Matthews Meddelande via Suzy Ward 2 maj 2022

 

 

Matthews Meddelande via Suzy Ward 2 maj 2022

 

2 maj 2022

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Ångest för vad som händer i er värld och besvikelse över vad som inte händer gör att även de mest hängivna ljusarbetarna känner sig nedstämda. Gaia är medveten om dessa känslor och har bett om att få prata med er.

GAIA: Älskade, Jag är Gaia. Gud bad att ett av Matthews senaste meddelanden skulle innehålla ett meddelande som jag gav till Suzanne för flera år sedan. Under dessa år har ni fått utstå mycket, men ändå har ni varit orubbliga i era uppdrag. Jag vet att det inte har varit lätt att leva på Jorden och jag förstår varför ni ibland blir avskräcka. Jag kände mig också missmodig och förtvivlad under långa tider innan den universella familjen ingöt min kropp med ljusa och omtänksamma ljusarbetare, som ni som kom från avlägsna hemländer för att lyfta mig ur mörkrets djup.

Er kärleksfulla hjälp håller mig stadigt, stadigt framåt på min resa hem, och med glädje ser jag er hjälpa mitt folk att vakna så att de kan följa med mig. Vänligen känn er uppmuntrade av att veta att ert uppdrag som fortfarande pågår på Jorden redan är en strålande framgång i kontinuumet! Mitt hjärta svämmar över av kärlek och tacksamhet för alla er vackra själar vars hjälp med att manifestera min Guldålder är ovärderlig!

Tack, Matthew för att jag fick tala.

MATTHEW: Vi tackar dig, Gaia, för dina ord av kärlek och uppmuntran.

Nu, när det gäller det som inte händer – sanningen om ”pandemin” och andra sanningar som kommer fram – var säkra på att de kommer att göra det. En del av den planetariska reningsprocessen är att föra fram allt bedrägeri. Vänligen känn er uppmuntrade av att känna att de klokaste sinnen på Jorden och deras inbjudna utomjordiska rådgivare planerar försiktigt de många komplexiteterna i stora globala förändringar så att de kommer i den ordning som kommer att ådra sig minst motstånd och orsaka minsta störningar i era liv.

Håll främst i era tankar att alla situationer är energi som fluktuerar med en eller annan frekvens och varje situation påverkas av befolkningens kollektiva tankar och känslor. När de är av tillförsikt och optimism om ett fördelaktigt resultat, höjer de höga vibrationerna som skickas ut vibrationerna i situationen i enlighet därmed. Det omvända är också sant – de låga vibrationerna av rädsla och pessimism om en situation leder den mot ett negativt resultat.

Låt oss tala om en aspekt av den universella fysikens lag som avgör vad som händer, och resultatet – okunnighet om sanningen om en sak förändrar inte lagens funktion. Och okunnighet om sanningen är hur mörka hjärtan och sinnen har kontrollerat massorna genom tiderna.

Låt oss nu tillämpa det på vad som händer i Ukraina. Mainstream media rapporterar inte vad ryska trupper faktiskt gör eftersom Illuminati inte vill att allmänheten ska veta att Ukraina i decennier har varit centrum för deras fäste i Europa. De vill inte ha det känt att de har tillverkat och lagrat dödliga biovapen och kemiska vapen i det landet för att använda till att avfolka världen – de människor som de kallar ”värdelösa ätare” – och förslava de överlevande.

Illuminati vill inte att allmänheten ska veta att de i decennier har hållit många tusentals kvinnor, barn och spädbarn fångna i tunnlar och läger tills de använts för sexhandel, pedofili eller människooffer i sataniska ritualer i många länder.

De vill inte veta att grymheterna och viss egendomsförstörelse som tillskrivs ryska trupper begås av Illuminati-hyrda legosoldater, eller att de i Ukraina tvättar pengar från olagligt skapade förmögenheter, hackar sig in i datorsystem runt om i världen och tar ner sanningsenlig information på Internet.

Sålunda, utan att veta något om det och tro på ”nyheterna” om Ryssland, genererar allmänheten omedvetet de låga vibrationer som mörka behöver för att hålla sig livskraftiga och att deras aktiviteter fortsätter. Så varför har de ryska trupperna lyckats förstöra hundratals Illuminati-förskansningar och rädda många tusen av deras fångar? För, kära ni, att eliminera det mörkret har understötts av ljuset vars intensitet på planeten fortsätter att öka. Men ”priset” för låga vibrationer riktade mot Ryssland är förlängningen av truppernas uppdrag och många onödiga dödsfall.

Nu vill vi ta upp åsikten att budskap av andlig och metafysisk natur aldrig bör inkludera politik. Vi har talat länge om planetarisk och personlig uppstigning under denna aldrig tidigare skådade era i detta universum. Skulle ni veta varför detta händer om vi och andra ljusets budbärare inte hade berättat för er att Jorden och hennes livsformer håller på att befrias från mörkret? Skulle ni veta hur planeten blev genomsyrad av mörker så att det kan förhindras från att hända igen om ingen sa till er att det orsakades av politiska beslut genom tiderna?

Politik är helt enkelt regeringars beteende. Under årtusenden levde massorna i rädsla, sjukdom, fattigdom och hunger medan deras ledare – kyrkans och statsöverhuvudena – levde i överflöd, festade och förde krig för att få mer mark och makt. Av misär, ilska, desperation, hopplöshet och män som tvingades in i strid blev massorna brutala mot varandra och djuren. Mörkret som infiltrerade härskarna och de styrda fick planeten att sjunka från hög femtedensitet till djup tredje och sitta fast där tills för 80-några år sedan, då Gud hedrade Gaias livräddande vädjan genom att tillåta andligt utvecklade civilisationer att stråla det intensiva ljuset som gjorde det möjligt för hennes planetkropp att överleva och påbörja sin uppstigningskurs.

När du anmälde dig frivilligt att gå till den tredje densitetsvärlden visste du vad du skulle stöta på, men av kärlek till Jordens medlemmar i vår universella familj gick du för att hjälpa dem. Vi har sagt att denna sanning du känner till på själsnivå måste nå ditt medvetande så att du kan förbli positiv, optimistisk och balanserad mitt i omvälvningar när ljuset rycker upp mörkret, och några av er tror att vi ”väljer sida” i detta. Det gör vi verkligen, kära bröder och systrar, och det gör ni också – vi är alla på ljusets sida! Kampen har aldrig handlat om partipolitisk politik – det är ett av sätten som de mörka har hållit befolkningen splittrad, bedragen och manipulerad på. Kampen har alltid varit ljuset mot mörkret!

Mainstream media, utbildningssystem och religioner berör inte detta eftersom de är en del av Jordens långa mörka historia. När sanningar börjar dyka upp och folken är förvirrade, desillusionerade, upprörda eller arga, kommer ni att bli deras tröstare och upplysare. De behöver veta att det inte är ”fiendeländer”, utan mörker i politiskt ledarskap som har orsakat inbördeskrig, internationella krig och världskrig, flagranta orättvisor, svält, sjukdomar, utarmning och hänsynslös miljöförstöring.

Ofta framställer mainstream media och skolutbildning specifika länder som angripare, fiender till länder som framställs som fredliga och demokratiska. Att utse ”svarta eller vita” länder, som byts när det tjänar syftet med segrare i krig, är inte tillämpligt i dessa tider. I århundraden tidigare var det när främst britterna, spanjorerna, holländarna, fransmännen och portugiserna erövrade infödda befolkningar och etablerade imperier runt om i världen. När rikliga resurser upptäcktes och bättre transportmetoder kom till, uppstod de ömsesidiga fördelarna med handel och många nyanser av grått utvecklades.

Ändå har de få mäktiga hållit massorna undertryckta och trivialt stridande. Och massorna har velat leva i en fredlig värld där människor är snälla, ärliga och hjälpsamma. Kära familj, genom att VARA det ljus ni ÄR, exemplifierar ni den sortens liv, den sortens värld, som kommer från andlig och medveten medvetenhet och interaktion med kärlek. Er hjälp med att öppna sinnen och hjärtan för denna universella sanning fortsätter att vara som Gaia sa, ”ovärderlig”!

Några av er ifrågasätter Kinas avsikter, och en läsare som räknade upp landets utveckling under de senaste decennierna frågade: ”Skulle det vara möjligt för Matthew att utveckla lite om detta ämne och säga vad han och själarna i Nirvana förstår är det kinesiska folkets uppdrag, och vilka fördelar kommer de att ge hela mänskligheten?”

Vi förbiser inte diktatur, ”omskolningsprogram” och fortsättningen av ”pandemin” när vi säger att Kinas framsteg har varit anmärkningsvärda. Vad som är viktigast för att se framåt är att landets ledarskap är splittrat – en del vill fortsätta sin stränga styrning och egennyttiga expansion i Afrika; andra vill göra slut på alla spår av mörker, hjälpa hela världens befolkning att trivas och återställa miljön.

Det senare tillvägagångssättet vinner snabbt popularitet inte bara i Kina, utan även i många andra länder. Det görs motstånd i länder där Illuminati-kontrollerade ledare driver vaccinationer och försöker ställa världsopinionen mot Ryssland. Det kommer inte att dröja så länge innan dessa ledare ersätts av individer som kommer att agera i enhet med den visionära rörelse som växer över hela världen.

Låt oss nu kort ta upp farhågor ni har uttryckt om andra frågor. Om missiler med kärnstridsspetsar släpps ut av misstag, ja, universella familjemedlemmar kommer att veta och förhindra deras detonation. Den mörka planen att ersätta medvetande och fri vilja med artificiell intelligens som lyder kommandon kommer aldrig att se dagens ljus. Spridningen av 5G kommer att fortsätta ett tag; tills den tekniken är ofarlig kommer utomjordingar fortsätta att avsevärt minska de utsläpp som skadar hjärnceller. De kommer också att fortsätta att minska toxiner i er luft, vatten och mark tills föroreningen av jorden upphör, och den kommer att göra det. Länge undertryckta teknologier kommer att släppas, men inte i utbredd användning på en tid, och att implementera gratis energi för transport och kraft kommer också att ta ett tag – era nya bilar och apparater kommer inte att vara föråldrade under den närmaste tiden. Illuminatis plan att hålla fast vid sin kontroll över den globala ekonomin via digital valuta misslyckas.

Om det finns allvarlig matbrist, kan generösa hjärtan och försiktiga åtgärder från medborgarorganisationer förhindra att det går överstyr. Samma omständigheter som ligger bakom dessa brister ökar kostnaderna för alla andra varor och även här kan förnuftiga åtgärder och att dela resurser bära er igenom. Varken brist eller inflation kommer att vara långvariga.

I slutändan kommer absolut allt i er värld att vara ”kärleksfullt och lycksaligt”! Men vi skulle vara mindre än uppriktiga om vi inte berättade att det kommer att finnas kaotiska fläckar längs vägen till den sublima världen. De Illuminati som fortfarande är bland de levande har inte accepterat att deras avsikt att dominera världen är dömd, och även om de kommer att fortsätta att initiera eller vidmakthålla oroande situationer, kommer dessa ansträngningar inte heller att pågå länge. Ni har erfarenheten, den inre styrkan och medfödd visdom att hantera dessa utmaningar och hjälpa andra att göra det också.

Älskade familj, ert tålamod och er orubblighet i ljuset kommer att belönas väl med välkomna förändringar vid horisonten och många, många underbara förändringar vid den avlägsna horisonten! Alla ljusvarelser i detta universum hejar på er vidare framåt och stödjer er med den oöverträffade kraften av villkorslös kärlek.

_________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

 

Please send questions and comments to suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...