Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 18 augusti 2018

Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 18 augusti 2018

Per Staffan 19 augusti 2018

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. De flesta av era frågor och kommentarer handlar om det privata mötet mellan USA: s president, Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin, så låt oss börja med detta. Mötet måste vara privat, med endast deras översättare närvarande, eftersom naturen av den viktigaste informationen de diskuterade krävde sekretess. Det är vad medlemmar av utomjordiska specialstyrkor i underrättelsetjänsterna har berättat för oss: Ryssland har myriader med datafiler och inspelade samtal som visar på Illuminati-brott mot mänskligheten.

Denna bevisuppsamling var avgörande eftersom Putin, en av de mest kraftfulla och kunniga personerna i er värld, leder gruppen som arbetar bakom kulisserna för att arrestera och åtala de skyldiga individerna. Förutom de två presidenterna är andra inflytelserika personer i regeringar och ekonomiska, rättsliga, företags, militära, religiösa och mediasektorer inblandade i detta omfattande åtagande av massiv omfattning, och tills alla dominobrickor är på plats, kan den viktigaste aspekten av Putins och Trumps samtal vid Helsingforsmötet inte offentliggöras.

Illuminatis topp kände dock att det var någonting i görningen. Ursprungligen var deras anklagelser mot Putin och Ryssland för problem orsakade av Illuminati-underhuggare en hämnd för hans upprepade vägran att förena sig med dem. Nu var det bråttom att baktala honom och hans land. ”Rysk inblandning i 2016 års val i USA och skapande av splittring bland väljarna i sociala medier” har eskalerat till ”Ryssland kommer att försöka manipulera val i alla demokratiska länder”, och Ryssland kan stänga av kraftnäten och skapa kaos. ”

Syftet med denna intensifierade anti-rysslandspropaganda är att övertyga befolkningen om att man inte kan lita på någonting som kommer ut ur det landet, ingenting Putin säger kan man tro på, så att när de ovannämnda bevisen kommer fram kommer de att förminskas. Den reaktionen är sannolik och det är Illuminatis starka förnekelser också, men i slutändan kommer sanningen och rättvisan att råda. Om ni har hört eller läst om eventuella arresteringar och anklagelser, ha urskiljning. En del av den informationen är korrekt, en annan inte, och varhelst Illuminati kontrollerar media, rapporteras det sanna som ”konspirationsteorier”.

Allt högre vibrationer förstärker samarbetet för att avsluta deras långa välde av bedrägeri och världskontroll genom sitt illvilliga internationella imperium. Men när detta imperium bara är damm och grus, kommer effekterna av dess ekonomiska förödelse och samhällsmanipulation att dröja kvar för många människor, och många andra kommer fortfarande att bli förtryckta av tyranniska regimer. Ert uppdrag som ljusarbetare fortsätter att vara avgörande! Att skicka ut kärleksljusenergi i era tankar, känslor och gärningar och visualisera jorden nedsänkt i gyllene ljus kommer att bidra till att skynda på den dag då alla människor kan glädjas åt frihet och delta i världens överflöd.

Nu vill vi alltid behandla era intressen för världshändelser, och att göra så i sammanhang med universella lagar och planetär och personlig uppstigning ökar er medvetna medvetenhet. Våra meddelandens syften är också att erbjuda upplysning om andra frågor som är lika viktiga för er att känna till och vi välkomnar alla kommentarer och frågor av andlig natur.

”Jag förstår att jag är en själ med en persons kropp, inte tvärtom. Problemet är att jag inte vet exakt vad en själ är eller gör eller varifrån den kommer. De få personer jag kan prata med om metafysik verkar inte heller veta. Vad kan Matthew berätta för oss om den mystiska själen? ”Vi ska göra vårt bästa för att klargöra ”mysteriet”. Själen kommer från Skapare/Skapelse – Skaparen, Källan till allt som finns; Skapelsen, ”produkten” av den skapande handlingen. För enkelhetens skull säger vi att Skaparen och andra beteckningar för den Ultimata Kosmiska Varelsen inkluderar Helheten, Allt som Är, Jag Är och Enheten av Allt. De flesta tillskriver de allomfattande termerna till Gud, oavsett vilket namn som religionerna än har gett den själ som är den Högsta Varelsen i detta universum, eftersom religionerna håller fast vid att Han och Skaparen är ett och samma och er vetenskap skiljer inte på detta universum och kosmos, som för närvarande innehåller sju universa av ofattbar storlek.

Vi vet inte vad som fanns innan Skaparens första uttryck av Sig själv, som det ofta refereras till, och som vi fått veta, är felaktigt, som ”Big Bang”. Uttrycket var den tysta frigörelsen av den största kraften i kosmos , Skaparens rena kärleksljusessens. Denna oändliga, oförstörbara gudomliga energi som inbegriper kosmiskt medvetande, eller Skaparens Sinne, är Början och kompositonen av varje själ genom hela kosmos.

Vid en tidpunkt skapade Skaparen själar med den fria viljans gåva och dess inneboende manifesterande förmåga. Det är livets grund i detta universum, där själar manifesteras av Gud, den själ som utvaldes av Skaparen till att vara härskare över detta universum, genom Hans medskapande krafter med Skaparen. Gud använder Skaparens energi för att förverkliga Hans idéer, och som Guds mikrokosmos har varje själ i sin universella familj proportionellt samma medskapande förmåga som Han.

Själen kan leva i en fysisk eller eterisk kropp eller som en formlös fri ande, som kommer ihåg sin Början och känner till sitt livsuppdrag. När en själ väljer en fysisk livstid, kan valet vara en mänsklig kropp eller någon annan inkarnerad civilisations utseende, någon djur-eller växtart, en planet, sol eller annan astral kropp, beroende på evolutionens status. I vilken form och var som helst i detta universum en själ väljer att vara, är den alltid en okränkbar, självständig evig varelse samtidigt som den är energetiskt oskiljaktigt kopplad till Gud och Skaparen och alla andra själar i hela kosmos.

Låt oss nu ta ner detta till jorden, det nuvarande namnet på planeten som valdes som kropp av själen som heter Gaia. Hon är livskällan till allt som finns på och inom hennes kropp, och varje själ som inkarnerar där är livskraften av sina personligheter som den samskapar för mångfalden av fysisk upplevelse. När en själ producerar en personlighet, blir den själen en ”kumulativ” eller ”förälder” själ, och all kunskap som varje person i raden har erhållit är tillgänglig för alla andra. När personlighetssjälar producerar avkomma blir de kumulativa själar, och allt eftersom denna ”familj” fortsätter att öka, expanderar förrådets visdom, kunskap och erfarenhet och begåvar varje ny personlighet med motsvarande.

Vi säger kumulativ själ för att indikera ackumulering av personligheter i linjen, men det som faktiskt ackumuleras är bitar och delar av ihågkommen kunskap från Början. Kunskapen finns hos varje själ, men allt det är glömt för personligheten så att han eller hon kan agera med fri vilja och manifestera val.

Men det betyder inte att själen överger sin avkomma! Varje personlighet har tillgång till allt i familjeförrådshuset, det kollektiva medvetandet om Jordens civilisation, massmedvetandet i detta universum och det kosmiska medvetandet. Så det handlar inte om att lära sig på nytt utan snarare komma ihåg vad som är känt på själsnivå och att tillämpa den kunskapen i den fysiska livstiden. Dessutom ger själen sin personlighet ett utmärkt styrsystem: samvete, gränslös kapacitet att älska, en känsla av ära, överlevnadsinstinkt, intuition, inspiration, strävan, kreativitet – alla uttryck av dessa egenskaper kommer från själen – och förmågan att kommunicera telepatiskt och utföra andra ”paranormala” aktiviteter. Att nå in i informationskällorna beror på en personlighets nivå av medveten medvetenhet, och att dra nytta av vägledningssystemet beror på fria val.

När samma själar väljer att ha många livstider tillsammans, kan de kallas ett själskluster, och dessa varierar betydligt i antal. Om ett kluster har vuxit till tusentals själar, delar relativt få en viss livstid. Varje själ som gör det skriver ett kontrakt för sin roll – förälder, barn, morförälder, syskon, en annan släkting, make, lärare, arbetsgivare, vän, affärskollega, konkurrent, motståndare. De olika generationerna matchas lätt, eftersom själarna befinner sig i det tidlösa kontinuumet, där alla livstider förekommer samtidigt, och de kollektiva kontrakten blir gruppens födelseavtal. Avtalen är gjorda med ovillkorlig kärlek och är utformade med tillväxtmöjligheter-karmiska lektioner – för varje deltagare. Vissa själar är överens om att spela ”tunga” roller för att ge omständigheter som andra i gruppen väljer att balansera andra livstider med, och eftersom varje personlighet utvecklas i andlig och medveten medvetenhet, så gör alla de andra det också.

Själen skadas inte om kroppen är sprängd i bitar eller härjad av sjukdom, inte heller är en själ negativt påverkad av abort. Själen i kvinnans roll i avtalet kan ha valt att uppleva mångfalden av närstående känslor; och med full medvetenhet om det valet kan en själ komma in i fostret, sedan lämna och en annan själ kommer in så att båda kan känna samma förnimmelser som kvinnan gör – den korta exponeringen kan tjäna de två själarna lika väl som en fysisk livstid med att uppleva dessa känslor.

Det finns en annan viktig aspekt av själar. Trots att Gud brukar kallas ”han” är Gud androgyn, den perfekta balansen mellan kvinnlig och maskulin energi. Alla andra själar har båda energierna, men en är dominerande under processen att utvecklas mot androgyni, till exempel är Gaia övervägande kvinnlig och själen som förkroppsligas i planeten som kallas Mars är övervägande maskulin.

Personligheter har samma energier i mycket varierande grad, men i motsats till själar har kroppar kön och sexuell läggning, och de väljs av själen i enlighet med vad den vill uppleva under livet. Det kan vara som en heterosexuell man med den överväldigande kvinnliga energin som gör sig till en mild och omtänksam natur och balanserar själens livstid som en bestämd, aggressiv man eller kvinna. Det kan vara som en kvinna av mental och känslomässig natur som är född i en manlig kropp – ni kallar personer som korrigerar den missanpassningen för transgender – eller en livstid där homosexualitet är själens val av naturlig sexuell karaktär. Målet för varje själ i varje fysisk livstid är att uppnå en balanserad upplevelse, och oberoende av hur många förkroppsliganden en själ kan ha, och det kan finnas hundratals eller tusentals, är varje personlighet en själ, oberoende av alla andra, men ändå evigt energetiskt kopplad till dem.

Mellan inkarnationer lever själarnas personligheter i en andevärld i en eterisk kropp, som inte har några reproduktionsorgan eller sexuella förnimmelser. Och vissa själar är så högt utvecklade att otaliga antal lever som ett kollektiv i ett formlöst tillstånd av gruppmedvetande där det finns perfekt balans och harmoni, ett tillstånd av salighet bortom er fantasi eller, mer exakt, bortom er nuvarande nivå av medveten medvetenhet .

Om vår förklaring fortfarande lämnar själen ”mystisk”, ligger det i vår överföring. Verkligheten kan sammanfattas helt enkelt: Med hjälp av Skaparens perfekta kärleksljusergi skapade Gud den magnifika, gudomliga, odödliga varelse som är du: en själ.

Finns det ett begränsat antal själar i den kollektiva banken av själar som kommer att bli mänskliga och fortsätter de att återcirkulära eller återinkarnera igen och igen … eller är några barn födda nybildade för denna jord och har en första inkarnation vid deras födsel? Det finns inget begränsat antal själar i detta universum, och det kan det inte heller finnas, men det här beror inte på återcirkulering eller reinkarnation. En som har övergått från en jordelivstid kommer inte tillbaka som samma person i en ny kropp. [Meddelandet den 3 februari 2014 innehåller en omfattande förklaring.] Barn är absolut ”nyskapade” för att födas på Jorden! Medan det kan vara själens ”första inkarnation” – dess första gång som en ”kumulativ” eller ”föräldra”- själ- är det den enda inkarnationen av denna nya lilla person eller personlighet. ”Föräldra”- själen kommer att ha andra inkarnationer och det kommer också själen som just förkroppsligats; varje fysisk livstid är den ”första och enda” för varje själs personliga avkommor.

Låt oss svara här på en annan läsares relaterade fråga. När ett barn växer och personligheten uppträder med egenskaper som liknar en avliden familjemedlem, spelar genetiskt arv en roll, men efterföljandet i den släktingens fotspår kan vara själens val i familjens födelseavtal. Eller, som åren passerar, kan barnet utveckla andra egenskaper och karakteristika och driva olika intressen. Emedan varje själ kommer in med den kunskap som vi talade om i vår ”själs”-förklaring, genom gudomlig avsikt, glöms allt detta snabbt så att barnet kan växa i enlighet med sina egna idéer, val och mål.

”Finns det ett sätt för en 3D-hjärna att förstå förhållandet mellan själen och personligheten och hur det kan vara så att varje personlighet fortsätter att existera självständigt? Betyder det att en personlighet (med tiden?) blir en själ? ”Låt oss först säga att hjärnan är en dator. Alla data som matas in- allt som personen har upplevt fram till nu tillsammans med all förvärvad inlärning och alla tankar – lagras i hjärnans minnesbank. När behov uppstår att hämta något av dessa data, kan sinnet komma åt den information som är relevant för situationen så att personen kan agera eller reagera kognitivt.

Men en 3D-hjärnas förmåga att acceptera data är begränsad. Informationen måste passa in i människans trossystem eller förmåga att föreställa sig – och i jordens civilisation överskrider förhållandet mellan själen och karaktären eller personligheten hjärnans gränser. Därför finns det inga data tillgängliga för sinnet att hämta och förstå eviga själars multipla livslängder som sker samtidigt och oberoende av varandra, men ändå oskiljaktigt energetiskt kopplade.

Från annan information i vårt meddelande vet du att en person inte med tiden blir en själ – varje persona är en själ genom hela evigheten.

Älskade systrar och bröder, vi stöder er med ovillkorlig kärlek när ni hjälper Jordens medlemmar i vår universella familj att vakna till medvetenheten om deras flerdimensionella gudsjag.

_________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...