Meddelande från Matthew, 4 juni 2024

 

Meddelande från Matthew, 4 juni 2024

Kärleksljus: ursprung; drift; själar, egenskaper, universum; DNA, kristallina celler; immunitet, helande; vibrationer; otaliga uttryck.

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Vi har tillfrågats hur de fällande domarna på alla anklagelser om brott mot Donald Trump påverkar ljusets framsteg i det landet. Även om rättegången har gett politiska och juridiska analytiker något som liknar skandalöst foder att diskutera, kommer den inte att ge mer än fotnoter i den universella historien. Till och med Jordens energifält av potential, som återspeglar aktivitet på ytan, hickade bara till när domarna tillkännagavs.

Det betyder inte, att mycket lite av betydelse händer i det landet. Där och på andra ställen blir även de starkaste själar drabbade av de svallande energierna under denna sista fas av striden mellan ljus och mörker. Mörkret vet att det är i knipa och vågorna det skapar i sina sista flämtningar motverkas av intensifierat ljus från otaliga källor på och utanför planeten. Ni är bland dem, kära bröder och systrar, och ert ljus är verkligen starkt, men era kroppar med tredje densitet är mottagliga för anfall av trötthet och obalans orsakade av krockande energier.

Ljus är mycket mer än det enda “vapnet” som kan erövra mörkret. Ljus är vem ni är, kraftfulla odödliga själar. Ljus är allt som finns i detta universum, det är detta universums liv och medvetande.

Jag bad min mamma att; snälla kopiera de här passagerna som jag kommer att ange när vi går vidare. Oavsett om informationen är ny för dig eller bekant, att ha den i åtanke kommer att hjälpa dig att navigera de kommande månaderna med självförtroende, fridfullhet och optimism om Jordens framtid. [Utdragen nedan är från Illuminations for a New Era  och många meddelanden.]

 

Suzanne; Matthew; berätta för mig om gudomligt ljus

MATTHEW: Det är inte som om att fästa “gudomligt” till ljus främjar det till det “ljusaste”, Mor. Helt enkelt, ljus ÄR gudomligt. Ljus och dess odelbara kärlekskomponent är Skaparkällans energi, den mest kraftfulla kraften i kosmos och själva essensen av livet självt. Kärleksljus är Skapare och Skapelse!

Det är inte bara livskraften för allt som någonsin har skapats, det är kompositionen av själar. Varje själ har sin egen unika ljusstreamer som identifierar den oavsett dess andliga utvecklingsstation, var den befinner sig i universum, eller i en fysisk eller eterisk kropp eller fri andestatus. Ni är eviga varelser av kärleksljus, och er energis höga vibrationer har skapat förbättringar på planeten under alla år ni har varit där. Helt enkelt genom att VARA är ni kraftfulla, inflytelserika.

Bara för enkelhetens skull brukar vi säga ljus eller kärlek – orden är utbytbara eftersom ljus och kärlek är samma energi. De kan ses, kännas och uttryckas på olika sätt, men de kan inte separeras mer än vad två sidor av ett mynt kan. Man kan säga att ljus utgör en själs sammansättning och kärlek är en själs förmåga, men de kan inte separeras lika lite som själen kan separeras från sin eviga koppling till Gud, detta universums Högsta Varelse och Skaparen — den oändliga, eviga, allsmäktige och allvetande Källan, Allas Enhet.

Ljuset som tillskrivs solen är faktiskt från Gud genom Kristusriket, vilket är Skaparens första uttryck av sig själv. Big Bang har alltid varit en felaktig benämning – Början var helt tyst när Skaparen/Källan/Skapelsen uttryckte sig som ljus. Skaparen, den yttersta varelsen och den högsta härskaren över kosmos; Källan, varifrån allt som finns kommer; Skapelsen, dess handlingar och “produkter”, odödliga själar.

Allt som existerar genom hela Skapelsen manifesteras och sammankopplas genom energin som genereras av det kontinuerliga flödet av ljus som riktas och tas emot. Det finns ingen början och inget slut, det bara ÄR – Alltings Enhet. Varje själ är en del av den och var och en har förmågan och valet att generera ljus eller mörker.

Ljus kommer in i detta universum genom dess Högsta Varelse, som ni kan kalla Gud, Allah, Jehova, Yahweh eller något annat namn; och allt är universellt kopplat av och inom denna energi. Hela detta universum är ljus. Därför är ande, som betraktas som tro, och vetenskap, som anses som faktum, ett och samma: ljus som fluktuerar med en eller annan frekvens.

Balansen som upprätthåller universell ordning tillhandahålls av systematisk expansion och sammandragning. Denna ständiga rörelse av ljuset gör det möjligt för sinnen att uppfatta sig själv, andra människor, miljön – allt som till synes är synligt i er värld – som fast medan den universella verkligheten är att allt du ser är ljus som fluktuerar längs ett obegränsat frekvensband och producerar vibrationer, vars räckvidd också är gränslös. De höga vibrationerna som är drivkraften mot fredliga förhandlingar krossar också allt baserat på mörka avsikter.

Ord avger vibrationer, och vibrationerna av ljus, frid och kärlek är bland de högsta. Via den universella lagen om attraktion, eller “lika attraherar lika”, kombineras ordens vibrationer med “liknande” och går ut i din värld. Ord i höga vibrationsområden smälter samman med ljuset, låga dras till energistreamers med mörka anknytningar, och ords utstrålning intensifierar källan de ansluter sig till.

Att absorbera ljus, som helt enkelt är att leva på ett gudomligt sätt, är kroppens bästa försvar mot de giftiga elementen i chemtrails och alla andra former av föroreningar. Ljus stärker immunförsvaret och hjälper till att uppnå och bibehålla balansen som främjar friska kroppar, sinnen och andar.

Vi kan inte berätta för dig hur du ska urskilja om din cellulära struktur är kristallin, men vi kan berätta för dig att omvandlingen från kolstruktur kommer med ljusabsorption, och det kommer lätt. Som Gud sa till min mamma: “Det är så enkelt som att vara snäll.”

Vikten av att kolbaserade celler omvandlas till kristallina kan inte överskattas. Kristallina celler innehåller kosmisk kunskap och gör det möjligt för kroppar att behålla livsduglighet i astrala plan dit Jorden är på väg.

Mottagande av ljus är själens område. Absorption av ljus är kroppens område, som riktar ljus in i sina celler som har programmerats av DNA:t att acceptera det. Emellertid blockerar mörka – eller vetenskapligt sett negativa – energianknytningar ljuset och förhindrar på så sätt dess inträde i cellerna och påverkar på motsvarande sätt DNA:t negativt.

Det är genom den blockerande processen som de mörka krafterna kan göra marionetter av personer på Jorden vars avsikter och fria vilja är baserade på girighet, hänsynslöshet och maktbegär. Dessa personer kan inte själva producera ljus för att lyfta deras motiv och handlingar, och det är därför ljus från andra källor måste skickas till dem. När det skickas i sådant överflöd att man nästan kan kalla det ett “kärleksangrepp”, kan det inte ignoreras eftersom energiökningen är så kraftfull.

Det är därför vi uppmanar er att sända ljus till personer vars handlingar ni anser vara samvetslösa eller djävulska. Detta är INTE att tolerera vad de gör eller att vara likgiltiga för det lidande de orsakar, och det är verkligen inte stöd för deras handlingar! Vad det är, är att förstå att mörker inte är ljusets fiende eller motsatsen till ljus, det är frånvaron av ljus, och endast genom att få det tomrummet fyllt med ljus kan mörkret i människor övervinnas.

Människors och Jordens smärtsamma sår har orsakats av varje form av vad man kan kalla ondska. Att exponera det – bokstavligen “att föra fram det till ljuset” – är nödvändigt så att helande kan komma. Ljus – kärlek – är den enda essensen i universum som kan läka smärta, vare sig det är i en enda person eller i ett universellt kraftfält med en sådan omfattning av mörker att du inte kan börja föreställa dig det.

Det är därför det är oerhört viktigt att sända ljus till människor vars beteende och handlingar du anser vara avskyvärda, för att försöka sätta ljus på deras val och aktiviteter. Muntliga eller skriftliga vädjanden kanske eller kanske inte berör deras samvete eftersom det själslagret förtvinar när dess meddelanden till medvetandet ignoreras gång på gång efter gång, och ljus som når dem på själsnivå är det enda sättet att hjälpa dem. Det är sant att en person till vilken ljus skickas kan vägra det och lika sant att ENDAST ljusets helande energi kan eliminera hat, våld, förtryck, brutalitet och krig. Repressalier i natura kommer aldrig att göra det!

Detta är fysiken som styr detta universum, den universella attraktionslagen, eller “lika attraherar lika”, som är i konstant rörelse. Vilken energi som än läggs fram i det kollektiva medvetandet hos Jordens folk skjuter ut till det universella sinnet, lockar till sig “liknande” energi och för den tillbaka till er värld. När ljus-kärlek finns i sinnen och hjärtan, ger den mer av “liknande” till er, och krig och våld slutar.

Kraften av ljus-kärlek är nyckeln till allt! Vänligen ha detta i åtanke när de som fortfarande är gömda bakom sina mörka gärningar identifieras. Dämpa inte ditt ljus genom att fokusera på straff för dem, utan tänk hellre på dem som vad de är, de svagaste länkarna i enhetskedjan, och skicka dem den helande energi de behöver för att lyfta sig själva och stärka kedjan för alla själar.

Matthew, det är svårt för mig att skilja mina tankar på de människor som orsakar så fruktansvärt lidande från det de gör, så jag ser inte hur jag kan skicka dem ljus, än mindre se det som kärlek.

Mamma, du skulle tända en ficklampa för att guida någon ut ur mörkret av osäkerhet och ångest till en väg där de är självsäkra och trygga, eller hur? Dessa själar har gått vilse och är rädda och grundande. Tänk inte på dem som deras gärningar, utan snarare vad du vill ha för världen! Tänk på vänlighet, hjälpsamhet, rättvisa och delande, tänk på alla folk som lever i fred och harmoni och skicka dessa ljusfyllda tankar till själarna i mörkret.

Jag trodde att genom att älska människor skickar vi automatiskt ljus till dem, men nu undrar jag om det finns mer i det.

Du har rätt i att känslor av kärlek för någon bär ljus till den personen, men du har också rätt i att tro att det kan finnas mer i det. Så även om det inte är nödvändigt att du förstår “sändningsprocessen” för att den ska vara effektiv, kommer jag att förklara hur det fungerar.

Ljuset kommer från din själ, ansluter till ditt sinne och flödar genom din kropp för att producera härliga känslor eller ett inspirerande Aha! Du behövde inte göra någonting för att få den känslan, och vad som än framkallade den behövde inte göra någon speciell ansträngning för att skapa dina känslor – helt enkelt genom din själs mottaglighet för ljuset, får du den!

Ljus – låt oss kalla det kärlek, för det är vad vi egentligen pratar om här – att skicka från en person till en annan är inte annorlunda i orsak och verkan, men du kanske vill initiera det genom att fokusera på någon. När du gör det, når vibrationerna i dina tankar och känslor omedelbart den personen. Energin flödar från dig längs din tankeform av avsikt och intensitet, och samma mått av kärlek som du skickade går direkt till den “energiadress” du vill att den ska till. Det kan inte finnas några “falska adresser” eftersom avsikten och känslorna är helt klara. Mottagaren kommer naturligtvis inte att veta detta, men mottagarens själ är medveten om “leveransen”.

