Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 22 januari

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag,
22 januari 2016

 

Ni lär er hur snabbt saker och ting kan förändras och efter bara en kort tid ser framtiden plötsligt inte så hoppfull ut som den gjorde nyss. Rädsla har kommit in i en del människors sinnen då storföretagen vacklar och de tappar förtroendet för monetära värden. Bakom kulisserna regisseras mycket av dem i maktpositioner, i syfte att dra sig bort från den amerikanska dollarn. I sådana tider finns det lite stabilitet och ni är i händerna på dem som styr världsmarknaden. Oundvikligen kommer det att bli värre innan saken ordnats upp och penningmarknaden lugnar ner sig. Mycket kan hända väldigt snabbt och det finns inte mycket som kan göras för att ändra utgången. Var dock säker på att större makter än de på Jorden, gör sin del för att se till att det så småningom kommer att passa er.

Många vägar leder till ett tillfredsställande avgörande för de många förändringar som successivt tar form. De Mörka kan fortfarande ha inflytande men deras makt i att diktera er framtid avtar snabbt. Många länder går samman för att visa upp en solid front och avslöjanden och omvärderingar av era viktigaste valutor blir allt mer sannolik. Allt har planerats långt i förväg och det kommer att vara till nytta för människorna i er värld. Motståndet mot det försvagas och ingenting kommer att hindra de eventuella önskade ändringarna från att ske. Det är de första stegen som verkar ta så lång tid att uppnås men omvärderingen och fördelningen av pengar runt om i världen går framåt. I själva verket har det redan inletts även om det inte har erkänts hittills.

Våldtäkten på Jordens resurser har nu avtagit och det är mycket viktigt att det sätts ett stopp för det. Så småningom kommer det absolut att upphöra och bli onödigt när ni drar nytta av den nya tekniken. Det tar dock tid att fullborda övergången men med de resurser som finns tillgängliga och hjälpen av era vänner från yttre rymden, kommer saker snart ta fart. Ha tålamod och vet att rensningen fortfarande sker men det kommer att fullbordas snabbt. När de som står i vägen tas bort kommer freden snabbt etableras och ni kan få direkt hjälp.

Om ni skulle veta sanningen om vad som händer på er planet, skulle ni vara säker på de framsteg som görs. Många grupper över hela världen bidrar till de nödvändiga förändringarna och deras makt är formidabel eftersom de får hjälp av Ljuskrafterna som omger er Jord. Vid rätt tidpunkt kommer de att fullt kunna visa sig, och fram till dess arbeta med er även om ni är omedveten om deras närvaro. Ni har alltid fått hjälp av dem i Ljuset men de har sällan gjort sin närvaro känd. De har sett till att ni är skyddad och att Planen for Mänskligheten får manifesteras som Hierarkin har planerat. Ni rör er verkligen i snabb hastighet mot fullbordandet av den gamla cykeln.

Även om ni upplever alla typer av ytterligheter i saker såsom väderförändringar, kommer det så småningom lugna ner sig i ett mönster av måttliga förändringar. Det kommer att säkerställa att ni inte får de ytterligheter som upplevs nu. Ni är på väg mot fredliga tider då människor kommer samman och arbetar tillsammans som en. En fredlig existens kommer att utvecklas mellan alla länder och de grupper som har orsakat störningar kommer att ha tagits bort. Under sådana omständigheter kommer harmoni och samarbete naturligt och Jordens avkastning kommer att fördelas lika. Allt eftersom tiden går kommer brister eller problem som ni nu upplever helt försvinna i hög grad, på grund av att ny och avancerad teknologi införs.

Redan nu förbereder sig de av Ljuset för att införa positiva förändringar, så att de kan sätta igång vid första tillfälle. Alltför länge har ni nekats sådana förändringar som skulle ha förbättrat er livskvalitet betydligt. Detta gäller även för olika typer av behandlingar som involverat läkemedel och kirurgi som också kommer att bli onödiga. Nya metoder väntar i kulisserna på att införas som helt kommer att förändra hur kroppen behandlas för att ta itu med krämpor och sjukdomar. Även dessa kommer så småningom att bli onödiga eftersom den pågående ökningen av era vibrationer lyfter er bortom den punkt där ohälsa eller sjukdom kan existera. Dessa förändringar är inte så långt borta från manifesterande så ni har en hel del att se fram emot.

Det ni tänker, det kommer ni att uppleva, och det är Lagen om Attraktion som ger er det som ni fokuserar på. Så även nu börjar ni skapa er framtid omkring er. Men det är lika bra att komma ihåg att om ni tenderar att fokusera på negativiteten runt omkring er, lockar ni sannolikt till er mer av samma sak. Genom att göra så ger ni det energi, men det betyder inte att ni inte kan observera negativitet omkring er. Det är därför lämpligt att hålla era tankar och handlingar i möjligaste mån koncentrerade på Ljuset. Aldrig vara rädd eftersom det är den energin som kommer att locka till er just det som orsakar era problem. Förutsatt att ni normalt är en mycket positiv person, då är det inte sannolikt att ni kommer besväras av andra händelser runt omkring er.

Ljuset fortsätter att växa ganska snabbt, så mycket så att de Mörka inte kan återta förlorad terräng. Ni kan därför fortsätta leva i er vardag med fullt förtroende för att er framtid är trygg och säker. Det finns dock platser där negativ energi har byggts upp och dessa behöver rensas. Det kommer att bli oundvikligt att obehag och besvär kommer att upplevas vid dessa förändringar, men där själar möjligen är i fara kommer de varnas i förväg. Dock är ibland karma inblandat och vissa själar kommer till fullo få uppleva de förändringar som sker. Var säker på att allt kommer att lösas som det ska och folk kommer att befinna sig där de är avsedda att vara.

De Galaktiska Trupperna är ännu inte redo att helt komma ut i det öppna och kommer inte att riskera öppet krig med era Mörka. De hotar alla ”inkräktare” som kan komma in i er Jords atmosfär, så ni kan anta att så gott som alla farkoster ni ser är från den hemliga flottan som de har. Med säkerhet kommer inga av deras farkoster att komma så nära Jorden att de inbjuder till problem. De Galaktiska Trupperna är fredliga och kommer endast att använda självförsvar om de hotas och skulle med säkerhet inte inleda en attack mot er. De använder teknologier som är långt före er civilisation och kan mycket väl ta hand om sig själva om de tvingas in i en sådan situation.

Fortsätt skicka ut Ljuset och ni kommer att göra det bästa ni kan för att påskynda slutet för de Mörkas verksamhet. Deras tid är nästan över och ni kan vara säker på att ni är skyddad från deras hot och att de Galaktiska Trupperna och ännu högre enheter noggrant iakttar era framsteg.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

Mike Quinsey.

http://sananda.website/mike-quinsey-channels-his-higher-self-january-22nd/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...