Matthew via Suzy Ward, 3 mars 2022

 

Matthew via Suzy Ward, 3 mars 2022

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Låt oss börja med en försäkran om att alla större händelser är rätt på målet med den gudomliga planen att befria Jorden från alla spår av mörker. Även om mycket av handlingen fortfarande sker bakom kulisserna, är en del ganska uppenbara, men allmänheten erkänner den inte som de betydande framsteg det är. Så är fallet med Ryssland och Ukraina.

Som nämnts i ett tidigare meddelande är den person som ses som Vladimir Putin dubbelgångaren som ersatte den ryske presidenten för ungefär två år sedan när Illuminati äntligen kunde mörda Putin eftersom han konsekvent vägrade att samarbeta med dem. De framställde honom i mainstreammedia som en mordisk diktator eftersom han eliminerade deras agenter i Ryssland och de anklagade honom för hemska saker de själva gjort. Det som är viktigt i detta ögonblick är att dubbeln, från början en av Rothschilds marionetter, nu arbetar med och skyddas av ljuskrafterna.

Ryssarna bombar inte städer, som rapporteras av vanliga media, och ofta avbildas detta med gamla eller fotoshoppade bilder och filmklipp. De förstör laboratorier som producerar och lagrar biovapen och andra Illuminati-förankringar, men liksom de flesta av resten av världens folk vet inte ukrainarna det och de är rädda, oroliga och ledsna. Även om de visste om de strategiska målen, skulle explosioner och utländska trupper fortfarande vara traumatiserande.

Senare kommer de att få veta sanningen om vad som händer, och några bland de hundratusentals som lämnar landet gör det redan – de har arbetat med Illuminati. Med tiden kommer alla folk att få veta att det som vissa säger är ”ett oprovocerat krig” eller ”en farlig invasion” också har ett annat syfte. Det kommer att återförena en befolkning som separerades när nya gränser etablerades för att sätta regioner med rikliga naturresurser under kontroll av Illuminati-installerade ”demokratiska” styrelseformer.

USA:s president som ses offentligt är också en likvärdig dubbelgångare och han måste säga och göra vad han än blir tillsagd, inklusive att förespråka att alla ska vaccineras. Långt ifrån att få de resultat som Illuminati vill ha, växer snabbt kraven på att få ett slut på alla ”pandemikrav” i det landet och många andra, och ledare som ännu inte har fallit undan för allmänhetens påtryckningar, kommer att göra det inom kort. Folken är trötta på mandat som skadar psykologiskt, ekonomiskt, akademiskt och, som medicinska specialister med rätta säger, hälsomässigt.

En annan aktuell punkt på Illuminatis agenda är ett världskrig, och de pressar sina nationella marionettledare att eskalera den rysk-ukrainska konflikten. Denna plan kommer inte heller att lyckas. Det blir inget tredje världskrig.

Dramat med teknologiskt producerade effekter under öppnings- och avslutningsceremonier av de olympiska spelen har motiverat Illuminati att överväga något annat på deras agenda, illusionen att en utomjordisk civilisation invaderar Jorden. Så det vi sa för en tid sedan tål att upprepas: Vi har fått höra att de inte längre kontrollerar den teknologi som krävs för att producera en holografisk invasion, men om det görs kommer universella familjemedlemmar att förvandla det till spektakulär underhållning.

”Snälla fråga Matthew vad Gud menade med att ’Vägbanan kommer att ha gropar och gupp här och där…'” Vanligtvis skulle vi inte vara så förmätna att förklara Guds ord, men vi vet vad han syftade på och har hans tillåtelse att tala om ”gropar och gupp”.

Som ni kan föreställa er, hänför sig vissa till vad som händer i Ukraina och hur det kan spelas ut. Det kan finnas ytterligare ett falskt påstående om en ny virusvariant som resulterar i ytterligare en lockdown; om trotset skulle bli våldsamt kunde nationella ledare utropa krigslagar för att återställa ordningen. För att uppmuntra till rädsla och heltäckande uppror kan mainstreammedia kalla det militärkupper som störtar legitima regeringar.

Försök att vaccinera världens befolkning kan bli hårdare än hittills, och om det skulle väcka väpnat motstånd kan det också leda till krigslagar och sannolikheten för samma medieskrik. Regeringens politik kan resultera i massupplopp mellan motståndare och anhängare, och om några större förändringar från vad som är känt verkar olycksbådande för befolkningen, kan utbredda reaktioner bli besvärliga.

Bortsett från den nuvarande situationen i Ukraina är de ovan nämnda situationerna bara möjligheter. Det är energin från miljarder tankar, känslor och handlingar som kommer att avgöra vad som ska komma dag för dag, och kära familj, vad det än kan vara så är ni väl förberedda att hantera det utan rädsla och hjälpa andra att hantera det. Tänk på vad Gud mer sa: ”…när ni känner er som de mäktiga flerdimensionella familjemedlemmar ni är, kommer händelserna att rulla på direkt.”

”Vem väljer ut volontärer och vilka är kriterierna? Vet de att det är därför de är här? Hur många finns det? Får var och en ett specifikt uppdrag? Utför alla sina uppdrag bra? Lever de längre än andra människor? Hur många är i ETs specialstyrkor? Hur skiljer de sig från andra volontärer?”

Låt oss först säga, kärlek är varför själar som andligt och medvetet utvecklats lämnar sina hemländer och inkarnerar på Jorden för att hjälpa dessa medlemmar av vår universella familj som har levt i mörkret av kontroll, bedrägeri och grymheter. Det är ett bevis på kärlekens kraftfulla omfattning att många fler själar går in som volontärer än vad som behövs.

Nu väljer medlemmar av det högsta universella rådet ut själar som har haft många liv och hjälpt tredje densitets civilisationer, och har således erfarenheten och den inre styrkan att hantera det de vet väntar. Men precis som det är med varje själ som inkarnerar i tredje densiteten, glömmer frivilliga på medveten nivå vad som är känt på själsnivå och de har ingen aning om ett uppdrag. Men de är medvetet i linje med sina själars budskap – intuition, instinkt, samvete, inspiration och strävan. De flesta uppmärksammar den starka vägledningen och gör fria val i linje med sina uppdrag, om än utan att vara medvetna om att de gör det.

De uppgår till många miljoner över hela världen – vi vet inte den exakta siffran – och majoriteten ser inte sig själva som ljusarbetare, ljuskrigare eller stjärnfrön, termer som oftast används för att beteckna frivilliga. När den tidigaste gruppen kom för nära ett sekel sedan, täckte mörkret planeten. När de anlända blev äldre och kände att de hade ”ett syfte”, så att säga, var det svårt för dem att göra något förutom att VARA ljuset och, med sällsynta undantag, det är alla uppdrag som krävdes då.

De flesta gör det fortfarande. Ljus i överflöd behövs ständigt för att höja det kollektiva medvetandet av en civilisation i tredje densitet, och alla frivilliga har möjlighet att gynna samhället genom att leva från hjärtat – Gud sa: ”Hjärtat är själens säte” – och därigenom gynnsamt påverka människor vars liv de berör. Men vissa själars kumulativa livserfarenhet förbereder dem för specifika roller som samhällsledare eller regionala ledare, domare, ingenjörer, vetenskapsmän, lärare, visionär medicinsk personal, uppfinnare, konstnärer, undersökande journalister eller innovativa entreprenörer. Det betyder inte att alla inom de olika områdena är volontärer, men de som inte är det kanske går framåt i utvecklingen genom att utföra det de valt i själskontrakt.

