Meddelande från Babaji via Jahn Kassl, 31 maj, 2023

Det ENDA fallet
Jahn J Kassl 2023-03-31
Ny energi.
Älskade människor,
Guds barn, levande medvetanden från Källan till allt liv, älska jaget från allt som är, det är dags att vakna upp, stå upp och stiga upp i ljuset, det är dags att vara den du är – inte längre bli utan vara, inte längre försöka, utan vara, inte längre önska, utan vilja och genomföra.
Vi talar om den nya energin som nu görs tillgänglig för era planer och avsikter, för era ljusfyllda handlingar i och genom kärlek.
Den ursprungliga Källan till allt liv ger varje människa den energi den behöver för att uppfylla sina order. Det enda villkoret för detta är: att känna till vad som förelagts oss och att leva villkorslöst efter dem.
Det är därför så många som nu genomgår en fördjupad utbildning. För när det står: ”Ingen sten lämnas ovänd”, är det som menas att ingenting i ditt liv kommer att förbli sig likt, när du är redo att börja din resa. Att ge sig ut på resan innebär att erkänna dig själv med all din styrka och kraft, och det innebär att vara villig att ta bort allt som hindrar och blockerar dig.
Du är inte en främmande makts tjänare, utan en självbestämmande person bland människor. Att bli medveten om detta innebär att förändra ditt liv – och att förändra ditt liv innebär att förändra ditt tänkande, din känsla och ditt agerande.
Det finns inget mer givande i livet än att ägna dig helt åt dina andliga angelägenheter. För så länge du inte vet vilka krafter som ligger och vilar i dig och vilken kraft du bär inom dig, kommer ditt liv att förbli ofullständigt. Rastlöst söker du efter frid på utsidan, men kastas ständigt tillbaka till dig själv.
Hitta lyckan…
Den här tiden visar dig hur viktigt det är att komma i kontakt med dig själv, och det innebär att gå långt bortom den psykologiska nivån och in i din andliga verklighet.
Först när du känner igen ANDEN, när du förankrar den odödliga och oförstörbara ande du är, som DEN ENDA INSTANSEN som överträffar alla andra instanser, kommer du att finna lycka och känna frid med allt som är, men framför allt att kunna leva med dig själv. Du måste slå hål på alla kvarvarande nivåer för att avancera till din andliga varelse.
Olycka, oenighet, omänsklighet är alltid resultatet av att INTE VETA, INTE VETA att du är ett rent Gudomligt medvetande, en ren ande och ljus av ren kärlek. När du tränger igenom okunnighetens slöja och börjar förstå vem och vad du verkligen är, då förändras allt.
JJK: Vissa människor kanske frågar: Hur kan jag uppnå detta, hur kan vetskapen om att jag är ett rent Gudomligt medvetande hjälpa mig där en jordisk kamp för tillvaron tvingas på mig, och där mörkret har lagt sig över denna värld?
BABAJI: Du erövrar det förgängliga i det förgängliga och du uppnår livet mitt i livet. Det är just för att utmaningarna är som de är som gör det möjligt att slå hål på denna illusion. Att möta svårigheter gör lösningar brådskande. Ju mer begränsande och omänsklig, ju mer gudlös och livlös energin på jorden är, desto större är chansen att människor vänder sig till det som är sant och bra.
Jordiska angelägenheter hindrar dig bara från att inse tills du inser att du kan bemästra denna situation genom att inkludera GUD i ditt liv, och bemästra jordiska angelägenheter MED GUD.
Du möter GUD inte bara i bön eller i meditation, utan framför allt mitt i livet.
Allt är ett. Varför skulle inte jordiska angelägenheter också vara Guds angelägenheter, för trots allt har GUD skapat jorden!
Allt med GUD
Du tvingas in i en kamp för tillvaron! Har du arbetat fram lösningar MED GUD, eller tror du fortfarande att GUD inte har något med det att göra? Det är hela poängen: GUD är ditt liv i varje ögonblick. GUDS frånvaro skapar de svårigheter du försöker undvika.
GUD är aldrig eller någonsin frånvarande, speciellt inte när man behöver HONOM som mest akut – och fler och fler människor behöver GUD i vardagen.
Blir du ibland berörd innerst inne av en längtan efter GUD? Gråter du utan anledning? Känner du dig frånkopplad utan att veta varför? Detta är den mjuka viskningen från evigheten, GUDs röst inom dig, detta är den ständiga närvaron av den kraft som är allt, och som människor har sökt sedan tidernas begynnelse.
GUD är DEN ENDA INSTANSEN inom dig, att ansluta betyder att upplösas och leder till det falska jagets död. Allt sker genom GUD. Jordiskt och inte jordiskt. Allt är liv, allt är ljus, allt är kärlek.
Och i det djupaste mörker, i själens mörka natt, föds denna kunskap.
BABAJI

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *