Meddelande från Änglarna via Ann Albers 27 mars 2021

 

Meddelande från Änglarna via Ann Albers 27 mars 2021

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

När er jord fortsätter att återfödas, önskar vi att ni blir medvetna om er otroliga frihet. Var och en av er oavsett yttre omständigheter, är fria att tona in sin energi för att attrahera och få det liv ni vill ha. När ni inom er fokuserar på de saker ni uppskattar och som ger er glädje, de människor ni resonerar med, sådant ni beundrar, när ni i detta glädjefyllda tillstånd tänker på vad som inspirerar er och gör er lyckliga, då börjar ni dra det till er.

Ni har dock fått lära er att ha ett överdrivet fokus på den yttre världen. Vi vet att ni måste fokusera på det yttre när det måste hanteras, och vi hyllar ert fokus på allt ni tycker om av det. Men om ni tänker på er livskraft – er uppmärksamhet och energi – som era mest värdefulla resurser, kommer ni att börja bli lite mer noga med hur ni använder ert fokus.

En av de saker som berövar er mest av er dyrbara livskraft, är att döma er själva eller andra, göra motstånd mot er själva eller andra och begå fel mot er själva eller andra. Fokusera inte på det ni inte gillar hos er själva eller andra, utan fokusera på det ni gillar, och bäst av allt, det som känns rätt inom er.

Om du var tummen på en persons hand, skulle du aldrig göra dig själv illa eller insistera på att lillfingret skulle göra samma sak. Du skulle inte vara avundsjuk på smyckena på ringfingret eller upprörd över att pekfingret får mer uppmärksamhet. Som en tumme skulle du veta att du hade en speciell plats, en speciell uppgift och ett speciellt syfte. Du skulle uppskatta det faktum att du hjälper till att ta tag i och flytta saker. Du skulle vara stolt över att personen använder dig för att slå mellanslag på datorn och skriva på sin telefon. Du skulle förstå att var och en av de andra fingrarna har sin plats och sitt syfte, trots det faktum, eller snarare på grund av att de är olika. Ingen av fingrarna behöver komma överens om varandras plats, uppgift och syfte. Handen – det större Självet – leder dem alltid till att arbeta i harmoni, precis som kroppen som styr båda händerna.

Likadant så behöver ni inte komma överens med någon. Ni behöver inte insistera på att ert perspektiv är rätt för dem. Och ni behöver inte hålla med andra som insisterar på att deras perspektiv är rätt för er. Det finns ingen anledning att säga emot eller att hålla med. Ni har rätt att vara er själva! Lyssna om ni måste, men fortsätt vara ert söta, underbara själv!

Alla, inklusive er själva, har en inre “heta linje till det Gudomliga” eftersom det gudomliga ÄR ert högre själv, och det gudomliga vill att alla ska leva i en harmonisk dans, vare sig det innebär att leva och arbeta tillsammans fysiskt, som hjärtat och nerverna gör, eller röra sig ifrån varandra som så många celler i kroppen måste, för att kunna fungera enligt eget mönster. Ni skulle till exempel inte hitta benet i hjärtat eller hjärtat i benet.

Om ni lyssnar på er själva och gör det som känns bäst i ett givet ögonblick, hittar ni er plats bland de som är i överensstämmelse – naturligt, lätt, utan dömande, argumentation eller något behov av att ha rätt – ni kommer helt naturligt att dra er bort från de som inte är i resonans. Det kan verkligen vara så enkelt. Universum utformades för att vara så enkelt.

När ni tittar på naturen, då ser ni den absoluta perfektionen av varje del i ett ekosystem. Ni kan också se den fullständiga absurditeten i att föreställa sig att en del i naturen, skulle insistera på att deras väg skulle vara rätt för någon annan. Skulle en fågel insistera på att en fisk måste flyga? Skulle ett träd insistera på att mossan måste klättra upp till himlen? Skulle en sten insistera på att den måste rulla, istället för att vara nöjd med sitt syfte att hålla jorden på plats? Skulle ni utrota insekterna? Om ni gjorde det så kommer ni utrota fåglarna som äter dem, skogarna som fåglarna göder och luften som skogarna producerar för ert syre, vilket gör att ni kan leva. Allt, varje liten, liten del av skapelsen, har ett syfte och ett värde.

Det har ni också!

När ni överlämnar er till detta mycket grundläggande faktum av existens, så slutar ni kämpa. Ni finner frihet, glädje och ett flöde av nåd som vägleder er enkelt till era önskningar. I en högre vibration där ni accepterar – även om ni inte förstår – perfektionen i livets dans, och då undviker ni att bli intrasslade i de mycket vanliga, obehagliga oenigheterna, som verkar vara en del av människans liv. Den alltför vanliga dansen av “Jag har rätt / du har fel, jag har rätt / livet är fel, jag har fel / Inget är rätt,” och så vidare, har aldrig gjort någon riktigt lycklig.

Du kan ha rätt i att andra har fel, men det kommer aldrig att göra dig lycklig.

Du kan ha rätt i att livet är fel, men det kommer bara att dra ner dig.

Du kan ha rätt i att du har fel, men att befästa dina så kallade brister eller misstag, kommer aldrig att låta dig få den tillväxt som får dig att må bättre.

Det enda som verkligen får er att må bra, är att inse att alla människor är okej för sin egen själs tillväxt och expansion.

Så hur kan man må bra när livet känns fel? Hur kan man må bra när man känner att andra har fel? Hur kan man må bra när det känns fel? Det är faktiskt inte så svårt alls kära ni. Ställ er bara frågan som många av er har hört många gånger …

Vill jag hellre ha rätt eller vill jag hellre vara lycklig?

Om ni svarar, jag vill hellre ha rätt! “Fråga då er själva vänligt,” Varför? “Varför ni vill ha rätt? Är inte det slutliga målet i att ha rätt, att vara lycklig? Ni säger till er själva att ni kommer att bli lyckliga om någon annan erkänner att ni har rätt. Att ni kommer att bli nöjda om livet överensstämmer med era förväntningar. Att ni kommer bli lyckliga om ni är perfekta enligt de normer som programmerades i er, innan ni ens kunde avgöra om det var sant. Eller hur, Kära Ni ?

Fråga er själva på djupet. Tror ni verkligen att ni kommer att bli lyckliga, om någon som skadar er får lida? Gräv djupare? Vill ni inte bara släppa dem, befria er från bördorna de lagt på er, och vara lyckliga?

Om ni väntar på att den yttre världen ska anpassas innan ni väljer lyckan, kan ni få vänta hela livet.

Att ha “rätt” finns djupt förankrat i det mänskliga psyket. Ni har tränats i att känna att själva ert värde, er identitet och er varelse hotas om ni har “fel”, men inget kan ogiltigförklara ert värde i er skapares ögon. Ingenting kan ogiltigförklara den dyrbara, perfekta och unika roll ni spelar i hela skapelsen.

Ert ego kan känna sig hotat, men er själ, er skapare och era änglar vet alla ert värde. Bäst av allt, när ni verkligen anammar ert värde, utan någon extern validering, kommer ni att attrahera människor och situationer, som lätt reflekterar det tillbaka till er. Tills dess, om ni håller fast vid behovet av att ha rätt och av att få andra att hålla med, kommer ni troligtvis att få en kamp i gengäld.

Om ni till exempel sitter fast i trafiken, kan ni skylla på bilarna framför er. Ni kan ha rätt. Ni kan skylla på er själva för att ni startade för sent. Ni kan ha rätt. Ni kan skylla på att stadens gator har för lite körfält. Ni kan ha rätt. Ni kan tuta och bilarna framför er tutar tillbaka. Situationen kan bli mer otrevlig. Eller så kan ni sluta skylla på annat och säga “Här är jag. Jag kan inte ändra det. Jag kanske kommer sent. Så är det. Hur kan jag njuta av den här stunden?” Ni kan sätta på radion. Ni kan be för alla i trafiken. Ni kan sitta och tänka på allt och alla ni älskar … för när ni väljer något av dessa alternativ, kan ni bli lyckliga!

Kanske har ni varit föremål för ovänliga eller kränkande beteenden. Ni kan säkert skylla på den som utsatte er, och ni kan mycket väl ha rätt. Ni kan skylla på er själva för att ni hamnat i en dålig situation. Ni kan ha rätt. Ni kan skylla på världen och dess programmering, och ni kan ha rätt. Ni kan fokusera på orättvisan och då attrahera mer orättvisa. Det gudomliga försöker alltid vägleda er mot en mer kärleksfull upplevelse av livet, men det finns många i den här världen som matchar denna sortens fokus.

Skulle ni inte hellre vara lyckliga? Skulle det inte vara bättre att fokusera på hur mycket ni har vuxit, hur mycket ni skiljer er från de människor som sårar er, vart ni ska framöver, hur starka ni är och allt det goda i ert liv nu? Skulle det inte vara bättre att sluta ge de som var ovänliga er kraft, och återkräva er glädje? Det är upp till er kära vänner. Ni kan välja att fokusera på det som får er att må bättre.

Vi vet att ni har varit djupt nedsänkta i begränsningar, vilket subtilt har lärt er att ha rätt har en högre prioritet än att vara lycklig. Fråga er detta ofta under dagen. När ni känner att ni rättfärdigar er egen olycka, fråga då: “Vill jag hellre ha rätt om varför jag är olycklig – även om jag har rätt – eller skulle jag hellre vara lycklig?” Om ni sedan vill må bättre, välj tankar med bättre känsla, en tanke i taget.

Detta är långt ifrån att “låta andra komma undan” med något, eller att bli en “dörrmatta”, för er vibrationsfrekvens av glädje attraherar vänligare andra, lys med ljuset på det och avslöja osanningarna, och ni vägleds längs en väg av lätthet och nåd!

Om ni verkligen väljer att höja er vibration, genom att släppa dansen mellan rätt och fel och litar på att vibrationerna i universum kommer att attrahera lika för lika, då kommer ni att tona in till större lycka. Genom att göra det släpper ni de människor och situationer som ni känner är “fel”, och låter dem spiraliseras längs sin väg, medan ni fortsätter längs vägen som är “lycklig”, och därför i slutändan mest “rätt” för er!

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.
— Änglarna

Översättning: Maggan

You may also like...