Jesus via John Smallman, 25 juni 2020

Jesus via John Smallman

25 juni 2020

Allt kännande medvetande skapades att leva för evigt!

Ordet ”uppvaknande” har blivit lite av ett ”modeord” de senaste månaderna, då många hör det för första gången i sammanhang med det mänskliga kollektivets andliga utveckling. Denna växande medvetenhet som nu stiger upp hos så många, detta att vara människa i denna stund är att ha en upplevelse i form, i fysikalitet, det kommer att få och uppmuntra alla att minnas att de är och alltid har varit eviga andliga varelser. Den livskraft som flödar genom alla kännande fysiska livsformer, och på vilken dessa former är helt beroende för sin existens i form, är KÄRLEK.

Kärlek, Källan, Gud, den Ende – vilket ord ni än väljer för att uttrycka föreställningen om en högsta, alltigenom kärleksfull och all-vis Skapare och evig Varelse i Vilken hela skapelsen har sin eviga existens – är verkligen ALLT. Varje kännande varelse är för evigt innehållen i och kärleksfullt omfamnad i varje ögonblick av den Ende, Jag Är Närvaron, då Den uttrycker Sig i oändliga manifestationer av Sig själv och med total GLÄDJE i varenda en av dem.

Gud är Kärlek är Skapande är GLÄDJE! Dock, många manifestationer har valt att uppleva allvarlig begränsning genom att manifestera i form, vilkens själva natur är ett allvarligt begränsat tillstånd av varande. I alla fall så är separation från Källan omöjlig därför att det bara finns den ENDE! Upplevd fysisk separation i form är minnesförlust, blackout, men bara i en begränsad TID! Tid är en aspekt av illusionen som gör den till synes upplevelsen av separation möjlig, men bara i de kortaste av ögonblick, några få flimmer eller darrningar av ett hjärtslag. Men, medan det upplevs kan det förefalla hålla i sig omåttligt länge och sedan, när ni vaknar, kommer ni att veta att det bara var en tillfällig förlust av minnet, av medvetande! Att vakna upp är att vara, återigen som ni alltid har varit, fullt medveten, fullt medveten om er oskiljaktiga Enhet med varandra och med Källan. Det medvetandet är ett tillstånd av oändlig och evig Glädje i vilket ni uttrycker och visar alla era kreativa förmågor magnifikt i varje stund, till ALLAS förtjusning.

Allt kännande medvetande skapades att leva för evigt! Det finns inte något sådant som död eller avslutning av liv – vilket är fullt medvetande kännande sig självt som Ett med Källan – därför att det som skapats är till fullo vid liv nu, och nu, och nu, alltid och för evigt. Livsupplevelsen i form är tillfällig, en lek några valde att leka i en begränsad tid! Begränsning och tid är overkligt och kommer att försvinna när valet görs att sluta leka den leken eller engagera sig i den drömmen, och det kommer att vara som om den aldrig existerade, eftersom den förstås aldrig gjorde det – overklighet har ingen existens!

Att vara för evigt levande, för evigt Ett med Källan och med All skapelse, och för evigt harmoniskt skapande fröjder som ALLA kan åtnjuta är syftet för vilket alla är skapade. Det syftet är för evigt glädjefyllt. Den uppvaknandeprocess som mänskligheten för närvarande genomgår är det kollektiva valet, till fullo och kärleksfullt stöttat av Källan och Hela skapelsen, för att permanent upphöra med att leva i ett tillstånd av att uppleva det overkliga och begränsningen i osäkerhet, och smärtan, lidandet och rädslan som blev resultatet av det overkliga tillståndet. Ögonblicket för att minnas Vem Ni är ligger mycket nära, och att fira Liv och Kärlek är sättet att vakna upp från det overkliga, från drömmen, och för att återigen känna Er själva som de gudomliga Varelser som ni alla är.

Så, vad ska ni göra under den återstående tiden i overklighet? Enormt många av er känner att ni har ett viktigt personligt individuellt andligt syfte som människa på den plats där ni genomgår denna livsupplevelse. Och ni frågar er, ”Vilket är det?”. Och svaret är helt enkelt att vara Er själva!

Så många av er har växt upp i en kultur – lokal, nationell, religiös, politisk, akademisk, filosofisk – som är mycket begränsad i sina övertygelser och moralattityder, vilka har införlivats inom er så att ni visar världen omkring er, utan medvetenhet om att ni gör det, en ”acceptabel person” för att få en känsla av tillhörighet! Men under ytan, någonstans djupt inom er, finns det en osäkerhet, ett ifrågasättande, ett undrande ”är det här den jag är? Men jag måste väl vara mer än bara denna människa, för jag känner verkligen mig inte hemma här.” Och ni är naturligtvis mycket, mycket mer än denna mänskliga person som upplever fysiskt liv med allt trauma, all smärta och rädsla som är en aspekt av det, därför kan ni förstås verkligen inte känna er hemma.

Det ni måste göra är mycket enkelt, men mycket, mycket få tycker att det är enkelt. Under er resa från barndom till vuxenhet har ni varit fyllda med själv-tvivel därför att ni uppmuntrats att jämföra er med andra som ”antas” vara bättre, mer framgångsrika, mer kompetenta, vackrare, mer fysiskt eller intellektuellt begåvade. Sanningen är att ni bara kan vara Ni, så att jämföra er med någon annan är helt meningslöst; var och en av er är precis där ni valde att vara. Acceptera därför helt den form i vilken ni upplever mänsklig existens och vet – som ni djupt inom er gör – att ni valde den för de lektioner och upplevelser ni skulle få under ert jordliga liv.

Det finns ingen slump eller några tillfälligheter, varje händelse och situation tjänar ett syfte som planerades innan ni inkarnerade, och de kommer in i era liv precis i det ögonblick ni behöver dem på er resa mot ert oundvikliga uppvaknande. Genom att acceptera er själva, i själv-acceptans kommer ni att finna frid. När ni är i frid kommer andra att dras till er och bli inspirerade och upplyfta av den känsla av närvaro som flödar från er när ni visar ert sanna själv för dem. Ni söker varken deras godkännande eller acceptans eftersom ni, som en gudomlig varelse, vet att ni redan har total och kärleksfull acceptans från Källan och från er Själva.

Därför, vetande att ni för evigt är Ett med Källan, var som Källan, möt allt som kommer fram i ert liv med kärlek och fira livet i varje ögonblick, för livet är menat att vara ett pågående firande av undret och det magnifika som är Allt, som är Källan, som är NI!

Och, som jag alltid påminner er, det är viktigt att ni dagligen tar er tid att vara stilla och fridfulla då ni släpper er ”att göra” lista en stund medan ni vilar inombords. Inom er, i den stilla och heliga inre helgedomen i centret av er Varelse, kommer Frid och Kärlek att omfamna er om ni bara väljer att låta Dem göra det. Ni har fri vilja därför att det Kärlek skapar alltid är helt fritt – och total frihet är inte något som många av er upplever i era dagliga liv – så ni kan välja att vara medvetna och känna den Närvaron, eller omedvetna och uppleva den konstanta strömmen av tankar som plågar så många. Därför, när ni går inom, ha avsikten att veta att ni är i Frid, att veta att ni är Kärlek, känn och upplev sedan er själva som de gudomliga varelser ni är just nu!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...