Matthew Ward via Suzy Ward, 19 januari

 Matthew Ward – 19 januari 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi gladdes med er när dagarna avtog under 2015 och förde fram till ett rungande jubel över att ett internationellt avtal hade godkänts för tygla de konstgjorda orsakerna till era klimatförändringar.

Det är så att Moder Jord arbetar sig fram successivt till ett mildare klimat, globalt sett, men försiktigt agerande från era regeringar är viktigt med hänsyn till er hälsa, planeten och framtida generationer. Dessutom ökar de höga vibrationerna av hoppfullhet när det gäller denna milstolpe av gemensamma ansträngningar att stärka viljan att uppfylla de mål som satts upp.

Att representanter från ca 200 nationer undertecknat de länge diskuterade termerna i avtalet är i sig själv bevis på vibrationernas positiva effekter. Något annat som påverkar tillståndet på Jorden, och alla hennes livsformer, är förekomsten av chemtrails, även om medlemmar från er universella familj hela tiden har reducerat de giftiga effekterna av dem.

Några få år tillbaka tog pengarna som betalades för sprutningen slut, men under endast en kort tid var er himmel klar. Illuminaterna fann pengar till sitt projekt så de kunde återupptas med rekordnivåer i temperaturer, torka och översvämningar som följd, något som orsakade respiratoriska sjukdomar hos människor med nedsatt immunförsvar.

Vi vet inte när chemtrails kommer att stoppa, men stopp blir det – allmänhetens medvetande om deras skador växer och Illuminaternas inflytande fortsätter att krympa. Under tiden säger man att spridningen beror på att man vill skydda ozonlagret som skyddar mot att solens strålar når Jorden.

Faktum är att för några århundraden sedan uppförde de mörka krafterna ett nät av ozonmolekyler för att förhindra att solens nyttigastrålar når planeten. Denna gradvisa åderlåtning vill Moder Jord stoppa genom att underlätta återupprättandet av sin miljös hälsa och förbättra välbefinnande hos alla hennes invånare.

Under några år nu har vi sagt att Illuminaternas århundraden av kontroll av ekonomin, handeln och valutorna världen över skulle komma till ett slut. Flyktigheten på aktiemarknaderna – transaktionerna är ingenting annat än en uppsjö av datoraktivitet i alla fall, för de har ingen monetär uppbackning – kommer att i slutändan leda till ett slut på Illuminaternas finansiella järngrepp, så det nya, globala ekonomiska systemet kan genomföras.

Denna komplexa process kommer inte att ske över en natt och är utformad så att överföringen från ett genomträngande korrupt system till ett som är baserat på ädla metaller kommer att bli minimalt och temporärt störande. Välkomna alla indikationer på att ett ärligt, rättvist ekonomiskt system, förvaltat av kunniga personer med moral och andlig integritet, är på väg.

Var snälla och tänk inte att ”obevekliga omvälvningar och strider” i Mellanöstern och några nordafrikanska länder inte bådar så gott för att fred någonsin kan komma till dessa regioner. Vad ni nu ser är en fortsättning på den energi som sattes i rörelse för länge sedan av dess kommendering, eller ”instruktioner”, av negativt laddade tankeformer som nu skjuter upp från planeten.

Energin kan inte göra en U-sväng. När den en gång har satts i rörelse i en riktning så stannar den där tills dess att energin har spenderats och återigen är fri att bli sitt neutrala själv, redo för nya instruktioner. Och i de regionerna det här är fråga om har stridslystna instruktioner blivit förstärkta om och om igen under årtusenden.

Tiden har nu kommit för att avsluta denna oavbrutna cykel och det är nu som din roll är så viktig och avgörande – var optimistisk, övertygad, vänlig, tacksam, medkännande och förlåtande, allt detta avger de höga vibrationer som driver fram energiströmmar mot den fredliga värld som du har kommit hit för att hjälpa till att skapa fram.

Ett antal läsare har skrivit om vad de kallade ”islamiseringen av västvärlden”. En annan frågade om detta är ”avsiktlig destabilisering av Europa” och ängslan hos läsare i USA beror på terrordåd som begåtts av ett muslimskt par i Kalifornien och den antimuslimska vandalism som följde på detta.

Det är logiskt att tillskriva dessa perspektiv till Al-Qaida och den Islamiska staten, men delvis är det rädsla för olikheter, en vanlig reaktion på något som uppfattas som vad som markant skiljer sig från vad som är bekant för dem. För att tala om de angivna problemen så hävdar de individer som är inom, eller påverkas av, dessa grupper att de agerar i namn av sin religion.

Deras brutala förakt för livet, och kontrollen av terror, är helt i strid med de grundläggande föreskrifterna i Islam. Århundraden tillbaka agerade de kristna också på religionens blodiga historia och handlade efter de extremistiska ideologierna som var sorgliga snedvridningar av den tro de var inriktade på att sprida.

Den historien inträffade under en era av mycket låga vibrationer, som inte bara främjade utan även gav impulser till barbariet, nämligen folkvimmel när människor vars religiösa tro skiljde sig från andras placerades i en arena för att bli söndertrasade av lejon.

Ett resultat av dagens dramatiska ökning av vibrationshastigheten, utvidgningen av personliga egenskaper och beteende, får samma effekt på individer med sadistisk läggning. De flesta agerar på perversa begrepp när det gäller deras egen och andras religioner.

Med undantag av dessa individer – bara en handfull av världens befolkning – så lever fromma muslimer och kristna enligt de välvilliga principerna i deras religioner och undflyr de extremt hårda passagerna i Koranen och Bibeln som inte har någon plats i livet idag.

Vår älskade familj från alla trosinriktningar, era formella religiösa efterlevare och deras seder skiljer sig åt. Grunden för era liv är densamma. Ni vördar och ber till ett Högsta Väsen, ni är hängivna familjen och ingjuter gedigna värden i era barn. Ni vill vara meningsfullt produktiva och leva säkert, fredligt och vara friska och blomstrande, ni vill hjälpa människor i nödsituationer.

Då medvetandet fortsätter att expandera i hela världen så kommer alla religioner att utvecklas till den renhet och andlighet som människor med alla olika trosuppfattningar kommer att omfatta helhjärtat. Samhällen kommer att respektera varje person som en gudsvarelse, oskiljaktigt förenad på själsnivå med alla andra. Och rädslan för olikheter som ligger bakom fientlighet, trångsynthet och splittring kommer inte längre att finnas på Jorden.

”Vad ligger bakom det som orsakar och utför alla dessa skottlossningar? Jag tror inte att människor eller själar ställer upp frivilligt för att dö, etc”.

Även om läsaren hänvisar till masskjutningar i USA så är detta en global fråga. Här gäller också effekten av rådande vibrationer.

Individer med radikaliserade övertygelser, eller mental störning, agerar på sina intensiva, negativa känslor. Några av dödsfallen har varit mord av en eller annan betydelse – av forskare, journalister, vårdpersonal, personer inom regeringar som inte kan köpas eller mutas – vem som helst som har information som Illuminaterna inte vill skall bli vida känd.

Om karma inte är inblandad så gäller ”utjämnande” faktorer. Personer vars själskontrakt inte inkluderade döden när det fysiska livet avslutades får kreditering för uppfyllandet av den tredje dimensionens karmalektioner, om nödvändigt, om inte så avbryter en för tidig död en svår upplevelse som skulle ha valts i en annan kropp. Hursomhelst så avancerar individerna i utveckling och det är målet för varje själ

Liknande gäller för människor som har livsförändrande skador som inte är ett val i deras själs kontrakt. Mördare som handlar utanför sitt kontrakt drar på sig en tung karmisk börda i en annan inkarnation.

När det gäller påståendet att påven Francis och president Obama har deltagit i sataniska ritualer och pedofili verkar det som att, sedan Illuminaternas försök att mörda båda dessa män har misslyckats gång på gång så tillgrep de Plan B: att misskreditera de två mäktigaste personerna som nu rycker upp med rötterna hela deras globala nätverk.

Vad som är sanning är att det internationella högkvarteret för den sataniska kulten finns i det inre av Vatikanen. Påven Francis, och några få kardinaler som delar hans beslutsamhet, håller på att vidta åtgärder för att avslöja och sätta stopp för dessa djävulska ritualer.

Sant är också att satanism har ett starkt fäste i USA, inklusive i underhållningsbranschen där ”fejkade” filmer lätt kan tillverkas. President Obama arbetar tillsammans med andra för att avskaffa ritualerna i detta land.

Nu skall jag tala bara som Matthew. Vad jag skall säga är känt för alla själar vid den här stationen, men av två skäl är det lämpligt att jag talar för mig själv. Det första skälet är att på grund av att jag var en andlig gäst, så att säga, vid en konversation mellan min syster, mor och två vänner på besök helt nyligen. De tror att de flesta människor i USA kommer att hamna i chock när sanningen kommer ut att tjänstemän på högsta nivå inom deras regering var inblandade i den nationella tragedi som inträffade den 11 september 2001.

Strax efter den händelsen har fotografier, vetenskapliga analyser av spillror från tornen och lösa föremål, rapporter från ingenjörer, arkitekter och personer inom flygindustrin samt många avvikelser från standardprocedurer funnits tillgängligt på internat och visar helt klart att den officiella historien är falsk. Ändå skulle de flesta människor som ser dessa bevis välja at inte tro på dem. Varför?

Från barnsben har ni fått lära er att vad ”auktoriteterna” säger är korrekt och för ert bästa. Till en början är det föräldrar och andra vuxna familjemedlemmar, och när barnen blir äldre är det andra auktoriteter såsom lärare, religiösa ledare, doktorer, tandläkare och förtroendevalda.

Att få lära sig att personer vars information du har ansett som ett evangelium skulle vara fel är desillusionerande. Att en president och hans kollegor kunde så skoningslöst och förrädiskt förråda sin nation och ljuga för världen är helt ofattbart.

Det andra skälet till att jag talar för mig själv hänför sig också till den 11 september. En sjuksköterska vars patienter ibland pratar med henne efter att de gått över sände ett email till min mamma. Hon skrev att en representant för de människor som dog när tornen rasade berättade för henne att de ville sända sina budskap genom mig till världen, och deras ord är lika övertygande nu som för alla dessa år sedan:

”Ta inte fler liv. Det är dags nu att hålla kärleken framför allt, för medkänsla, för att ge healing till de sörjande och skadade och för att ge healing till Jorden. Ni skall veta att de hjärtan som är härdade nog att vilja döda andra som en hyllning till oss, de behöver ljus framför allt annat. Vi ber från hela detta andliga rike i Himlen att ni talar om kärlek, att ni öppnar ögonen för att se klart vad som sker på Jorden, och höja er över den tragedi som har förövats av ett mörker ni inte ens kan föreställa er, där hela er värld är en umbärlig förbrukningsvara.

Vi kan se detta härifrån. Vi vill att ni hjälper de myriader av Ljusarbetare som finns på Jorden genom att lyfta era hjärtan och låter ljuset komma in och trösta dem i sorg. Ni måste höra vår vädjan. Vi arbetar i ljuset för att hjälpa er och vi är för evigt bundna till er med kärlek.”

Alla känsliga själar i detta Universum är ledsna över den fortsatta blodsutgjutelsen och i vissa stunder kan även ni ljusarbetare tänka att detta inte kan ta slut. Kära ni, dödandet kommer att ta slut och så kommer också den acceptans av information från myndigheter som aldrig har ifrågasatts. Ni säger ”Sanningen skall göra er fria”. Ja! Inte bara skall länge dolda sanningar komma fram utan människor börjar lita på sin vägledning på själsnivå där sanningen är känd och förändringar som krävs av upplysta människor kommer att föra fram till en värld i fred.

Information om själen i tidigare meddelanden fortsätter att framkalla kommentarer och frågor, och vi välkomnar dessa möjligheter att erbjuda fler insikter. Men först vill vi svara på vad en läsare i USA skrev:”Varför talar Matthew så mycket om all denna själsinformation, som han har förklarat utförligt i tidigare budskap, när det finns så mycket mer och viktigare frågor om vad som händer här?”

INGENTING av det som sker i er värld är viktigare än er vetskap om den själ ni är! Utan denna vetskap kan det inte finnas någon förståelse för livet i sig själv. Ingen medvetenhet om att ert väsen är ren kärleks- och ljus-energi eller att ni är en multidimensionell gudsvarelse med obegränsad kapacitet för manifestation, eller att ni har simultana livstider någon annanstans i Universum, och att ni utformat detta liv så att ni kan hjälpa till i Jordens transformation.

Du skulle inte inse att som den själ du är så VET du allt detta och mycket, mycket mer, men tätheten i det fysiska hindrar att ditt enorma lager av universell kunskap når fram till ditt medvetande. Syftet med våra budskap har varit att erbjuda upplysning, vägledning och uppmuntran under dessa unikt utmanande tider, och det är mycket tillfredsställande att, enligt tusentals emails och brev som sänts till min mor, dessa budskap tjänar sitt syfte.

Ovan citerade frågor har att göra med den politiska situation som underblåses av media, och vi förstår verkligen hennes oro. Andra läsare har uttryckt samma känslor och de är i sällskap med miljontals andra. Många av dem lever i andra länder som också känner effekten av beslut som fattas i USA.

Själar vid den här stationen är opolitiska och icke-dömande, och när vi talar om dessa problem är det för att förklara varför politik alltid har varit en plåga på planeten – från antiken och framåt har målet med mörkret varit ”söndra och härska” – och hur detta nu förändras.

Som allt annat i detta Universum är varje aspekt av politik – retorik, avsikt och handling – energi som fluktuerar på en frekvens, eller en eller annan vibrationshastighet. För många, många år sedan började hastigheten minska och gick i spiral nedåt tills civilisationen var fast djupt nere i den tredje dimensionens täthet – medvetet, andligt och även när det gällde platser.

När Gaia inte längre kunde uthärda våndan som politiska ledare tillfogade massorna så ropade hon på hjälp och omedelbart strålade mäktiga och kraftfulla källor ett intensivt ljus som räddade livet på hennes planetkropp och gjorde det möjligt för den att börja uppstigningen.

Volontärer från andligt avancerade världar började anlända för att generera ljus över planeten som ett tillägg till det överflöd som strömmade från avlägsna källor. Allteftersom ljuset har intensifierats har vibrationshastigheten ökat.

Det som gäller över hela världen idag för kandidater som vill väljas, eller för individer som redan har valts, är detta: De som underblåser rädsla, förorsakar eller anställer fientliga krafter, förtrycker medborgare på grund av kön, ras eller religion, är emot program och politik som skulle gynna planeten och alla dess invånare simmar mot strömmen som flödar allt starkare mot diplomati, försoning, samarbete, ömsesidig respekt samt miljöskydd.

Till alla de som frågar samma sak som denna läsare: ”Vem kommer att bli nästa amerikanska president” kan vi bara upprepa vad vi sagt för ganska länge sedan: Vi vet inte! Jordens monitorer i Nirvana säger oss att energin runt kandidaterna är alltför kaotisk för att kunna avgöra hur mycket som genereras av media och hur mycket av allmänheten. Dessutom kommer en hel del att hända mellan nu och valet som kommer att påverka väljarnas beslut.

Vi kan tala om för er våra observationer från denna utsiktspunkt, aktivitet i Jordens energifält för potential, hur de universella lagarna fungerar, hur andra civilisationer har hjälpt er och den fantastiska Gyllene Tidsåldern i full blom. Det är därför vi har kunnat berätta för er med säkerhet att det inte kommer att bli något tredje världskrig, inga atomexplosioner i rymden, inga massiva förändringar i land- och havskonturer, ingen invasion av någon civilisation som vill förslava er och inte heller någon giltighet för sluttidernas profetior eller andra rädslofyllda förutsägelser.

Men eftersom fri vilja råder överalt, och de oräkneliga beslut som ert samhälle fattar vartenda ögonblick påverkar varandra, så vet vi inte vem som kommer att göra vad eller exakt när något kommer att hända. Vad vi vet är att folk i varje land vill ha hedervärda, ärliga och kloka ledare som försäkrar att alla deras medborgare blir rättvist behandlade.

Älskade familj, ljusvarelser över hela Universum önskar detta för er, och det är på gång – det är hörnstenen av Jordens öde!

Ja, Mamma, jag ser att det inte finns utrymme för några frågor om själen. Vi kommer att besvara dem i nästa meddelande – jag tror att läsarna kommer att bli särskilt intresserade av den första som finns på din lista.

I vårt farväl säger vi att vi hedrar er ståndaktighet i att tjäna ljuset och vi är med er i anden hela vägen på er jordiska resa.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...