Matthew Ward via Suzy Ward, 13 mars, 2020

Matthew Ward

via Suzy Ward

den 13 mars, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Aktiviteten i Jordens energifält för potential är mer tumultartad än vid någon annan tidsperiod i planetens historia och detta är förståeligt. Aldrig tidigare har civilisationen företagit sig att transformera sin värld.

De urgamla systemen som har låtit ett fåtal kontrollera massorna håller på att dras upp med rötterna, för att bana väg för de nya system som tjänar de bästa intressena för samtliga livsformer på planeten. I och med att processen framskrider i och med att ni styr er väg – och det sker i processens stadiga framåtgående rörelse – så är ni väl förberedda för att övervinna alla hinder som ni kan möta längs med vägen.

Av de miljontals själar som frivilligt ställde upp för att bistå Jordens folk med att hantera detta åtagande, som till sin omfattning och hastighet universellt aldrig tidigare har ägt rum, så blev endast de mest erfarna utvalda. Ni finns bland dessa.

Till alla som har frågat när kaoset ska ta slut i deras respektive länder, kan vi bara säga att vi inte vet. Inte bara för att inget är tillräckligt tydligt inom området för att man ska kunna ge en ”bästa gissning”, utan allt som sker i denna stund kommer att ändras i nästa, i och med att miljarder nya tankar, känslor och ageranden registreras. Och det finns inte sätt på vilket man med någon grad av noggrannhet kan avgöra någon punkt i den linjära tiden, för faktum är att ”tiden” innefattar olika plan av energi, inte datum i er kalender.

Det är logiskt att lösningen på konflikter och återinförandet av ordningen kommer att komma snabbare i länder som från grunden är stabila, men eftersom energin inte kan inskränkas till nationella gränser, så påverkar förbättringarna som sker någonstans situationerna överallt. Medan detta inte i en snar framtid kommer att vara uppenbart i nationer som befinner sig i de största oroshärdarna, så kommer det att bli tydligt lite längre bort.

Nu ska vi besvara era frågor som handlar om de blandade signalerna som lämnas av ett flertal källor vilka rapporterar om coronaviruset. Det ständiga bombardemanget av information om denna sjukdom är ägnad att innehålla motsägelser – föråldrade eller felaktiga rapporter gällande positiva, negativa och ofullständiga provresultat; detsamma gäller antalet dödsfall samt rädslofyllda spekulationer om vad som kan komma framöver.

Med otaliga resenärer inom städer, inrikes och internationellt, så följer naturligt en smittsam sjukdom, sålunda var det inte oväntat att viruset skulle spridas långt utanför Kina. Men mycket mer skadligt för samhället än denna sjukdom är den rädsla som genereras om den och utpekandet av det kinesiska folket varhelst de bor.

Det kan emellertid sägas att rädslan blir ”mångfaldigad i extrema mått”, såsom att man avbokar större lokala händelser och flyg, man stänger skolor, man inför mass-karantän samt att man testar alla som kan ha exponerats för individer vilka senare diagnosticeras med viruset. Dessa försiktighetsåtgärder är vettiga för att i möjligaste mån hämma sjukdomens spridning och borde dämpa oron, inte öka den.

Det hjälper till att hälso- och sjukvårdsutövarna betonar att det inte finns någon anledning till panik. De förklarar de enkla åtgärderna som hjälper till att förhindra att man smittas av sjukdomen, vars symptom vanligen är lindriga; att människor som har hälsoproblem är de mest mottagliga; och jämfört med antalet som har ådragit sig viruset, så är antalet dödsfall väldigt lågt.

Vi bagatelliserar på inget sätt, ännu mindre förbiser vi, de rikligt förekommande känslor som är involverade genom att man frågar detta: ”Var råder samma oro över de många, många tusentals dödsfall som dagligen inträffar på grund av svält, krig, våld i hemmet samt slumpmässigt, trafikolyckor, självmord eller kroniska sjukdomar på grund av undermåliga levnadsförhållanden?”

Utifrån vår utgångspunkt förefaller det som om coronavirusets störningar i planerade aktiviteter, resande, lokal och internationell handel samt på aktiemarknaderna, av befolkningen kan betraktas vara lika betydande som folkhälsoproblemet.

Javisst, det som vi i förra månadens meddelande konstaterade stämmer: Coronaviruset och all medföljande publicitet kommer att ebba ut och likt alla andra aktiviteter som har igångsatts av de mörka, så kommer sjukdomarna som de har planerat och släppt lösa att försvinna.

Vi har ofta uppmanat er att sända kärleks-ljus till de mörka, för av alla medlemmar i vår universella familj, så är de i högsta grad behov av det. De förorsakar hemska förhållanden över hela världen för de saknar denna energi, förutom gnistan som är deras livskraft.

Vissa av er har frågat om det finns ett sätt att endast sända den ljusa aspekten av kärleks-ljus till individer som utför avskyvärda dåd. Nej, kära ni, kärlek och ljus kan inte uppdelas i två beståndsdelar. Medan ni skulle kunna säga att ljuset är själens make-up och kärleken är en förmåga hos själen, så kan dessa inte separeras något mer än vad själen kan separeras från Gud och Skaparen.

För många år sedan, när min mor hade svårigheter med att sända ljus till individer som förorsakar stort lidande för andra, så talade jag om detta för henne:

”Mamma, du skulle tända en ficklampa för att vägleda någon ut ur mörkret av osäkerhet och rädsla, till en väg där de är trygga och säkra, eller hur? Dessa själar har gått vilse och är rädda och snubblar omkring. Tänk inte på dem i egenskap av deras gärningar, utan snarare vad du önskar dig för världen! Tänk på vänlighet, hjälpsamhet och rättvisa samt delande, tänk på att världens människor lever i harmoni, frid och kärlek och sänd dessa tankar till dessa själar som befinner sig i mörkret.”

Att sända kärleks-ljus till hela Jorden når varje liv på planeten. Det är den här högst mäktiga kraften i kosmos som för in frid och samarbete bland folken och inspirerar till ett liv i harmoni med hela Naturen.

Vi har också fått frågan hur man ska sända ljus till personer som man håller kära. Ni behöver bara tänka på dem med ömhet och kärlek. Det förekommer ingen som helst förväxling gällande vilka ni menar – era tankar och känslor för dem agerar som en specifik post- eller e-mejladress och går direkt till dem som ni önskar nå fram till.

Detta är ett bra forum att säga att man inte har förstått sig på bön på rätt sätt. I själva verket är böner specifika tankar på en som står en nära, såväl som religiösa recitationer och välsignelser vid måltider, men de är mycket, mycket mer. En bön är er varenda tanke, känsla, avsikt och gärning – ert liv är en ständig bön. Ni har talesättet: ”Var försiktig med vad ni ber om, för ni kan få det.” Javisst! Universums fysik, attraktionslagen, befinner sig i ständig verksamhet.

Till och med när era tankar och känslor är positiva, så är kanske resultatet inte vad ni önskar er. Låt oss säga att ni ber för att en älskad person som är allvarligt sjuk, ska bli frisk. Själskontrakten har företrädesrätt över böner och medicinsk expertvård, och ingen som är involverad vet vad som står i personens kontrakt.

Det finns också en annan faktor. Att be med desperata känslor tar sönder er energi; i stället för er avsikt att sända healing-energi till en älskad person, så sänder ni det motsatta. Vilken omständigheten än kan vara, så blir den mest gynnande bönen den som lugnt sänds ut till ert eget och någon annans högsta goda.

Vi har också blivit ombedda att förklara hur man kan absorbera ljus. Detta sker automatiskt genom att man är hjälpsam, medkännande, ärlig, generöst förlåtande – man lever på gudaktiga sätt. Gud har sagt det ännu enklare: ”Var vänliga”.

Nu erbjuder vi ett annat sätt att absorbera ljus. I vårt december-meddelande 2019 pratade vi om träd och den värdefulla hjälp som dessa själar tillhandahåller. Ett meddelande nyligen från ”Grandmothers”, vilkas visdom publicerades på ”Net of Light”-sidan handlade om träd. Vi fick tillåtelse att inkludera detta tillämpliga stycke i vårt meddelande:

”Ni ingår nu ett vänskapsförbund med träden, ni återförenas med träd-familjen. Fortsätt göra detta. Fortsätt tillbringa tid tillsammans med träden, lyssna och ta emot från dem, medan ni i er tur, hyllar dem.

Livskraften hos träden harmoniseras med er egen livskraft och när detta sker, så kommer ni att se annorlunda på saker och ting. Ni kommer att förstå alltmer och förstå på ett annorlunda sätt än vad ni tidigare har gjort. Låt träden lära er. Kalla på dem och låt dem veta att ni är en ivrig student, tala om för dem hur mycket ni vill lära er.

Öppna er dagligen för ett träd. Gå fram till det och rör vid det, älska det och kalla på Ljusets nät att koppla upp sig till det. Efter några minuter, fråga det: ”Vad kan jag göra för dig? Vad vill du att jag ska veta?” Gör denna kontakt med detta träd till en vana, ett nytt sätt att leva. Denna gemenskap med ett träd kommer att öppna upp en värld för er; det kommer att lösa upp er mänskliga arrogans och väcka upp er till källan för förenande med samtliga träd. Ta denna uppgift och uppfyll den tillitsfullt. Börja och snart kommer ni att märka skillnaden i ert liv.” netoflight.org.

Älskade familj, det finns så mycket mer vänlighet, hjälp, skönhet och kärlek i er värld än vad ni kan föreställa er, i synnerhet i tider av kaos och förvirring såsom nu. Känn er lätta till mods så att energin som ni utstrålar hjälper till att skingra negativa känslor hos andra.

Samtliga ljusvarelser i detta universum hyllar er för ert stadiga engagemang med att hjälpa Jordens människor att vakna upp och framskrida till att manifestera planetens Gyllene Tidsålder.

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

 

suzy@matthewbooks.com

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...