Meddelande från de Uppstigna Drakarna och Elthor via Galaxygirl, 5 december, 2018

Meddelande från de Uppstigna Drakarna och Elthor

Via Galaxygirl

5 december, 2018

Hälsningar mänsklighet! Vi är det uppstigna Kollektivet av Drakar. Utan möda svischar och svävar vi genom tidsströmmarna. Vår avsikt infinner sig och manifesteras i ett och samma andetag. Ni står också i färd med att bli sådana. Vi drakar kan se med Källans all-seende ögon. Vi är sanning, vi är ljus, vi är ljusets krigare, vi krigar för ljuset, ständigt för ljuset. För vi har mött vårt inre mörker och transformerat det till ljus. Vi har för längesen uppstigit, många av oss, utom de av oss som gått förlorade i illusionen inom sfärer sådana som era. Dessa förlorade får möta sin skapare och blir till ljus, inte av sin egen vilja utan på grund av vår skapares nåd, av Källans ljus.

Så är det. Ljuset hittar alltid sig självt. Precis så som du hittas av ljuset, människa, precis så som du börjar gnugga dina ögon, gäspar och blickar inåt på det glödande kolet inom dig, i ditt ofta bortglömda hjärtutrymme. Lyssna till ditt hjärta. Inte ditt huvud. Hjärtat är visdomen, huvudet är dess magasinförråd. Förväxla inte dessa, eller så leds du till tom information som inte har någon superladdad avsikt bakom sig. Ditt hjärta. Ta ledningen med ditt hjärta. Lyssna till ditt hjärta. Superladda ditt hjärta med kärlek, med ljus. Var stilla, var i ro. Lyssna djupt inombords. Det krävs lera för att lotusen ska kunna växa. Ingen lera, ingen lotus, såsom någon av er har uttryckt sig. Det stämmer. Du måste se genom leran. Och det är vad du gör. Hitta nu din skönhet. Vi drakar kan se detta. Vi ser att ni glöder som kol, ni brinner klart, starka och fria. Vi ser er, vi känner er, vi stöttar er. Låt det Kristnade ljuset brinna! Fatta tag i er kraft, er styrka och hantera den med kärlek, med Källans kärlek som brinner alltigenom er dyrbara DNA som för närvarande gör er till en människa. Men ni är mycket mer än bara det. Ni är mäktiga. Ni har haft många kroppar. Ni har varit många saker, gjort många saker. Det är dags att förlåta de andra och att förlåta er själva. Tacka lärdomarna. Ära den visdom som har samlats ihop i ert hjärta och som brinner allt klarare.

Vi drakar kan se. Vi ser avsikten bakom leenden, bakom orden. Inom kort kommer även ni att kunna se med er kristallina klarhet, för det är vad ni håller på att bli. Ni håller på att bli kristallina, starka, genljudande med bara sanningens Kristnade ljus. Osanningar blir motbjudande för er och ni förmår känna lukten av dem på miltals avstånd. Sådana energier är flytande i och med att vi talar. Den som vilseleder har ingen kvar att vilseleda för massorna har vaknat upp, de vaknar upp, de står i färd med att vakna. Alla påståenden stämmer. Allting sker. Det oerhörda ringandet i öronen är mycket verkligt. Energierna trappas upp, så när ni trappas upp så blir ni starkare minut för minut och det tröttar ut er fysiska kropp. Vila ett tag. Vila på de innersta platserna. Sänd ljus till Modern och låt er tröstas. Jorda er. Andas in den heliga flamman med era avsikter av renhet, av sanning, av kärlek. Var den Kristnade Flamman för er själv, för de andra. Andas den. Var den. Låt den brinna. Var denna flamma. Vi är det uppstigna Kollektivet av Drakar. En hel del av förändringens eld står i lågor på er yt-värld. Och ni är de som kommer med denna storslagna förändring. Gläd er! Allting håller på att förändras, allt brinner bort tills det flytande guldet som hålls fånget i berggrunden kan uppenbaras och renas.

Allt är väl. Var i frid. Vi är Drakarnas Kollektiv.

