Matthew Ward via Suzy Ward, 16 maj, 2018

Matthew Ward

via Suzy Ward

16 maj, 2018

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Låt oss börja med en kommentar från en läsare om ett ämne som flera andra har frågat om: ”Nordkoreas tidigare fredsåtbörder ledde aldrig till något. Jag har hört att analytiker inte förväntar sig att detta mönster kommer att förändras. Jag skulle önska få Matthews perspektiv.”

Analytikerna härleder en situations troliga resultat genom att se bakåt i historien och i tusentals år har detta fungerat. Det gör det inte längre. Alla mönster av den tredje-densiteten, vilka en gång väl tjänade folken som lärdomar och upplevelser av tillväxt, har blivit förlegade och det inkluderar att uppskatta en situation under utveckling baserat på det förflutna. Förändringar i er värld svävar på vingar av accelererande vibrationer och detta är något som aldrig tidigare har upplevts i er nedtecknade historia.

Samtalen om ett förenande av Nord- och Sydkorea kommer att fortskrida, även om det kommer att ske sporadiskt i händelse av att egona reser sig, och familjer som för tiotals år sedan har blivit separerade kommer att återförenas. Fredsprocesser inom alla områden av konflikt kommer att stegvis komma igång – länder där många fortfarande arbetar på sina karmiska lärdomar kommer att bli eftersläntrarna i att avsluta stridandet – och historien kan degraderas till det förgångna där den hör hemma.

”Vänligen fråga Matthew vad USA:s backande från det multinationella avtalet med Iran varslar för världens säkerhet.” Vi känner att den hotfulla retoriken från Iran kommer att ge efter för resonerande sinnen i detta land, för de övriga länderna inom avtalet respekterar det och den globala respekten för USA har i hög grad minskat. Men ifall iranska medlemmar av den ”hårda linjen” väljer att snabba på utvecklandet av kärnvapen, så kommer det att vara förgäves. I och med att vibrationerna på planeten fortsätter att höjas, så kommer samtliga kärnvapen att förstöras och kärnkraften överges – bägge utger låga vibrationer vilka inte kan existera på de astrala plan dit Jorden är på väg.

”Min fråga gäller asteroiden Apophis, som sägs passera Jorden år 2029 och 2036. Asteroidens bana har spårats till att träffa Jorden. Jag har även hört talas om flera tidslinjer/möjligheter. Vänligen be Matthew ta upp denna fråga.” Vi har behandlat samma katastrofala förutsägelser gällande andra asteroider, kometer, Nibiru och ”Planeten X”. Vårt svar är detsamma och så kommer det att förbli i händelse av att andra rädslobaserade förutsägelser dyker upp: INGEN astralkropp kommer att kollidera med Jorden. Planetens livsöde är att återgå till sitt ursprungliga paradis-liknande själv.

”Är det normalt att djur dödar varandra för att nära sig själva? Har detta börjat med människornas påverkan?” När de djurarter som ni känner till fördes till planeten av den mänskliga befolkningens förfäders civilisationer, var alla växtätare och sinsemellan fredliga – lejonet och lammet som representerar den starka och den svaga, låg intill varandra. Alla djur och människor minglade fridfullt tillsammans och kommunicerade via telepati.

Sedan gjorde de låga vibrationerna, vilka sändes ut av de mörka styrkorna, det möjligt att rädslans energi kunde inträda, och ingöt i det mänskliga psyket en likgiltighet för djurlivet, samt satte igång instinkten rovdjur-byte; kommunicerandet via telepati gick förlorat för det mänskliga medvetandet. I och med att Jorden och hennes invånare fortsätter utvecklas, så blir djurens föda växtbaserad, mänskligheten kommer att ära och behandla djursjälarna respektfullt och åter en gång kommer alla livsformer att tala med varandra via telepati och leva tillsammans i harmoni.

“Lägger jag bitarna korrekt på plats – lever vi samtliga våra livstider samtidigt?” Ja, i ett kontinuum sker allting samtidigt, men bara på planen med de högsta vibrationerna har varje personlighet en medvetenhet om alla de övriga och då inte samtidigt. Att uppleva varenda en av de personliga livstiderna i samma ögonblick skulle vara som att se på 1000 filmer på lika många biodukar – det skulle vara överväldigande. Men samtliga livstider är på själsnivån kända – det är det som möjliggör att informationen kan avslöjas i sessioner med tidigare-livs-regressioner och mediala avläsningar, ifall de är korrekta. Och ju mer ni utvecklas, desto oftare förenar ni er medvetet med andra personligheter inom upplevelser som ni nu tror är en déja vu.

”Nyligen läste jag att förekomsten av autism under 1980-talet var 1 på 10,000, nu är det 1 på 68. Förekomsten av Alzheimers och mental avtackling förefaller också ha skjutit i höjden utanför tabellerna. Kan Matthew vänligen tala om dessa frågor?” Nästintill alla diagnoser gällande autism är felaktiga. De symptom som dessa barn uppvisar liknar detta mycket sällsynta tillstånd som väljs i själskontraktet och är en del av familjens överenskommelse före födelsen, men de har förorsakats av toxiner i vaccinerna som allvarligt skadar hjärncellerna. Vi hyllar de läkare som har publicerat vaccinernas faror i rapporter på Internet och i kliniska avhandlingar som läses långt mer utbrett och får större trovärdighet än våra otaliga meddelanden som inkluderar samma varningar. Det är i sanning uppmuntrande att få se att alltfler föräldrar följer dessa läkares råd att undvika de vaccinationer som rutinmässigt ges till spädbarn och småbarn.

Ytterligare ett ord om vaccinerna. De första utvecklades med goda avsikter, men de mörka såg att det som var meningen att förebygga en sjukdom skulle kunna förfalskas till att istället sprida den och detta är vad de gjorde. Och i och med att åren gick, så tillblandades ett flertal sorters vacciner uttryckligen för att orsaka de tillstånd som man påstod att de skulle förebygga.

Fastän en genetisk benägenhet för Alzheimers och andra former av demens inte kan uteslutas, så förvärras avtacklingen av de mentala förmågorna i hög grad av kemikalier i maten, gödningsmedel, bekämpningsmedel, läkemedel, chemtrails och annan förorening av er luft, ert vatten och er jord; och individer vilkas immunsystem har försvagats är avsevärt mer mottagliga än de med mer robust immunitet. Kemikalier förvärrar även tillståndet hos barn som, korrekt eller inkorrekt, har diagnosticerats med autism.

Kunniga specialister i hälso- och sjukvård kan föreslå näringsrika dieter, korrekta tillskott och mentala övningar som kan mildra toxinernas effekter och kanske till och med upphäva en del av den hjärnskada som de har orsakat. Vibrationerna som höjs kommer att minska symptomen av alla mentala och fysiska åkommor och i slutänden kommer civilisationen att uppnå det medvetandetillstånd i vilket inget slag av sjukdom existerar.

”Känner Matthew till varför Specialrådets efterforskningar har pågått under så lång tid? Kommer det att leda till att Trump blir åtalad?” Enligt Nirvanas övervakare av Jorden, så leder upptäckterna till områden som är långt mer vidsträckta än vad efterforskarna någonsin hade förväntat sig. Ifall man vid slutet av denna undersökning offentligt avslöjar samtliga upptäckter, så får sig de människor som inte har en aning om hur vidsträckt den finansiella korruptionen är, en riktig överraskning.

Det finns inga bevis på att President Trump personligen skulle ha konspirerat med någon i Ryssland för att vinna valet, sålunda skulle ett åtal av den anledningen inte vara berättigat. Hans ekonomiska förehavanden och de som gjorts å hands vägnar är en annan fråga. Det återstår att se ifall dessa kommer att bli avslöjade eller sopade under mattan för att inte försvaga nationens förhandlings-spelmarker i vitala situationer, såsom fredssamtalen med Nordkorea.

Det verkar förekomma ett ökande tjatter på internet om att den bolagsmässiga eller kanske den hundraåriga gamla kabalen håller på att nedmonteras? Att vi alla befinner oss i de mörkaste timmarna av denna Fullständiga Förstörelse som vi just nu vistas i (glödheta, ilskna, smärtande, rädda USA-medborgare). Kan Matthew tala om det?? Jag väljer att hålla det enkelt: Jag talar om Ljus, Fred, Kärlek, ser det som vibrationer runtom och överallt där jag är. Jag är mer benägen att göra det på det viset än att tänka att jag kan påverka globalt.” Långt innan en hemlig grupp benämndes Kabalen eller Illuminaterna, eliterna, Skuggregeringen, New World Order eller någon annan benämning, så levde massorna under kontrollen av uppmärksammade grupper – kazarerna, den vatikanska hierarkin, Vikingakrigarna, dynastier i Fjärran Östern, de europeiska kungliga – och ”mörka timmar” rådde alltigenom dessa sekler.

Många av er levde under dessa tider och fick uppleva extrema svårigheter, men ni kan inte minnas det, så dagens skeenden kan förefalla som ’de mörkaste timmarna’ inte bara för människor i USA, utan runtom jordklotet. Hur tumultartad världen än verkar vara, när civilisationen frigörs från långa, långa tidsåldrar av faktisk fångenskap, så befinner sig endast kabalen i sina mörkaste timmar: De är rasande för att deras internationella nätverk håller på att nedmonteras och de fruktar att de ska hållas ansvariga för sina brott mot mänskligheten.

Ord på alla språk, liksom allting annat som existerar, är energi. Om de så uttalas, hörs, tänks, skrivs eller läses, så utger orden vibrationer och vibrationerna av ljus, frid och kärlek är bland de högsta. Vänlighet, medkänsla, generositet, tacksamhet, förlåtelse, fromhet, ärlighet, hopp och optimism befinner sig också i ett högt vibrerande spektrum. Vikten av att välja era ord förståndigt kan inte överskattas – de påverkar långt, långt mer än utrymmet omedelbart runtomkring er. Via den universella attraktionslagen, eller ”lika attraherar lika”, så sammanfaller ordens vibrationer med ”likadana” och går ut till er värld. Ord som befinner sig i ett högt vibrations-spektrum sammansmälter med ljuset, orden som är låga dras till energiströmmar med mörka vidhäftningar och ordens utstrålningar intensifierar den källa som de sluter sig samman till.

En viktig faktor i detta ”ordkrig” är på ett sätt avsikten, som utstrålar sina egna vibrationer. Ifall man använder sig av ord såsom våld, svek, fångenskap, berövande, katastrof och andra som tyder på skadliga eller förödande situationer med en avsikt att uppmärksamma eller upplysa, så överväger avsiktens höga vibrationer. Ifall desamma orden eller några andra används för att framkalla rädsla, så sänder denna avsikt ut vibrationer inom den lägsta spännvidden.

En kär själ som nyligen läste några av Guds konversationer med min mor skrev: ”Matthew, jag hoppas att du inte ska tycka att jag är näsvis genom att jag frågar varför du alltid talar formellt till din mor och Gud talar med henne helt personligt. Det verkar som om det borde vara tvärtom.” Det är inte alls näsvist att fråga och jag ska gladeligen svara, men jag tror att du kommer att märka att det som Gud sade till min mor var mycket mer intressant.

Suzy: Du låter annorlunda när du talar med mig än när du talar med Celeste och David – det verkar som om du alltid talar mer ”enkelt” med mig än med dem. Varför?

God: Suzy, kära lilla själ, jag talar helt enkelt med dig på det sätt som du tänker och pratar och med dem på det sätt som de pratar. Du förstår det inte, eller hur, för du kan minnas vad Matthew berättade för dig, att telepatisk kommunikation är en energiöverföring av källans tankar in till din hjärna. Och han har rätt, naturligtvis, om sig själv och alla de andra som talar med dig. Men du och jag är Ett och Densamma, så naturligtvis använder vi båda dina uttryck, ditt sätt att tänka och ditt sätt att prata, dina referensramar. Låt mig göra en enkel jämförelse här. Säg att du är en skopa med chokladglass, andra är körsbärs- eller vanilj- eller kolaglass, vissa är apelsin- lime- eller citronsorbet och ytterligare andra är en jordgubbs-sundae eller en banan-split. Jag bara följer med vilken smak denna skopa eller portion har. (Utdrag från ”And Then God Said … Then I said … Then He Said …”)

Tack så mycket, Mamma. Religionerna har lagt lager av påvar, präster, helgon, änglar och ärkeänglar mellan dig och Gud och vissa ”New Age” – grupper gör detsamma med dussintals själar som de kallar Uppstigna Mästare, så det är naturligt att tänka att ifall Gud talade med dig, så skulle det vara på ett klingande sätt.

Nåväl då, min formella ton i dessa budskap är passande, för jag talar för många tusentals själar vid denna station. I min mors och mina dagliga samtal, låter vi som vilken annan kärleksfull mor och son som helst. Vi skämtar och skrattar, vi pratar om vår familj, hennes hundar och andra saker av intresse för oss båda, vi diskuterar våra olika perspektiv gällande världsfrågorna och ofta får jag påminna henne om att ta djupa andetag eller att dricka mera vatten.

Älskade bröder och systrar, såsom en oskiljaktig del av Gud är ni aldrig ensamma, ni är aldrig oälskade, ni står aldrig utan gudomlig hjälp. Och ständigt hejar upplysta själar alltigenom detta universum på er, när ni framskrider i er service för ljuset.

 

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...