Meddelande från Matthew, 3 januari 2024

 

Meddelande från Matthew

3 januari 2024

Tredje, fjärde och femte densiteterna

 

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Ni översvämmas av information, och sällan säger vi till er vilken ni ska anamma och vilken ni ska bortse ifrån. Istället har vi betonat att använda urskillning och lita på intuition om all information, och vi har erbjudit vägledning för att skilja fakta från falska.

Nu ska vi tala rakt ut, om uppfattningen att ni går in i femte densiteten. Ni måste veta att det är en felaktiguppfattning så att ni inte blir desillusionerade när det ni förväntar er inte händer.

Vi vet inte varifrån den idén om Jordens närhet till den femte densiteten kom – kanske intensiteten i den kollektiva önskan om godhet att genomsyra planeten och lyfta varje liv. Ni vill att era familjer ska leva i en fredlig värld där alla delar på rikliga resurser och har näringsrik mat, utmärkt sjukvård och utbildning och tillfredsställande bostäder. En värld vars skadade områden har återställts till hälsa och skönhet, där grannar och nationer samarbetar lyckligt, alla har utvecklingsmöjligheter och alla människor lever i harmoni med Naturen.

Vi förstår detta, kära ni! Alla upplysta varelser i detta universum vill ha detta för Gaia och alla hennes bofasta själar, människor och djur och växter, och den världen kommer i sinom tid – det är en visshet!

Ni har också personliga önskemål som rör femte densiteten. Även om ni är mycket mer i linje med kunskap på själsnivå än en tredje densitets befolknings, är era kroppar lika sårbara som deras för sjukdomar, lidanden och åldrande. Ni vill odla nya organ och lemmar och tänder, återfå skarp syn och hörsel, bli starkare och mer energiska och se livfulla och ungdomliga ut.

Det är också förståeligt, och förmågan att göra dessa förändringar är verkligen förestående, men inte omedelbart eller i massor. Nyckeln är inte medicinsängteknologi, som ni kanske tänker – det är nära relation med din kropp och dess funktion, din orubbliga tro och själskontraktsval för optimalt fysiskt, mentalt och känslomässigt välbefinnande. När personers medvetna önskningar är desamma som deras kontrakt i detta avseende och de fast tror att de har förnyelseförmåga, producerar kombinationen den frekvens som aktiverar kroppens självläkande, regenererande och föryngrande mekanismer.

Ni vill också kommunicera telepatiskt, materialisera objekt, teleportera och använda andra medfödda förmågor, och alla dessa egenskaper kommer att utvecklas framåt. Om ditt kontrakts livslängdsklausul inte kräver att du bor på Jorden så länge, kommer du att ha alla dessa ”magiska” dimensioner av livet i Nirvana, en annan andevärld eller tillbaka i ditt hemland.

Och kära familj, er entusiasm inför framtiden är helt berättigad! I kontinuumet är ni helt glödande när ni njuter av spektrumet av krafter på själsnivå och Jorden glittrar av förnyad hälsa och återställd skönhet. Det som är skevt är er uppfattning om när den framtiden är, i linjär tid.

Ni skulle kunna tolka förändringens vindar så att säga som närhet till femte densiteten. Även om Illuminati fortfarande är ihärdiga och farliga, försvagas de för varje dag. Många av deras verksamheter har förstörts och andra vacklar, som att bilda terroristgrupper och anställa legosoldater, eftersom finansieringen håller på att torka ut. Ett antal av deras stora aktörer i flera länder har avrättats och gräsrotsrörelser undergräver lokala mörka fotfästen. Jorden fungerar inte längre som ett skolhus för universum, så tiden för själar som flockas dit för att balansera upplevelser genom att uthärda svåra 3D-livstider är över.

Alla dessa utvecklingar har ökat vibrationshastigheterna, och ni kanske känner effekten som den femte densitetens tröskel. Kanske får en mer intim koppling till Gud och Gaia ditt humör att skjuta i höjden. Eller din känsla av närhet till femte densiteten kan vara så enkel som att det är vad du är.

Tänk på detta: Du avger alltid kärlekens höga vibbar och de som produceras av din natur – leenden, vänlighet, medkänsla, empati, generositet, optimism, hjälpsamhet, uthållighet och självförtroende – och helt enkelt genom att VARA utstrålar du en milsvid stråle av ljus och glädje som motiverar, inspirerar och lyfter Jordens folk. Våra kära systrar och bröder, det är vem du är och varför du är där du är!

Energin från befolkningen ”på andra sidan” påverkar också livet på Jorden. De många, många miljonerna som kämpar för att överleva vet inte att deras upptagenhet av förlust, ångest och lidande stärker och förlänger orsakerna till deras sorg, rädsla och förluster. De har ingen aning om den uråldriga striden mellan de ljusa krafterna och de mörka krafterna eller att välvilliga förändringar är nära horisonten eftersom ljuset triumferar.De låga frekvenserna av okunnighet som är formidabla fiender till hopp och självförstärkning stärker grunden för en miljö av tredje täthet.

Av de många människor som inte lever under svåra omständigheter, är det några som är rika som åtrår sina pengar och är snåla eller omedvetna om de behövande. Vissa individer klättrar hänsynslöst på företagsstegen eller är fokuserade på att klättra på den sociala stegen. Vissa är rädda för att tala sanningsenligt eller är rädda för att umgås med någon som är ”annorlunda”. Vissa är självcentrerade eller otrogna mot partners eller koncentrerar sig på självtillfredsställelse. Vissa sviker vänner eller lurar familjen eller missbrukar eller låter missbruk styra dem, och vissa individer är helt enkelt otäcka. Den bunten av lågfrekventa beteenden och känslor är tredjedensitetens lim.

Nu innehåller några av våra meddelanden ord från Arnold, en medlem av de utomjordiska specialstyrkorna.Kanske kommer ni ihåg att en anledning till att styrkorna är ovärderliga medhjälpare är deras förmåga att osynligt ”närvara” vid Deep State-planeringssessioner och ge råd till Vita hattar. [March 3, 2022 messageinnehåller deras olika förmågor och tjänster.]

Vår hänvisning till honom är dock inte i den egenskapen. Mor, snälla kopiera vad han sa för några månader sedan som är relevant för Jorden och denna femte densitetsfråga.

”Mitt folk uppskattar konservativt att försoning, rensning och återuppbyggnad kommer att slutföras på mindre än två generationer, 35 till 40 av era år, och många aspekter kommer att genomföras mycket tidigare.Betydande ansträngningar har påbörjats inom vissa områden, andra är i planeringsstadier, och under dessa år kommer vi och andra universella familjer att arbeta tillsammans med er.” [July 3, 2023 message.]

Tack. Tidsuppskattningen Arnold talade om tar hänsyn till alla omständigheter som måste hanteras. Vi kommer att nämna några på hans långa lista:

Djur och träd är själar vars symbiotiska och synergistiska förhållande till mänskligheten är en väsentlig del av en avancerad värld. De flesta av Jordens djur behandlas omänskligt och företag förstör kvadratkilometer skogsmark.

Dubbletter eller AI-producerade kloner porträtterar personer som inte längre är i livet för att ge sken av att de sköter sina jobb som vanligt. En maskbärande skådespelare som spelar rollen som USA:s president Biden och andra bedragare som innehar valda poster i det landet och andra länder följer Illuminatis order.

Vatikanen är satanismens internationella högkvarter och har konstskatter som nazisterna stal från judiska familjer under andra världskriget. Påven Franciskus skulle inte hålla sig till Illuminatis agenda, så han mördades för tre år sedan och sedan dess har en gammal man som bär en mask berättat för katolicismens anhängare vad han blir tillsagd att berätta för dem.

De religiöst troende känner inte till att Kristendomens grundsatser skrevs för många århundraden sedan av ledare för stat och kyrka så att de kunde kontrollera massorna och berika sig själva.

Mörkret genomsyrar det västerländska medicinska systemet via lärobokspublicering; sjukhusadministration;CDC, FDA, WHO och relaterade organ; läkemedelstillverkare; försäkringsbolag; och utövare som ger efter för mutor, hot eller utpressning.

Regeringar vill inte erkänna existensen, än mindre närvaron av människor i andra civilisationer.

Nazister som flydde till Ukraina efter andra världskriget gick samman med Illuminati för att göra det landet till en grogrund för alla större brott i er värld. De kontrollerade medierna kan inte rapportera att Ryssland fick i uppdrag av ljusstyrkor att lokalisera och förstöra dessa operationer.

Illuminati-kontrollerat globalt bankväsen och handel är datortransaktioner utan någon monetär grund.

Undernäring, sjukdomar, utarmning och hemlöshet eller nomadtillvaro är många miljarder i en värld som styrs av miljardärer.

Från tidiga civilisationer och framåt har makthungriga personer förkortat livstiderna för otaliga själar vars kontraktsval var att leva till hög ålder. Det senaste exemplet, folkmordet i Gaza, hade inte börjat när Arnolds folk listade de ovannämnda situationerna och andra som går djupt in i rötterna av Jordens civilisation; men han sa att det inte kommer att ändra deras tidsuppskattning för ”försoning, rensning och återuppbyggnad.”

Mörkret kommer att sluta i etapper när Jordens civilisation avancerar genom den fjärde densiteten. Ingen 3D-handling, aktivitet, attribut eller attityd kan passera tröskeln till femte eftersom dess låga vibrationer inte kan existera i den tätheten.

Beträffande dessa siffror – universum har inga gränsdragningar, energi är inte uppdelad i fack, och vi använder endast siffror för att indikera Jordens läge eller evolutionära status för en individ eller en civilisation. Fjärde och femte täthet är inte destinationer på en intergalaktisk resplan; de är stadier av självupptäckt längs själars evolutionära resa tillbaka till Skaparens Källa.

När samhället vaknar kommer de att lära sig att brutalitet, krigiskhet, korruption, svek, girighet, trångsynthet, hämndlystnad, ilska, avundsjuka, svartsjuka, förräderi och bitterhet inpräntades i mänsklighetens makeup av dockor från de mörka krafterna under antiken. Dessa egenskaper var målmedvetna i tredje densiteten, men det är dags att ta bort dem från det kollektiva medvetandet. Genom att exemplifiera Skaparens kärleks-ljus-essens kommer ni att vara vägvisare för folken för att utrota dessa egenskaper.

Att hjälpa en civilisation att stiga från tredje densitet till femte är ett gigantiskt åtagande, en gigantisk prestation! I kontinuumet frodas Jordens glada, friska, välmående människor med djuren och växterna på en storslaget föryngrad planet. Kära ni, ni hjälper dem att åstadkomma denna ”pånyttfödelse”!

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er och stödjer er med den oöverträffade kraften av villkorslös kärlek.

_________________________

KÄRLEK och FRED
Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *