Vårt GudsJag via Ute Possega-Rudel, 21 november

Vårt GudsJag, 21 november 2015

Via Ute Possega-Rudel

Om ni inte känner er anknutna till Mig, Källan till ert Varande, kommer ni att hållas fångna och kastas runt i en berg- och dalbana av en värld som återspeglar alla era tidigare handlingar.

Det här är en tid när ni kan se hur ni en gång rubbade den Stora Balansen och det jämnmod som Jag Är, och ni finns därför att ni är en del av Mig.

Men om ni stannar kvar hos Mig och med Mig, vad skulle då vara störande för gemene man – det skulle knappast röra er, medan ni – i ödmjukhet skulle få ta emot det som en gång var era egna bedrifter.

Var medvetna om att i dessa tider måste en sista balans göras så att den stora behållare, som i eoner har förvarat det ni har gjort mot min evigt gudomliga lag, nu håller på att tömmas för att ge plats åt en ny värld i glansen av Min Kärlek och Mitt Gudomliga Ljus.

Lika mycket som jag avslöjar mitt eget Tillstånd för er, lika mycket uppenbaras ert tillstånd för er, när ni – med jämnmod – observerar turbulensen omkring er.

I enighet med Mig kan obalans inte nå er när det en gång för alla är omvandlat till evig strålglans och kärlek. Det återvänder till Ljusets Medvetande – varifrån det en gång kom – på sin väg neråt till mer och mer förvanskning och fjärmande från Mig. Det kan nu komma tillbaka till Mig, och dess återvändo lyfter upp ert hjärta och hela er Varelse till Mig, den Källa varifrån ni kommer.

Nu är den tiden över – om ni vill. Ni behöver inte längre uthärda lögnerna från dem som inte älskar och som inte är redo att förena sig med Mig. En ny värld öppnar sig för er och ni är fria att leva i den nya världen hos Mig, opåverkade av kaos och omvälvningar i den mörka värld som förnekade Mig.

Om ni upptäcker er odödlighet igen, kommer allt att falla på plats, helade av Mina Strålar av Kärlek och Lycka. Och er frihet från slaveri öppnar upp enorma Världar av skönhet och perfektion.

Vad väljer ni? Dörrarna ÄR ÖPPNA! Och även om ni stöter på hårda tider, kan ni gå in genom dörren och vara med Mig i Min Lycka. Det är upp till er nu. Nu har ni testat på om ni är redo att förena er med ett nytt och spännande sätt att leva eller inte.

Nu är det även tid för tiden att ompröva sig själv. Det finns ingen tid i er Nya Värld, en Värld som är Ett med Mig. I den Stillheten finns Min Eviga Substans, som även är er. Ni kommer från Mig, ni är en del av Mig. Med glädje aktiverar Jag vår Enhet. Lär känna Mig, som ni är en del av.

JAG ÄR ERT GUDSJAG.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2015/11/our-god-self-new-world-is-opening-for.html

 

Du gillar kanske också...