Änglarna via Ann Albers, 26 september, 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 26 september 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ni befinner er mitt uppe i kraftiga födslovärkar på er planet. Precis som en moder förbrukar en massa energi, för att sedan vila i sitt försök att rida ut de naturliga cyklerna som tvingar babyn ut ur livmodern, så tillåter också er Moder Jord de kraftfulla kärleksenergierna, som har förtryckts av mänskligheten, att befrias genom Hennes kropp – i form av bränder, översvämningar och andra förändringar på Jorden.

Även om vi vet att dessa förändringar inte ser ut som kärlek just nu, så är de det. Dammluckorna har öppnats och ropen av smärta och orättvisa som ni bevittnar, är energier som har tryckts upp till ytan av kärleken bakom dem! Ja, mina kära, bakom varje så kallad negativ känsla finns en stor och kraftfull kärlek som försöker komma upp till ytan!

När ett frö brister finns det en kraft av Kärlek och Liv som vill expandera till något mer. Hos en moders kraftiga sammandragningar, finns det en kraft av Kärlek och Liv som vill födas. I varje ilsket utbrott finns det Kärlek och Liv som skriker: ”Jag vill bli Älskad! Jag vill bli behandlad som den Gudomliga varelse jag är! Jag vill bli sedd som jämlik i mänsklighetens ögon! Jag vill bli värderad, erkänd, hörd, sedd, respekterad …” Titta efter kärleken bakom allt detta. ”Sök och ni skall finna. Knacka och Dörren kommer att öppnas.” Om ni söker kärleken kommer ni att se kärleken, och ni kommer att bli kärlek därför att det är er djupaste, sannaste natur.

Titta på de vänliga själarna, i de samhällen som har drabbats av katastroferna, och se hur de samlas för att hjälpa varandra, oavsett ras och status. Titta på dialogerna som har fötts ur en önskan om en fredlig upplösning efter de ilskna upploppen. Titta på de oskyldiga, kraftfulla barnen som växer upp på er planet för att skapa förändring, eftersom de bär på vittnesmål om världens smärta och vill ha något mer. Titta på er själva i spegeln, ibland lyckliga, ibland ledsna, ibland upprörda och ibland med en längtan efter något mer. Kärlek kommer inifrån. Ni känner dess brinnande passion och så gör också er Moder Jord, inte för att Hon vill straffa er utan för att Hon måste befria denna energi, annars skulle Hon inte kunna hålla samman Sig själv mer än ni kan, när ni blockerar kärlekens flöde i er egna kroppar.

En djup och kraftfull böld håller på att punkteras i er värld. Det kommer inte att bli lätt, inte vackert och absolut inte trevligt för många, men i det långa loppet kommer ni att leva i en mycket bättre, vänligare och mer sammanhållande värld. Ni kommer att känna er mer förenade med varandra, med naturen, med andra länder oavsett ras, religion eller kön. Det är därför ni sörjer bortgången av den kära Ruth Bader Ginsburg eftersom hon stod för en jämlik värld, och vi kan försäkra er om att även om hennes kropp inte är här längre, så är hon i absolut sällhet när hon ser på de rörelser hon startade och stödde här på Jorden. Hon älskar och stödjer var och en av er som betraktar er själva som lika i Guds ögon. Hon vet att hon ”arbetade sig själv till döds” och har ingen ånger för det, för hon vet att det inte finns någon död.

Kom ihåg det, mina kära. Ni är Guds händer, ögon, sinne och mun när ni är villiga att låta kärleken komma upp till ytan – på alla sätt och i varje givet ögonblick. Er kärlek blir kvar som en vibration, lite som en ton som ljuder i evighet och som kommer att bidra till att lyfta mänskligheten, även efter det att er kropp har lämnat Jorden. Närhelst ni uppskattar de enklaste saker, så skickar ni vidare denna kärlek. Närhelst ni behandlar er själva eller någon annan med vänlighet och medkänsla, utstrålar ni denna kärlek. Närhelst ni tänker en tanke av förtjusning, glädje eller helt enkelt förnöjsamhet, utstrålar ni denna kärlek. Ni gör det mycket oftare än ni kanske tror. Kärlek är naturligt för själen, och fri från negativa tankar eller förväntningar, flödar den fritt.

Ni låter Kärlek strömma ut från Guds Närvaro och in i er upplevelse här i er jordiska verklighet. Kärlek är alltid närvarande under ytan, men ni är de som tillåter den genom er villighet att uppleva hur det är att vara människa.

Mina kära, i stället för att fråga: ”När kommer det att bli bättre, (för det kommer det snart att bli), fråga er själva några enklare och viktigare frågor: ”Hur kan jag göra mitt liv bättre just nu? Hur kan jag få lite kärlek i mitt sinne, hjärta eller liv? Kan jag tänka lite snällare tankar om mig själv eller andra? Kan jag uppskatta bara en sak, här och nu? Vad kan jag bidra med till livet i detta nu?”

Ingen kärlekshandling är någonsin obetydlig. Kärleken är det naturligt Gudomliga. I den grad ni tillåter Kärlek att strömma genom er till ert sinne, hjärta, liv, familj och samhälle, kommer ni att lyfta er själva över världens kärlekslösa utmaningar och vara det bidrag som ni verkligen vill vara. Det är faktiskt så enkelt. En kärleksfull tanke. Ett kärleksfullt ord. En kärleksfull handling … och som en snöboll som rullar och ökar farten kommer er kärleksfulla vibration att gå samman med andra vibrationer för att bilda en kraftfull rörelse av kärlek på planeten Jorden. Era toner sammanfogas i en symfoni som bildar en kör av änglar, för i er kärlek är ni verkligen änglar på denna jord.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna

 

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...