Matthew Ward via Suzy Ward, 4 maj 2020

 

Matthew Ward via Suzy Ward, 4 maj 2020

 

4 maj 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Syftet med våra meddelanden har alltid varit att erbjuda andlig vägledning, upplysning och uppmuntran under denna unika era i universum. Ni överöses med oroande information om coronaviruset, så låt oss först titta på de uppmuntrande aspekterna i denna situation.

Ni ser och demonstrerar mänsklighetens bästa egenskaper – kärlek, medkänsla, empati, samarbete, vänlighet, omtänksamhet, hjälpsamhet, mod, uthållighet för att övervinna hinder.

Ni observerar och deltar i utgjutandet av tacksamhet till alla som vårdar de sjuka och hjälper andra i nöd.

Ni använder livets nedsaktande till introspektion, och ansluter till ert gudsjag, ert högre medvetande och uppskattar överflödet av godhet och skönhet i er värld.

Ni kommer på annorlunda sätt att arbeta, skolbarn, studieutbildning och högskolekurser hemma; och via telefon och dator håller ni nära kontakt med familj och vänner.

Den enhetliga andan hos människor runt om i världen överbryggar klyftan om delning och belyser behovet av att avsluta systemiska fördomar och läka såret det har orsakat.

Dessa kollektiva känslor och handlingar genererar en enorm mängd ljus, som framkallar ökad medvetenhet tillsammans med önskan om upplysning om aspekter av coronavirus som inte rapporteras i ”nyheterna.”

Det större samhället förenar sig med individer som redan hade ifrågasatt hur det viruset plötsligt dök upp i Kina. Varför spekulationer om att det har sitt ursprung i en fladdermus – och hur spårades det till den fladdermusen? – Kopplat till en olycka i ett laboratorium i Wuhan-provinsen? Varför fanns ett virus som kunde orsaka en så smittsam sjukdom för det första i ett laboratorium?

Befolkningen har programmerats för att tro att information som är märkt ”konspirationsteori” är värdelös, bara idéer som kommer från förvirrade sinnen. Men denna fråga är logisk: Varför avfärdades möjligheten att coronaviruset tillverkades i ett laboratorium i USA och fördes till Kina helt enkelt som konspirationsteori istället för att undersökas?

Samhället ifrågasätter varför ”experter” säger att de flesta inte kommer att få COVID-19, de flesta av dem som får det återhämtar sig, de flesta som dör hade tidigare befintliga hälsoproblem, och symtomen på sjukdomen kan vara så milda att många inte är medvetna om att de har den eller har haft den; men samma experter hävdar att jordens hela befolkning måste vaccineras.

Det leder till denna fråga: Varför finns det inte samma intresse att avsluta förebyggbara dödsfall på grund av undernäring, sjukdomar orsakade av undermåliga levnadsförhållanden, opioidberoende och självmord när antalet dödsfall i hög grad överstiger antalet dödsfall på grund av COVID-19 ?

Ifrågasättande sinnen ”följer också pengarna.” Vem gynnas ekonomiskt när miljontals människor runt om i världen behandlas för en sjukdom som kräver köp av tester, läkemedel, sjukhusutrustning och skyddsutrustning för medicinsk personal?

Omfattningen av denna fråga är precis motsatsen till vad som var avsett av de mörka som designade och patenterade AIDS, SARS och alla andra virus i ett laboratorium i USA och för flera månader sedan släppte i Kina ett som kallats coronavirus. Och dess effekter är inte vad de mörka avsåg heller. De ville ha en äkta global pandemi med miljarder dödsfall. De behöver energi från överlevandes sorg och rädsla och en värld i totalt kaos för att producera de låga vibrationerna de behöver för själva deras existens.

Misslyckandet med att uppnå detta mål ledde till plan B. Det är därför som ”experter” har pratat om sannolikheten för att en andra våg av COVID-19 kommer efter att den första ebbat ut, och den typen av berg-och dalbana kan fortsätta så länge som tre år eller tills varje person i världen har testats för antikroppar och vaccinerats.

Utöver att berika de företag som producerar testerna och utvecklar vaccinet, är avsikten – igen – ett vaccin som kommer att vara dödligt för större delen av världens befolkning. Men dessutom kommer vaccineringen att infoga ett programmerat mikrochip som kommer att samverka med 5G-emissioner för att orsaka fysiska och emotionella trauma, skada hjärnceller och möjliggöra spårning av individer som överlever.

Samhället har rätt att ifrågasätta vad som ligger till grund för denna ”globala pandemi”!!

Vi ser inte obligatoriska vaccinationer ta form, men om de gör det kommer forskare i utomjordiska specialstyrkor att minska vaccinets styrka och radera chipsens programmering. När vibrationshastigheterna på planeten stiger kommer alla virus att förlora sin livskraft. Ändå, snälla ni, protestera högt mot vacciner tills de förstörs och protestera mot 5G-service tills enheterna ändrats så att deras frekvenser är kompatibla med kroppens elektriska system.