Enkelt uttryckt, att vara mottaglig för ljuset möjliggör andlig klarhet som överskrider tredje densitetens begränsningar. Dessa inkluderar fördomar och hat mot olikheter, att agera i girighet, att döma andra för deras val, att hålla förbittring eller begära hämnd, komma framåt genom hänsynslöshet och fusk och lögn, kontrollera andras liv och förneka deras fria vilja, blint följa dogmer eller order när instinkt berättar att de inte är baserade på gudsfruktan. Och den största av alla tredje densitetens begränsningar är rädsla – faktiskt, alla de andra negativa känslorna och handlingarna jag nämnde härrör från rädsla.

Det är logiskt att tro att genom att ändra på några av de negativa områdena jag nämnde är du ljusmottaglig och växer andligt. Positiva förändringar är verkligen framsteg, men inte i den grad du kanske tror om du fortfarande känner dig rädd för personliga eller världsliga situationer. Andlig tillväxt är att lära sig att leva utan rädsla, lära sig att fullt ut lita på kärlekens oöverträffade kraft.

När det gäller “vardaglig” användning av ljus – Mamma, låt oss säga kärlek här. I din värld är kärlek gränslös, men det känns inte igen även om ordet är så vanligt.

I enklaste termer är kärlek att Gud delar med sig av Sig själv av alla Sina skapelser. Kärlek är universums helande kraft. Kärlek finns i själen och behöver bara din tillåtelse för dessa medfödda förnimmelser av att älska andra och ta emot deras kärlek till dig. Kärlek har inga begränsningar, inga gränser för dess kapacitet.

I uttryck är kärlek att behandla andra med vänlighet, rättvisa, ärlighet, medkänsla, hjälpsamhet, omtänksamhet. Om kärlek kan sägas ha “ingredienser”, så är det några av ingredienserna i ett gudomligt uttryck i handling.

Att veta att du och Gud och alla andra av Guds skapelser är oskiljaktiga är kärlek. Att veta att Jorden är ett kännande, medvetet liv själv och att respektera alla hennes livsformer är kärlek.

Att inse att ingen kan känna andra på själsnivå och därför inte dömer dem, utan snarare inte tolererar en handling som ses som skadlig, är kärlek.

Att lyssna på sitt Gudsjag är kärlek. Att leva den typ av liv som framkallar ett kärleksfullt jag är kärlek. Att känna glädje själv när du ser det hos andra är kärlek.

Att göra något som ger en annan glädje är kärlek. Att förlåta sig själv och andra är kärlek. Att dela dina resurser med fullt hjärta är kärlek. Att göra goda gärningar utan att fästa förväntningar är kärlek. Att känna frid i hjärtat och sinnet är kärlek. Den stilla spänningen av att se en solnedgång eller höra en sångfågel är kärlek, och ett leende är ett av de enklaste och mest utstrålande uttrycken för kärlek.

I något eller alla av dessa fall och många andra som du kan stöta på som du instinktivt vet är kärlek i handling, manifesterar du din kärlek för och till Gud.

Mamma, jag tror inte att jag har berättat något överraskande för dig. Men kanske är det bra att ha några referenser som ledljus i dessa tider när mörkret kan tyckas överskugga det storslagna överflödet av kärlek i din värld.

Tack Mamma. Älskade bröder och systrar, ni är kraftfulla helt enkelt genom att VARA eftersom ni är integrerade delar av Skaparens Skapelsekälla, kosmos Högsta Varelse och av detta universums Högsta Varelse. Det är därför ni ivrigt anmälde er frivilligt och valdes ut för att hjälpa er Jordfamilj att inse att med kärleksljus kan de förvandla sin tredje densitetsvärld till ett femte densitetsparadis. Ett fantastiskt mål för att vara säker och, i kontinuum, redan en magnifik framgång!

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er och stödjer er med kraften av villkorslös kärlek.

 __________________________

Kärlek och frid

Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *