Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 28 februari, 2018

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 28 februari 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket

Ni lever i ett enrums skolhus där på er jord. Där finns andliga akademiker, och andliga förskolebarn. Där finns stjärnstudenter, och där finns de som hoppar över klassen helt. Där finns trevliga studenter och mobbare. Ni är alla i skolan tillsammans. Ni är alla en familj.

Så vad gör ni när ni bevittnar våld på era nyheter … eller i era egna liv? Hur kan ni förena det faktum att varje själ bär med sig Guds ljus, och ändå finns det några som skadar, dödar och undervärderar andra liv? Kära ni, vi vet att det inte är lätt att vara på jorden just nu. Det är en tid för stor och härlig förändring, en tid då känslorna bubblar upp i människors hjärtan, ibland med vulkaniska proportioner.

Skönheten i den här tiden är att så många av er hittar en ny passion, inspiration eller en önskan att släppa det förgångna. Den sorgliga sidan av den här rörelsen är att det finns fler som ”kommer rotlösa” som ni säger och skadar andra med sin egen outhärdliga smärta. Alla är samma familj. Även de som dödar, skadar och nedvärderar andra är samma familj. De är förlorade, men de är fortfarande en del av er. De behöver era böner.

De av er som är föräldrar vet att ni skulle älska era barn även om ni inte tyckte om dem. Ni skulle se deras ljus och potential även om de valde att inte leva i det ljuset. Ni skulle tro på deras förmåga till det goda, även om de aldrig handlade så. Du födde dem. Du har sett dem som rena, oskyldiga barn. Du vet vilka de egentligen är.

Kan ni föreställa er, kära ni, att det är hur Gud och era änglar ser på var och en av er? Vi har sett det Gudomliga, oskyldiga, rena ljuset inom var och en av er. Så vad sägs om de som dödar andra, som i fallet med de senaste skjutningarna. ”Hur ser vi dem” frågar du? ”Vad händer med deras själar? Var är rättvisan? ”Vi hör era rop om sanningen.

Vi ser sanningen om dessa själar. Vi ser deras känslighet för livet, deras smärta, förtvivlan och deras desperata rop på kärlek. Vi ser deras känsla av övergivenhet, frustration och till och med raseri. Vi skickar dem extra kärlek. Vi försöker försiktigt styra dem in i barnsituationer, barns tankar och barns verkligheter, men de har fortfarande fri vilja. När vi ser att de kommer att använda sin fria vilja på ett våldsamt sätt, gör vi vårt bästa för att styra och skydda allt på deras väg, enligt deras själs design och val. Himlen mobiliseras, kära ni, före varje katastrofnaturlig eller konstgjord. Det finns legioner av änglar där för att hjälpa till.

Några själar som dör i de rasandes väg har gått med på att lämna planeten för att inspirera medkänsla, samhällsförändringar eller familjeförändringar. Några själar som dör av de förlorades hand, registrerade sig för en kortare upplevelse av livet. Några själar på vägen har helt enkelt ignorerat sin vägledning, och när de presenteras med det ögonblick där valet är att varje själ måste stanna eller gå, säger de på någon nivå av deras varelse att ”jag väljer att gå hem”. Det är svårt att föreställa sig när man inte kommer ihåg himlens salighet, men när man har det, försäkrar vi dig att det inte finns någon rädsla för döden alls. Tvärtom har vi ofta svårt att hjälpa själar vars tid inte har kommit att återvända till jorden!

Under tiden, vad händer med de själar som är i sådan smärta att de rör upp stor smärta och mörker i världen? Det varierar, kära ni. Vissa av dem dör aningslöst och vägrar att gå in i ljuset eftersom de inte tror att kärlek existerar. Dessa förlorade själar reinkarnerar gång på gång, och förorsakar kaos tills äntligen någon ber så innerligt för deras själ att de hör och känner sig värdiga kärlek. Vissa av dem dör och vaknar i övergången. De går in i ljuset, ser, och känner i deras livsgenomgång all den smärta som de har orsakat. Dessa själar vill kompensera för smärtan. De vill ofta komma tillbaka och tjäna mänskligheten, eller vissa av dem tror felaktigt att de måste komma tillbaka och lida, ”betala för sina synder”. Gud behöver inte betalas. Gud vill att alla ska bli helade.

Så be, kära ni, inte bara för den sårade själens offer, utan ännu mer för dem som begår sådana ohyggligheter på er planet. Be för deras helande, deras uppvaknande, deras återkomst till ljuset. Be att när de dör, så vet de att de är värdiga Guds kärlek så att de kan helas. Be också för de själar som inte visste tillräckligt för att gå in i ljuset

”Hela och upplyft alla skadade själar. Ta med dem i din kärleks ljus. Ta hem de förlorade, de trötta, de ledsna, de arga, de sårade och hjälp alla att upplyftas när vi kollektivt går in i större ljus. ”

De förlorade hör dina böner. Om tillräckligt många människor tycker att de är värda kärlek, är det ibland tillräckligt för dem för att skifta och ta emot den kärlek som finns och alltid har väntat på dem. Du – genom dina böner och ditt engagemang för kärlek – kan ta med dem hem.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
– Änglarna

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...