Nu kommer COVID-19s ekonomiska eftersläpning att vara något besvärlig, men långt, långt ifrån vad de mörka ville ha: en helt kollapsad global ekonomi, skenande fattigdom, hunger och desperation. Sedan skulle de dra samman fragmenten av sin kontroll och uppnå sitt mål av världsherravälde.

Detta kommer inte att hända. Deras långa regeringstid är över.

God vilja, samarbete, generositet och byteshandel – handel med varor för tjänster och vice versa – kommer att tjäna er väl tills ett ärligt globalt ekonomiskt system ersätter korruptionen och girigheten som skapade miljardärer som driver och förstör allt på Jorden. Kära ni, var inte rädda för vad som ligger framöver – efter att ha gått förbi tillfällig förvirring och korta svårigheter kommer civilisationen att vara på väg mot rättvisa och välstånd för alla.

Vi har blivit ombedda att kommentera den mängd information som finns tillgänglig på Internet där forskare, medicinsk personal och andra forskare ger bevis på situationer som ni beskrev som ”chockerande”, ”samvetslösa”, ”diaboliska” eller ”fruktansvärda.” Dessa beskrivningar passar verkligen i det hemliga samhällets aktiviteter som kallas Illuminati, kabalen, En Världsordning, skuggregeringen eller, mera nyligen, Deep State.

Coronavirus-gisslet är deras Waterloo. En kraftfull ljusstyrka bakom kulisserna anklagar dem för brott mot mänskligheten. De människor som fortsätter att försöka döda miljarder av er, bedriver sataniska ritualer, kontrollerar vanliga medier och påverkar negativt alla andra aspekter av livet på jorden inkluderar allmänt kända och beundrade individer. Deras arresteringar kommer att bli en chock för de flesta av befolkningen.

De som är på toppen av mörkret skapar avskyvärda planer, andra är ivriga medarbetare, de flesta är underhuggare som deltar på grund av mutor, utpressning eller hot mot deras familjer. I vissa fall är anklagelserna baserade på fabricerad information, foton och videor, men sanningen om varje person som är åtalad kommer att komma fram tids nog.

När det gäller andlig vägledning, kära familj, tackar vi den läsare vars fråga är: ”Vad kan ljusarbetare göra annat än” VARA ljuset ”för att hjälpa till att få slut på allt mörker på planeten?” Håll er positiva, lugna, balanserade och optimistiska. Meditation skänker frid i sinne och hjärta som gör att din energi flyter smidigt och utstrålar de höga vibrationerna som manifesterar positiva förändringar.

Visualisering är kraftfull. Föreställ dig Jorden roterande i gyllene vitt ljus. Föreställ dig människor i alla åldrar, färger och kulturer som ler, skrattar, kramas och dansar mitt ibland djuren, inklusive de ni kallar vilda. Att visualisera vad som helst som ger dig glädje eller låter dig känna dig älskad kommer att skicka fram de höga vibrationer som bokstavligen lyser upp er värld.

Denna fråga avser NESARA/GESARA. ”Hur kan vi begära hjälp från de himmelska krafterna om det inte finns någon rimlig struktur för att ersätta det vi har?” För läsare som inte känner till dessa akronymer är NESARA Förenta Staternas Lagstiftning om ekonomisk säkerhet och reformation. GESARA är detsamma, men Global ersätter National så lagen gäller över hela världen.

Det har funnits ”hjälp från himmelska krafter” från början. Själva konceptet med NESARA kom från Högsta Universella Rådets planerare av Jordens guldålder, och St. Germain var en av de huvudpersoner som utarbetade Akten, som undertecknades till lag för cirka 20 år sedan.

Det är ett juridiskt dokument, så dess bestämmelser kan endast vara politiska och ekonomiska, men dess syfte är inte mindre än en världstransformation. Som en indikation på lagens avgörande betydelse förhindrade Illuminati dess planerade tillkännagivande 12 september 2001 genom att iscensätta terrorismen som ni känner som ”9/11.”

Eftersom efterföljande ansträngningar att tillkännage NESARA också varit meningslösa, har dess aspekter implementerats stegvis tack vare uthålligheten hos frivilliga ljusarbetare från andra civilisationer.

Kort sagt, strukturen för att ersätta ondskefull kontroll över er värld har funnits från början, och själar med andlig och moralisk integritet kommer att fortsätta skjuta denna gudomliga plan framåt. [Många meddelanden arkiverade på http://www.matthewbooks.com innehåller omfattande information om lagen. Om du skriver NESARA i sökrutan på menyn kommer du att få åtkomst till dessa meddelanden.]

Älskade bröder och systrar, vi hedrar er ståndaktighet när ni hjälper Jordens civilisation att manifestera Guldåldern och vi stöder er med den enastående kraften av ovillkorlig kärlek.

_________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...