Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 17 februari, 2018

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 17 februari 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Ni är starkare än vad ni har förmåga att inse. Kärleken hos Skaparen lever och andas i er. Med er fria vilja, genom att använda tillit, fokus och er känsla, riktar ni era kreativa krafter ut i Universum!

Om ni kunde se verkligheten som vi ser den, ser den ut som ett ofantligt nätverk av möjliga ”program” i era liv. På ungefär samma sätt som er TV är mottaglig för ett ofantligt nätverk av möjliga program – alla sänds samtidigt – är ni mottagliga för ett ofantligt nätverk av möjliga verkligheter, som erbjuds er samtidigt.

När ni vill välja ett program på er TV, håller ni fjärrkontrollen, trycker på en knapp och programmet uppenbarar sig. Vad händer egentligen? Ni trycker på en knapp och er kontroll sänder ut en energimässig signal. Denna signal översätts av er TV och den talar om för er TV att ställa in sig på en viss kanal. Utav alla kanaler som er TV skulle kunna ställa in sig på, så är den nu fokuserad på en enda. Den är inställd på den energimässiga signalen hos just den här kanalen. En bild uppenbarar sig.

Er tillit, fokus och känsla är er inre ”fjärrkontroll”. Alla möjligheter i er framtid existerar precis här och precis nu i ”Gudsmedvetandet”. Genom er tillit, fokus och känsla ställer ni in er på en! I den grad ni har tillit, fokus och känsla är ni starkt intonande. Genom kraften i universums lagar kommer er bild att uppenbara sig i perfekt nåd och tajming.

I den grad ni tvivlar, skapar ni ”inaktivt”. Er bild kommer inte att uppenbara sig lika klart i era liv. I den graden ni tvekar mellan tillit och rädsla ”byter ni kanal” med er inre fjärrkontroll och kommer kanske inte att se någon förändring alls.

Så tag kontrollen över er gudagivna inre ”fjärrkontroll”. Välj den verklighet ni vill fokusera på. Hur känns den? Detta är den kännande komponenten. Fortsätt att ställa frågan och tillåt er själ att svara. Detta är fokus. Lita sedan på att universum kommer att arbeta enligt sin självständiga plan! Detta är tillit.

Kära ni, det ni upplever har inget alls att göra med att förtjäna något, vara värdig något, eller att bli beviljade något, utav en nyckfull Gud. Det har inget att göra med era tidigare misstag eller framgångar. Precis här, precis nu har ni möjligheten att ”grabba tag i fjärrkontrollen” och förändra händelserna som spelas upp i era liv. Ni har valmöjligheter!

Ni kan börja skapa en helt annan verklighet precis här och precis nu. Varför inte börja skapa den ni vill ha? Ni är alla värda varenda en av era drömmar, om inte exakt så som ni drömmer om dem, så kanske ännu bättre. Vi, i vår natur, stöttar varje kärleksfull intention ni har för era liv.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

– Änglarna

Översättare: Veronica

 

 

 

Du gillar kanske också...