Meddelande från Aton via Jahn J Kassl, 25 september, 2023

Meddelande från Aton.
Jahn J Kassl 2023-09-25

Bekanta dig med din kraft!

Att tillämpa kraft
Dröm: Jag ser en person hypnotisera en annan för att utöva kontroll över den. Även om båda personerna är okända för mig är det en situation som jag inte vill acceptera. Jag ingriper genom att säga åt hypnotisören att sluta.
Jag känner då hur magikern försöker komma in i mitt sinne, men misslyckas. Istället börjar jag samla mina krafter, och snart är jag på väg att ”ta över” magikern!

Innan detta helt händer, springer han iväg och flyr
(drömmen slutar).
När jag vaknat väljer jag ”slumpmässigt” en bok att bläddra i, och ser ett kapitel om mind control.
Älskade människor!

Denna drömbild symboliserar din kraft och din mentala styrka. Mänsklig kraft, det vill säga energin som kan utgå från ett mänskligt medvetande, är oöverträffad på denna nivå av varande.

Detta faktum har ännu inte trängt in i människornas medvetande och de flesta människor är helt omedvetna om det. De flesta människor är fortfarande långt ifrån att använda sin makt, men ett uppvaknande har börjat också på denna nivå.
Ni har blivit för förtryckta, misshandlade och hållna i rädsla av härskarna i denna matris, för att övergången från maktlöshet till makt ska kunna ske smidigt och naturligt. Det är därför drömmar spelas upp för dig, så att du kan komma ihåg och experimentera med dina förmågor.
Bekanta dig med din kraft, det är vad det handlar om nu, och använd den till nytta för allt liv.
Det är uppvaknandets tid – på alla plan; drömmarnas plan är ett av dem.
Den här drömbilden visar att du aldrig är maktlös, och att du kan motsätta dig vilken mörk varelse som helst, precis som den mörka magikern i drömmen, i kraft av ditt andliga medvetande.
Denna dröm innehåller därför ett andra viktigt meddelande:
Var inte rädd! Möt utmaningarna och tala öppet mot det onda i världen och de ogärningsmän som framstår för dig. Det finns inget som dessa varelser fruktar mer än ditt mod, ditt modiga uppträdande och ditt ljus.
Du har inget att frukta om du utkämpar striderna som tvingas på dig på denna nivå, eftersom du är med Gud och har ljusets sabel vid din sida.
Två vägar till revolution
I huvudsak i den nuvarande situationen på Jorden, finns det två vägar till revolution för människorna:
1.) Revolution genom meditation
2.) Revolution genom konfrontation
Ljuskrigare som har nått en viss nivå av medvetenhet genom meditation, konfronterar mörkrets krafter för att stoppa dem från deras skadliga handlingar. Drömmen indikerar detta.
Intervention och konfrontation
Detta betyder att det i huvudsak finns två vägar som tjänar mänskligheten och berikar uppstigningsprocessen med positiv energi.
Startar man från en fridfull ande, från en fridfull grundvibration, så är det viktigt för individen att fullgöra sina uppgifter. I enskilda fall ingår även att konfrontera de mörka krafterna öppet och direkt, och stoppa dem från sina planer.
Oavsett dina uppdrag så är det din meditativa anda som betyder något, för endast genom den kan du motstå hatets energier och gå segrande ur en strid.
Alla revolutioner som saknar denna grund är dömda att misslyckas, eftersom människor i ett visst ögonblick tappar kontrollen över sina handlingar, då våld möts med våld och hat möts med hat.
En framgångsrik revolution föregås alltid av den individuella personens omvandling.
Därför: Var inte rädd! För den som har återvänt till fredens rike har inte längre någon ”fiende” i denna värld, eftersom han agerar från ett annat perspektiv och aldrig missbrukar sin makt.
Då kan du inte längre hamna fel, och mötena med mörka krafter kommer inte längre att lämna några bestående negativa spår – varken i ditt hjärta eller i ditt liv.
Sammanfattningsvis visar denna drömbild att du bör engagera dig, och effektivt motverka eventuella övergrepp.
Det visas att från en viss nivå i din medvetenhet så utgår en kraft från dig, vilken gör att de mörka krafterna i denna matris måste avgå.
Tiden för rädsla är förbi!
De rädslor som nu sprids och dyker upp över hela världen, är avsedda att blockera dig från att fortsätta och fullborda vägen till din egen kraft som beskrivs här.
Övervinn dessa blockeringar! Inse att den nya tiden är din och att den Nya Jorden byggs av dig. De mörka måste ge vika – och det vet de. Det är därför de ställer till problem var de än kan, och skapar stridigheter medan de kan. Timmen för deras förvisning närmar sig.
En stor dag har tillkännagivits för dig, och en stor dag ligger framför dig. Det är dagen då de som är en pest för människorna och Jorden, måste lämna denna värld för alltid.
Var inte rädd, gå din väg modigt och dra dig inte för några ansträngningar. Mörkrets krafter måste besegras och ljusets seger måste vinnas.
Vi har de bästa sätten för att komma dit, och du är kvalificerad att göra det.
Jag är ATON
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *