant för de människor som är involverade att se så stora hopp i lärandet. Vi följer detta härifrån och ser detta som den enda aspekt av vetenskaplig natur på er planet som börjar bli upplyst om den funktionella mänskliga hjärnkapaciteten.

Suzy, den utökade utbildningsprocessen är nödvändig på grund av ett abrupt införande av intelligens och kunskap i ett ”oskrivet blad” skulle producera en neurologisk chock.

Klonerna instrueras från spädbarnsstadiet av lärare som är särskilt utbildade beteendevetare. Denna aspekt av processen är exakt vad ni gör med era spädbarn, ni lär dem att bli medvetna, alerta, ansvarsfulla små individer med personlighet, färdigheter, en känsla av ansvar och engagemang. Lärarna, vars studenter är lite mer unika än de flesta, tränar sig själva genom personliga filmer av familjen och får också annan intim familjehistoria. De är således bekanta med allt tal och alla rörelser samt manér hos den klonade individen.

Det är en helt annan sak när det gäller en kvickt producerad vuxen klon. En viktig orsak till att åldrande kan accelereras är hjärnans kapacitet att absorbera information och utföra funktioner på ett mycket snabbare och mer omfattande sätt än de flesta av Jordens folk inser. Faktum är att om det inte var så, så skulle kloning av vuxna inte vara möjligt.

I en snabbt åldrande klon står allt på spel för att hålla integritet och all kunskap som vunnits under den ursprungliga människans livstid och fram till skapandet av klonen. De vuxna klonernas ursprungliga minnesförmåga kan äventyras så att klonen kanske verkar förvirrad eller omtöcknad och tappar ord tills minnet klickar eller konens eget tänkande åsidosätter tvekan och täcker över det, så att säga. Då detta inte är så ovanligt i ”verkliga” människor, är det i allmänhet inte märkbart och misstänkt i de klonade varelserna, utan betraktas endast som en mänsklig ofullkomlighet.

Nedladdningen av all information i hjärnan hos originalpersonen, eller i klonen som ersätter, måste göras i det ögonblick då det är nödvändigt för den nya klonen. Detta kan göras mycket framgångsrikt från personens hjärna till den första klonen. Smärre förändringar uppstår med varje successiv nedladdningsprocedur från den utstötta klonen till dess ersättare. Nej, den ursprungliga hjärnan kan inte användas för att kringgå denna försämring, även om personen fortfarande är i livet, för den ursprungliga hjärnan har inte samma ackumulerade kunskap som den senast klonade varelsen. Man kan förstå att den identiska lagringen av den senaste informationen är absolut nödvändig om ersättningsklonen skall bli accepterad som den verkliga personen.

Emedan vi är glada över att se detta framsteg i teknologin på er planet så minskar missbruket vår upprymdhet av upptäckten. Kraftfulla människor har klonas nu, och har klonats under många år, och inget av detta startade med goda avsikter. Det har alltid varit som en orsak till kontroll. En del av era världsledare var klonade i det förflutna och vid det här laget är de i den trettionde, eller flera, versioner av den ursprungliga personen. Syftet med att klona dessa personer är att skapa visshet om deras livslängd och underhåll av deras inflytande.

Ni kan notera den plötsliga och betydande förändringen i utseende mot en livfull hälsa och ungdomlighet hos några av de världsledare som ses i TV eller foton. Vanligtvis följer den stora robustheten och uthålligheten omedelbart av en eller några dagars frånvaro från allmänhetens ögon, efter en period av allt tydligare åldrande utseende. Ni tillskriver de anmärkningsvärda skillnaderna hos personerna en kort semester eller återhämtning från en proklamerad sjukdom, men här är det känt att man helt enkelt har ersatt den gamla klonen med en ny.

Ja, flera kloner produceras samtidigt, utbildade som jag tidigare förklarade, och förvaras på olika platser på er planet för att alltid vara redo när de behövs för aktuell kunskapsinsättningsprocess. Många versioner av klonerna är nödvändiga därför att konsten i denna vetenskap inte är perfekt på Jorden. De klonade vuxna kropparna upplöses mycket snabbare än kroppar av samma ålder som har växt sig gamla på ett naturligt sätt. Detta beror delvis på den accelererade processen från spädbarn till vuxen kropp och delvis till bristande skicklighet hos de vetenskapsmän som utför de olika förfarandena. Jordens tredje densitets atmosfär är också en faktor.

Den klonade individens familjemedlemmar är naturligtvis medvetna om existensen av klonen, eller klonerna, och de deltar i både utbildningsprocessen och i det som kallas ”cover-up”. Om de vägrar blir de också klonade, vanligtvis emot deras vilja, och deras kloner går vidare med offentliga funktioner. I vissa fall har den ursprungliga personen dött på ett naturligt sätt, eller så har de dödats om det tjänar syftet för de fortfarande mäktiga personerna. Andra lever fortfarande men syns aldrig offentligt. Endast klonerna ses offentligt.

