Matthew Ward via Suzy Ward, 15 april 2018

Matthew Ward via Suzy Ward, 15 april 2018

Per Staffan 16 april 2018

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi tackar läsaren som listade flera områden där hon ser framsteg, och sedan skrev: ”Så tack för att du hjälper oss alla att hålla kursen, fortsätta att hitta vår optimism och fortsätta att arbeta för den värld som vi vet är möjlig!” Eftersom optimismen är ljusfylld, spelar den en viktig roll i samhällets utveckling, och människor som ser världen som tumult och rädsla kan sällan känna sig optimistiska över vad som skall komma. De vet inte att det som ser ut som omvälvning är sammanstötningen av låga vibrationer med höga och de senare får dominans på väg till att gälla överallt. De vet inte att denna ”storm före lugnet”, så att säga, är målmedveten, den inleder kraftfulla förändringar över hela världen. Ni vet verkligen det här, och att prata med människor om materiella förändringar är ett utmärkt sätt att låta ljuset av er optimism skina in i deras liv.

Det finns uppmuntrande historier i internetartiklar och vissa publikationer, och bevis finns också nära hemmet. Ett växande antal samhällsgrupper lyser upp livet för de nära dem som är i nöd och stöder lokalt visionärt ledarskap. Världstransformationen sipprar inte ned från nationella regeringar, kära familj – den börjar med er, era vänner och grannar och den stiger uppåt.

”Det finns några bra tecken på att positiva saker börjar men då finns det Putin och ryska troll som styr medianyheterna. Vad håller Putin på med? Jag vet att Matthew har sagt att han inte är en del av Kabalen men han verkar kunna döda utan ånger eller tankar. Inte vad man skulle kalla en bra kille! Kunde han kommentera vad som händer där? ”President Putin har gjort vissa motbjudande saker, för att vara säker, men han är inte skyldig till de många anklagelser som utfärdats av Illuminati som hämnd för hans vägran att samarbeta med dem.

I de flesta fall har deras underhuggare varit ansvariga för vad som har tillskrivits honom eller hans land. För en tid sedan var de inblandade i andra länders val och förgiftningen av en far och dotter i Storbritannien. Putin har gör rätt att neka inblandning, men den globala uppfattningen är ”skyldig enligt anklagelse”, domen uttalad av Illuminati. Och, att peka finger på ryska troll för att påverka människors åsikter och förvärra delaktigheten ger trollen kredit för vad Illuminati gör via sina politiker och korrumperade vanliga och sociala medier.

Putin vill inte ha ett kallt krig, mycket mindre ”heta” sådana som de vill att Väst ska utkämpa med Ryssland och Iran och kanske Nordkorea, där de kommer att försöka, så mycket de kan, att förhindra ett fredligt resultat av multinationella samtal. Inte bara behöver slagfält krigsmaskiner som tillverkas av deras företag, utan de behöver de låga vibrationerna av våld och rädsla för att upprätthålla sin existens. Sålunda, att straffa den ryska presidenten för vad han inte skulle göra för dem har blivit vad han gör mot dem: Han är en av huvudmännen som samarbetar bakom stängda dörrar för att avsluta deras internationella nät av avskyvärda aktiviteter, hålla dem lagligt ansvariga och uppnå en värld i fred.

Att förstå personlig uppstigning är viktigt, och information i tidigare meddelanden har givit upphov till fler frågor. ”Om några av oss stiger upp med Gaia och andra familjemedlemmar väljer att inte göra det, hur händer det fysiskt? Försvinner vi helt enkelt från deras värld? ”Uppstigning med Jorden är inte så dramatisk som ett plötsligt försvinnande som lämnar familjen undrande vart den där familjemedlemmen gick. Uppstigning är inte att abrupt lämna planeten och hamna i en sublim fysisk värld, det är att gå från tredje densiteten till fjärde under en livstid på Jorden. Det är en gradvis process av ljusabsorption vars två effekter händer i tandem, andligt och medvetet och förändring av kolbaserade celler till kristallina, vilket gör det möjligt för kroppar att överleva i de vibrerande nivåer dit Jorden går. Personer som absorberar ljus kommer att förbli på planeten under hela den livslängd som de valt i sina själskontrakt, därefter övergår de till Nirvana i en fjärde täthetsstatus

Att stiga upp eller inte stiga upp är inte ett medvetet val. Det handlar om hur nära fri viljabeslut ansluter sig till själskontraktet, vilket ingår i födelseavtalet mellan själar som kommer att ha stora roller i varandras Jordelivstider. Formade i ovillkorlig kärlek ger dessa avtal tillväxtmöjligheter för alla deltagare.

”Om någon på uppstigningsvägen dör innan de når den fjärde täthetsstatusen, hur kommer det att påverka deras liv i Nirvana och nästa inkarnation?” Det kommer att bli detsamma som nu. Energin i tankar, känslor och handlingar under hela livet bestämmer den del av Nirvana som personer dras mot energetiskt, och varje del ger den specifika lektion som varje själ behöver. En individ som har behärskat de flesta karmiska lektioner kan slutföra resten i Nirvana, där den också förbereder sin personlighet för inkarnation, som kan vara en återgång till jorden när Guldåldern är i full blom eller samma typ av stimulerande livstid i någon annan livlig fjärde densitetsvärld.

”Hur kan vi veta om människor vi älskar kommer att stiga upp eller ens om vi själva gör det?” Det finns inget sätt att veta om personer du älskar eller någon annan kommer att stiga upp och handlingar är inte tillförlitliga indikatorer. Någon som behandlar en annan hårt kan följa till bokstaven det som båda valde i en födelse överenskommelse, medan en individ som allmänt hyllar filantropi kan dela otillbörlig rikedom och bara göra det för berömmelse och högfärd. Det är därför vi och andra budbärare från ljuset ofta råder, ”Döm inte någon.” Livslängden har också ganska lite att göra med uppstigning. En själ kan springa framåt i andlig och medveten medvetenhet under en kort livstid och någon som blir hundra år kanske inte växer ett dugg i det avseendet.

När det gäller att känna till din egen uppstigning, en känsla av äkta lugn, bekymmerslöshet, om hur dina beslut har påverkat ditt liv och andras liv kännetecknar avancemang. Och snälla ni, tro inte att uppstigning kräver ett felfritt liv! Emedan strävan efter sådant är en beundransvärd ansträngning, existerar perfektion endast inom Skaparens rena kärleksljusessens.

”Matthew, det är mycket prat om upplysta själar som övergår till en dubblettplanet eller en annan dimension, medan de mindre lyckliga får uthärda vedermödorna. Kan du ges oss din insikt och en tidsram? ”Det finns ingen dubblettplanet dit upplysta själar går, men de går in i en annan dimension när de reser med Jorden till allt högre vibrationer. Och i slutet av livstidsvalet i själskontraktet kommer de in i den del av Nirvana som motsvarar deras upplysningsnivå.

Det kan sägas att de ”mindre lyckliga”- låt oss säga, individer som konsekvent vägrar det ljus som är tillgängligt för alla-kommer att ”lida igenom prövningar” när de upplever livstidsöversynen i Nirvana och ser hur allvarligt de avvek från sina själskontrakt. Att uppnå en balanserad upplevelse som behövs för att utvecklas är valet och målet för varje själ i varje fysisk livstid. Det finns en annan faktor i detta. Nirvana stiger upp med Jorden, och när planeten når vibrerande nivåer där kroppar utan kristallina celler förlorar livskraften, kommer själarna att övergå till en tredje densitets civilisations andliga värld, där de kommer att förbereda karaktärer för inkarnation i den civilisationen.

Personlig uppstigning ligger i varje själs tempo, och de skiljer sig så mycket att det skulle vara dumt att noggrant gissa vad en realistisk tidsram skulle kunna vara. Dessutom, förutom själarnas obegränsade möjligheter att gå in på eller gå vidare längs uppstigningsvägen, finns en annan fördel i denna tid utan motstycke på jorden – inlämnande av en begäran på själsnivå för förlängning av kontraktets livslängdsklausul. Eftersom det skulle påverka alla andra människors liv i födelseavtalet, måste de enhälligt godkänna eller förkasta framställningen. När det är rimligt att förvänta att ytterligare tid kommer att resultera i personens uppstigning, blir begäran godkänd.

Vad vi kan säga om en tidsram är att nu när årtionden av fördröjning i samhällsutvecklingen har upphört, vaknar själarna upp och förenar sig med världens ”Kärleksrevolution.” Den oöverträffade kärlekskraften är nyckeln till att skapa en värld i fred och ett liv i harmoni med Naturen, och de otaliga sätten som kärlek manifesteras på kommer att vara upplysande för nykomlingar och en hjälpsam påminnelse för långtidsljusarbetare. [May 1, 2012 meddelandet omfattar omfattande ljuskärlek och May 23, 2015 meddelandet innehåller en del av det.]

”Vad kommer hända med individer som inte har hört talas om planeten och personlig uppstigning?” Av de sju och en halv miljarderna som bor på jorden har bara en relativ handfull hört talas om uppstigning. Det är inte nödvändigt att massorna vet att jorden stiger upp för att hon ska fortsätta sin stadiga kurs mot ljusare energiplan, och många människor som lever på gudomliga sätt är på en uppstigningsväg utan att veta om det. Vi talar om medveten kunskap – mänskligheten vet på själsnivå om Jordens uppstigning och individer vet på den nivån om de utvecklas eller inte. Med tiden kommer alla att vara medvetna om planetär och personlig uppstigning.

I vårt senaste meddelande sa vi att NRA-National Rifle Association-i USA bildades av Illuminati. Vi vill förklara korrekt att det är en av många lokala, nationella och internationella grupper som formats av konstruktiva skäl som Illuminati infiltrerade och omstörtade för att tjäna deras illvilliga syften. De har gjort detsamma med utvecklingar som är avsedda att vara till nytta, särskilt vacciner, jordbruksmetoder, informationskällor och teknik. Var än Illuminati har tagit kontroll, är deras inflytande snabbt under upplösning. Den mörka avsiktens låga vibrationer kan inte överleva i den ljusintensitet som Jorden närmar sig.

”Vår diskussionsgrupp har blandade åsikter om OS i Sydkorea. Skulle Matthew vara så snäll att ge oss perspektivet från hans station? ”Det är vårt nöje att göra detta. Från ankomsten till avresan för människor från deltagande länder glittrade energin från Pyeongchang som ett hav av diamanter. Briljansen var den höga vibrationen hos de extraordinära idrottarnas spänning att delta, glädjen av medaljvinnare och respekt för deras konkurrenter, spänningen av artister i öppnings- och stängningsceremonier, beundran och vördnad för åskådare på plats och TV-tittare som är energetiskt kopplade till spelen.

Vi förbiser inte att årets olympiska spel, liksom de som var före dem, medförde extravaganta utgifter av medel som kunde ha varit bättre för att gynna alla medborgare. Men stoltheten i att bli utvald för att vara värd för spelen, i sina egna utmärkta idrottare och produktionen av spektakulära ceremonier förtjänar beaktande, och årets spel hade en unik efterdyning. Energi från tidigare OS drev in i en neutral pool i universum; energi som genererades i Pyeongchang fusionerade med det mest intensiva ljuset i Jordens inspelade historia.

Älskade familj, ljusa varelser i hela detta universum hedrar er ståndaktighet att hjälpa Jordens folk och stödjer er med kraften av ovillkorlig kärlek.

 

_________________________

KÄRLEK and FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...