Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 28 februari, 2018

 

Mia Lighthouse kanaliserar (28/2 2018)

Sanat Kumara:

Kära er alla.

Ni har alla olika dramor, olika erfarenheter, olika insikter, olika unika gåvor att bidra med. Ni är alla unika pusselbitar i den gigantiska helheten. Ni har valt att födas i denna tid då ni trodde/var övertygade om att ni kunna bidra i denna stora händelse som nu sker, den sker nu, även om det inte är så lätt att se. Ni måste öva er förmåga att se. Många av er ser fortfarande med era 3d glasögon på, ni ser världen så som den har presenterats för er, så som ni har läst om den i skolan, så som den förmedlas för er i medierna. Jag vill å det starkaste uppmana er att sluta läsa/se på de ”vanliga” media så som nyhetssändningar, dessa håller er absolut kvar i tredje dimensionen. Är du orolig att helt förlora kontakten med den ”vanliga” världen? Ja titta då lite ytligt någon gång i månaden så att du har en skissartad koll, men skulle något revolutionerade ske så som en masslandning eller liknande, ja, jag är säker på att du ganska snart skulle få reda på det utan att behöva läsa en enda tidning. Det viktiga är främst att släppa ert engagemang i de olika dramor som utspelar sig på olika nivåer i er värld och istället fokusera på den värld ni vill skapa.

Många av er har upptäck att det finns andra informationskanaler med en mer andlig inriktning som talar om de esoteriska tingen, som talar om högre medvetande, om livet efter detta, om växternas kraft, om mysticismens olika inritningar, (så som ex ”gaia.com”) – ja kunskapsområdena är enorma, kanalerna är oändliga – men allt bottnar ändå i var och en av er; vad gör ni med all denna kunskap? Hur förvaltar ni den i era dagliga liv? Hur ser era dagliga liv ut? Jag menar inte att kritisera, jag försöker få er att se världen med nya ögon. För tiden är nu kommen att leva era kunskaper, att leva det ljus ni bär inom er. Ja, ni gör det, lite mer för var dag som går, det är bra. Ni lyssnar, ni lär, ni förstår, ni utvidgar era sinnen och era medvetanden, allt är en process och allt börjar med ett steg i hjärtats riktning och så nästa och så nästa. Ni har kommit långt och ni ska glädjas över varje steg ni tar och om ni inte lyckas så förtvivla inte utan ha tillit och försök igen. Inse att misstag och ”misslyckanden” också är era läromästare, de hjälper er att utvecklas, de hjälper er att tydligare se vad det är ni vill. Jag kanske har låtit nedlåtande gentemot ”det goda livet” i tidigare kanaliseringar och det är jag egentligen inte, jag förstår att många av er vill uppleva det, vill erfara det, vill njuta av det, men jag hävdar ändå att den verkliga lyckan finner ni i naturen, i harmoni med Moder Jord, med Moder Gaia. Så jag vill igen uppmana er att ta mer tid i naturen och bara vara i naturen, låt detta bli en del av er vardag. En promenad i en park, sitt på bänken under trädet om ni inte förmår att sätta er vid trädet, meditera där – många av er mediterar i era hem – meditera i naturen istället så kommer ni att koppla upp er allt mer till Moder Gaia, stärk era band, stärk era rötter.

Det viktiga är att ni har kontakt med ert inre jag, den del av er som är ert verkliga jag, ert inre jag som nu ska växa och bli det det är menat att vara. Ni vet alla att ni enbart använder en liten del av er potential, orsaken till det är rädsla – generationer av rädsla – tänk så många stadier av rädsla mänskligheten, era förfäder och ni själva i tidigare liv fått erfara; allt detta finns med er i ert cell-dna och allt detta ska nu läkas.

Nu går evolutionen snabbt framåt för att ni har fått medveten kontakt med Källan, för att ni är så många som har denna kontakt mer eller mindre permanent. Tidigare var det främst yogis i Himalayas och andra ”mysitiker” inom olika andliga traditioner som hade denna kontakt, nu är ni många och antalet växer för var dag som går för mänskligheten är nu så trött på allt ”elände” att en kollektiv längtan har fötts om att återkoppla till den Inre Källan.

Många är de som inte medvetet har insett denna längtan, men även dessa själar har på en annan nivå erkänt att de inte längre orkar, att de inte längre har lust, att de längtar efter en annan värld. Men i deras vakna vardagliga jag kan denna insikt vara enormt långt borta och de skulle i en annan tid aldrig nå den, men i denna tid kommer ni alla att nås av den, mer eller mindre, det kommer att bli en kollektiv medvetandehöjning. Många av er går nu genom en kraftig utrensningsprocess, mycket känslor och tankar från det förflutna kommer upp, minnen som ni trodde ni bearbetat, sår ni trodde vara läkta, de kommer nu för en sista utrensning, för att verkligen läkas på djupet – men de kommer också för att ge er något, kanske kan du nu förstå varför du en gång var tvungen att genomlida detta svåra? Du kanske lärde dig något? Du kanske nu kan ta emot den gåva av medmänsklighet som den gav? Att själv erfara något svårt är en gåva när det gäller att ge en hjälpande hand till en annan, för man vet, man förstår, man kan verkligen vara en axel att söka tröst mot.

Har du varit förövare? Det är viktigt att rannsaka sig men också viktigt att inte fastna i skuld – skuld hjälper ingen, du måste förlåta dig själv och hjälpa dem du skadat, kanske genom att hjälpa andra förövare att möta sig själva, att komma till insikt.

Den manliga och kvinnliga energin har varit mycket skadade och ur balans genom historien, det är nu dags att läka och hela er själva – och ibland också era relationer. Manligt och kvinnligt finns inom alla och i balans är dessa krafter en underbar kosmisk dans av glädje och kreativitet. Sexualiteten är missförstådd och utnyttjad. Sexualiteten är helig och ska inte exploateras och utnyttjas på det sätt som görs nu, många böcker har skrivits om detta och ni får själva utforska detta område om det känns rätt för dig, men sexualiteten är den högsta kärlek man kan visa varandra och ska användas på detta sätt, inte som nu, som en förbruksvara och ibland värre än så. Ja, de flesta av er som läser detta vet det, men kanske ska ni våga visa omvärlden det också, våga ta avstånd från pornografi och annan exploatering av detta heliga rum? Det är en frågeställning, ingen uppmaning, för det är också så som ni vet att det man fokuserar på det drar man till sig, alltså bör man egentligen enbart fokusera på den värld man vill skapa, inte den värld man vill lämna. Ja, detta är ett av många dilemman i er värld, vi vet att det inte är enkelt och det är därför vi är här, för att ge er vägledning längs vägen, för att ge ljus att lysa längs er väg så att den blir enklare att gå.

Vi är inte längre oroliga att inte ska hitta hem, det är nu bara en tidsfråga och detta har ni hört så många gånger och vissa av er tror därför att ni bara kan sitta och vänta på att den stora transformationen ska ske, men, den sker inte utan er delaktighet! Och er delaktighet kan se ut på så många sätt, jag har i mina kanaliseringar med Mia visat skissartat på flera av dem, nu vill jag summera dem i några enkla ord;

Se det högsta i allt! Låt hjärtat visa vägen! Sitt inte och vänta, utan ut i världen med kärlek i hjärtat!

I Kärlek och Glädje, i Evighet, Amen, Om

Du gillar kanske också...