Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 8 februari, 2020

Meddelande från Änglarna

via Ann Albers

den 8 februari, 2020

Mina kära Vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Själen är medveten om att det för varje val förekommer en vibrationsmässig konsekvens. För varje handling uppstår en svallvåg av energi som färdas genom alla universa. Med varje tanke upplevs en vibration alltigenom skapelsen. Det finns inget som någonsin har blivit sagt, gjort eller tänkt, utan att det påverkar hela kosmos. Så betydelsefulla är ni! Era tankar, ord och gärningar är betydelsefulla – varenda en av dem.

I och med varje kärleksfull tanke, varje kärleksfullt ord eller kärleksfull handling, så höjer ni upp kosmos. I och med varje själv-bestraffande tanke, ord eller gärning blockerar ni Källans kärlek och attraherar i stället andra som även de villigt önskar ta ut sin smärta på er.

Kan ni föreställa er en värld där det inte förekommer något själv-förringande, inget själv-bestraffande, ingen självkritik, utan bara självkärlek?

Kan ni föreställa er en värld där ett misstag inte blir bestraffat, utan snarare blir mött av en enkel förklaring om konsekvenserna och en kärleksfull vägledning, för att hjälpa er att navigera er igenom dessa konsekvenser och ta lärdom av dem?

Kan ni föreställa er en värld i vilken kriminella inte blev avskydda, utan snarare betraktade som behövande av medkänsla, utbildning och ett kärleksfullt system för att ta bort dem från att skada andra, samt reformera dem?

Kan ni föreställa er en värld i vilken ni varje morgon ser er i spegeln och säger till er själv: ”God morgon, dyrbara, vackra, gudomliga själ? Om du så uppfyller dina mål idag eller inte, så försöker du. Om du så känner ditt bästa eller inte, så är du inte mindre Gudomlig! Jag älskar dig, kära Gud inombords! Jag älskar mig, mitt mänskliga själv. Jag ska endast göra mitt bästa idag.” Kan ni föreställa er det? Er värld skulle återgå till att vara den skola för kärlek och varierande uttryck som den ursprungligen var menad att vara.

Vi är medvetna om att den värld som ni lever i är långt ifrån dessa verkligheter. Hursomhelst, all förändring börjar med att en själ är villig att till att börja med försöka och sedan att förbättra sig.

Hur skulle det tillexempel vara ifall ni, när era barn var utåtagerande eller olydiga, skulle kunna undvika att skrika, ha ilskna reaktioner och i stället lugnt skulle säga: ”Jag älskar dig, men vi beter oss inte på det där sättet. Om du fortsätter så måste jag ta dig till ditt rum för en time-out.”

Hur vore det om ni till exempel, i stället för att döda era krigsförbrytare, krävde av dem att få se de  smärtsamma följderna av deras gärningar i familjer, nationer och individer, så att de skulle kunna bevittna lidandet hos mänskligheten som de har triggat igång, snarare än att helt enkelt återgälda hat med hat. Till och med de hårdaste av hjärtan smälter i slutändan när de får bevittna tillräckligt med lidande och först då kommer själen att ha drivkraften att komma fram. Om ni idag beger er till något av era krigsminnesmärken på denna jord, så kommer ni att få se besökare från ”bägge sidorna” på bara en sida – kärlekens sida – med tårar i ögonen, med insikten om att mänskligheten inte får upprepa grymheterna från det förflutna.

Ni kan döda en själ. Ni kan inte döda kraften inom den. Ni kan inte döda en ideologi. Fram tills att drivkraften lär sig – i sanning lär sig – att när den sårar någon annan så sårar den sig själv, så kommer det inte att ske någon sann förändring. Kära Ni, upplys era kriminella. Visa dem att deras smärta har förorsakat någon annans smärta. Låt det gemensamma bandet hos er mänsklighet förena er, snarare än att låta hatets mörker dela upp er.

Så, vad betyder detta för er, i ert dagliga, personliga liv?

Kanhända ni inte har barn och ni befinner er inte inom det lagliga systemet? Hur förespråkar ni en mer kärleksfull värld som endast lär ut val och konsekvens, snarare än hat och bestraffning?

Som alltid så börjar ni med er själva. Ni förändrar världen på ett vibrationsmässigt sätt, genom att förändra era egna reaktioner och beteenden. Ni blir mindre bestraffande, mindre kritisk, mindre hatisk gentemot er själv och andra. Ni tittar i spegeln och gratulerar er själv för att ni befinner er på Jorden. När ni gör ett misstag, så kramar ni er själv (bokstavligen!) och talar om för ert inre själv: ”Det är ok. Låt oss bara göra bättre nästa gång. Vad kan vi lära oss här?”

När ni ser någon på nyheterna som har begått fruktansvärda brott mot mänskligheten, istället för att säga: ”Hur kunde du, du monster, du din best! Du förtjänar att bestraffas! Du förtjänar att torteras! Du förtjänar att dö!” … Säg i stället: ”Min Gud, jag beklagar den inre smärtan du bär på och som driver dig till att bete dig på sådana otänkbara sätt.” Ni ber för att deras själ ska höjas upp. Ni omger dem med ljus. Ni föreställer er att ljuset stiger upp inom dem.

Ni kan lätt bli en del av lösningen i stället för att vibrationsmässigt konsolidera problemet. Hat kan inte bota hat. Outvecklade reaktioner kan inte bota outvecklade beteenden. Enbart kärlek, kära Ni, Gudomlig kärlek – det slag som stilla kan bära vittnesmål till den osynliga kärnan av ljus inom varenda själ – enbart detta kan bota världens mörker och smärta.

Hatiska bestraffningar ger bränsle till mörkrets eldar. Konsekvenser som hanterats kärleksfullt, sammankopplade med utbildning, höjer ljusets närvaro.

Såsom er kära Gandhi sade: ”Var den förändring som du önskar se i världen.”

Behandla er själv med kärleksfull vänlighet. Sluta upp med att bestraffa er själva och andra med hat och ilska. Höj i stället upp er själva och andra genom att bära vittnesmål för det osynliga ljuset inombords, genom att vara medkännande till och med när ni inser konsekvenserna av outvecklade beteenden, samt genom att be och sända kärlek till alla hjärtan som smärtar.

Kära Ni, på det här sättet KOMMER ni att förändra världen, genom att börja med er själva först.

Gud välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...