Meddelande från Matthew via Suzy, 1 augusti 2022

 

Meddelande från Matthew via Suzy, 1 augusti 2022

 

1 augusti 2022

Uppdragande av mörkret i sikte; vad som kommer; ”pandemin”; böner, tankar; ljusdistribution; mantra; hur, när tidigare civilisationer gick under; vibrationer; klimatförändring.

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Ljuskrafternas ansträngningar för att rycka upp mörkret är precis på målet. Uppmärksammad turbulens i flera länder är en del av detta, och bakom kulisserna pågår diskussioner för att avveckla kriget i Ukraina och göra rent hus i de återstående Illuminati-influerade regeringarna. Andra framsteg inkluderar planeringssessioner för stora förbättringar inom den globala ekonomin, miljörestaurering och medicinsk industri, och på inbjudan från den internationella gruppen som ansvarar, deltar utomjordingar med teknisk expertis inom dessa områden som rådgivare.

Speciellt eftersom all aktivitet är i accelerationsläge, är det troligt att omvälvningar och olägenheter inte kan undvikas eftersom de ihärdiga Illuminaterna motsätter sig att få resterna av deras nätverk borttagna. Förmodligen kommer de också att öka mainstreammedias falska ”nyheter” för att framkalla rädsla eftersom de behöver den energin för att fortsätta. Oavsett hur kommande situationer kan se ut kommer inget de försöker att lyckas – ständigt stigande vibrationer säkerställer att alla ljuskrafters åtaganden kommer att triumfera.

Ni är ovärderliga bidragsgivare till detta, kära familj. De flesta av er är inte i skyttegravarna, så att säga, men själva era VARELSER sänder ut de höga vibrationer som förvandlar livet på Jorden. Ni visste det när ni anmälde er frivilligt att resa dit, det var därför ni gjorde det – kraften av kärlek och ljus är de som ni magnifika själar är!

Låt oss nu ta upp några av de frågor ni har skrivit om. Först den där ”pandemin”. Illuminati kan bara inte acceptera att miljarder inte dog i massor för mer än två år sedan. De måste nöja sig med att hävda att deras virus kommer att fortsätta att mutera till den ena varianten efter den andra och att var och en behöver en booster-spruta eller nytt vaccin. När människor dör kort efter att de vaccinerats är dödsorsaken ”covid”; personer som har allvarliga biverkningar av vaccinerna har ”långsiktigt covid;” icke-vaccinerade personer som blir sjuka efter att ha varit i nära kontakt med personer som har varit det, smittades helt enkelt av ”covid” för att de inte har inokulerats. Och så fortsätter bedrägeriet med varje aspekt av ”pandemin”. De mörka kan hävda att apkoppor kommer att bli en pandemi om inte alla blir vaccinerade – glöm inte de förmögenheter de tjänar på vacciner.

Det tål att upprepas att det som felaktigt kallas vacciner är lösningar som innehåller DNA-förändrande vävnad, toxiner, patogener och ett programmerat nanochip designat för att interagera med 5G-satelliter och anordningar för att kontrollera befolkningen. Vi vet inte om ormgift finns i alla lösningarna, i ingen av dem, en slumpmässig sats eller om en annan ingrediens i den blandningen felidentifierades som gift och det var så spekulationerna började. Hur det än må vara, görs all toxicitet i lösningen så ofarlig som möjligt av forskare inom de utomjordiska specialstyrkorna som också raderar chipsens programmering och minskar vävnadens styrka i alla batcherna.

Ändå avråder vi starkt från vaccinationer och även masker, speciellt för barn. Om ni är bekanta med våra meddelanden vet ni att vi inte ger råd – vi erbjuder förslag och ibland rekommendationer. Men människor dör eller utvecklar allvarliga hälsoproblem efter att ha vaccinerats och för de flesta är det inte ett val i själskontraktet. Att hävda att ”vacciner” är säkra för spädbarn är helt enkelt ondskefullt.

De mörka kräver vaccinationer eftersom de vet att de inte skyddar, de infekterar. De vet att masker inte kan hålla borta ett virus – de kräver maskbärande eftersom de vet att det förhindrar korrekt andningsfunktion, vilket försvagar immuniteten och ökar mottagligheten för alla typer av sjukdomar. Att maskera barn stör också hjärnans utveckling – låt inte det hända med dyrbara unga liv.

Som sagt, vi vill mildra rädslan hos människor som vaccinerades för att behålla sina jobb eller som inte visste att hederliga läkare och andra forskare har avslöjat ”vacciner” för vad de är. Därför säger vi igen vad vi har sagt i tidigare meddelanden: Att absorbera ljus omvandlar kolbaserade celler till kristallina, som är resistenta mot främmande element som lösningarnas ingredienser, och ljusabsorption är lika lätt som när Gud sa: Var snäll. Vidare är rådande vibrationer ljusfyllda och det bådar gott för cellförändringar.

Ja, älskade familj, absolut kommer denna ”pandemi” att ta slut! Som allt annat som existerar är det energi. Många människor vars huvudfokus var pandemirelaterade frågor tänker nu på inflation, brist på mat och bränsle, väderförhållanden eller andra svårigheter som bönder utsätts för, eller, på den ljusa sidan, semester. Det vill säga, energin från kollektiva tankar och känslor är inte längre i högsta grad förlagd till ”pandemin”, och om den inte konsekvent ”matas” kommer den att rinna ut. Att inte tänka mer på den kommer att påskynda dess slut.

Det verkar inte som att mina böner har någon effekt alls.” Först säger vi att fysikens lag som styr livet i detta universum känner igen varje persons unika energisignatur, men den lagen kan inte skilja böner från andra tankar. Så det kan med rätta sägas att ditt liv är en bön – det finns visdom i ert ordspråk ”Var försiktig med vad du ber om.”

En känsla av brådska eller desperation i böner – i alla tankar – bryter den utsända energin och utesluter klarhet i den ”universella soppan”, varifrån svaret kommer, medan lugnet låter tankarna komma klart fram. Ändå kanske resultatet inte är det du tänkt dig. Universum tillhandahåller det som bäst tjänar ditt eller en annan persons högsta goda och det är alltid i linje med ert själskontraktsval.

Vidare, för att hjälpa planeten att upprätthålla balans, inkluderar universums funktion att rikta ljus dit det behövs som mest. Om du skickar ljus till en specifik situation eller plats, måste universum ordna om det, så att säga, så att det kan spridas i enlighet med behov. Vi har föreslagit att visualisera Jorden i guldvitt ljus eftersom energin går direkt dit den kommer att göra störst nytta. Och avsikten har sin egen energi. När kärlek är grunden för allt du tänker, säger och gör, lever du från ditt hjärta, själens säte, och den avsikten förstärker det ljus du utstrålar helt enkelt genom att VARA.

Till alla som har svårt att meditera och visualisera och frågade om vi kan föreslå en annan metod för att generera ljus förutom att VARA, ja, det kan vi. I tidigare meddelanden har vi pratat om kraften i ord – talade, skrivna och tänkta – och vi sa att alla ord avger vibrationer. En själ mycket kär för oss, Blossom Goodchild, fick ett mantra av Ljusfederationen: Jag är ljuset, jag är kärleken, jag är sanningen, jag är. Varje ord lägger till fler höga vibrationer till mantrat och, i kombination med dess transformativa avsikt, producerar det briljans som flödar ut i er värld.

”Matthew sa att Jordens civilisation gick under två gånger på grund av negativitet. När och hur inträffade dessa händelser? Förstördes Atlantis och Lemurien i en av händelserna? Är den bibliska berättelsen om Noa början på dagens civilisation?” Den första händelsen, för några miljarder år sedan i linjär tid, började med en gigantisk jordbävning som drastiskt förändrade landmassorna och ändrade vattnets läge – planetens i princip plana yta blev havsdjup och bergskedjor. Det skalvet satte igång årtionden av jordbävningar och vulkanutbrott som höjde berg och bildade andra såväl som fler kanjoner, dalar, sjöar, hav och floder runt om i världen.

När den geologiska aktiviteten lagt sig och planeten återigen var beboelig kom medlemmar av andra civilisationer, och nya växter och djur introducerades. Återigen började livet lugnt. Men de senare ankomna hade sina egna önskningar och idéer, oenigheter eskalerade till krig och negativitet började ackumuleras. För någon miljard år sedan nådde den en sådan mängd att en plötslig istid dödade alla livsformer.

Eoner gick innan planeten var gästvänlig för liv igen, och bland de nya invånarna fanns själar som bodde i Atlantis och Lemurien. De var mycket mer avancerade andligt, medvetet och tekniskt än Jordens nuvarande civilisation, men så småningom förlorade vissa individer sin andliga medvetenhet och använde kristaller som vapen. Det var det som förstörde Lemurien och senare Atlantis. De mesta av båda kontinenterna ligger nu på havsbotten, resten bildade öar i Atlanten och Stilla havet. Andra delar av planeten överlevde båda dessa katastrofer.

Det var mycket, mycket senare när veckor av regn ledde till omfattande översvämningar och partiell planetrening. Allt liv i låglandsstäder och byar dränktes; många människor och djur och de mest härdade växterna på högre höjder överlevde. När berättelser gick i arv genom generationerna, kan utbroderingar ha inkluderat en man som byggde en stor båt för att rädda sin familj och sina djur. Eller kanske de självtjänande härskarna av stat och kyrka som utarbetade ”Guds lagar” skrev berättelsen om Noa och arken för att visa Kristna anhängare vikten av att lyda ”Gud”.

Den översvämningsepisoden hände långt efter början av er nuvarande civilisation, som inträffade ungefär på samma sätt som återbefolkning efter att allt liv har gått under två gånger, men med några betydande skillnader. Människor som kom från olika civilisationer överlevde. De skapade en värld med en mångfald av raser, kulturer och filosofier, och högt utvecklade själar förkroppsligade som valar för att förankra ljus i havsdjup dit mörkret inte kan nå. Landdjur var mycket mindre och mer intelligenta än tidigare former som dinosaurierna, som ansågs vara ett misslyckat experiment, och många, som valar och delfiner i haven, var familjeorienterade. Eftersom Jupiter var idealisk för att utveckla djur- och växtarter som trivs under förhållanden som liknar jordens, levde medlemmar av avancerade civilisationer på den planeten tillfälligt för att utföra dessa uppdrag och transportera dessa livsformer till Jorden.

I början kände människor, djur och växter sin anknytning på själsnivå – de levde harmoniskt tillsammans, kommunicerade telepatiskt och var och en tjänade de andra på ett välgörande sätt. Sedan sänkte sig mörkret igen. Det inpräntade grymhet hos vissa djur och förmågan till brutalitet hos människor. Det undertryckte förmågan hos kunskap på själsnivå att nå medvetande – vilket eliminerade varje persons medvetenhet om gudsjaget och vetskapen om att varje livsform är en själ, kroppar har självläkande mekanismer, växter har helande egenskaper och träd har gammal visdom. Mörkret ingav också begreppen separation, självbetjäning, hat, rädsla, girighet, svek och trångsynthet.

Det lågvibrerande tillståndet rådde i årtusenden tills för nästan ett sekel sedan när Gaia ropade på hjälp, fjärran civilisationer strålade en enorm mängd ljus till Jorden och vibrationer började stiga. Nu är höga vibrationer avsevärt fler än låga, och eftersom de två ytterligheterna inte kan samexistera, avtar det låga snabbt där mörkret trivs. Och när civilisationen fortsätter att vakna kommer de återigen känna sina gudsjag och sin oskiljaktiga förbindelse med hela Naturen.

Det här är en lämplig plats att ta upp er fråga om klimatförändringar: Är det ett allvarligt hot mot planeten eller en del av en naturligt återkommande cykel? Det är ingendera, som i fotbollssammanhang sparkas det fram och tillbaka som en politisk och ekonomisk fråga. Men klimatförändringarna är verkligen verkliga och under ganska lång tid har de inte skett naturligt. Ända sedan tekniken utvecklades för åttio några år sedan som ”väderkrigföring” har Illuminati använt den för att orsaka rekordhöga temperaturer, stormar i ökande antal och svårighetsgrad, tornados, torka och översvämningar. Och i vilken tidigare cykel utvanns olja och gas – jordens cirkulationssystem – och förorenade fossila bränslen, chemtrail-spray och andra giftiga föroreningar luften – hennes andningsorgan – eller blev kvadratkilometer av Amazonas regnskog nedhuggna? De miljöskador som dessa metoder orsakat har bidragit till att det avvikande vädret tillskrivs klimatförändringarna och de har också försenat Moder Natur att ta tyglarna.

Jordens resa tillbaka till sitt ursprung i hög femtedensitet inkluderar en gradvis återgång till hennes ursprungliga måttliga klimat, när hela planeten var en magnifik trädgård. Även om topografin var väldigt annorlunda då, betyder kommande förändringar inte att bergen inte längre kommer att ha snö eller att varje glaciär kommer att smälta ner i haven. Det betyder att uppvärmning kommer att inträffa i regioner där temperaturen kan sjunka till minus 50F (-46C) och regioner med intensiv värme kommer att bli kallare. Det betyder inga fler katastrofala översvämningar eller torka – korrekt spritt regn kommer att förvandla öknar till åkermark och torra bäddar av sjöar, floder och bäckar kommer att fyllas med kristallklart vatten. Och utan att mörkret skapar negativitet kommer det inte att finnas något behov av att släppa det i skalv, våldsamma stormar och vulkanutbrott.

Älskade bröder och systrar, alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för att ni har hjälpt Jorden att för alltid gå framåt mot hennes Gyllene Tidsålder och stödjer er med kraften av villkorslös kärlek.

______________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...