Meddelande från Ärkeängel Michael, Ailia och Rådet av Strålande Ljus, 16 juni, 2023

 

~ Din Inbjudan ~

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGEL MICHAEL,
AILIA & RÅDET AV STRÅLANDE LJUS

Gudomliga Ni,

Vi hälsar er, i kärlek. Vi är glada att få kontakt med er nu, på det här sättet, och vi ger er idag en inbjudan att gå med oss för ett solståndsfirande — ett globalt liveevenemang, där vi kommer att dela överföringar och aktiverande energier med dig, som stöder dig, så att du med lätthet och glädje och nåd kan SOLA DIG I DET ÖKANDE LJUSET!

Under de kommande tre månaderna kommer du att uppleva en acceleration av energi i din värld och i ditt personliga energifält. Energin stiger. Allt liv rör sig in i Högre Ljus när det kan och du kan tillåta detta. Du kan tillåta denna upplevelse av att utvecklas till ett högre medvetandetillstånd, och uppleva denna transformativa utveckling, genom att rida på vågorna av inkommande solenergi och de nya övertonerna som emanerar från det planetära fältet…

Du kan öppna, villigt, medvetet, till ditt Väsens Fullhet och lära dig hur du skall vara den medvetna Skaparen och den Avsiktliga Mottagaren som DU kom hit för att vara.

Gudomliga Ni, ni kom hit för den ultimata återföreningen. Det ultimata uppvaknandet och omvandlingen av energi. Du kom hit med vetskapen om att ditt inträde förmodligen skulle vara lite eller mycket skakigt och att du skulle glömma vem du är… Du kom hit i tillit till att du skulle komma ihåg och återansluta. Att du skulle tillåta LJUSET inom dig att dra dig inåt och uppåt.

Du visste att dina önskningar skulle väcka en nyfikenhet inom dig att förstå mer om hur du skapar din upplevelse, med avsikt. Du visste att du skulle uppleva och känna separationen av din energi inom dig, när du inte var i harmoni med vem du verkligen var och att du gradvis skulle upptäcka detta inre vägledningssystem;möjliggjort av närvaron inom dig av ditt eget Högre Ljus!

Var och en av er existerar nu, i ett fält av dynamiskt expanderande och höjande ljus. Ni öppnar upp i ert mänskliga DNA, nya kapaciteter och världen omkring er är ny. Det finns fler dimensioner av erfarenhet här, tillgängliga nu. Menyn för att leva, uppfatta och samskapa på Jorden expanderar! Snabbt och rejält.

Nu är det dags att anpassa sig inom. Att odla inre harmoni och att känna igen den vibrationella verkligheten som VERKLIGHETEN som är din KÄLLA. Den gudomliga försörjningen som är tillgänglig för dig när du låter den flöda, är så riklig, så fylld av kärlek och välbefinnande. Ni kallas inifrån, att öppna och tillåta en utökad närvaro, ett utökat fält av Gudomligt Ljus, av Högre Ljus, att internaliseras och förkroppsligas av er.

Detta är tidsåldrarnas skifte, länge förväntat och som kommer in i nya faser av förverkligande nu, och under de kommande tre månaderna kommer tidens dynamik att förändras enormt.

Det är så viktigt att du lär dig att gå in i en trygg förbindelse med Allt Som Du Är, för det är i denna relation och i denna orientering som du kommer att finna flöde och lätthet och nåd och glädje och vara en emanerande närvaro av kärlek och helhet i världen. Vilket du kommer att tycka är så roligt och naturligt och det kommer att vara en sådan lättnad för dig när detta Högre Ljus inom dig blir du, drar dig inåt och uppåt och DU skiftar in i ett nytt tillstånd av varande, här.

Förenande sig med Jorden som redan växer fram och uppstår i en ny oktav av uttryck. Gudomliga Du, tiden är nu, för dig att ge din fulla lojalitet till KÄLLAN inom dig; till ditt eget innersta och att öppna dig för den Kärlek, Kunskap, Glädje och Välbefinnande som är din födslorätt.

Du kom hit, Gudomliga Du, för att ta emot de uppenbara upplevelserna av din egen kreativitet. Att bli och tillåta en närvaro, som fokuserar, och avser och väljer och tar emot och i allt detta förvandlar det som är, till det du tänker på som himlen på Jorden.

Var och en av er är här för att bidra med sin vision, er kunskap om hur världen kan återskapas i högre ljus och vara till er känsla av vetande, vackrare, mer harmonisk, mer inkluderande, mer reflekterande av Enheten som är Allt och DITT sätt att veta detta.

Det, Kära Du, är namnet på spelet nu. Det är vad du kallas till nu — det glädjefulla medskapandet med ditt eget inre, Källan till Allt som Du är och som flödar till dig, så att du kan demonstrera och förkroppsliga sanningen om din varelse, här.

För GLÄDJEN av det!
För KÄRLEKEN till det!
För att befria allt liv från separationen och illusionen av allt annat än Gudomlighet och Enhet och KÄRLEK.

Det är din tid…

Det är din tid att SOLA DIG I och ÖPPNA UPP för det Högre Ljuset som flödar in och uppstår inom dig, och tillåta det att informera om vem du är och hur du är närvarande här. Tillåt det att öppna nya förmågor inom dig för att uppfatta och känna igen närvaron av högre dimensionella plan på Jorden och i din upplevelse och börja spela i ett tillstånd av helhet och glädjefylld kreativitet.

Vi firar allt detta med dig och inbjuder dig att gå med oss under detta Junisolstånd, nu, 2023, denna fantastiska och vackraste tid, av uppstigning som kommer online mer och mer fullständigt, för dem som har ögon att se och öron för höra. För er som är redo att tillåta mer och inse vilka ni verkligen är här. Den nya gryningen är över er.

Det är upp till er, att göra anspråk på den, att villigt känna igen den och komma in i nya sätt att VARA, här. Nu.

Vi älskar er väldigt mycket.
Vi är klara.

Vi är ÄNGLARNA. Jag är Ärkeängel Michael, med Ailia, Ashira, de Galaktiska Drakarna och det Strålande Ljusets Råd. Vi önskar er en underbar dag.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *