Matthews Meddelande via Suzanne Ward, 2 mars 2021

 

Matthews Meddelande via Suzanne Ward

2 mars 2021

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Låt oss börja med att säga att allting i er värld sker i vad som med rätta kan kallas gudomlig ordning.

Planen att transformera livet på Jorden har inte sitt ursprung för bara två årtionden sedan, med lagen som kallas NESARA, eller ett årtionde före det, med den globala fredsrörelsen känd som den Harmoniska Konvergensen.

Dessa var verkligen stora milstolpar att fira, men planen att återställa planeten till sitt Eden självt – en vacker ren värld där alla livsformer lever tillsammans i frid och glädje – skapades för otaliga årtusenden sedan, när Gud inspirerade det högsta universella rådet att genomföra detta gudomliga uppdrag när rätt tid inföll.

Efter att mörkret anlände till planeten, långt innan den kallades Jorden, blev den en av universums bästa skolor för själar som ville utvecklas ut ur den tredje densitetens begränsningar. Som följd gick den karmiska karusellen runt och gick runt, och negativiteten som fortsatte samlas dränerade själva livet på planeten.

Gaia, den själ som förkroppsligades som planeten, blev förtvivlad och ropade på hjälp. Mäktiga civilisationer svarade med kärlek och omtanke genom att stråla livräddande ljus och många av deras medlemmar, som ni, började inkarnera där för att hjälpa Gaias folk vakna upp och skaka av sig mörkrets dominans. Den uråldriga Gudomliga planen sattes i verket.

Och det för oss till vad som sker i er värld just nu och vad som ligger i den mycket nära horisonten. Internationella ansträngningar att förstöra hela Illuminatis nätverk fortsätter i snabb takt, och medan det kanske inte verkar som om något signifikant har hänt sedan ljusstyrkorna I Förenta Staterna styrde bort från Plan A, så har handling på många fronter snabbt gått framåt på den kurs som avvärjde en potentiell nationell katastrof.

Det är sannolikt – låt oss säga oundvikligt – att en period av oroligheter kommer att följa på ett offentligt erkännande av att landets styre ska reformeras. Som vi sade i vårt senaste meddelande, måste detta föregå implementering av G/NESARAS andra bestämmelser, vilka kommer att välvilligt påverka livet över hela världen, och bytet av styre är den primära framstöten av ljusstyrkor i det landet. Även om Akten är en rättfram bit av lagstiftning är dess essens andlig och dess syfte är att göra slut på det långa styret av mörker på Jorden.

Vi vet hur ivriga ni är på att den dagen ska komma och att ni skulle vilja veta när den gör det. Om vi visste skulle vi med glädje tala om det, men vi vet inte. Framgången för detta monumentala uppdrag är absolut tydlig i Jordens energifält av potential – och det är ett faktum i kontinuumet – men det finns inga absoluta tidslinjer.

Energin från miljarder tankar, känslor och handlingar rusar hela tiden in i fältet, en spegling av all aktivitet, och något som verkar sannolikt i ena stunden kan vara väldigt lite sannolikt i nästa. Det vi kan säga er är att trots sick-sackandet av oräkneliga energiströmmar och hoptrasslade buntar av strömmar, flyttar konstant intensifierande ljus hela rensningsprocessen närmare dess seger.

Kära bröder och systrar, ert tålamod har blivit hårt prövat medan ni väntat på obestridliga bevis på stor förändring till det bättre, och under den tiden har ni fått utstå vedermödor och övervunnit hinder. Er andliga styrka, uthållighet och ert kunnande på själsnivå som möjliggjort för er att härda ut, kommer att ta er igenom svåra bitar av förvirring och motstånd i en nära framtid. Var utan rädsla och var säkra – ni vet att ljuset redan har vunnit!

Vi har fått frågan varför, eftersom vi i många meddelanden sagt att vi är opolitiska, vi talat så mycket om politik. Det beror på att det är där som världens kollektiva medvetande har blivit fokuserat. En civilisation är bunden till sitt system av ledning, och Jordens folk har rest sig mot systemen, tyranniskt och dynastiskt styre och korrupta demokratier likaså.

När regeringar håller kontrollen genom att vidmakthålla rädsla, bedrägeri, krigföring, fattigdom och splittring, så är det inte en politisk fråga. Det är mörker mot ljus, fel mot rätt, fångenskap mot frihet, ondska mot gudlighet. Det är frånvaron av kärlek. Kärlek är den enda kraft som framkallar avancemang i andlig och medveten medvetenhet, fridfullhet, glädje, hälsa och välstånd för alla, och i långa tider var en kärlekslös värld Jordens mänsklighets lott.

Det ljus ni utstrålar har varit ett ovärderligt bidrag för att transmutera de långlivade låga vibrationerna av förtryck, blodsutgjutelse och orättvisor, till de höga vibrationerna av kärlek och upplysning i linje med själens gudomliga suveränitet. Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er ståndaktivitet i denna vitala tjänst till familjen på Jorden.

Vi har också ombetts att kliva fram och stoppa de allvarliga svårigheter som ”pandemin” orsakar över världen. Kära ni, det kan vi inte göra. Genom Skaparens lag måste Gud och alla själar i detta universum hedra andras fria vilja. Själar genomsyrade av mörker hånar den lagen, och oavsett hur ogudligt deras användande av fri vilja må vara, kan varken Gud eller ljuskrigare förhindra det.

Det enda undantaget till den kosmiska lagen kommer också från Skaparen – det kan inte komma från någon annan källa – och det tillåter ingripande för att förhindra framgång för en handling av fri vilja. Civilisationer med teknologi som förhindrar detonation av nukleära stridsspetsar i rymden har tillåtelse att göra det, och de har gjort det för er mer än ett dussin gånger. Annat än det kan ingen själ eller civilisation ingripa i någon individs eller civilisations användande av fri vilja.

Ingen av oss kunde stoppa de mörka från att frisläppa ett laboratorie-manipulerat virus som var avsett att orsaka ett massivt dödstal, men precis som Skaparen gjorde ett undantag till Sin lag om icke-inblandning, så finns det en annan sida här också – tillåtelse att följa Gaias fria vilja.

Hon ville inte att miljarder av hennes invånare skulle dödas av detta gissel eller dess så kallade vaccinationslösning, och hon ville inte att hennes befolkning skulle bli förslavad av programmerat material i injektionslösningarna. Hon vill verkligen att hennes folk ska få veta sanningen om allting relaterat till ”pandemin”.

Sålunda, vetenskapsmän i utomjordiska specialstyrkor fick tillåtelse att kraftigt minska styrkan hos viruset och vaccinerna och eliminera programmeringen. Andra ljusarbetare på medicinska områden varnar för farorna med vaccinerna och den ogynnsamma effekten på kropp, sinne och ande av att att bära munskydd, vara isolerad, stänga skolor och företag och kräva negativa Covid-tester för att få tillåtelse att resa. Människor runt om i världen väljer av fri vilja att protestera mot dessa krav, och deras antal växer mycket snabbt.

Genom hela denna oefterhärmliga tid i detta universum har många mäktiga civilisationer hedrat Gaias val på sätt som hennes folk inte kunnat. Först och främst besvarades hennes rop på hjälp genom infusion av ljus för att stabilisera Jordens axel och förhindra planeten att tumla iväg i rymden mot säker förstörelse.

Det fortsatta instrålandet av ljus och det ljus som utstrålas av ljusarbetare underbygger alla aktiviteter och program baserade på godhet. Det kan sägas att det ingriper i vad de mörka hjärtana och sinnena valde, och det gör det. Emellertid, ljuset har inte alltid bara varit mäktigare än mörkret, men den allt högre intensiteten hedrar Gaias val att få hennes kropp och dess invånare befriade från mörker i alla dess former.

Ingen av oss kan stoppa de mörka från att förgifta er atmosfär och ert vatten i syfte att orsaka mass-sjukdom och död. Gaia vill inte att hennes livsformer ska utsättas för en dödlig miljö, och civilisationer med kapacitet att minska föroreningarnas giftighet har gjort det i årtionden. Det kan inte göras något ingripande när de mörka döljer sanningar och sprider lögner, men i enlighet med Gaias val sänder budbärare från ljuset ut sanningar om Jordens historia och pågående befrielse. Och i allt större skaror leds människor till denna information.

Nu har några av er skrivit om svårigheten att anpassa energiplanen som Jorden inträder i längs hennes uppstigningsväg. Andra skriver att det är stressande att försöka urskilja vilken information som är sann och vilken som inte är det. Så, låt oss ta om det vi sagt i tidigare meddelanden.

Temporära reaktioner på nya energinivåer kan vara trötthet, svaghet, kramper, yrsel, illamående, huvudvärk och ledsmärta. Tänk på att dessa också kan vara symptom på sjukdom, och om tillstånden håller i sig eller förvärras är det klokt att konsultera hälsovård, föredragsvis någon som behandlar holistiskt.

För att lindra nämnda symptom, sov så mycket ni kan och drick mycket vatten. Ät frukt, grönsaker, sädeskorn och baljväxter, mat som innehåller mest ljus – ju mer ljuskroppar absorberar, desto lättare anpassar de sig till energivågor. Om er diet inte är vegetarisk eller vegansk, ät mindre kött och undvik all mat som är gödslad eller processad med kemikalier – de skadar kroppens kemi.

Hälsa i kroppen kan inte skiljas från hälsa i sinne och ande, och det senaste året har ni varit utsatta för otillbörligt mentalt och känslomässigt tryck orsakat av ”pandemin”. Ge er inte in på antidepressiva medel eller ”peppande” piller – det är kemikalier som förvärrar sjukdom genom att störa kroppens självläkande mekanismer.

Och, kanske mer än tidigare, stärkande tid är viktigt. Vik av tid för att vara ensamma så er energi inte påverkas av andras energi, och var ute i Naturen så ofta ni kan. Gör yoga eller andra övningar, meditera, lyssna på tröstande musik, läs poesi och bekymmerslösa berättelser, titta på roande filmer eller upplysande dokumentärer, och låt konstnären i er själ uttryckas i den form som inspirerar er. Att le är det enklaste sättet att lyfta anden, att hjälpa dem i nöd har samma effekt, och vänner bland djuren kan vara era bästa hjälpare.

När speciellt information är motsägande, och så mycket av den är det, sök svaren inombords – sanningen är alltid känd på själsnivå. Den når medvetandet då ni andas in djupt, andas ut sakta, rensar varsamt bort tankar och låter bilder eller ord komma, som antyder huruvida informationen i fråga är sann eller falsk.

Eller känslor kan flöda in i ert hjärtas utrymme – som Gud sa, ”Hjärtat är själens säte”. Om känslan är en fin upplyftande rörelse eller ovanligt ljus är det mycket troligt att informationen är sann. Om ni känner motstånd, kanske lite ryck eller en hårdnande känsla, är det mycket sannolikt att informationen är falsk.

Energin i nyfikenhet har mycket mindre styrka än energin i information som det är viktigt för er att känna till, och bara det sista når medvetandet på ovannämnda sätt. Och ett stängt sinne accepterar bara information som passar det som tros – vi talar inte om värderingar eller principer som är en del av själens vägledningssystem, utan bara de medel genom vilka sanningar kan särskiljas från falskheter.

Älskade familj, det är naturligt att glömma att en stor del av det ni läst eller hört genom era år, och i ganska lång tid har ni varit utsatta för informationsöverskott. Men håll vänligen alltid i minne att alla ljusvarelser i detta universum stöttar er med den enastående kraften i ovillkorlig kärlek, varje steg på er Jordliga resa.

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...