Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 23 september, 2017

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ni existerar i en vacker vibrationell dans på er Plant Jord. Ni dras till de människor och omständigheter till vilka era energier samstämmer. Era energier består av allt ni tänker och tror – både medvetet och undermedvetet.

Ni dras till det ni älskar, och till en mer ringa grad till det ni hyser rädsla för.

Ni dras till det ni önskar, och är energetiskt bundna till vad ni hatar.

Ni dras till det ni har kommit att förvänta er, och bundna till det ni tror.

Medan så många av er oroar er för tillståndet i världen så ser vi magnifika vibrationer av kärlek! milliarder människor som tyst hjäper varandra, omfamnar dem de älskar, räddar djur och tar hand om de äldre. Kärlek finns i skratten från barn, lugnet hos de som tyst ger tack till livet, i uppskattningen av naturen, och i tysta meditationer.

Det finns kärlek i hjärtana hos de som tålmodigt lyssnar på andra, eller tålmodigt står i kö. Det finns kärlek hos de som uttrycker sig i konst, och de som skapar teknologier  för att hjälpa och assistera den mänskliga rasen. Kärlek, kära vänner, finns överallt, och vår nyhet är att det expanderar!

Sök det överallt. Sök och Ni skall finna.

Det finns kärlek som försöker att komma fram under ifrån er ilska, er ledsenhet, och er smärta. När ni befinner er på dessa platser så har ni det största behovet av er egen ömhet, kärlek och medlidande.

Det finns kärlek i de mest intoleranta, prejudicerande och hatfulla själar. I själva verket så är de som utför de mest kärlekslösa handlingarna på er plant jord de som lider av den största smärtan. De behöver era böner.

De behöver att ni viskar i tystheten av ert eget sinne och hjärta till deras själar – ”Ni är älskade. Ni har bara glömt bort. Ni vill ha kärlek. Ni har bara glömt bort. Ni är kärlek…” Det är vad vi viskar.

Vad kommer ni att fokusera er på kära vänner? För det är med ert fokus som ni kan förändra världen. Kommer ni att fokusera er på kärleken i världen, och kärlek djupt begraven hos de sårade. Kommer ni att fokusera er på fira de som utövar kärlek och be för de som inte så gör? Eller kommer ni att falla in i hat, rädsla och förtvivlan?

Ni kan välja, som en gammal paroll i er värld säger i varje andetag, ”för kärlek, inte krig”, och med ert kollektiva val så kommer världen att ge gensvar.

Gud välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna

Du gillar kanske också...