Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 6 aug 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 6 aug 2020

 

The Lions Gate Portal & Higher-Dimensional Energies ∞The 9D Arcturian Council

LejonPorten & Högre Dimensionella Energier Det 9D Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har kallat ner massor av energier på era vägnar från de högre dimensionella planen. Varelser, kollektiv, alla olika energier i hela detta universum fokuserar på mänskligheten just nu, men det finns de av oss som fokuserar lite mer på er, och vi har blivit experter på vad som skulle tjäna mänskligheten mest. Och det är därför vi känner oss kvalificerade att kalla ner energier för er.

Det finns några vackra kollektiv i den tionde, elfte och tolvte dimensionen som vi har arbetat med, som vi har kanaliserat och anslutit till telepatiskt. Och vi har ordnat att dessa energier kommer till er vid en tidpunkt då ni inte bara känner behovet av något energetiskt och vibrerande stöd, utan det är också en tid då ni förväntar er att fler energier kommer att strömma till er från hela galaxen och universum.

Vi pratar om öppningen av LejonPort-portalen. Vi vet att detta är en tid då många individer där på Jorden som vill vara till tjänst förväntar sig att få lite mer. Och när ni gör det, anpassar ni er till dessa vackra och kraftfulla energier. Ni anpassar er och ni öppnar upp er för att ta emot, och alla de energier som ni har kallat ner för er själva och för det mänskliga kollektivet kan sedan rinna igenom er, eftersom ni är ledarna. Ni är de som har förberett er själva för att dessa energier skall flöda genom er.

När ni tar hand om era fysiska kroppar, gör ni er till bättre kärl, bättre farkoster, bättre på att ta emot de högdimensionella, högre frekvensenergierna som kommer till er just nu för att stödja er, att jorda er och att få er att känna er stabilare, säkrare och hjärtcentrerade. Och som alltid är det upp till dig om du ska ta emot dessa överföringar, och det är upp till dig vad du kommer att göra när dessa energier har landat.

Arbetet kommer inte att göras åt dig, men du kommer alltid att få stöd, särskilt när du vill vara till tjänst. Och vi vet att så många av er som tar emot dessa överföringar letar efter att vara till nytta. Det är i dessa ögonblick som du kallas fram. Du kallas och ni som är de perfekta kandidaterna, för ni vet vilken värld ni vill skapa. Ni kanske inte alla är överens om vad som händer i världen just nu, och vem som är ansvarig och vad det handlar om, men ni kan förena er under flaggan för att ni nu vet mer än någonsin vad ni vill skapa tillsammans på Jorden och hur ni vill att människor ska leva fritt och med hälsa och välbefinnande.

Så vi rekommenderar att ni börjar fokusera nu på att öppna upp för dessa energier som kommer in. De är större och kraftfullare än något ni någonsin har upplevt där på Jorden tidigare. Var redo att förvandla er själva och förvandla er planet till det paradis som den kan vara och att vi vet att ni kommer att göra det med vår hjälp och med hjälp av ännu fler högdimensionella varelser.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att ha kontakt med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...