Meddelande från Asana Mahatari – AVSKAFFANDE AV TIDEN , 9 februari, 2024

AVSKAFFANDE AV TIDEN
Meddelande från Asana Mahatari

https://lichtweltverlag.at/2024/02/09/aufhebung-der-zeit/

Jahn J Kassl 2024-02-09
Avskaffande av tiden
På Guds befallning
Allt eftersom tiden upplöses mer och mer, när denna jord övergår i ett högre vibrationsfält, väntar människorna på den förberedda dagen för förlossning.

Det betyder: Även om tiden märkbart upplöses och många människor är medvetna om detta, har suspensionen av tid en helt annan kvalitet och en annan dimension.

Jag är en människa bland människor, en mästare bland mästare, ett ljus bland ljus och Gudomligt medvetande som bevittnade födelsen av denna mänsklighet, och hjälper till att forma överföringen av mänskligheten till ljuset på många nivåer.

Jag är MÄSTARE ST. GERMAIN och jag finns i denna mänskliga existens som ASANA MAHATARI, mitt bland er.

Låt oss nu titta på vad dagens överföring handlar om. Vi pratar om ”tidens avskaffande” och den nåd som varje människa därigenom blir en del av, innan de flyttar in i sina nya boningar.
Att förstå motsatser, bemästra utmaningar
Idag upplever vi å ena sidan ”moralens” sönderfall och å andra sidan en aldrig tidigare skådad omvandling till ljus, med fler och fler människor.
Förändringens dynamik ökar för varje dag som går. Ljuset avslöjar all ondska och får samtidigt människors hjärtan att läka, och att fler och fler andliga sökare hittar tillbaka till den Gudomliga vibrationen.
Kontrasterna mellan manifestationer från de ljusa och de utan ljus är synbart uppenbara, och kan knappast vara större. Och utmaningarna för enskilda människor kan inte jämföras med något som någonsin har inträffat tidigare. Uppenbarelserna uppfylls i alla avseenden. Förändringar äger rum på alla nivåer i det mänskliga samhället, och de går bortom all fantasi och överträffar allt tidigare.
Och så fortsätter denna process av förvandling, uppenbarelse och helande tills mänskligheten når den nivå av medvetenhet, som tillåter den Gudomliga interventionen – med att stoppa tiden.
Sista tillfället att vända om
I detta ögonblick kommer varje person på denna jord, oavsett om de levde en ljusfylld eller ljusfattig tillvaro, att se in i sin själs spegel och konfronteras med de gärningar de har begått eller missat.
Den dagen kommer varje person att helt medvetet utanför tid och rum, uppleva vad som har hänt hittills i processen av ”döendet”. Guds nåd är oändlig och på så sätt får varje människa en möjlighet till omvändelse, självreflektion och återgång till ljuset.
Det betyder att innan människor och världar separeras så aktiveras detta nådens fält, och alla människor ges den sista möjligheten att återvända till Gud, och gå ur mörkret till ljuset.
På grund av det faktum att jag kan dela detta med er idag och vittna om det, är det underförstått att den dagen är nära, och mindre än en generation bort.
Detta är vad denna mänsklighet är på väg mot och uppenbarelserna kommer inte bara att uppfyllas, utan kommer att mirakulöst mer än uppfyllas!
Vad som måste beaktas tills dess:
1.) Använd all din energi för att läka dig själv. Alla dina kroppar ska läkas från tidens sår och din varelse ska vibrera i harmoni med allt Gudomligt.
2.) Var uppmärksam! Detta betyder: Mörkrets krafter kommer inte att lämna denna värld frivilligt! Många av dessa entiteter kommer att vända tillbaka, och de ”hårdföra” kommer att göra allt de kan för att fortsätta att lura mänskligheten.
Hologram av den falske Messias
Och det största bedrägeri som förbereds för närvarande är skapandet av ett hologram där en falsk Messias ska presenteras för hela världen.
Jag säger er: de första tecknen från himlen är av mörkt ursprung! Men då uppenbarar sig Gud för dig på ett annat sätt, som är lätt att känna igen för alla människor som älskar Gud. I Guds uppenbarelse känner du igen dig själv som Gudomlig och all separation är eliminerad.
Kärleken svämmar över ditt hjärta och sammansmältningen med Gud är din enda önskan. Denna dagen och i detta ögonblick, har varje separation övervunnits och all rädsla har lämnat ditt hjärta. Helt annorlunda mot mörkrets uppenbarelser. Internalisera skillnaden och erkänn den dagen som kommer för vad den är, och vad du har att göra med.
Efter att en stor del av mänskligheten har förkastat den första och mörka manifestationen i himlen, börjar ljusets uppenbarelser, Guds uppenbarelser börjar dyka upp och fylla mänskliga hjärtan. Oavsett vilka händelser som kan komma, var säker på att: alla som älskar Gud finns under hans beskydd! Ingen kommer att skadas, inte ens ett hårstrå kommer att krökas!
3.) Och min tredje punkt är: Stärk bandet mellan himmel och jord. Stärk kopplingen mellan ditt hjärta och alla lysande Gudomliga aspekter.
Kopplingen till det goda.
Fokus på kärlek, den ständiga närheten till Gud är den enda skatten som ingen kan ifrågasätta. Det är det viktiga nu och under de kommande tiderna.
Allt förbereds för denna stora dag. Det är dagen då mänskligheten får den sista väckningen från Källan till all existens. Och varje dag kommer vi närmare och närmare detta ögonblick.
Guds stora nådetid har nu börjat! Det som hänt hittills har varit förberedelser för det. Alla människor kommer att se det stora ljus de är. Många kommer att dra sig tillbaka och några kommer att stiga rakt upp i himlen. Det kommer.
Var en av de som finner perfektion i Guds famn. Förbli den du är och gå in i alla väsens odödlighet – in i ljuset. Din längtan kommer att tillfredsställas och du kommer att vara längtansfullt väntad.
Dagen utan tid är din språngbräda in i ljuset, och plattformen för att träffa din familj. Och alla händelser, inom och i det yttre går mot denna dag, och varje ny upplevelse förbereder dig för den.
Allt är förberett och allt väntar på dig.
Med oändlig kärlek,
ASANA MAHATARI

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *