Matthew Ward via Suzy Ward, 20 november

 Matthew Ward – 20 november 2015

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Då en del i Illuminaternas led har blivit arresterade eller vräkta från inflytelserika positioner, och andra övergett skeppen, så sätter hökarna ner hälarna ännu mer där de fortfarande har visst inflytande. Mest märkbart är deras internationella droghandelsarsenal – CIAs och Mossads ”black ops” aktiviteter som omfattar nedskjutningen av det ryska planet, och ISIS, källan till den nyligen inträffade massakern i Paris.

På grund av att den stora allmänheten inte är medveten om att Illuminaterna ens existerar så finns det ingen förståelse för att de agerar oberoende av sina länders regeringar i planering och genomförandet av våldshandlingar. Således går fingerpekandet åt USA, hem för CIA, eller Israel som man tänker sig som hemlandet för sionisterna. Sanningen är att en stark fraktion av CIA följer Illuminaternas order, och sioniströrelsen är Illuminatis militanta fraktion och spionorganisation som aldrig har tjänat Israels bästa intressen eller det judiska folket någonstans. Så småningom kommer dessa åtskillnader att bli vitt kända, och det är mycket viktigt, men det kan inte lindra sorgen av att förlora nära och kära eller andra livsförändrande trauman i någon av de tragedier som begås av Illuminaterna.

Angreppet i Paris tjänade sitt syfte genom att orsaka död, sorg och inledningsvis kaos och rädsla, men handlingen föddes i en växande desperation för en snabbt avtagande kontroll och minskande antal underhuggare, och desperata individer agerar utan att tänka rationellt på följderna. De avser att sätta och hålla världen i ett grepp av rädsla – de livnär sig på energin i rädsla – men istället förenade de världen i de höga vibrationerna av medkänsla och viljan att stå starka mot terrorismen.

Militär makt har varit galvaniserad, polisen förföljer anstiftare och misstänkta, och sökandet efter potentiella terrorister sträcker sig över nationsgränserna, men att hitta och bekämpa terroristgrupper var de än är kommer inte att stoppa dem. Endast en utrotning av terrorismens rötter kan göra det. Hatet som ligger bakom terrorismen – och har lett till milliontals flyktingbefolkningar – har sina rötter i en eller flera omständigheter som kan kopplas till Illuminatis verksamhet eller undervisning: egennyttig, utländsk inblandning, svek, ekonomiskt utnyttjande och trångsynthet.

Varje generation ingjuter i nästa att alla som genererar sådana omständigheter måste bli eliminerade, och ingen inser att de alla är mer eller mindre marionetter i ett djävulskt spel med ett manus som skapats av manipulativa individer som nu snabbt förlorar mark. När vibrationerna fortsätter att öka så kommer sinnen och hjärtan på både sidor av denna hjärtskärande klyfta i samhället att öppnas så att empati, ömsesidig respekt och vänlighet kan ersätta hat, fördomar, hämndlystnad och rädsla för olikheter.

Rörelsemängden i Jordens potentiella energifält har rört sig ännu mer kraftfullt mot sluttiden för de mörka hattarna som kontrollerar er, för motståndet mot dem har växt formidabelt och är vida utbrett. Tillsammans med intensifieringen av Ljus över planeten är den växande styrkan i partier som samarbetar för att utrota alla av Illuminatis skadliga tentakler ännu större nu och de försäkrar att deras världsvida, globala nätverk är på väg till en permanent avveckling.

Sedan kan samhället gå vidare fullt ut och fortsätta med vad som utgör en global räddningsoperation efter en massiv stormvirvel runt om i världen. De första stegen togs när några av planerarna för Jordens Gyllene Tidsålder träffade några av era visaste individer för att bestämma det bästa sättet att hålla Illuminaterna ansvariga för sina brott mot mänskligheten. Och att återta deras enorma förmögenheter som olagligt och omoraliskt har samlats samt rättvist distribuera dessa pengar, såväl som frisläppandet av de teknologier som de länge har undertryckt. Dessutom få ett slut på förorening och avhjälpa era miljöskador och avslöja och stoppa olika former av tankekontroll.

Tillsammans med att dessa insatser pågår kommer sanningen fram angående närvaron och hjälpen från andra civilisationer, lagarna som styr livet i detta Universum samt det sammanlänkade medvetandet av allting som existerar. Energiströmmar i dessa områden, och i alla andra där förändring och upplysning behövs, samlar kraft för att driva Jorden mot hennes öde:

Restaurering till hennes ursprungliga hälsa och skönhet och så att hennes mänsklighet kan leva fredligt i samarbete och harmoni med hela naturen.

Älskade familj, vi förstår er otålighet för att ert öde skall förverkligas. Ni minns inte att i jämförelse med andra civilisationer är överföringen av Jordens befolkning ut ur årtusenden av mörk fångenskap och in till Ljuset av frihet något som sker nästan på ett ögonblick. Vad vi önskar att ni kunde se er värld från vår utsiktspunkt! Inte bara skulle ni förundras över snabbheten och omfattningen av era bedrifter, utan ni skulle också se hur mycket ert ljus bidrar till utvecklingen och upplyftandet av ert samhälle.