Det är mycket lättare vid tidpunkten för att gå in som volontär att känna sig säker på att prestera bra i specifika positioner än att leva i en tredje densitetsvärld med dess många hinder och frestelser, och vissa själar avvek från sina uppdrag genom att lägga onödig vikt vid ekonomisk vinning, förvärv, social status eller berömmelse. Det dämpade inte bara deras ljus på allvar, utan istället för att påverka andra på ett positivt sätt, exemplifierade deras liv motsatsen och personer som beundrade deras framgång efterliknade dem. De själar som har övergått beklagar sina val, och alla ljusvarelsers förhoppning är att de på Jorden som likaledes förirrat sig kommer att ”se ljuset” och återvända till sina uppdrag.

Frivilliga kommer från civilisationer där fysiska liv kan vara tusen år eller längre. I vissa fall har individer ett avskedsfirande med familj och vänner, dematerialiserar sedan sina kroppar och själarna inkarnerar i en civilisation där de kan avancera ytterligare i medvetenhet. Men på Jorden blir kroppar av frivilliga sjuka, åldras och dör, och själarnas kontrakt innehåller ett livslängdsval, så det är frekvent omsättning i leden.

När de övergår till andligt liv finns otaliga andra kvar och nya kommer. Nästan alltid sker det vid födseln, men då och då kommer de som vuxna som inte ses offentligt under den korta tid som deras kroppar anpassar sig till Jordens lägre frekvenser. I dessa få fall är all dokumentation som behövs för att etablera en livstidshistoria på plats så att personerna kan integreras i befolkningen utan att ifrågasättande av deras bakgrund och kvalifikationer. De kommer för att ersätta medlemmar av de utomjordiska specialstyrkorna som övergår eller för att deras expertis inom många områden och flytande talrika språk kommer att underlätta planering eller förhandling av internationella frågor.

Medlemmar av styrkan uppgår till tusentals och de är stationerade runt om i världen var de än behövs. Förutom den stora skillnaden i storlek på denna grupp och de andra volontärerna och att det då och då kommer en vuxen, skiljer sig själar i styrkan också på andra sätt. Alla kommer från de högst utvecklade civilisationerna, där de hade ansvarsfulla positioner. De vet vilka de är och ingen har någonsin avvikit från sitt uppdrag.

De behåller sina medfödda manifestationsförmågor; dematerialisering; teleportering; astralresande; telepatisk kommunikation; att endast vara närvarande i anden, således osynlig för åskådare; och ”läsa” andras tankar, i närheten eller på avstånd. Dessa extraordinära förmågor – det vill säga hos människor på Jorden – gör det möjligt för dessa frivilliga att vara särskilt värdefulla inom underrättelsetjänst, vetenskap, medicinska laboratorier, informationsanalys, militära styrkor och regeringar.

Och några är underbarn, vilket inte borde vara förvånande, och några är vad ni kallar illusionister. Det kan tyckas vara ett oseriöst uppdrag, men det är målmedvetet – genom att gå genom en tegelvägg eller tillverka en bil ur tomma luften, till exempel, visar de att detta är möjligt. Tankar om vilken möjlighet som helst föregår utveckling – mer exakt, aktivering – av förmågan att åstadkomma det, och dessa underhållare stimulerar sin publik att fundera över hur sådana bedrifter kan åstadkommas. Man kan säga att de är vägvisare för Jordens folk som upptäcker sina egna medfödda förmågor.

Låt oss tillägga att det är medlemmar av specialstyrkorna som minskade toxiciteten i ”vacciner” och raderade programmeringen i chipsen samt förhindrade detonation av missilers kärnstridsspetsar och orsakade att andra vapen inte fungerade. Av särskild vikt för oss är de våra informationskällor på planeten om vad som händer där.

Oavsett i vilken kapacitet volontärer tjänar, är de oumbärliga hjälpare till jordens civilisation. Kärleks-ljusenergin de utstrålar genom att VARA där rör om folken till att vakna och göra deras värld till vad de vill att den ska vara.

Älskade bröder och systrar, alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för ståndaktighet i ert uppdrag och stödjer er med kraften av villkorslös kärlek.

________________________________

KÄRLEK och FRED
Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...