De Vita Himmelska Varelserna via Natalie Glasson, 10 februari, 2024

 

De Vita Himmelska Varelserna via Natalie

Hälsningar älskade källor av ljus. Vi är de himmelska vita varelserna. Vi kommer med kärlek och lycksalighet som vi öser över er. Vi levererar till er själ och er essens så att du kan minnas fullt ut, den sanning som du håller och den sanning som är närvarande för dig att leverera i din nuvarande verklighet. 

Varje varelse har en annan version av sanningen. Detta är lämpligt och nödvändigt. Det gör att en större bild kan formas, långt större än vad som någonsin tidigare har upplevts på jorden. Vi går in i ett nytt territorium med nya insikter. Några av er kanske säger att ni har minnen från tider då er andliga medvetenhet och era förmågor var mycket större än de är nu, och jordens vibrationer var mycket högre och snabbare än de är nu. Det kan vara sant eftersom vi inte nödvändigtvis bedömer jordens uppstigning efter hastigheten på dess vibrationer eller ens volymen av förståelse och minnen som finns närvarande i mångas sinnen. 

Vi känner faktiskt igen det uppvaknande som sker. Det är ett större uppvaknande som sker. Vad vi menar med detta är att det sker ett uppvaknande, inom så många människor, som är större än vad vi någonsin har upplevt tidigare. Detta är något som inte har upplevts på jorden; ett massuppvaknande som börjar långsamt men sedan kommer att öka i hastighet. 

Idag har vi kommit för att tala med er om att vara öppna. Vi börjar denna diskussion med att fråga vad det innebär att vara öppen. Det glädjande är att var och en av er kommer att ge ett annat svar. Kanske kan ni tänka er själva, vad betyder det för mig att vara öppen och vad betyder det att vara mer öppen. 

Vi, de himmelska vita varelserna, har funnits på jorden och det finns aspekter av vår själsgrupp som fortfarande finns på jorden nu. För oss är att vara öppen att ha en avslappnad natur inom sig – en flytande natur där energierna kan flöda lätt och utan ansträngning – utan blockeringar eller gränser eller begränsningar. Detta innebär att du kan uttrycka dig enkelt och flödande …  i en flödande natur. Du har lätt för att ta emot. Du kan få kontakt med dig själv, förstå dig själv, acceptera och uppskatta dig själv, vårda och älska dig själv. Och att göra detsamma för andra – att förstå andra, att vårda, att respektera, att älska andra, och naturligtvis världen omkring dig. 

Sedan börjar du uppleva samhörighet – samhörighet med dig själv och med andra. Du börjar också denna upplevelse av en flödande natur. När du ger, så tar du emot. 

Detta möjliggör en mycket avslappnad energi, en mjuk energi i din kropp och ditt väsen. Det tillåter dig, med denna avslappnade mjuka energi, att vara mer öppen för att vara mer närvarande med dig själv och din verklighet, såväl som de utbyten och omvandlingar som äger rum inom din varelse och runt omkring dig. 

Det är en underbar upplevelse att vara mer öppen, att vara mer ansluten, att ha detta flöde, att ha ett utbyte, en mjukhet av energi inom er varelse. Det betyder att domar faller bort och att motstånd faller bort. Det betyder att du är närvarande, fullt närvarande, i din verklighet. 

För oss, de himmelska vita varelserna, är detta vad det innebär att vara öppen, eller att uppleva en större öppenhet. Det är att vara närvarande. Det kan vara utmanande att vara närvarande när det råder kaos. Det finns motstånd, det finns olycka, misstro mot världen, till och med tvivel, även inom er egen varelse. 

Om du kan fokusera på dessa områden av öppenhet som vi har diskuterat, kommer du in i ett utrymme av närvaro. Då börjar du inse vad som verkligen är sanningen, med andra ord vad som verkligen betyder något. Vad som är viktigt. Vad som är nödvändigt. Vad som har störst inverkan. Vad som kräver att man släpper taget och vad som kräver att man ger energi. 

Du går på sätt och vis in i en annan verklighet – en annan verklighet av dig själv där du är fullt närvarande med dig själv och andra. Detta är när de andliga förmågorna och de andliga verktygen, den andliga förståelsen som du minns att du själv äger och förkroppsligar. De kan omedelbart flöda in i din varelse och du kan samla in dem och använda dem i din verklighet. 

Vi inbjuder er att under de kommande dagarna inse var ni kan vara mer öppna och hur det påverkar er verklighet. Där du kan föra in den mjuka energin i din kropp, kan du släppa spänningen, ansträngningen, stressen. Det kan helt enkelt uppnås genom att andas eller fokusera på kärleken som omger er. 

Vi, de himmelska vita varelserna, vill inte nödvändigtvis erbjuda en övning idag eftersom vi känner att var och en av er har övningar som ni älskar, som ni älskar att göra och som fungerar för er, och därför uppmanar vi er att använda dessa när ni går in i ett utrymme av att vara mer öppna. Att följa din egen inre vägledning om hur du får den mjukare och skonsammare energi i din kropp. Flödet, utbytet, kopplingen och närvaron, som du går in i. 

Observera att om du försöker vara närvarande utan den mjuka energin i din kropp och ditt väsen, flödet, kontakten, utbytet, kan det vara utmanande. Men om du tar till dig dessa energier, även om det bara är i avsikt att göra det, kommer du att upptäcka att du går in i ett rum där du är mer närvarande på ett naturligt och automatiskt sätt. 

Till viss del, även om vi säger att andlig tillväxt handlar om uthållighet och övning, handlar det också om att låta saker hända automatiskt. När du går in i en inriktning och du är i den anslutningen … du är i det utrymmet av att vara ansluten, inriktad, centrerad … saker och ting visas automatiskt, manifesteras inom din varelse. 

Andlig tillväxt behöver inte vara utmanande eller svår. I själva verket kräver det inte så mycket ansträngning, särskilt när du tillåter dig själv att vara inriktad. 

När vi tänker på att vara öppna, tänker vi på att gå in i det utrymme av anpassning till jaget, till Skaparen, till guiderna. När ni är i det rummet och när ni kan stanna kvar i det rummet, även om det bara är för några ögonblick, kan ni tillåta transformation och skiftningar att äga rum. 

Vi, de himmelska vita varelserna, inbjuder dig att begrunda detta – att utforska det – och att lägga till din egen förståelse och att påminna dig om de metoder som kommer att hjälpa dig att gå in i detta utrymme som vi talar om. 

Vi älskar er innerligt. 

Vi är de himmelska vita varelserna. Vi tackar er.

Översättning, Marie-Anne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *