Matthew Ward via Suzy Ward, 19 augusti

matthew
Matthew Ward – 19 augusti 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Med nominerandet till President för USA redan bestämt, eller så som det verkar, är det förståeligt att ni frågar hur det är möjligt för Bernie Sanders att bli det landets nästa president.

Vårt senaste meddelande gjorde ingen uppräkning av de scenarier som Jordens monitorer i Nirvana håller ett öga på, därför att vi väntade på att kunna berätta för er om den enda av betydelse, den som har en ostoppbar fart. Ingen har det! Därför skall vi nu berätta för er om de olika möjligheter som påverkar Sanders och de två stora partiernas nominerade – energin runt andra utmanare är för svag för att materialiseras med utvecklingspotential.

Universums ständiga balansering ger olika vägar att lösa blockeringar på i ett energifält, och detta är vad som sker här. Den övervikt av energi som genereras runt Sanders är positiv, även om han inte är en presidentkandidat, medan energin som genereras runt Donald Trump och Hillary Clinton, som är presidentkandidater, är överväldigande negativ. Den totala energiinvesteringen, som består av tankar och känslor hos befolkningen, producerade otaliga banderoller och de fladdrar omkring i det kollektiva medvetandet. För att få ordning på det kaoset smälte energin samman i olika scenarier som representerar den totala investeringen. Och var och en har potentialen att häva blockeringen av energifältet runt Sanders för att flöda i den riktning som var givet – mot presidentskapet.

Nu till scenariot med Clintons privata ärenden med andra nationer medan hon var utrikesminister, eller hennes medverkan i oegentligheter i det Demokratiska partiets primärval, som då kunde lämnas ut. Några av hennes edsvurna uttalanden kunde visa sig vara de osanningar de är. Källorna, och användandet av Clinton Foundations medel, eller hennes långvariga tillhörighet inom Illuminaterna, kunde också avslöjas. Vilket som helst av detta skulle officiellt diskvalificera hennes nominering, och hennes hälsoproblem skulle diskvalificera henne fysiskt.

Om något av dessa scenarier skulle uppnå oslagbar dominans så kommer Sanders att ersätta Clinton på slutet av omröstningen och vinna valet. Eller också kan hon stanna kvar i loppet och medborgare som är missnöjda med henne och Trump kan gå med Sanders supportrar och välja honom via skrivna röster. Och, ftersom denna energetiska situation fortfarande är osäker, så kan andra möjligheter komma upp som kommer att placera honom i Vita Huset.

Vilken som helst av dessa avvikelser från landets traditionella procedurer i detta skede skulle vara ovanligt, för att vara säker. Få skulle kalla 2016 års politiska kampanjer ”business as usual”, så Sanders återkomst till presidentarenan med personen han vill ha som vicepresident kanske inte är så överraskande.

Så småningom kommer befolkningen att förstå att detta helt enkelt var ett energiarbete – vibrationerna stödde Sanders personligen och som ett val av folket. Detta kommer att förstås även i dess större sammanhang. Det är en del av den pågående omvälvande förändringen då korruption och förtryck ger vika för frihet och upplyftande av hela civilisationen.

Motstånd är också en del av denna transformation eftersom rädsla för förändring är inneboende i den tredje densitetens medvetande. Mörka själar är rädda för att förlora sitt grepp över de många som i sin tur är rädda om de förhållanden som de mörka har skapat eller kontrollerat – rädslans energi från många människor är det som håller de mörka igång – men strävan efter att bibehålla status quo kommer att vara förgäves! Alla avsikter och villkor i låga vibrationsnivåer kommer att fortsätta att falla sönder allteftersom vibrationerna fortsätter att höjas.

Du är van vid att läsa ”kärlek”, ”fred” och ”enhet” i meddelanden från ljuskällor. Har ni märkt hur ofta dessa ord används av nationella, civila och religiösa ledare och av personer som intervjuas i nyhetssändningar, samt av skanderande folkmassor som håller upp plakat med de orden djärvt tryckta? Som allting annat i tillvaron är ord också energi, både talade och skrivna, de avger vibrationer som lockar mer av samma slag – den universella lagen om attraktion – och i alla era språk har kärlek, fred och enhet de högsta vibrationerna. Nu, när dessa ord används så ofta runt om i världen, väcker de upp människor genom sina starka återverkningar.

”Jag tänker på mig själv som en sökare efter sanning. Jag vet inte om det är detsamma som Ljusarbetare, men det verkar vara mer till detta än att bara vilja veta vad som är sanning och inte. Min fråga är: Vad är ljusarbete och hur skall någon veta om de är en Ljusarbetare”

Att tänka på sig själv som en sökare efter sanning och att fråga om ljusarbetare visar att du är på samma väg som de är, bara inte så långt kommen på din resa. Att vara kräsen när det gäller vilken information som är sanning och vad som inte är det är en viktig del av upplysning och självinsikt. Mycket viktigare än att förlita sig på externa källor efter svar på det man frågar inom sig, där allt är känt.

Svaren som är meddelanden från själsnivån till medvetandet kommer som intuition, instinkt, samvete, inspiration eller aspiration. När du beaktar svaren du får, kanske som en stark känsla, som bilder eller ord inom dig, eller som en röst, då flyter livet smidigt. Detta innebär att dina beslut och handlingar är i linje med de val du gjorde i ditt själskontrakt innan din födelse.

Nu gjorde vi ett ganska stort hopp från din fråga, så låt oss återvända till den. En enkel beskrivning av ljusarbete är en person som lever på ett gudfruktigt sätt – Gud gjorde det ännu enklare: Var snäll! Miljoner av människor runt om i världen som inte har hört ordet Ljusarbetare är ändå detta genom att dela sin tid, sina förmågor och pengar och andra resurser till de behövande. Även om vi säger Ljusarbetare så är de som identifierar sig själva som sådana och faktiskt gör det, är att de tjänar ljuset genom att leva inom det.

Ljus, samma energi som kärlek, bara uttryckt på ett annat sätt, strålar ut genom handlingar av vänlighet och egenskaper som ärlighet, medkänsla, tacksamhet, förlåtelse, generositet. Också genom att vara ickedömande och öppen för att överväga andras perspektiv medan man är trogen sina egna principer och värderingar. Ljus som strålar ut från er lyfter upp andra – spridningseffekten av ett äkta leende, en tröstande kram eller ett uppmuntrande ord är omätbar – och ljus inom förmedlar en känsla av lugn, optimism och självförtroende, inte med övermod utan med ödmjukhet.

När Ljusarbetare möter utmaningar så känner de sin inre styrka och vet att den kommer att bära dem igenom när de fortsätter att hjälpa samhället flytta sig ännu närmare Jordens Gyllene Tidsålder, då alla människor kommer att veta att varje livsform på planeten är oupplösligt förbunden med alla andra. Vårt förslag till alla nykomlingar till andlig information är att läsa den vägledning som nyligen erbjudits en man som identifierade sig som ”en uppvaknande själ”. Mamma, var snäll och lägg till datum för det budskapet, tack så mycket (19 maj 2016).

”Det har sagts många gånger av olika kanaler att efter att vi går från detta liv så går vi till en mycket bättre plats. Att andliga guider väntar på att få hjälpa oss och vägleda oss. Kan du förklara detta för mig?”

Absolut! Nirvana är en mycket bättre plats på otaliga sätt för människor som levde i enlighet med sina själskontrakt, men de behöver ingen vägledning där. Guider, din skyddsängel och andra i änglarnas rike, själar med vilka du har kärleksband och medlemmar av andra civilisationer är Guds sändebud som, osynliga, har hjälpt dig under din jordiska livstid. Väntande på din ankomst i Nirvana är personer som du känner och är kära för dig.

Varje själ har en unik frekvens, och ögonblicket innan döden av kroppen sänder den en speciell signal som tas emot av alla som den själen har kärleksband med. De som välkomnar själen kan vara familj och vänner i flera livstider, inte bara de i ditt omedelbara tidigare liv som föregick det nuvarande, även om de har förkroppsligats igen på planeten eller i en annan civilisation. Eftersom du kommer att övergå från en jordisk livstid kommer du att återförenas med dina nära och kära samt dina husdjur i Nirvana. Dock kan en återförening ske varsomhelst i detta Universum där energin korresponderar med själarnas vibrationer.

”Jag läste nyss meddelandet där Matthew sa at själen är befriad från människor när de kommer in i Nirvana. Vad betyder det? Vart går själarna?

Själen är befriad från – eller inte påverkad av – någon skada på personens eteriska kropp eller dess psyke. De eteriska och fysiska kropparna är så nära förenade att varje sjukdom eller skada på den fysiska kroppen också påverkar den eteriska kroppen. Känslomässiga trauman som upplevs under livstiden stannar kvar i psyket när människor går in i Nirvana med dessa tillstånd. Under healingprocessen, som är anpassad för att möta behoven hos varje person, kan själen gå vart den önskar, samtidigt som den är med personen – den ÄR den personen!

Själar, den rena essensen av Skaparens kärlek och ljus,, är energi som fluktuerar på högre vibrationsnivåer än de eteriska kropparna och mycket högre än densiteten i fysiska kroppar, så själar är alltid ”befriade” och kan vara var än de önskar genom att helt enkelt tänka på det. Det är därför som en själ under kroppens sovtid kan besöka dem som den har kärleksband med, utföra ljusarbete i världar där det behövs den typen av stöd, eller förbättra sin andliga och medvetna medvetenhet genom studier i avancerade civilisationer.

Älskade bröder och systrar, som aspekter av Skaparen, den allvetande, allsmäktiga och för evigt JAG ÄR Enhet i Allt, har ni alltid haft obegränsad potential för att kunna manifestera vad ni än önskar. Den kapaciteten och förmågan är inneboende i själens make up, och när ni fortsätter att utvecklas kommer ni att kunna producera det som ni just nu anser vara mirakel.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...