Nu skall vi fortsätta med att svara på era insiktsfulla frågor om själen.

När själar skapades/andades/föddes av Skaparen, skedde allting på en gång eller har det skett sporadiskt över en tid, kanske det fortfarande sker?

Beståndsdelen hos varje själ, som är ren energi av kärleks-ljus, kom till med Skaparens första uttryck av sig själv i vad ni brukar kalla ”big bang”. Födelsen av oberoende, okränkbara, eviga själs-jag, som började efter den viktiga händelsen när deras ”beståndsdel” skapades, har pågått sedan dess i begreppet linjär tid. Och så vitt vi känner till fortsätter det tills varenda själ i Kosmos minns och återvänder till sin början i skapelsen.

Har jag rätt i att tänka att Skaparen låter oss födas i grupper av omkring 60 själar, och ca 30 blir vår familjs själsgrupp? Vi lever för det mesta igenom våra valda inkarnationer och spelar ut olika överenskomna roller inom dessa grupper, men delar kontrakt tillfälligtvis med andra själsgrupper vid behov?

Det finns ingen rigiditet i antalet själar inom någon grupp eller kluster av grupper, men faktiskt kan själar från en grupp kanske dela kontrakt med dem som befinner sig i en annan grupp om behov uppstår. Men under denna era när hela Universum är i accelerationsläge och oräkneliga själar utnyttjar den unika möjligheten att välja koncentrerade, karmiska lektioner, så att de kan slutföra dem under en livstid istället för flera, eller till och med många livstider, i en tredimensionell värld, så är en annan form av samarbete mycket mer förhärskande.

Förutom att uppleva sina egna valda lektioner är många själar till stor hjälp för andra själar. Hittills har detta vanligtvis hänt inom den växande själsgruppen – som kan vara tusentals – men nu delar starka själar de karmiska bördorna hos svagare själar i någon grupp någonstans i Universum. Avsikten med denna extraordinära assistans, som exemplifierar ovillkorlig kärlek, är att stärka de svagare länkarna inom Enheten av Allt.

Delas varje själ upp i tvillingsjälar?

Det är inte så att själar ”splittras”, och tvillingsjälar, eller tvillingflammor, uppstår. Detta är sällsynt. De är samtidigt skapade, först två personligheter i en rotsjäls långa härstamning, och eftersom de är utrustade med identiska egenskaper är deras känslor för varandra de mest intensiva som varje själ kan känna för varandra.

Tvillingsjälar i en fysisk civilisation är oemotståndligt dragna till varandra. Och medan den sexuella aspekten är stark så är det den djupa känslan av att behöva vara tillsammans som överväldigar alla andra överväganden. Ofta leder denna mycket känslomässiga dragning till allvarliga meningsskiljaktigheter och själarna går skilda vägar.

I en andlig värld är tvillingsjälarna lika dragna till varandra, men utan den fysiska ”kvävande” kärleken, och hur långt bort från varandra de än är i Universum så möjliggör bandet mellan dem en glädjefylld, telepatisk kommunikation och sublima känslor av en delad början i ren kärlek.

Det låter som om själskontraktets flexibilitet betyder att även om människor inte följer sina kontrakt så utvecklas de fortfarande. Hur är detta rättvist mot människor som lever enligt sina kontrakt?

Flexibilitet gäller inte medvetna beslut som är motsatsen till kontraktets bestämmelser, utan till sätten som bestämmelserna upplevs. Säg, t ex, att valet är att lämna den här livstiden plötsligt vid 25 års ålder i en bilkrasch.

Strax innan personen når den åldern åker han på skidor och blir begravd djupt i snön när en lavin rasar ner för ett berg, eller att några få veckor efter firandet av hans 25-årsdag är han på vanding i skogen och blir dödligt skadad av en jägares förlupna kula. Vilken som helst av dessa möjligheter skulle tjäna samma syfte som det som valdes i kontraktet.

Detta är ett dramatiskt exempel, det är säkert, men flexibilitet gäller alla bestämmelser, kanske ett jobb, plats för bostad, finansiella investeringar eller speciella händelser – allt erbjuder samma karmiska lektioner och samma potential för växande för alla själar i avtalet som gjordes innan födelsen.

Matthew sa: en persons eteriska kropp och livstidens minnen träder in i Nirvana. Vad händer med personer som har demens och har förlorat sitt minne?

Demens skapar lager av glömska kring en persons minnesbank, förvaringsplatsen för alla minnen genom hela den livstiden. Efter en personlig healing i Nirvana, där lagren blir försiktigt återställda, har allt minne kommit tillbaka, inklusive stadiet när han ”förlorade” det.

När en själ i den lilla klotdelen av Nirvana accepterar ljuset, är det vad kristna kallar försoning eller frälsning?

Nej, åtminstone inte vad man vet. Den kristna läran om frälsning är relaterad till en person som får Guds förlåtelse genom ånger för att ha levat ogudaktigt enligt religiösa begrepp såsom synd och domedagen. En själ som absorberar tillräckligt med ljus för att förkroppsligas och börja sin utveckling på nytt är, i enlighet med universella lagar, då människor fördjupat sig i religiösa dogmer de troligen inte ens vet existerar.

Jag vet ett barn som passar in i vad jag har hört om själar som är ”födda dåliga”. Varför skulle en själ välja detta?

Det finns inte något sådant som att en själ föds dålig” – sammansättningen hos varje själ är ren kärlek-ljus-energi. Vi känner inte till det barnets omständigheter men vi kan nämna möjligheter som skulle kunna gälla för alla barn som kan anses ha ”kroniskt dåligt uppförande”. Familjens avtal innan födelsen kan ha inkluderat barnets beteende som möjligheter för föräldrarna att lära sig tålamod och andra förmågor, såsom t ex att acceptera barnets begränsade kapacitet, vårda hans eller hennes förmågor och intressen och rättvis behandling av syskon.

Obekvämlighet på grund av en odiagnostiserad fysisk kondition kan ligga under ett barns upproriskhet. Så kan också ogynnsamma reaktioner på kemikalier i mat, vatten eller mediciner, och gifter i vacciner kan ha gett symtom liknande autism. Om där finns pågående spänning i hemmet kan ett barn svara an på de låga vibrationerna som avges i en sådan atmosfär.

En okroppslig varelse som inte inser att dess fysiska liv har avslutats kan ha fäst sig vid ett barn under en period av allvarlig fysisk, mental eller känslomässig stress. Om det är så kan en erfaren energiarbetare hjälpa varelsen att förstå dess tillstånd och hjälpa den att gå vidare till en andlig värld.

Om det inte finns något husdjur i hemmet, låt oss ge detta förslag: låt barnet välja ett sällskapsdjur och diskutera vid en lämplig ålder barnets ansvar i att ta hand om det. Det är oerhört glädjande att så många i er värld, inklusive i det medicinska etablissemanget, ser de stora fördelarna i en nära relation mellan människan och djuren – detta är ett betydelsefullt steg i ett samhälles utveckling.

Om själar som är dödfödda, eller dött som spädbarn, valde detta i sitt kontrakt, kan de minnas att de gjort så eller något alls om andra liv?

När det gäller dödfödda barn så lämnar själen kroppen med full vetskap att detta sker i enlighet med familjens avtal innan födelsen, vilket är utformat för erfarenheten som behövdes för alla deltagare. En baby som dör växer sig äldre i Nirvana – och de åldras där mycket snabbare än era kalenderår visar – de minns sina val och syften, att ge själen tillväxtmöjligheter för de andra som finns i avtalet som gjordes innan födelsen. Och liksom alla andra i andliga världar blir de medvetet medvetna om själsnivåns kunskap i den utsträckning som den var ihågkommen eller upplevd i alla andra livstider.

Vårt budskap om förlorade själar framkallade följande frågor: Är en förlorad själ fortfarande en oskiljaktig del av Gud?

Det är den så länge som den är kvar i nedersta delen av en andlig värld i detta Universum. Om den bedöms av Skaparen att vara permanent motståndare till ljuset, eller ”förlorad” – och endast Skaparen kan bestämma det – så blir själens energi åter absorberad in till Skaparens kosmiska essens där den hade sin början.

Vet en förlorad rotsjäls avkomma vad som hände med den?

Nej! I det ögonblick som deras livskraft avlägsnas så förloras förmågan att veta någonting alls. När deras energi och rotsjälens energi blev återabsorberade av Skaparen finns de inom kosmiskt medvetande, därför inom massmedvetandet i detta Universum. Och när avkomman återuppstår från Skaparens väsen och återfår sina minnesfält är kunskap om vad som hände med dem tillgängliga.

När människor i förlorade rotsjälars släktlinje är ”återlösta”, var kommer de att börja om från början? Hur skall de förklara för andra vad som hände med dem?

De behöver inte förklara någonting för någon. När deras liv slutades abrupt så antog familj och vänner, som tror på ett liv efter detta, att det är där dessa själar är. Och så kommer de att vara – de kommer att återfå medvetet medvetande och alla minnen i deras civilisations andliga rike.

Naturligtvis skall vi gärna besvara andra frågor som ni kanske har angående själen, och vi hoppas att informationen i detta och tidigare meddelanden har visat den oändliga betydelsen av varenda själ och oskiljaktigheten av alla i Enheten av Allt.

Kära bröder och systrar, när ni fortsätter er resa på Jorden, vet då att ljusvarelser i hela detta Universum hedrar er ståndaktighet i Ljuset och omfamnar er med villkorslös kärlek.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

You may also like...