Matthew Ward via Suzy Ward, June 14, 2019

Matthew Ward via Suzy Ward, June 14, 2019

Per Staffan 15 juni 2019

Matthew Ward (channeled source)

Matthew Ward via Suzy Ward | 14 juni 2019

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station detta är Matthew. Vårt budskap har alltid varit att erbjuda upplysning, andlig vägledning och uppmuntran under denna ojämförliga tid i universum, och ibland behövs uppmuntran mest.

”Jag skulle älska att tro på förekomsten av en rättvisare, säkrare, förnuftigare värld och att hitta och läsa dina inlägg har gett mig hopp, men det verkar bara som att det blir värre med det politiska tillståndet i världen och de ansvariga, trycket för vaccinationer, rädslan, införandet av 5G, allt som får mitt huvud att spinna och ger mig mardrömmar om vad de kommande åren kommer att medföra. Det finns inget förnuft i världen som jag kan se, så jag vet inte hur det här paradiset på jorden någonsin kommer att manifesteras under min livstid. Det verkar som om de mörka krafterna fortfarande är extremt kraftfulla och inte kan stoppas. ”

Vi vill skingra de oroliga tankarna från denna kära själ och andra som har uttryckt sina känslor om världsaffärer i termer som inkluderar skrupelfritt, skrämmande, olyckligt, farligt, alarmerande och galet. Vad ni ser är revolutionens aspekt av evolutionen – uppvaknande människor gör uppror mot långvariga orättvisor – och denna revolution innefattar inte fler krig.

Det ständigt intensifierande ljuset sätter sig i framkant på världsscenen i alla aktiviteter baserade på mörka avsikter, så att de involverade personerna placeras rätt i ljusets höga vibrationer. Om de fortsätter att vägra ljuset som strålas i överflöd, kan varken de eller deras aktivitet bli långvariga. Samma princip gäller för båda, utan tillräckligt med ljus kan inte avsikten till en aktivitet och människans kroppar överleva i de höga vibrerande nivåerna av de astrala planen, till vilka Jorden stadigt stiger upp.

Eftersom individerna med mörka hjärtan och sinnen har använt nästan alla sina förhandlingsobjekt till ingen nytta, kämpar de kraftigt för att behålla ett fotfäste i sin kraftigt minskande makt, så omvälvningar kommer att fortsätta ett tag. Vi vet att ni vill att” ett tag” sätts in i en viss tidsram, men det kan inte göras med någon som helst noggrannhet. Det är inte bara svårigheten att bedöma linjär tid i kontinuumets tidlöshet, så mycket mera är det de otaliga besluten av fri vilja som skjuter in i det kollektiva medvetandet varje sekund och flyttar ”tidens måttstock” inom energifältets potential till förr eller senare.

Vad vi kan berätta för er är att de mörka försiktigt accepterar att deras tid att kontrollera livet på Jorden är över. Och det är den! Och när ni observerar deras fåfänga kamp för att hålla fast vid deras sista rester av inflytande, bör ni komma ihåg vad vi berättade för en tid sedan – det är lika sant i det här ögonblicket som det var då:

Planetära vibrationer kommer bara att stärka och främja ansträngningar som bäst tjänar Jorden och alla hennes livsformer; det som är motsatsen kan inte vara länge.

Hårt vunna rättigheter och framsteg i social rättvisa kan inte demonteras. Det är inte Jordens folks öde att gå bakåt, utan att gå framåt allt mer mot fred, ömsesidig respekt, samarbete och liv i harmoni med Naturen.

Världen där livet är sådant och planeten återställs till hälsa och orörd skönhet – världen ni hjälper till att skapa i linjär tid – finns redan pulserande i kontinuumet. [9 december 2016]

Nu kräver inte alla ljusarbetares själskontrakt att de lever i den här finare världen under denna inkarnation – några av er valde att gå vidare till mer utvecklade världar som erbjuder ringsides platser för att se på när Jordens Guldålder utvecklas. Inte bara kommer ni att känna er tillfredsställda genom att ha hjälpt Jordens civilisation att manifestera den Tidsåldern, utan genom att ni frivilligt gick in för att delta i denna stora unika satsning hoppade ni framåt i andlig och medveten medvetenhet. Ni kommer att återupptäcka medfödda möjligheter som inte är tillgängliga för er just nu, och när Guldåldern är i full blom, när Jorden återigen är ett Edens paradis, kan ni välja att återvända och ha en lång glädjerik livstid.

Älskade bröder och systrar, gläd er över Jordens framtid – kom ihåg, den frodas ärofullt i kontinuumet och nästa kapitel av ert odödliga liv!

”Exakt vad händer” bakom stängda dörrar ”som ger oss en anledning att känna oss hoppfulla för den värld som våra barn kommer att ärva?” Det är bakom stängda dörrar som framstegen är otvetydigt tydliga, ännu inte för världen, utan för oss och för den internationella gruppen av individer som har utformat lösningar på komplexa frågor som är globala i sin omfattning. De agerar i samförstånd för att ta bort de sista fickorna av Illuminati-inflytande, bilägga konflikter, få tillgång till världens stora rikedomar och skapa ett styre som tjänar alla människor lika. Kortfattat sätter gruppen den transformerade världens strukturella grund i rörelse vilket ljuset gör det möjligt för samhället att manifestera.

”Mina vänner och jag är rädda för att förlora valfriheten att bestämma att få en baby eller göra abort om vi blir gravida. Det är inte regeringens ansvar eller någon annans när vi bestämmer oss för att starta våra familjer, men vi vill veta om abort är emot Guds lagar. ”Nej – Guds lagar gäller endast universums välordnade arbetssätt. Abort skulle inte vara en juridisk, religiös eller politisk fråga om folk visste vad en medlem av en åttonde densitets civilisation berättade för min mamma för många år sedan:

En själ behöver inte en kropp för livet själv, eftersom den är inneboende i varje själs essens. Det är bara för att uppleva fysiskt vad som inte kan vara utan materia för att fungera, som själar väljer att ha en kropp av något slag.

Bland ert folk finns en stor missuppfattning om ”livet” och skillnaden mellan en själ och en kropp. Ni har en process som kallas ”abort” som vissa tror är förstörelsen av ett nytt liv, och det finns diskussioner om när en själ går in i en kropp som bildas i livmodern. Ingen själs liv förstörs någonsin genom att avsluta bildandet av en utvecklande kropp. Kroppar växer oberoende av själar genom de naturliga lagarna av fysiska mekanismer som reproducerar i enlighet med varje civilisations cellulära programmering.

Själar är inte begränsade till att inkarnera i en särskild civilisation. En själs andliga evolutionära status lägger den automatiskt på en viss vibrerande nivå och den väljer en civilisation inom den sfären som kan ge den upplevelse som behövs för dess framsteg. Ju större andlig utveckling, desto högre är ljusstationen, inom vilken en själ kan välja civilisation för att förkroppsligas eller leva som en fri andemedlem.

Själar vars andliga tillväxtbehov ligger inom Jordens tredje densitet eller andra placeringar med liknande vibrerande status har ett antal val när det gäller kroppar. De kan finnas runt föräldrarna redan innan befruktningen äger rum, och efter befruktningen kan de komma in i fostret för att uppleva tillväxtupplevelsen. Om den typen av erfarenhet inte är nödvändig, kan de förbli på ”utsidan” för andra typer av upplevelser före födseln, men med ett själkontrakts ”anspråk” på den utvecklande kroppen som andra själar respekterar.

Om en själ går in i en utvecklande kropp och sedan ångrar det beslutet upplever kvinnan ett missfall. En själ kan befinna sig i en utvecklande kropp fram till en omedelbar födsel, och bestämma sig för att inte fortsätta i den kroppen med en dödfödsel som resultat. En själ kan också ta ett av dessa beslut, uppleva vad som krävs emotionellt och i samförstånd med en annan själ gå ur och den andra själen går in tills missfall, dödfödsel eller levande födsel inträffar. En själ med ”anspråk” på en utvecklande kropp kan tillåta en annan själ att vara i kroppen för att uppleva tillväxten och födelseupplevelsen, sedan lämnar den själen och den första tar över det fysiska livet.

Dessa olika situationer är alltid i överenskommelse med alla involverade själar, vilket givetvis inkluderar föräldrarna och andra familjemedlemmar, och syftet är att tillåta utvalda upplevelser för flera själar på den nivå de behöver. Abort, som alla andra steg från före befruktning till en livskraftig födelse, ger möjligheter för de deltagande själarna att uppleva de medföljande känslorna som fyller tomrum i deras erfarenheter för tillfället.

Tack Mamma. Eftersom dessa sanningar inte är kända och känslor om abort runt om i världen går genom hela skalan av känslor, kommer kontroverser i denna fråga att fortsätta. I slutändan kommer det att beslutas att personer som känner att abort är fel kommer att följa sina övertygelser och människor som vill välja vad som bäst tjänar deras omständigheter kommer att ha den möjligheten utan lagligt motstånd. Vi tillägger att när folken har avancerat betydligt andligt och medvetet kommer befruktning att ske endast när föräldrarna önskar, precis som det gör i utvecklade civilisationer där reproduktion sker genom sexuell förening snarare än mental fokusering eller kloning.

”Terrorattacker på synagogor och den skräniga nynazistiska rörelsen har gjort mig orolig för mina judiska vänner. Hur började antisemitismen och varför ökar den? ”Det började före bibliska tider med avundsjuka och vrede mot framgångsrika hebreiska affärsmän, och det drevs av falska påståenden och den efterföljande kristna tron att judarnas förräderi ledde till hans död på ett kors – men som anges i tidigare meddelanden, hände korsfästelsen inte. Antisemitismen fortsatte ner genom århundradena av dessa skäl och mer nyligen kan det också bero på hur sionismen, som började harmoniskt och i samarbete med palestinier för över 100 år sedan, har utvecklats.

Kontrollen över Israel har tagits över av krigshetsande individer som härstammar från kazarerna, en hård stam som använde judendomen som ett medel för att förena de olika stammarna som de erövrade när de spred sig västerut. Några av dessa individer finns i regeringen och många fler med samma mål arbetar utanför den, och alla är i Illuminatis högsta led; De har aldrig tjänat de bästa intressena för israeler eller judiska människor någonstans i världen – deras förfäder inledde judeförföljelser i europeiska länder liksom förintelsen. Men genom att märka någon som motsätter sig deras behandling av palestinier eller deras provocerande konflikt med grannländerna som ”antisemitiska”, fick dessa individer internationellt stöd som utökade deras makt. Ett långsiktigt mål, ett av många som de aldrig kommer att nå, är att göra Jerusalem till Illuminatis högkvarter, från vilket de skulle styra hela Mellanöstern.

Liksom alla andra former av mörker som har strimlat väven av Jordens civilisation, har de destruktiva effekterna av antisemitism och alla andra former av bigotteri och undertryckande ställts under en global strålkastare. Det är varför muslimer, kristna och icke-religiösa personer samlade sig i solidaritet med judiska församlingar. Det är anledningen till att kvinnor över hela världen håller på att stoppa kulturen av manlig dominans, och det minskar fördomar och diskriminerande åtgärder riktade mot muslimer, homosexuella och transgenderbefolkningar och inhemska folkstammar. Dessa attitydförändringar är av ovärderlig betydelse – samhället vidtar åtgärder för att rätta till misstagen.

Detta händer som en reaktion på den feminina energin som väller in för att balansera den maskulina energin från vilken alla former av förtryck och krigiskhet har uppkommit. På intet sätt förnedrar vi maskulin energi eller förhärligar kvinnlig energi. Båda har starka kvaliteter, och när de två är i balans kompletterar de varandra och producerar de höga vibrationer som gör det möjligt för en civilisation att utvecklas. Nu när energierna kommer i balans på Jorden, är den stora majoriteten av befolkningen inspirerad till att skapa den långt bättre värld som de vill ha, en värld där inga basaspekter av mänsklighetens natur existerar.

”Jag är förtvivlad över så mycket i den här världen som behöver lösas. De hemlösa, hungriga, fattigdom, förstörda städer, skadad miljö – jag skulle kunna fortsätta och fortsätta. Det är så avskräckande att pengar spenderas på utforskning av rymden istället för att förbättra livet här på jorden. Skulle Matthew kunna ge oss sin åsikt om detta? ”Våra åsikter om någonting i er värld skulle inte beaktas alls av era beslutsfattare, men vi erbjuder dem gärna till er, kära ljusarbetare.

Varje civilisation behöver visionärer som tittar på stjärnorna och längtar efter att få veta vad som finns ”där ute”. Utan visionärer skulle det inte finnas några upptäckter eller upplysningar, inga uppfinningar eller innovationer eller framsteg av något slag. Faktum är att en hel del måste lösas i er värld, och allting kan vara – ska! – åstadkommas vid sidan av rymdutforskning. Det senare kommer att vara mycket roligare än tidigare projekt – medlemmar i er universella familj kommer att vara tekniska rådgivare och reseguider – det ljus ni utstrålar i världen hjälper till att föra den dagen närmare.

Alla ljusvarelser i hela detta universum ärar och stödjer er med den obegränsade kraften av ovillkorlig kärlek.
_________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...