Matthew Ward

Matthew Ward

11 januari 2015

Tillståndet i världen – Betydelsen av Ljusarbetare – Principer för manifestation – Civilisationens nya era – Jordens energifälts potential av feminin energi – Extremistiska trosföreställningar – Att hjälpa barnen

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Innan vi talar om den senaste tidens händelser vill vi säga att ni under hela det här året kommer att få se att både takten och antalet av viktiga tilldragelser ökar när vibrationerna höjs. Jordens energifälts potential, vilket ser ut som oupphörliga fyrverkerier, reflekterar ljusets accelererande fart på grund av ljusarbetarnas ansträngningar och våra universella familjers hjälpande aktiviteter för er räkning.

Två ”olyckor” har varit orsaken till både sorg och tacksamhet. Det var inte ”tur” att vissa individer, som skulle ha varit med på AirAsia Flight 850, inte var det. Deras tid var inte inne! De vet inte att det är därför de missade flyget, de och alla som älskar dem är helt enkelt tacksamma att de gjorde et. Så hjärtskärande som det är för familjer och vänner till alla som följde med planet ner, så krävde själskontrakten för alla dem som var ombord en övergång eller utslussning vid den tidpunkten. Hade de inte lämnat Jorden då så skulle de ha lämnat den plötsligt på annat sätt snart därefter.

Detsamma skulle ha varit sant angående de personer som överfördes efter att branden bröt ut på färjan i Adriatiska havet. När det gäller den incidenten krävde kontrakten för alla, utom för några få själar, en längre livstid. De hundratals som blev räddade är inte medvetet medvetna om detta och inte heller behöver de känna tacksamhet. Samma sak gäller för deras familjer och vänner.

Upprördheten i USA angående nedskjutningen av två poliser i en polisbil tjänar till att få en viss balans till upprördheten för att polisen använder överdrivet hård taktik med afroamerikanska män. Man kan se det som en känslomässig pendel som fastnat vid ena ändan där polismakten uppfattas som partisk i bedömning och behandling och plötsligt rusar pendeln till den andra ändan. Känslor på båda sidor är faktiskt motiverade, men pendeln måste flytta sig bort från båda uppfattningarnas ytterligheter så att balans kan komma in i polisens agerande och allmänhetens reaktioner.

Slakten på Charlie Hebdos kontor och efterföljande mord i Paris förenade er värld i sympati, medkänsla och fördömande av terroristhandlingar. Om några aspekter av sådana incidenter kan beskrivas som ”uppmuntrande”, så är det dessa: Frankrikes folk är Ett i ett oförskräckt uppror mot flera ansträngningar att sätta munkavel på yttrandefrihet, och världens ledare demonstrerar sin solidaritet.

De muslimska mördarna, och alla andra som liksom dem ses som precis vad de är – brutala, tyranniska individer som agerar på en galen ideologi som inte har någonting överhuvudtaget att göra med Islam – och det finns ett internationellt upprop för att utrota och bota orsaken till den extremismen. Detta viktiga steg mot att övervinna trångsynthet, förbittring och rädsla för olikheter måste komma fram så att enighet i respekt och uppskattning av olikheter kan få fäste. Detta är den grund som en civilisation bygger en fredlig, kärleksfull och harmonisk värld på.

Det kan verka som om vi talar om tragiska händelser med känslomässig opartiskhet eller likgiltighet – detta är det högre syftet som presenteras, och det är allt. Detta är inte fallet! Vi hedrar alla som spelar sin del i varje splittrande, motbjudande situation, men det är djupt sorgligt för oss att för att få en personlig och planetarisk balans det innebär så mycket våld och sorg inom vår älskade Jordfamilj.

Speciellt hjärtskärande är massakrerna och kidnappningen av barn och andra samvetslösa illdåd. Det är svårt för oss, precis som för er, att se någons vånda och se det som en annan milstolpe i den eviga cykeln av delade livstider i fysiska världar och sedan återföreningar i den andliga världen. Försök hitta ett mått av tröst i detta, så som vi själva måste göra, i vetskapen om att ut ur tragedier kommer själars utveckling, ut ur skräck kommer en mer andlig upplysning och ett medkännande samhälle och, i slutändan, Jordens Gyllene Tidsålder i full blom.

Kanske en tragedi verkar större när 12 eller 100 eller 400 människor dör i samma incident, men varenda minut dör många tusen själar, och detta är en sorg för alla som älskar dem. Vi önskar att alla som sörjer kunde veta att både de och deras kära valt sina upplevelser för att hjälpa varandra att utvecklas. De skulle fortfarande sakna sina älskade, självklart, men den vetskapen kunde lindra och minska djupet av deras förlust.

”Du sa i ditt förra meddelande att allting som händer här har ett syfte. Jag kan inte se någon mening i ”Intervju-filmen” eller bakslaget. Hur långt kommer skadorna att spridas på grund av att nordkoreaner hackade sig in i Sonys datorsystem? Allt om detta verkar vara ett steg bakåt för ljuset.”

Allt som händer i er värld har ett syfte. Vissa saker kan kanske verka logiska för er i det sammanhanget medan andra kan ses som långt därifrån, och filmen och bakslaget därefter kanske är ett exempel på det senare.

I tidigare meddelanden har vi sagt att området för underhållning har varit ett starkt fäste för Illuminaterna på grund av hur det påverkar allmänna opinionen och deras handlingar. Den framstående rollen av kriminalitet, krig och annat våld i filmer och spel är till för att skada samhället genom sådant uppförande, och det motiverar instabila individer att efterlikna det.

Underhållningens manipulatorer skapar ”biljettkontorens” stjärnor, sätter dem på piedestaler och belönar dem med orimliga betalningar och olika utmärkelser. Det upphöjer några få själar över alla andra och vidgar skillnaderna mellan ”de som har” och de som ”inte har” i er värld. Resonabla sinnen ser dessa negativa effekter likaväl som de positiva intrången i industrin, men vad som inte ligger i allmänhetens ögon är Illuminaternas mörkaste läger inom fältet för underhållning – satanism, sexslaveri, pedofili och pornografi.

Alla dessa synliga och osynliga situationer saknar ljus, och Jorden har nått energiplan där allting på låga vibrationsnivåer inte kan integreras längre. Vad som har pågått bakom scenen, så att säga, är en förflyttning till centrum av scenen där pjäsen som utspelas kan ses av allmänheten.

Motreaktionen från filmen är att hålla strålkastarljuset på ”datorkrig” på Internet. Vadhelst som är konstruerat för positiv användning kan riktas om till negativ betydelse, och era framsteg inom datateknologin är ett utmärkt exempel. Å andra sidan kan medicinska genombrott delas globalt, kommunikationen är snabb, whistleblowers har ett forum för att publicera sina resultat och ett överflöd av information, som inte repeteras i den vanliga median, är tillgänglig på Internet.

Å andra sidan används Internet för att sprida falsk information och en del individer går olagligt in i datorsystemen för att släppa skyddade data, införa virus och förstöra affärsverksamheter. Era nationella ledare, som vet fördelarna med att dela värdefull information, ser behovet av att skydda sina länders intressen genom att arbeta tillsammans för att hindra dataintrång globalt sett. Varje sak som initierar eller förbättrar samarbetet över gränserna är välkommen.

Vi ser inte att Sonys erfarenhet leder till ”all vår privata information och kommunikation kan användas av vem som helst och det kan bli omfattande driftsavbrott” som orsakar en viss oro. Om detta blir resultatet i vissa fall så skulle det bli tillfälligt. Felaktig användning av vadsomhelst, vare sig det är information eller teknologi eller en naturresurs, avger låga vibrationer och aktiviteter på den nivån kan inte upprätthållas så mycket längre.

Våra kollegor i Nirvana kan inte verifiera att den komplexa hackerprocessen har sitt ursprung i Nordkorea eller någon annanstans. Det kan vara ett verk av black ops agenter i den av Illuminaterna kontrollerade fraktionen av CIA – de är här och där runt om i världen – eller en illasinnad, kanske hämndlysten, individ eller grupp. Men vem den ansvariga personen eller personerna är så har de inte för avsikt att hjälpa ljuset genom att producera de positiva effekter vi nämnde.

”President Obama har äntligen gjort någonting ”ljust” enligt min mening med den verkställande ordern när det gäller Kuba. Det är absurt att vår regering har svartlistat Kuba under 50 år när vi strax efter andra världskriget hjälpte Tyskland och Japan komma tillbaka på fötterna igen. Det fanns inte ens ett krig med Kuba! Varför finns ett motstånd i båda partierna till vad Obama gjorde?”

President Obamas verkställande order som öppnade dörren till normalisering av landets relation med Kuba frammanade den reaktionen från medlemmar inom Kongressen som rutinmässigt motsätter sig vad han än gör, men några få som svarade ilsket gjorde det på en känslomässig bas mer än politisk. Deras hjärtan och sinnen är rotade i det förflutna sedan ett halvt sekel, vilket utesluter att de kan se att den lösningen på en så långvarig fråga är i bästa intresse för båda ländernas folk. Detta steg mot att leva tillsammans respektfullt och kooperativt är också bevis på att ansträngningarna bakom kulisserna bär frukt i samklang med ständigt ökande vibrationer.

Kära familj, ni kanske blir uttröttade på att vi tillskriver allting till vibrationer, men de är ”väven” i hela detta Universum! Allting som existerar är energi som vibrerar på en eller annan hastighet och ljuset ökar när vibrationshastigheten accelererar. Varje tanke, känsla och handling avger vibrationer som följaktligen manifesterar situationer och deras resultat. Och mängden ljus i individer bestämmer hur långt – eller om – de är på vägen mot Uppstigning.

Låt oss reda ut de missförstånd som finns om vad Uppstigning är i samband med övergången från fysiskt liv till livet i den andliga världen. Uppstigning är en evolutionär process och att gå in i Nirvana är en automatisk uppstigning enbart på platsen. Personer som avancerar från tredje till fjärde tätheten andligt och medvetet under livstiden på Jorden går i i Nirvanas fjärde täthets område för vistelse där, personer som inte uppnår den statusen före övergången går in i den lägre tätheten från deras livstids energiregistrering.

Nirvana erbjuder möjligheter att uppnå en högre täthetsstatus, men det kommer inte automatiskt. Många invånare förbereder sig via specifika studier och med hjälp av mer utvecklade själar till att stärka svagheter i karaktären så att nästa person i den släktlinjen är bättre rustad för att utvecklas under den fysiska livstiden.

Det kan vara till hjälp om vi påminner er om densitetens två definitioner, vetenskapligt sett. Den ena är massa eller platsen eller positioneringen för en massa. Jorden är i tredje densiteten av massa och fjärde i positionering. Nirvana är i den fjärde densiteten i massa och positionering. Den andra definitionen är själens utvecklings status. Gaia, Jordens själ, har alltid varit i den femte tätheten, eller dimensionen, oavsett vilken täthetsgrad hennes planetkropp befinner sig i och Nirvanas invånare omfattar från andra till femte och högre täthet i en del fall.

För att fortsätta med vårt klargörande: Under denna totalt exempellösa tid i Universum finns undantag från de fysiska lagarna som styr Uppstigningen, och missförstånden kanske beror på vad vi har berättat om själar vars ursprungliga kontrakt är ändrade. Personer vars upplevelser överstiger svårighetsgraden i vissa avtalsbestämmelser kan göra en framställning på själsnivå att lämna detta liv innan de slutför återstående delen i kontraktet. Gudomlig nåd hedrar dessa önskemål genom att tillåta individen att antingen uppleva resten av kontraktets val i Nirvana eller så ges den full kredit för fullföljandet. Vilken väg de väljer så utvecklas de till den fjärde dimensionens täthet under sin vistelse i Nirvana.

Personlig uppstigning har pågått i allt snabbare takt ända sedan planeten startade sin uppstigning för sådär 70 år sedan. Nästan alla personer som svarat an på den massiva infusionen av ljus under den tiden, och avancerade från den tredje till den fjärde dimensionen, blev andligt och medvetet överförda till Nirvana för en tid sedan. Mängder av själar som föddes under de senare decennierna har också gjort sin övergång efter att ha uppnått den fjärde densitetens status.

Alla vars kontrakt ändrades för att tillåta ett tidigt inträde i Nirvana har gjort det, och många personer i ert samhälle idag har avancerat till den statusen. Allt som allt har flera miljarder själar utvecklats under Jordens uppstigningsprocess hittills, och hennes färd in i successivt högre energiplan försäkrar att många fler kommer att göra detta.

Ett sista ord om vibrationer. Vi har nämnt förut vikten av ord, hur deras vibrationer påverkar personerna som använder dem och alla som hör dem. Experiment som utförts av Masuru Emoto är bevis på detta, vilket ni kan se i Water and Word (Vatten och ord) på den här sidan: http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html. – Dr Emoto kom från en högt utvecklad civilisation specifikt för att utrusta er värld med dessa vetenskapliga upptäckter, och när han gick över hit för några månader sedan välkomnades han av ett myller av själar som visste att han fullgjort sitt uppdrag med stor framgång.

Älskade bröder och systrar, ni lyser upp era liv och andras också genom att tala vänligt och spridningseffekten av era ord är omätbar. Vi färdas med er i andlig och villkorslös kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books

Översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...