Saul via John Smallman 29 mars 2021

 

Saul via John Smallman 29 mars 2021

Den viktiga händelsen – Mänsklighetens Kollektiva Uppvaknande – som ni alla så hoppfullt har väntat på, är mycket nära. Släpp era tvivel och fortsätt att återställa er avsikt av att bara vara kärleksfulla, oavsett vad som än kan uppstå under dagen, varje dag, för det är extremt effektivt och kraftfullt, och det var därför ni inkarnerade. Ni är verkligen på väg, oavsett vad massmedierna så ljudligt ropar ut. Nuvarande världsnyheter oroar och stör mycket eftersom det verkar som om regeringarnas organisationer och mycket stora företag, har för avsikt att ta bort er gudomliga rätt till egen suveränitet, och de försöker att på ett mycket auktoritärt och olagligt sätt, öka det otaliga antalet regler och begränsningar av er frihet att samverka med varandra, på de sätt ni väljer. Detta kommer inte att lyckas!

Ni är, har alltid varit, och kommer alltid att vara suveräna varelser, Ett med Källan. Det finns inte något sätt som detta kan förändras, för det finns bara den Ende i sin oändliga storhet, till vilken varje fiber eller fält av medvetenhet är för evigt sammankopplat. Det har INTE funnits någon SEPARATION från Källan, Modern/ Fadern/ Gud, Kärleken, vilket är ALLT som finns. Den skenbara separationen som medvetandet i kroppen har upplevt under eoner, är och var helt overkligt, och det kollektiva fältet av medvetande ni valde att uppleva, har nu valt att avsluta det och vakna upp till verkligheten, till full medvetenhet om er eviga Enighet.

Ni är och har alltid varit fullt medvetna gudomliga Varelser, för så är Källan, den är ALLT som existerar. Det som Modern / Fadern / Gud skapar, är perfekt och evigt, ingen annan form av skapelse är möjlig. Det ni har upplevt under eoner är overkligt, en dröm eller en mardröm, en illusion som era egon uppfann som till synes och bara till synes, skilde var och en från varandra och från Källan. Tanken eller konceptet att vara separerade är skrämmande för era egon, och för att leva i detta tillstånd av rädsla, så skapade de ett antal olika personligheter, i vilka ni kunde försöka gömma er för rädslan eller erövra den. Inget av detta skulle någonsin kunna fungera, så era egon försökte bygga eller tillverka ännu mer otillfredsställande och omöjliga lösningar, för problem som inte existerar, vilket orsakade er än mer smärta, lidande och förskräckelse, som också måste gömmas djupt borta från er medvetna medvetenhet, medan ni distraherade er själva med storslagna planer för att kontrollera Jorden och hela dess integrerade ekosystem.

Nu har en tillräckligt stor andel av mänskligheten blivit medveten om det stora behovet av att ni kraftfull förändrar era egoistiska och extremt tävlingsinriktade attityder och beteenden, så att ni kan göra ett meningsfullt val av att vakna till den fulla medvetenheten, om att det bara finns en Källa. Initialt handlar det om att erkänna galenskapen i att försöka dela upp er själva i separata och oberoende aspekter – egon – som tänker och agerar oberoende av den Enda. Detta inträffar nu hos miljarder av er över hela världen, men naturligtvis, efter att ha varit genomsyrade av detta orealistiska och icke-befintliga tillstånd så länge, uppkommer enorma tvivel – SAKER – av emotionell, vetenskaplig, filosofisk och teologisk natur, och initialt förstärks ert tvivel och er oro: ”Har vi verkligen haft helt fel, varit vilseledda, omdömeslösa, haft en helt galen inställning till livet under alla dessa eoner? Är det verkligen möjligt att vi har varit så hemskt förvirrade, att vi har följt meningslösa vägar i det desperata hoppet att upptäcka Källan utanför oss själva, och sedan tas Hem till den? ”

Svaret på det är ett rungande NEJ! Det har varit och är OVERKLIGT. Nu börjar ni vakna upp till detta, och även om det känns otillfredsställande, kanske extremt, så är det också inspirerande, upplyftande och fyller er med Hopp på Gud. Ett helt och hållet berättigat Hopp. Om ni väljer att se det, så kan ni se kraftfulla indikationer på detta, inget är dolt för er, ni har bara valt att inte se det, inte bli medvetna.

Det har förändrats! Ni tar bort era skygglappar, ni släpper er tidsålders fasta och extremt begränsande trossystem, och låter er själva se bortom era stora begränsningar, till närvaron i detta NU-ögonblick – det enda NUET – Källan, där ni Vet att er eviga Enighet vistas i evinnerlig glädje.

Därför GLÄD ER! Det finns bara Kärlek, Källan och oändligt evig glädje – ni vet det! Allt ni behöver göra är att öppna era hjärtan – centret av er fysiska kropp – och tillåta att den omfamnar och omsluter er, då GÖR den det!

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...