Änglarna via Ann Albers, 14 augusti 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 14 augusti 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Även om vi förespråkar att ni alltid uppnår den bästa känslan ni kan hitta och att ni är så positiva ni bara kan, förstår vi att det finns tillfällen när ni helt enkelt inte kan uppbringa en positiv tanke. Ibland snubblar ni in i en väl utövad, djupt präglad uppsättning övertygelser. Istället för att rådfråga ert eget sinne, känner ni er besatt av det. Fatta mod! Det finns en väg ut ur dessa mentala “cykler.”
Börja med att vara snälla mot er själva. Ge er själva en kram. Prata snällt med er själva. I vår villkorslösa kärlek skulle vi vid dessa tillfällen säga till er: “Det är OK att du är arg. Vi älskar dig. Gud älskar dig. Det är OK att du är i djup sorg. Du älskar så mycket och vill så gärna ha något. Du kommer dit. Du kommer att lära dig att känna den kopplingen med din älskade med tiden. Var snäll mot dig själv. Det är OK att du är avundsjuk. Du vill bara ha mer och förstår inte att du inte kan få det än.”
Kära ni, lär er att lugna och acceptera er själva med villkorslös kärlek och vänlighet de gånger ni bara inte kan hitta en väg ut ur era egna känslor. Självacceptans är vägen ut. Älska er själva där ni är. Välj att lugna er själva, och tala vänligt till er själva. Välj att ge er själva en kram. Välj att vira en filt omkring er och ta en tupplur. Välj att distrahera er själva med något hälsosamt och snällt. Sedan, när ni börjar känna er lite bättre eller lite mer neutral, försök att tänka en lite bättre tanke, eller känna en lite bättre känsla igen.
Det tar inte lång tid att komma tillbaka till en bättre vibration, och även om ni faller tillbaka till dessa gamla känslor igen, repetera helt enkelt processen … igen och igen och igen. Med tiden kommer nya vanor, nya känslor och en ny medvetenhet om att ni inte behöver sitta fast i dåliga känslor på grund av yttre omständigheter, vilket kommer att hjälpa er att lättare nå bättre känslor.
Ni blir aldrig “testade” eller dömda av Gud eller någon annan av oss i himlen. Ni är älskade … alltid, för evigt, ovillkorligen och utan undantag. Era nära och kära i himlen känner till utmaningen att vara människa, och känner därför att de förstår er på djupet. Änglarna och de Gudomliga ser er själs renhet, ert mod att vara på Jorden och all den kärlek ni längtar efter. Vi känner er och vi älskar er.
Allt vi lär ut och delar med oss av är för att stödja er glädje, er lycka, er harmoni och ert överflöd. Allt som vi delar med oss av är för att hjälpa er att ta emot vad ert hjärta önskar. Vi försöker inte att få er att mäta er med någon yttre standard, även om många av er har integrerat tanken om att ni måste det. I våra ögon håller ni redan måttet.
Det Gudomliga är kärlek bortom er föreställning och ser er som inget mindre. Istället lever vi i denna kärlek. Vi vill att ni skall uppleva, njuta och dela sanningen om er underbara själ medan ni är på Jorden. Vi vill hjälpa er att lära er att fokusera energin som skapar världar, och tillåta era drömmar att flöda till er i nåd. När ni väl har smakat på skönheten och elegansen i att välja kärlek, finns det inget annat alternativ som tillfredsställer.
Det här är varför ni mår bra eller dåligt. När ni vibrerar på kärlekens frekvens – som är själva er essens, er djupaste och mest autentiska natur – mår ni bra. När ni inte gör det, i varierande grad, mår ni inte så bra.
Det är lätt att skylla på andra för dåliga känslor. Människor gör saker som är så otänkbara att de inte förtjänar ert fokus. När ni – antingen målmedvetet eller av misstag – fokuserar på kärlekslösa handlingar, känns det inte bra för er. Det blir er utmaning att skifta till ett mer kärleksfullt fokus. “Vänd den andra kinden till” som Jesus menade det, handlade inte om att vända den andra kinden till för att bli slagen igen, utan snarare om att vända sig bort. Vända sig bort från det kärlekslösa beteendet eller från kärlekslösa ord. Vänd er bort från problemen, kära ni, och vänd ert hjärta mot kärleken, mot lösningar och mot det goda i livet. Naturligtvis kan ni inte ignorera problemen och utmaningarna framför er, men ni kom inte hit för att förbli fokuserade på dem. Ni visste att ni skulle se dem och sedan använda er vilja till att fokusera på bättre saker så fort som möjligt, därför att det är så man skapar en bättre värld.
Ni ser krig och ni önskar fred. Fokusera på fred, kärlek, böner och glädje i ert eget hjärta och i era hem. Fokusera på de goda människorna som sprider kärlek, inte krig – genom sin vänlighet, sina böner, sina handlingar av kärleksfullhet och barmhärtighet och sin vänlighet mot barn och äldre. Fokusera på stunder av ren, oförfalskad, fredlig uppskattning av någon eller någonting. Då kommer ni att avsluta kriget mellan ert sinne och er själ, för er själ ser bara kärlek växa fram. Ni kommer att må bra när ni letar efter kärlek, eftersom kärlek är lättare att se. När ni lär er att se kärlek överallt, kommer ni att må magnifikt och känna er fria.
Ni ser sjukdomar, och ni vill ha hälsa. Fokusera på känslan av vitalitet, vad ni ser fram mot att göra när ni mår bättre, och när världen känns bättre. Fokusera på den aldrig sinande strömmen av välbefinnande som flödar till er alla hela tiden, i väntan på att rätta till alla eventuella sjukdomar. Fokusera på er kropps fantastiska intelligens, som hela tiden informeras av Källan. Fokusera på allt som är glädjefyllt och hälsosamt och lyckligt och sedan mina kära, kommer ni att uppleva bättre hälsa. Er själ ser bara strömmar av välbefinnande som kan korrigera eventuell obalans om den inte blockeras av rädsla, tvivel och tätare vibrationer. När ni kan erkänna det här, kommer ni att må bättre och bättre. När ni ser begränsningar, gör ni inte det.
Ni ser begränsningar, och ni vill ha frihet. Fokusera på de områden i livet där ni är fria. Fokusera på vad ni kan göra. Fokusera på det faktum att Skaparen av världar och era änglar kan hjälpa er att hitta något sätt att tillfredsställa nästan alla önskemål, kanske inte omedelbart, men snart. Fokusera på Universums storslagenhet och dess fritt flödande evolution. Fokusera på er frihet att drömma, att gå vart som helst och göra allt i ert sinne. När ni utnyttjar denna frihet, kommer vägar för yttre frihet att avslöjas. Er själ kan aldrig se er som fångna i begränsningar eller träldom, eftersom den känner er skaparkraft. När ni känner på det här viset, mår ni bra. När ni ser begränsningar, gör ni inte det.
Kära ni, ni är omätligt kraftfulla. Styrkan i ert fokus är enormt. Detta är vad Jesus menade när han sa: “Om er tro är lika stor som ett senapskorn, kan ni förflytta berg.”
Om ni hade fullständig tro på kärleken som flödar till och genom er, skulle ni hänge er åt tankar av frid, och sedan skulle frid flöda in i era liv och strömma ut till alla dem omkring er.
Om ni kan njuta av tanken på att vara i en frisk kropp, eller känslan av förväntning när ni drömmer om vad ni kommer att göra när ni känner er friska och underbara, då har ni redan börjat tillåta er egen läkning. Om ni kan tänka på det mirakulösa sätt som era celler ansluter till kraften som skapar världar, och även börjar känna den minsta lättnad, då börjar ni redan kalibrera om er kropp till dess naturliga tillstånd av harmoni och hälsa.
Om ni kan fokusera på känslan av att vara fri att skapa, kommer er yttre värld att avslöja sätt att bli mer fri på.
När ni inte kan hitta bra känslor, var snälla mot er själva. När ni inte kan hitta det positiva, älska er själva där ni är. Ibland kan man känna sig så hopplös att ett ordentligt utbrott frigör lite uppdämd energi. Om ni tillåter er själva ett hälsosamt, privat vrålande, kanske ni mår bättre. Att ibland känna sig lite bättre är inte detsamma som att känna sig riktigt bra, men det är lite bättre. Tillåt er själva att utvecklas i kärlek. Tillåt er att älska er själva där ni är, och leta sedan efter den näst bästa känslan. Var snälla mot er själva. Acceptera er själva. Det är kärlek. Det är en bättre känsla.
Ni blir aldrig dömda. Ni är alltid älskade. Vi är alltid här och arbetar i kärlek för att hjälpa er, läka er och älska er på alla sätt som ni önskar. Er anpassning till kärlek, lite i taget, är det som släpper in allt. I er villighet att helt enkelt acceptera er själva där ni är, gör att kärleken kan komma in. När ni sträcker er efter ännu snällare känslor, låter ni mer kärlek flöda in i era liv.
Var snälla mot er själva. Acceptera er själva, oavsett hur ni känner. Välj att älska er själva även när ni inte kan hitta en enda positiv tanke, och sträck er sedan efter en som känns lite bättre, en bit i taget. Ni är alltid och för evigt villkorslöst älskade.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

You may also like...