 

Jag är Draken Elthor. Det stämmer, människa, en stor förändring står för dörren. Vi alla har våra roller. Jag, Elthor, har i hög grad varit involverad med att rensa ut de astrala planen, undervärldarnas riken, jag har ledsagat många till ljuset. Många av er har arbetat tillsammans med mig på nära håll, ni har kämpat, strävat efter att vara de starkaste som ni förmått, de bästa av er själva i och med att ni tjänar Modern, när ni tjänar hennes ljus. Åh människor, era berättelser om segrar, om krig, är långa och blodiga. Ni har fått känna av en hel del. Ni har fått se en hel del. Även vi har sett och känt av mycket och vi är mycket trötta på krig, men aldrig tillräckligt trötta för att sluta lysa med vårt ljus! Så därför, under dessa sista timmar av förändring, av metamorfos, fortsätt då lysa med ert ljus allt starkare. För det gläder Modern och bereder oss glädje. Från vårt perspektiv är detta krig över, slut. Tiden för återuppbyggnad har börjat. Ni som är vakna, fatta tag i en hammare och hjälp till att montera ner det som inte längre tjänar och börja skapa på nytt! Skapa! Skapa med kärlek, med en stark känsla av enhet, med avsikt, med målet att skapa en trygg, ny, underbar sfär! Ni hör till skapar-rasen. Så sätt igång med att skapa! Men först av allt måste ni veta att ert största verktyg är kärlek. Kärlek är universums mäktigaste verktyg. Var kärleken och de mörka kommer att fly, eller försöka, men smält in i kärleken i er närvaro. Och om inte, så ska vi drakar hjälpa till med att vägleda dem till den Stora Centralsolen. De har ingenstans att fly. Vi ser att denna stora förändring redan vecklar ut sig och blir manifesterad. Gör anspråk på den högsta och bästa tidslinjen, mina vänner, gör anspråk på ljuset såsom er verklighet. För där er avsikt ligger, så ligger ert resultat. Manifestation sker nu i snabb takt för er människor. Kom ihåg att i 5D är det lätt för er och ni håller alltmer på att bli 5D under merparten av varje dag i och med att ni gör detta. Så se upp – var försiktiga med era ord, era avsikter, för de manifesteras med stor precision och klarhet.

Jag kan se att du är trött. Kom till mig, jag Elthor ska aktivera dig ytterligare med våra drak-diamant-ljuskoder av uppstigning och frid. Sätt dig ner framför mig, jag är jättestor, men jag ska krympa ner mig en aning för dig. Såja. Med nerböjt huvud. Känn min värme. Känn nu min eldiga drak-andedräkt på din hjässa, som bränner, kittlar som den flytande gyllene värmen. Elden strålar ut ner längs ditt huvud, nerför din hals, bränner upp alla blockeringar. Ingen ilska, ingen rädsla, inget lägre-dimensionellt i vibrationsfrekvens kan bestå. Allt brinner upp. Allt blir transmuterat. Alla implantat, all smärta, samtliga ärr från tidigare liv. Allting brinner upp. Känn elden som färdas igenom ditt lilla mänskliga ramverk. Den lyser upp dig. Föreställ dig dina chakran som glatt snurrar. Föreställ dig att din glädje återvänder. Gör anspråk på din frid. Gör anspråk på din makt. Res dig upp, du som blivit smord med drakarnas Kristnade diamant-ljuskoder. Vi har en hel del arbete att utföra. Fatta tag i ditt svärd, i din sköld, din kärlek, din beslutsamhet. Åk på min rygg och låt oss färdas till undervärlden för att göra lite städning. Du är redo. Du är redo att bli det som du alltid har varit. Kom ihåg aktiveringen av diamant-drak-koderna. Ni är smorda krigare. Kom ihåg ditt svärd, din sköld, ditt ljus. Var ljuset. Det är ditt mäktigaste vapen! Lys med ditt ljus, med din kärlek. Jag är Draken Elthor. Var i frid. Vi är ett i syfte, i styrka, i solidaritet. Jag är Draken Elthor. (Drakvrål)

 

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...