Meddelande från den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 23 september 2018

Meddelande från den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 23 september 2018

Per Staffan 23 september 2018

23 SEPTEMBER 2018

Kära läsare, välkomna till dessa tider där födsloprocessen av den nya medvetenheten sker både personligt och globalt. Ni är redo. Det är dags.

Ni har betalat er tribut av förberedelser och var medvetna om att en hel del kaos skulle äga rum, men ni valde att komma eftersom ni ville vara här och vara en del av det. Många andra ville också vara på jorden, men ansågs inte tillräckligt förberedda för medvetandeskiftet som nu äger rum.

Ni kom in i denna livstid med avsikt att slutföra något oavslutat från andra livstider och binda ihop lösa ändar med hänsyn till människor och trossystem. Att slutföra något som är oavslutat från en annan livstid är ofta orsaken till att två personer gifter sig, för att bara upptäcka att de inte har något gemensamt. Förhållanden av detta slag representerar ofta avsikten före födseln av en eller båda att få en avslutning och upplösning av något oupplöst med den person som nu är partnern, eller andra i familjegruppen.

När en individ känner sig andligt förberedd väljer han/hon oftast att bli född i en familj eller situation som är knuten till det specifika trossystem eller problem som han känner sig redo att rensa från sig själv. Genom att göra detta aktiveras energin i problemet som han fortfarande bär (strikt religiös övertygelse, manlig dominans, missbruk etc), och personen befinner sig återigen i en del av det specifika negativa mönstret.

Men nu, i och med uppnåendet av en högre nivå av medvetenhet, kan han/hon se det från en ny nivå, resa sig över det, rensa det från cellminnet och en gång för alla vara fri från något som mycket väl kan ha plågat honom/henne genom livstider. När någon negativ energetisk situation, som har förekommit genom familjeföreningar under livstider, slutligen läks och löses på detta högre sätt i stället för att bara på mänskligt vis förtränga den, bryts linjen och efterkommande kommer inte längre att ärva den.

Det specifika problemet eller trossystemet kan inte längre existera i hans/hennes upplevelse eftersom hans/hennes uppvaknade medvetenhet inte längre innehåller substansen från vilket problemet först bildades och därför inte skapas längre. Det är därför som de bästa människor att hjälpa andra med ett visst problem är de som har gått igenom och rest sig över samma problem. Det är inte ovanligt att en utvecklad själ väljer att uppleva och sedan resa sig över tredimensionella ämnen som alkoholism för att tjäna som ljus för andra.

Återstående lagrade cellulära minnen från intensiva erfarenheter, både bra och dåliga, rensas och har rensats från ditt energifält under en tid. En hel del rensning sker när du sover och återspeglas ofta i drömmar. Vissa energirensningar uppträder fysiskt som oväntad värk eller smärtor som kan vara intensiva och traumatiska om personen inte känner till vad som händer. Rensningar av detta slag bleknar vanligtvis bara bort (några snabbare än andra) eftersom deras frekvenser övergår till nya och högre nivåer.

Du visste och var beredd att göra det nödvändiga inre arbetet före inkarnationen, arbete som skulle göra det möjligt för dig att lägga Ljuset av din uppväckta medvetenhet till det universella tredimensionella medvetandet som håller mänskligheten i slaveri. Tvivla aldrig på att du visste vad du behövde göra innan du kom och att du också var medveten om att en del av det skulle vara svårt.

Erfarenheter som bedöms vara misslyckanden enligt det tredimensionella tänkandet är oftare examen för den seriösa studenten av sanningen, upplevelser som är nödvändiga för att bättre kunna känna igen något falskt begrepp eller någon övertygelse som de fortfarande kan hålla. Betrakta så kallade “misslyckanden” som helt enkelt hål i ditt medvetenhetsbälte.

Om ni lever sanningen, så gör ni jobbet kära ni. Lita på att ni är precis där ni ska vara och att allt går enligt planen, eftersom ni som människor verkligen inte kör showen. Försök att inte förtvivla eller falla tillbaka i hypnotismen av tredimensionellt uppträdande, eller bli insnärjda i de dualitetsspel och den separation som spelas ut just nu, även om de runt omkring dig säger att du måste vara mer praktisk. (Enligt deras trossystem).

Den verkliga essensen hos varje individ oavsett uppträdande är och kan bara vara Gudomlig Medvetenhet eftersom det är allt som finns. De som ännu inte förstår det här lever sina liv enligt de falska begrepp och övertygelser som utgör tredimensionell medvetenhet. Ditt jobb är att tyst erkänna verkligheten bakom alla framträdanden hela tiden och under alla omständigheter. En medvetenhet som är genomsyrad av sanning kan faktiskt flytta en annan ut ur sina illusioner om den andra är mottaglig. Detta är Ljusarbete.

ETT MED GUD ÄR EN STORHET

Många tänker fortfarande på Ljusarbetare som bara de som kanaliserar, är aktiva i en eller flera healingmetoder, eller undervisar i andliga kurser etc. Ljusarbete är inget annat än att leva utifrån din högsta medvetenhet om sanningen i varje vardaglig och till synes vanlig aktivitet under dagen.

Du är en Ljusarbetare när du tyst och hemligt erkänner den Gudomliga naturen hos den person som serverar vid ditt bord vid lunchen, personen som tar hand om ditt skräp och ditt barns lärare, liksom VD:n för ett stort och eventuellt korrupt företag eller din nosiga granne. Ingen är mer Gudomlig än en annan, trots de synbara motsatserna, vissa är helt enkelt vaknare än andra. Det är dårskap och separation i sin ytterlighet att dyrka någon person från det förflutna eller nuvarande, helt enkelt för att de känner till och lever i realiteter som är fullt närvarande i alla.

Gilla det eller inte, du blir en Ljusarbetare när du vaknar till sanningen och kan inte gå tillbaka till det till synes enklare livet som du tror att du hade när du andligt sov. Medvetenhetens ande kan aldrig sättas tillbaka i flaskan, även om många försöker när livet blir svårt. Har du någonsin försökt att återigen vara ditt gamla jag, den du var när du helt enkelt trodde på allt du hörde och hade många likasinnade kamrater, bara för att höra en irriterande liten inre röst säga; “Din jäkla dåre.”?

Alla väljer att leva på jorden i tredimensionell energi för att få visdom och så småningom komma ihåg sin Gudomliga natur genom upplevelser av dualitet och separation. För att göra detta måste en individ uppleva alla aspekter av det tredimensionella livet, vara man, vara kvinna, vara en krigare, vara en kung, vara tiggare, vara svart, vit, röd, brun, vara homosexuell, heterosexuell, vara smart, dum mm etc.

Den efterblivna personen du tycker synd om kan mycket väl ha valt upplevelsen och sonar inte någonting som tidigare gjorts, som många tror. Att uppleva ett psykiskt handikappat liv kan väl ha varit på själens “att-uträtta-lista” så att säga. Svåra liv planeras före inkarnation med hjälp av Guider och indata från dem runt den person som kommer att påverkas också eftersom de också kommer att lära sig och utvecklas av erfarenheten av att vara förälder, syskon, lärare, vårdgivare etc.)

Kategorisera aldrig en person eller en situation eftersom verkligheten bakom framträdanden aldrig kan förstås. Även den mest intelligenta människa är i sig väldigt begränsad. Där finns de ackumulerade energierna från hundratals liv och interaktioner som spelas ut i de flesta mänskliga situationer, mycket mer än vad som någonsin kan analyseras med tredimensionellt tänkande.

Det är svårt att inte döma och bli arg eftersom den mörkare sidan av mänskligheten fortsätter att exponeras. Dessa tider är speciellt problematiska för dem som har trott på och litat på lögnaktigheter som främjats av okunniga och ouppväckta regeringar, religioner, experter, vänner och familj. Vid denna tid kollapsar illusionsvärlden för många och de tror att de inte har någonstans att ta vägen.

Ljusarbetare ignorerar inte världsproblem, det betyder inte heller att de inte kan hjälpa dem som befinner sig sprattlande mitt i sitt kollapsande trossystem. Snarare är detta där och när Ljusarbetare tyst, hemligt och heligt gör jobbet. Ofta är det så att bara slänga ut ett litet sanningsfrö, ingenting mer, tillsammans med kärlek och milt stöd, kommer att tjäna till att öppna en liten spricka som gör det möjligt för den lidande personen att börja se livet på en högre nivå. Vissa kommer att plantera fröet de har fått och andra gör det inte, men det är inte ditt bekymmer.

Lär dig att leva som observatör i dessa kaotiska tider, helt enkelt gör vad du än gör från en medvetenhetsnivå som har lärt dig att vara avskild från resultatet och inte ger kraften av andlig verklighet till det som framträder.

Vid denna tidpunkt är du medveten om att det inte finns någon död och att tredimensionella situationer bara kan existera så länge de energetiskt matas. Den materiella värld som du ser och upplever med dina fysiska sinnen är i verkligheten den verkliga andliga världen, tolkad och sedd genom det begränsade medvetandet av en tredimensionell medvetenhet som består av begrepp och övertygelser i dualitet och separation.

Människan, som ett uttryck för den enda Kraften och Verkligheten, är en skapare. Vad väljer du att skapa? Vi har tagit upp det här många gånger, men det måste upprepas eftersom många, även vissa som ansågs vara andligt vakna, tror sig vara nöjda med yttre människor, platser och saker och tills de tillåter sanningen som de känner att bli deras uppnådda tillstånd av medvetande, så kommer de att vara det.

Lägre, tätare och tyngre frekvenser kan inte anpassa sig till och gå in i ljuset. Ditt försvar och sköld är alltid ditt upplysta medvetande. Lita alltid på din intuition och vet att vi inte säger att du kan gå ner i en mörk gränd i en osäker del av staden med bara en intellektuell kunskap om denna sanning och förvänta dig att du inte kommer att skadas. Vi säger att ditt medvetandetillstånd framträder utåt som form.

Tvivla aldrig på att du tar ditt medvetande med dig vart du än går, för det är du. Att gå i ett kloster eller, eller flytta till ett annat land eller hem för att undvika någon obehaglig situation, kommer inte att eliminera erfarenheterna. De kan ta en annan form, men om deras energi fortfarande är närvarande kommer det att manifesteras. Medvetandet uttrycker alltid sig själv.

Lär dig att vara medvetandet du är (JAG ÄR) istället för att bara vittna om det utanför dig själv (separation).

När du lever varje dag från din högsta nivå av medvetenhet kommer mer att ges. Sanningen strömmar energetiskt och ökar när du tillåter det du redan har att flyta ut. Medvetandet kan inte existera som tomt utrymme, och sanningen du lever och tillåter att strömma ut fylls omedelbart med mer. Sanningen är oändlig.

Alla tredimensionella situationer är tillfälliga och många av er har nått beredvillighet att lämna de saker bakom er som kan hålla er i slaveri för något som är avslutat. Ni är redo att vara fria.

Det är dags.

Vi är den Arkturiska Gruppen 23/9/2018

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...