Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 9 april, 2016

 

Anglarna Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

 

Sabotera inte era drömmar genom att tvivla, bli otåliga och förlora tron. Om ni odlade i en trädgård skulle ni sätta fröna, vattna dem noga, rensa bort ogräs och tro på deras slutliga mognad. Ni skulle inte gräva upp dem i frustration, sluta vattna trädgården eller tillåta ogräset att växa. Tänk på era drömma som dessa frön. De är satta i era hjärtan. Vattna dem med er kärlek och goda tankar. Rensa bort negativa övertygelser. Och lita sedan på att era drömmar, så som dessa frön, kommer att mogna till fullständighet i era liv.

Ni är inte utsatta för en Guds infall utanför er själva, kära ni. Kärleken som skapar universum lever inom er och sannerligen inom hela skapelsen. När ni avser med klarhet och ett inre åtagande, sänder ni en energetisk ström ut i universum – en som slutligen kommer att skapa sin spegelbild i era liv. Era rädslogrundade tankar skapar svaga strömmar och era tankar rotade i kärlek skapar starka sådana.

Ni ber inte med era läppar och ord utan snarare med varje andetag ni andas, med varje handling ni utför och slutligen, kära ni, med er energetiska vibration.

Så ni kan be, ”Gud, kom med den perfekta relationen till mig!” men om er energi befinner sig i rädsla över att ni inte kommer att få någon, eller tvekan att ni kan få någon eller är försvarsbenägen mot en relation…då kära vänner är era böner försvagade. Men om ni ber med tillit, mod och åtagande, förväntar er det bästa, tror på universums fullkomliga kärlek och godhet, och älskar er själva tillräckligt för att veta att ni är en cell i det Gudomligas kropp, som är värdig allt det som lever i era hjärtan…då kära ni, är era böner starka!

Försök denna vecka att be en bön med fullständigt mod, förtroende och engagemang. Be som om ni visste att universum kommer att leverera. Innan ni går och lägger er, be era änglar att ta bort era rädslor, era blockeringar, era betänkligheter – allt som skulle kunna försvaga era böners integritet. Se vad som händer.

 

Gud Välsignar Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

You may also like...