Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 oktober 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 oktober 2020

 

Fungerar Linkapning Verkligen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg vi ser att mänskligheten gör, särskilt när det gäller det sätt som ni anknyter till varandra. I slutändan spelar det ingen roll varför ni anknyter. Det betyder bara att ni känner er anknutna, och det betyder att ni känner er förenande eftersom ni är förenade. Många människor i den nya tidsåldern och andliga gemenskapen pratar om att kapa linan. Det är sant att ni bokstavligen är anslutna på ett fysiskt sätt som ni inte kan uppfatta med era fem sinnen, och det är också sant att ni aldrig riktigt kan kapa av linan. Ni kan symboliskt göra det, och om det får er att må bättre, gå igenom ceremonin.

Men ni kan aldrig verkligen vara åtskilda från någon eller någonting i hela skapelsen. Oavsett orsaken till detta, när ni ansluter till en annan människa eller en E.T.s, lever ni därför mer av sanningen om verkligheten än om ni säger till er själva att ni kommer att sätta upp en bubbla eller en sköld eller något annat sätt att hindra någon eller något att komma till er. Det fungerar inte så. Ni förstärker energi mellan er och en annan genom att ge den andra er uppmärksamhet. Och om någon ger er mycket uppmärksamhet, skicka dem kärlek som svar på den uppmärksamheten. Ni behöver inte säga dem flera gånger att ni älskar dem, om de följer er, men skicka det.

Ni behöver inte försvara er mot någonting eller någon annan, och när ni kommer tillsammans med andra för att anknyta av någon anledning, tenderar ni att känna er mer kraftfulla, vilket är en annan sanning som ni vill betona, särskilt vid den här tiden när så många känner sig maktlösa. Sanningen är att ni är mäktiga varelser eftersom ni är Källan, precis som vi alla är.

Nu när ni visar en vilja att anknyta till era medmänniskor kommer E.T.s att ta hänsyn till det, och universum också. Ni kommer att berätta för universum att ni gillar att ansluta, att ni gillar att känna er anslutna, och universum kommer att ge er mer. Ni kan ansluta till fler E.T.s, eller så kan ni ansluta till mer icke-fysiska kollektiv, och ni är mer benägna att göra det när ni ansluter till era medmänniskor. Ni får bestämma vem ni ansluter er till. Ni får bestämma vilken av de befintliga anslutningarna ni betonar, ni lägger er uppmärksamhet och fokuserar på.

Om ni slutar oroa er och förbereda er för attacker, kommer de att sluta komma. Om ni istället tittar bort här och säger till er själva att ni gillar den personen och vill spendera mer tid med dem, då blir ert liv bättre. Vi vill att ni ska känna er anslutna, för det är ett av sätten ni skiftar på. Ni skiftar från att känna er själva som separata, egoistiska varelser till en grupp av anslutna varelser, och alla som berättar för er annat berättar en mycket gammal historia som inte passar med sanningen om verkligheten, för den femte dimensionen är allomfattande och så är Källan.

Vi inbjuder er att nå ut till de människor som ni vill känna er mer anslutna till utan anledning, förutom det faktum att ni gillar deras energi, och sedan se hur universum reagerar och radar upp fler anslutningar för er.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...