Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 12 januari 2019

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 12 januari 2019

Per Staffan 12 januari 2019

Jag satte mig för att kanalisera och blev överraskad av en annan energi denna vecka. Njut av den söta och vårdande kvinnliga energin hos Maria – bortom religion eller tro …

Jag kommer till er idag med ett budskap om fred, hopp och ömhet, för lika säkert som att ni är Källans barn, är ni också mina barn. När jag gick på jorden kände jag mig bara som en ödmjuk kvinna vars son hade ett syfte som jag knappt kunde förstå. När han växte i hans medvetenhet lyssnade jag med respekt och vördnad. Jag drack från källan av kärlek, visdom, och varande som han delade, och ledde ändå honom i hans mänskliga handlingar som varje mamma skulle ha gjort.

I min mänsklighet kunde jag inte förstå människans grymhet i ett så kärleksfullt liv, men jag litade på att det var en större plan. När han uppstod och tittade i mina ögon, med kraften och makten i en kärlek så stark, kom jag ihåg vem jag verkligen var … och vilka vi alla verkligen är. På ett sätt initierade han mig i den här påminnelsen och under resten av mitt liv på jorden kände jag Guds närvaro inom mig själv och andra också. Som en mor och en varelse som nu kände till den Gudomliga sanna naturen, ägnade jag mig själv åt att be för att mänskligheten skall känna denna kärlek, och jag fortsätter detta uppdrag från himlarna.

Jag upplever mig själv som Ett med Kärleken som är källan till oss alla. Kanske på grund av min roll på jorden upplever jag mig själv främst som den kvinnliga aspekten av det Gudomliga. Jag pratar med er från det medvetandeperspektivet. Jag framträder också för mänskligheten från tid till annan, och talar alltid på ett sätt som passar tron och den andliga praxisen hos dem som jag visar mig för. Det finns ett stort uppsåt i varje möte.

Som med alla aspekter av Skaparen bor jag inom var och en av er – man eller kvinna. Som den kvinnliga aspekten av det Gudomliga, lever jag i er ömhet, er omsorg, er medkänsla, ert vårdande. Jag lever i er milda styrka och intuitiva visdom. Jag bor i de delar av er som vill föda inte bara det Gudomliga medvetandet i form eller barn, utan lika viktigt också det gudomliga medvetandet i er själva.

Kalla på mig för att tända Kristus inom dig. Jag pratar med dig ur ett perspektiv bortom varje religiös ideologi.

Kalla på mig för att vårda Gudomligheten inom dig i ett större uttryck.

Kalla på mig för att vårda och lugna dig när du vill bli mer kärleksfull, även när du känner att du inte kan.

Kalla på mig när du vill ansluta djupare till Gudomligheten inom dig.

Kalla på mig kära ni när ni vill att Gud skall komma till er i form av en mor som älskar er villkorslöst.

Jag ber inte bokstavligen min son att göra er tjänster och ge er barmhärtighet, jag ber istället Gudomligheten inom er, Kristus inom er, att stiga upp i er för att ta med sig dess inneboende hjälp, barmhärtighet, nåd, hjälp och kärlek som är en del av dess natur. Jag ber skapelsen att stödja er. Jag kallar fram mina jordiska söner och döttrar, med vilka jag känner att ni skulle ha god interaktion, för även om jag spelade rollen som Kristi Moder, inser jag att jag är ett med modern/fadern/källan till oss alla.

Det är även ni kära barn. Jag är här för er, oavsett religion eller tro, i form av Maria och i många olika former, för att hjälpa till att vårda det Gudomliga ljuset inom er till en härlig expansion i era hjärtan, era hem och i era liv.

Jag älskar er.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...