För att lugna ditt sinne, Madam, så har fem länder utvecklat kloningsprocessen med ungefär samma nivå av framgång med reproduktioner, och ett annat land experimenterar ännu med tidigare stadier. Laboratorier är uppbyggda runt samma funktionella grund med liten variation i den totala processen. För några år sedan fanns tillräckligt med variationer i procedurerna så att olikheterna i kvalitéerna hos klonerna var lätta att upptäcka. Åldringsprocessen var den primära skillnaden i arbetet på de olika laboratorierna, och det fanns svagheter som en konsekvens i det maximala uppnåendet av fysisk stabilitet och framgången i nedladdningen av hjärnan.

Med den slutliga överenskommelsen om utbyte av teknologi så att alla områden av brister skulle kunna förbättras så kommer alla nuvarande kloner fram med ungefär samma funktionsförmågor, utseende och åldrande egenskaper i alla länder där de produceras.

För att fortsätta vill jag nu peka på den mycket viktiga frågan om en själ i en klonad kropp. När det gäller om en själ är i dessa konstgjorda kroppar eller inte, så är definitivt inte någon själ ”född” i en klonad individ, men en själ kan välja att gå in i en. Det finns goda skäl för en själ att göra så, precis som det finns goda skäl för en själ att inte göra så.

För en själ som har väntat på att få uppleva fysisk form är det en möjlighet att göra så i dessa sista dagar innan de stora förändringarna inom Guds plan sätts igång för att öka medvetandet på planeten och i alla er som är mottagliga. Varje själ som går in i dessa klonade kroppar vet dock om risken att bli fångad av de mörka krafter som har genomsyrat psyket hos den ursprungliga personen och föregående kloner. Detta är en särskilt viktig faktor då hjärnans funktion försämras med varje nedladdningsprocess, som jag nämnt, och därmed försvagar en själs mentala motstånd mot att fångas. Också, i senare versioner av klonerna, är livslängden inte så lång, så dessa kroppar ses inte som det paradisiska liv man kanske skulle tro när det gäller en individ i en mycket inflytelserik position.

Varför skulle någon själ ta på sig ett sådant problem? Makten i en sådan inflytelserik position är exakt varför vissa själar inte bara är villiga utan de är ivriga att träda in i klonen. De gör detta med den bestämda föresatsen att komma över den genetiska strukturen, inflytandet av minnet och den inneboende tendensen att följa den negativa väg som originalets själ var på. När en själ är mycket stark finns en vilja att lyfta upp den genetiska och moraliska karaktären till den grad att det verkar som en helomvändning i den ”personens” hälsa, attityder och aktiviteter. I sådana fall är det på grund av den starkare själens högre intention som attraherar den högre ljusenergin som gör det möjligt för den att fylla den klonade kroppen med fysisk uthållighet. Detta är inte tillgängligt för dessa själar med mindre beslutsamhet, och därför kan den starkare själen upprätthålla kroppens livskraft för en mycket längre tid än vad en svagare själ kan.

Nu tänker ni: hur kan en kropp leva utan en själ? Den kemiska sammansättningen hos en fysisk kropp är sådan att den är en självständigt fungerande entitet. Dess livskraft upprätthålls av dess egen energetiska rörelsemängd som härstammar från elementen samt samverkande processer av normal, organisk funktion. Därför har en klon utan själ samma rörlighet och tankeförmåga som en normal kropp.

Låt oss ta itu med vad som inte finns i en klon utan en själ. Först, känslor är inte den självklarhet som gäller för en naturligt skapad människa. En själlös klon förvärvar uppkomsten av känslor i enlighet med dess omgivning, kanske vad som förväntas av en ”vanlig kille” eller kanske en medlem av den högre societeten. Det är bara överensstämmelsen i cirkeln som klonen rör sig inom som ger den ett intryck av att ha känslor.

Men den viktigaste bristen i en klon är den andliga aspekten som är inneboende i en baby, född från ett ägg och sperma av föräldrar. Själens livskraft omfattar dessa aspekter av en varelse som har bandet med Gud- samvete, intuition, självkänsla på ett högre plan än normal medvetandefunktion. Så, varken dessa band med Gud eller naturliga känslor finns inom den själlösa, klonade individen. Istället finns det en mekanisk och mental aspekt för vad som är lämpligt att göra och säga. Så snart en klon behärskar det så är förmågan att uppträda professionellt som en ”person” som om den hade tillbringat en livstid med att samla visdom och den beter sig på rätt sätt.

Du är så full av frågor, Madam. Nej, att förse dig med vad du kallar en”teströrsbaby” är inte det minsta av samma natur som att klona individer, och helt säkert inte syftet.

Jag är ledsen att jag tänker på så många saker jag vill fråga dig om Hugo. Eftersom det är allmänt känt att ett får just har blivit klonat, vet du varför folk inte har ifrågasatt om samma sak kan göras med människor?

Jag skulle säga att även då kloningen av djur är känd så kommer det inte att bli någon vidare information om den prestationen. Konsten att klona har inte blivit fulländad här, och produkterna kommer inte att åldras på samma normala sätt som naturligt skapade djur gör. När man inser detta blir det nog inte så många rapporter om det. Jag skulle också säga att koncentrerad publicitet logiskt sett skulle orsaka att alla tänkande individer skulle fundera över om möjligheten finns att även klona människor.

Den sortens spekulation existerar visserligen, men för att hindra befolkningen att acceptera en sådan bedrift som en möjlighet, ännu mindre som verklig, så är science ffiction i böcker och filmer ett mästerligt medel där den mänskliga kloningens teknologi begränsas till underhållning, och alltid med innebörden av absurditet. Jag kan inte säga när den första kloningen genomfördes, men teknologin finns i det universella sinnet och därför tillgängligt för dem som utnyttjar denna yttersta källa av all kunskap.

Hugo, godkänner Gud kloning?

Jag blir förvånad over din fråga! Jag har aldrig ifrågasatt detta. Jag antar att Han inte motsätter sig detta eller någonting som skapas för det högre goda i Universum och helt säkert inte kan betraktas som ”dåligt” av Gud. Det är missbruket av denna kapacitet för kloning, precis som allt annat, där Gud säkerligen skulle bli besviken, skulle jag tro.

Madam Suzy, jag ber respektfullt att du återkommer för att diskutera denna fråga med mig vid en annan tidpunkt. Jag skall svara direkt när du kallar eller så kontaktar Matthew mig om du föredrar det. Tack för dina frågor och med detta säger jag adjö för en kort tid.

Följande dag: Madam Suzy, tack for att du tar emot mig igen. Jag är glad att kunna berätta för dig att kloning inte i sig är emot Guds vilja. Nej inte alls! Jag har tänkt mycket på detta sedan du frågade om det. Jag har talat med en medlem av Mästarnas Råd, vars visdom i andliga frågor är större än alla andras i det riket, och han har gått med på att kloning inte är emot Guds vilja och önskemål, endast missbruk av de klonade individerna eller egennyttigt syfte bakom utvecklingen av dem.

Mamma, tack så mycket. När läsare först ifrågasatte om Hillary Clinton är död eller vid liv och om ”personen” som ses offentligt är en klon, en holografisk bild eller en dubbelgångare, så frågade vi Nirvanas monitorer om Jorden, och deras svar varierade. Det är inte svårt ör dem att dechiffrera energin runt en person, men ymnigheten av virvlandet runt Hillary innehöll en blandning av spekulation och fakta om den specifika frågan. Efter monitorerna fick klarhet så gav de oss följande rapport:

Hillary lever faktiskt, men hon har inte blivit sedd offentligt sedan hon fick hjälp att gå in i en bil för flera veckor sedan. En av hennes kloner finns alltid i närheten – det är ett standardförfarande med varje person som har blivit klonad i ert samhälle – men hennes fysiska och mentala kondition vid den tidpunkten var alltför nedsatt för att ladda ner information till klonen, hennes första som skulle användas.

Således var lunginflammation en diagnos för att ge Hillary tid att återfå tillräcklig stabilitet för att nedladdningen kunde fortsätta. Efter en kort frånvaro från offentligheten återkom hon och såg fräsch, yngre och smalare ut, precis som hon gjorde för flera år sedan när klonerna fabricerades. Enbart klonen och eventuella efterföljare kommer att ses offentligt från och med nu på grund av Hillarys försämrade hälsa. Det skulle annars vara en så skarp kontrast till hennes klons livfullhet och höga energi.

Det är inte känt om den situationen kommer att ha någon effekt på presidentkampanjen. Vad som är känt är att energin som omger de två kandidaterna är negativt laddade, kan man säga, och det är möjligt att scenarier utöver de som nämndes i vårt budskap i augusti kommer att utvecklas. Positiv energi runt Bernie Sanders har inte minskat, den är fortfarande sådan att den leder honom in till presidentskapet.

Den ovillkorliga kärleken från alla ljusvarelser i Universum följer er när ni hjälper er värld att flytta sig in i en lång era av kärlek, fred och välstånd för alla.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...