Matthew Ward via Suzy Ward, 23 april 2017

Matthew Ward via Suzy Ward, 23 april 2017

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matteus. Ni hör i samband med Nordkorea nyskapande retorik och vi försäkrar er att det inte kommer att bli krig med Nordkorea eller något annat land. Ni kan också ignorera mediahysterin beträffande Rysslands nya kalla krig med Europa och USA. Ryssland är ett av ”ryggradsländerna” vars mål är fred, ekonomisk stabilitet och miljöskydd. Nordkoreas nukleära missilprov utgör inget hot – plikttrogna besättningar i er himmel orsakar fel i stridsspetsarna, precis som de har gjort vid mer än ett dussin tillfällen under de senaste åren. På rekommendation från kollegor på planeten orsakade en av besättningen den senaste explosionen av en missil några sekunder efter avfyrningen, vilket blev ett psykologiskt bakslag för testprogrammet och de hårda krigshetsartonerna kunde tonas ner.

Potentialen i Jordens energifält indikerar att missnöjda medborgare i många länder initierar eller fortsätter protestera mot regeringarna. Terroristgrupperna behöver bekämpas ytterligare en tid. Emellertid kommer kommunikationslinjer att öppnas mellan nationer, vilket minskar och i slutändan eliminera fientligheter mellan alla ”fiender”. Er medkänsla, sympati och böner strömmar naturligt till de många miljoner, som upplever livshotande försakelser eller andra allvarliga svårigheter, men var snälla och fastna inte i det karmiska dramat, som utspelas. Ert stabila Ljusfokus hjälper och inspirerar folket att gemensamt skapa Jordens framtid, som en fredlig värld där alla delar överflödet och lever i harmoni med Naturen.

Vi har fått frågor om demonstranternas ilska skapar låga vibrationer, som undergräver dess syfte. Svaret är att det är syftet, som skapar vibrationerna. Skulle apartheid avskaffats om inhemska sydafrikaner i sin ilska inte hade protesterat för att få samma civila och juridiska friheter, som de invandrare som styrde dem?

Skulle kvinnornas röster kunna höras via röstbåsen om de inte hade använt sin ilska för att protestera mot att de blev nekade samma rättigheter som män? Sällan har någon orättvisa korrigerats förrän de personer kräver det, som utsätts för orättvisan. Om åtgärder vidtas på uppdrag av rättvisa och jämlikhet kan ilska vara en allierad kraft. Kort sagt, när demonstranternas syfte är ljus produceras höga vibrationer; När en protestgrupps syfte är att tvinga sina ideologier på andra människor, produceras ett överflöd av låga vibrationer.

”Min partner sedan tre år gjorde något för flera månader sedan, vilket jag fortfarande är ilsken över. Han förstår inte hur djupt det påverkat mig och blir arg när jag vill diskutera det. Jag vet att ilska har dåliga vibbar och jag vill inte att detta ska hindra uppstigningen för någon av oss. Vad kan jag göra? ” 

Vårt svar gäller alla som hanterar en situation där ilska är inblandad. Först tar vi sammanhanget i ett intimt förhållande. När ilska blir en rådande känsla, är effekterna dubbla: Ilskans energi penetrerar förhållandet; Energins låga vibrationer blir en barriär mellan ljuset, medvetandet och den cellulära strukturen, där ljusabsorption är nödvändig för uppstigning. Det är dags att överväga om förhållandet kan tjäna någon persons intresse längre, eftersom den karmiska föreningen de valde i sina själskontrakt har slutförts. Under denna oöverträffade tid där allt i vårt Universum accelererar har själarna möjlighet att avsluta all tredje täthets karma under en livstid istället för många. Ofta är ilska motivet för ett par att separera, så att båda kan gå vidare till andra valda upplevelser.

När ilska går in i förhållandet mellan föräldrar och barn eller syskon och överensstämmer med deras karmiska avtal ger det också tillväxtmöjligheter för alla. Men återigen, att slutföra den delen av avtalet behöver inte pågå år efter år. Om långvariga skillnader inte kan lösas, följ starka intuitiva känslor om vad som är bäst för er, den klokaste kursen – att lita på intuitionen är en del av själsutvecklingen och det är varje själs mål i varje livstid.

Ilska som vuxit fram ur ett missnöje kan vara en signal från er själ att göra er medvetna om att göra en förändring inom området, vilket framkallar känslan, kanske en anställning eller ett särskilt jobb, professionell ställning, boende eller en kurs i något ämne. Vi talar inte om att agera i ett ögonblick av ilska eller impulsivt infall, utan ta eftertänksamma steg i den riktning, vilket ni har blivit uppmärksammade på.

Låt oss berätta varför ilska är så utbredd i er värld. Jorden är en skola, där eleverna kan lära sig kärlekens oöverträffade kraft och glädje, liksom konsekvenserna av rädsla och ilska, vilka är en biprodukt av rädsla och ofta går de hand i hand. Genom attraktionslagen är emotionella situationer självförstörande och eftersom ilska och / eller rädsla kan leda till våldsamma handlingar eller reaktioner är förmågan att hantera dessa känslor avgörande för själarnas evolutionära resa. Det här är inte en ”lätt A” – klass. Många måste repetera om och om och om igen innan de kan examineras. Med tanke på den unika möjligheten att slutföra återstående karmiska lektioner under en livstid och uppnå en balanserad upplevelse måste utveckling till, massor av själar har kommit till Jorden specifikt för ett nytt försök att behärska ilska-rädslolektionen.

Ni har betecknat er historiska era Istid, Järnålder, Bronsålder och så vidare – kanske denna period av planetarisk turbulens skulle kunna kallas Ilskans Ålder. När Jorden lyfts upp i plan med allt högre vibrations nivåer, kommer människor, som tidigare satsat energi på ilska, istället att rikta sin energi på positiva vägar, som kommer att manifestera Jordens Guldålder.

”Jag fick höra att världen är en skola för oss alla att lära oss förstå om ont och vad ont kan göra och vad vi kan göra för att övervinna det. Om jorden förändras för att vara en plats för Kärlek och Ljus, var kommer vi att lära oss om ondska och onda effekter eftersom vi behöver veta mer om balansen mellan gott och ont?”

Faktum är att Jorden är en skola, som nämnts ovan, och Jorden är känd, som ett av de finaste av de många sådana lärocentrana i detta universum – det är därför själar är så angelägna om att förkroppsligas här. En del av er världs process, som blir en plats för kärlek och ljus är att individer som hänger sig åt att göra onda ting kan se hur deras handlingar påverkar andra – i vissa fall, världen – de kan lära sig att övervinna lusten att agera på detta sätt. Bara de som behärskar denna lektion kommer att följa med Jorden, när hon fortsätter sin Uppstigningsresa. De som inte följer med att kommer att gå in i en djup tredje täthets civilisations andevärld och inkarnera i den världen för ytterligare chans att lära sig den nödvändiga lektionen. Vi tillägger att Gud inte tänker på något av sina barn som illgärningsmän, utan snarare ”som bråkstakar i sin flock”.

Här är ett bra tillfälle att ta itu med läsarens kommentar: ”Det finns ingen mening i att vi glömmer innehållet i våra själskontrakt. Det skulle vara mycket mer förnuftigt att minnas, så att vi kan fatta rätt beslut och inte behöver upprepa samma gamla ”karmiska lektioner” tills de blir rätt.”Vi har inget vi kan säga, som skulle förklara orsaken till att” glömma”, så tydligt som det Gud berättade för min mamma, när hon talade med honom om detta för många år sedan: ”Om allt var absolut känt, om inget krävde något självständigt tänkande, beslut eller aktivitet, varför skulle det behövas upprepade upplevelser? Vad skulle det då finnas att lära sig? Varför skulle livet vara nödvändigt? Vi skulle snabbt vara framme vid Slutet, vilket är Början och låta alla liv av alla tider vara bosatta vid den ursprungliga punkten av att vara. ”

”Vissa kanaler säger att vi har ansvar för våra liv, men vi har ingen kontroll över kärnvapnens strålning, kemikalier i gödningsmedel, bekämpningsmedel och mat; Genetiskt modifierade organismer (GMO) fracking; oljeutsläpp; förstörelse av skogar obligatoriska vaccinationer; chemtrails och andra föroreningar i luft och vatten och alla dessa giftiga ämnen som skadar vår hälsa. I vilken utsträckning påverkar de uppstigningen?

Toxinerna har skadliga effekter på kroppar, era, Jordens och djurens”, men de har absolut ingen effekt alls på planetens stadiga uppstigning eller någon annans uppstigningsväg – de kan inte störa era andliga framsteg och medvetna medvetenhet, om ni inte tror att de kan. Kom ihåg, vad ni tror på skapar er verklighet!

Men låt oss lätta ert sinne beträffande de situationer som ni nämnde. Universella familjemedlemmar, som lever bland er och besättningar i er himmel neutraliserar eller förbättrar effekterna av nukleär strålning, toxiner i alla former och när besättningen kan vandra med er och använda sin teknik mer effektivt på plats kommer ni att bli förvånade och entusiastiska över hur snabbt luft, jord och vatten kan renas och återställas.

Läsare som skriver till min mamma hänvisar vanligtvis till civilisationsmedlemmar, som hjälper er i form av ET. Vi hänvisar ibland till dem på detta sätt – det är kortare och alla förstår vem vi menar. Men snälla tänk på dem som vi gör, vem de är: vår universella familjs medlemmar. Vi alla är oupplösligt sammankopplade på själsnivå och i många fall är dessa hjälpare era förfäder – rätt sätt att tänka på dem är ”familjen”.

Många av er visste, när ni frivilligt inkarnerade på planeten att ni skulle stöta på fysisk fara, ekonomiska svårigheter, orättvisa fängelser, allvarliga hälsoproblem eller funktionshinder, ojämn professionell trovärdighet, förlust av kära, utstötta av familj och vänner som fortfarande är slumrande i omedvetenhet. Om ni känner igen er själv under någon av dessa omständigheter, vet att en ljusarbetares liv inte är lätt. Ändå följer ni ert hjärta och själ. Fortsätter att hjälpa jordens folk att vakna, så att dessa medlemmar i vår familj kan utvecklas i sin evolutionära resa precis, som ni har gjort.

Alla ljusvarelser i detta universum ärar era ovärderliga tjänster och stöder er med ovillkorlig kärlek.

_________________________

Kärlek och fred Suzanne Ward

Webbplats: Matthew Books

E-post: suzy@matthewbooks.com

 

[Notering från Suzy: Matthew skickade det här meddelandet tidigt så att det kunde distribueras och publiceras innan jag lämnar för att besöka min familj i Latinamerika. Nästa meddelande kommer att vara sent i maj.Om ni har fått det här meddelandet som förmedlat eller läser det på www.matthewbooks.com och vill ha direktmeddelanden, skickar ni ett mail till meddelandenfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com och lägger till adressen till gruppens moderators distributionslista.]

 

Du gillar kanske också...